Kategori arkiver: POLITISK

Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.


Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.
Socialt arbejdede i udsatte boligområder har ændret sig markant. Nu handler det om økonomisk flyttehjælp til dømte for kriminalitet og konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser imens borgere med job ikke kan flytte ind hvis deres indkomst er for lav.
Vi har set på nogen af konsekvenserne af en omfattende såkaldt ”ghettolov”, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget for ca. 1 år siden. Konsekvenser der bl.a. er tvangsflytning af beboere og nedrivning af velfungerende boliger uden at man kender de sociale konsekvenser af en lov der er styret af statistik på den omstridte ghetto-liste.
Ghetto forsker Gunvor Christensen mener at loven er mere styret af en politisk dagsorden end egentlig viden. Og Dorte Laursen der som boligsocial projektleder var med til at få Rising området af den omstridte liste, mener at den nye lov flytter fokus fra menneskelige resurser til tal i excel-ark.
Venstres nye lokale frontfigur i Odense, Christoffer Lilleholt er begejstret, imens SF’s Brian Dybro og Enhedslistens Reza Javid er bekymrede for de politiske redskaber der tages i brug for at nå frem til ghettolovens intention om at skabe mere socialt blandede boligområder i bydele som Vollsmose, Rising og Korsløkke Parken.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.

Vollsmose skole kæmper for sit liv.


Vollsmose skole kæmper for sit liv.
Bydelen Vollsmose er truet på mange fronter. Nu er der også forslag om at lukke HC Andersen Skolen og samle alle Vollsmose børn på Abildgårds Skolen.
Det er en rigtig dårlig ide og ”mangel på respekt for vores børn” lyder det fra forældre og lærere på en skole, som opfatter sig selv som velfungerende.
Vi var med da børn, voksne og lærere var samlet til demonstration forud for et byrådsmøde i november.

Udgivet LOKALT, POLITISK, STEMMER FRA BETONEN | Kommentarer lukket til Vollsmose skole kæmper for sit liv.

Undgå fortidens galskab og elendighed. Aldrig mere en Krystalnat.


Undgå fortidens galskab og elendighed. Aldrig mere en Krystalnat.
Hvis vi skal undgå den galskab og elendighed, der kan opstå når man krydser den grænse, hvor andre medborgere bliver umenneskeliggjort, så skal man lære af historien. Sådan sagde en af talerne, på årsdagen for Krystalnatten den 9. november 1938. Den dag hvor nazisterne optrappede deres forfølgelse af de tyske jøder. Vi var med til en lokal markering i Odense, på 81 årsdagen for en begivenhed der i nyere historieskrivning er blevet synonym med organiseret fremmedhad og racisme.
En markering der stadig er aktuel selv om vi for første gang i 20 år har haft et Folketingsvalg, hvor udlændingepolitikken ikke stod øverst på dagsordenen, så har et stort folketingsflertal for Burkaforbud og en omfattende såkaldt Ghettoplan, der vil indføre særlige regler for særlige grupper af borgere, der bor i socialt udsatte boligområder.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Undgå fortidens galskab og elendighed. Aldrig mere en Krystalnat.

Svinehunden glammer stadig.


Svinehunden glammer stadig.
Selv om Danmark -tidligere på året – for første gang i næsten 20 år havde et Folketingsvalg, hvor det ikke var udlændingepolitikken, som stod øverst på dagsordenen, så trives ”Min indre Svinehund” stadig alt for godt. Både ude i folkedybet og hos de politiske beslutningstagere.
Det mener billedhugger og happeningmager Jens Galschiøt, der introducerede begrebet for en større offentlighed, da han i november 1993 gennemførte en kunsthappening, hvor tonstunge betonsvin i menneskeklæder blev sat på centrale pladser i europæiske storbyer.
Vi har talt med Jens Galschiøt for at få et bud på svinehunds–temperaturen i Danmark inden en lokal markering af Krystalnatten den 9.november i Odense.
Se begivenhed på
https://www.facebook.com/events/593329841488067/

Udgivet KULTUR, POLITISK | Kommentarer lukket til Svinehunden glammer stadig.

Kulturmaskine på halv kraft.


Kulturmaskine på halv kraft.
Kulturmaskinen der har kaldt sig selv for ”byens kulturelle legeplads” er blevet ramt af relativt voldsomme besparelser.
4 medarbejdere har fået en fyreseddel og Medie Grafisk Værksted skal lukkes.
Vi har mødt en del brugere og prøvet at tegne et signalement af en kulturinstitution, der måske fordi den siden Badstuens tid,
har været i byen så længe at mange har glemt, hvad den egentlig har bidraget med til det odenseanske kulturliv.

Udgivet KULTUR, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kulturmaskine på halv kraft.

Sort Torsdag i Odense. Farvel, du er fyret!


Sort Torsdag i Odense. Farvel, du er fyret!
”Jeg tror ikke på, at du kan fyre 60 HK’ere – og så får du så, wupti, en hel masse sygeplejersker og sosu-hjælpere.”
Sådan siger formand for HK Kommunal Midt, Karina Jørgensen, om de mange fyringer af administrative medarbejdere i Odense kommune der har fundet sted i dag. Hun peger på, at de administrative medarbejdere løfter en stor opgave og i høj grad også bidrager til at løse – og løfte velfærds-opgaver i Odense kommune.
Fyringerne kommer efter lang tids vished – men også lang tids venten. Beslutningen blev nemlig taget helt tilbage i februar måned af et enigt økonomiudvalg.
Når spareknivene i dag er svunget over de kommunalt ansatte administrative medarbejdere, skyldes det, at byrådet ønsker at flytte pengene fra administration, for i stedet for bruge dem på flere varme hænder, der skal tage sig af det stigende antal børn og ældre.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Sort Torsdag i Odense. Farvel, du er fyret!

Spareknivene er slebet på Kulturmaskinen.


Spareknivene er slebet på Kulturmaskinen.
4 medarbejdere og 1 værkstedstilbud. Det er prisen når Kulturmaskinen skal give deres bidrag til en større omprioritering af alt det som ikke er direkte kernevelfærd til børn, unge, ældre og handicappede i Odense Kommune.
Efter flere måneders politisk debat om hvordan Odense Kommune kan tage højde for demografiske prognoser med flere børn og ældre i byen de næste 10 år, så bliver konsekvenserne af et byrådsflertal budgetaftale nu konkretiseret ude på en række af byens kulturinstitutioner.
Vi har set på hvad det vil betyde på Kulturmaskinen, der for ikke så mange år siden var tænkt som en del af en større kulturpolitisk satsning i Odense. I dag skal Kulturmaskinen spare 2,2 millioner ud af et årligt budget på 13 millioner hvoraf de 5 millioner på forhånd er øremærket husleje.

Udgivet KULTUR, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Spareknivene er slebet på Kulturmaskinen.

Vi er gode til at glemme dem. Vores soldater derude.


Vi er gode til at glemme dem. Vores soldater derude.
Selvom Danmark har været en krigsførende nation siden starten af 0’erne, og faktuelt siden 1948, har sendt danske soldater til at deltage i FN’s fredsbevarende operationer ude i Verden, så er det ikke noget der står og blinker. Hverken i den offentlige eller politiske bevidsthed.
Og måske fordi Danmark i årtier kunne få FN-soldater hjem i både fysisk og psykisk god behold. Så har indsatser overfor psykiske efterreaktioner hos udsendte til Balkan, Irak og Afghanistan i årevis været dårlig og nærmest ikke eksisterende.
Vi var med da Fynske Veteraner markerede FN dagen 24.oktober med en kransenedlæggelse i Ansgar Anlæg Odense.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Vi er gode til at glemme dem. Vores soldater derude.

Per Berga. En god kammerat, er død.


Per Berga. En god kammerat, er død.
Per Berga Rasmussen, der var politisk aktiv både i fagbevægelsen og odenseansk byrådspolitik igennem 5 årtier er død natten til den 17.oktober.
Vi har talt med nogen af hans politiske venner og modstandere om en af venstrefløjens kæmper, at være vagthund, så politiske frø, være tro mod sin overbevisning, og at være en grundlæggende god kammerat.
Du kan også se vores portrætprogram som vi producerede, da Per Berga stoppede i byrådet december 2017, på det her link

Per Berga takker af.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Per Berga. En god kammerat, er død.

Budgetaftale uden champagne.


Budgetaftale uden champagne.
Så er der indgået et politisk forlig om fordeling af Odense Kommunes mere end 12 milliarder store budget for 2020 og årene frem. Et forlig der blev skrevet under en sen torsdag aften i oktober. Godt nok med tilfredse smil. Men uden skål og champagne.
Vi har talt med de der skrev under og de der enten ikke var inviteret eller gik deres vej fra en aftale, hvor der med udsigt til flere børn og ældre – i god tid – er prioriteret kernevelfærdsydelser på bekostning af kultur, fritid og administrative medarbejdere.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Budgetaftale uden champagne.