Kategori arkiver: POLITISK

Per Berga. En god kammerat, er død.


Per Berga. En god kammerat, er død.
Per Berga Rasmussen, der var politisk aktiv både i fagbevægelsen og odenseansk byrådspolitik igennem 5 årtier er død natten til den 17.oktober.
Vi har talt med nogen af hans politiske venner og modstandere om en af venstrefløjens kæmper, at være vagthund, så politiske frø, være tro mod sin overbevisning, og at være en grundlæggende god kammerat.
Du kan også se vores portrætprogram som vi producerede, da Per Berga stoppede i byrådet december 2017, på det her link

Per Berga takker af.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Per Berga. En god kammerat, er død.

Budgetaftale uden champagne.


Budgetaftale uden champagne.
Så er der indgået et politisk forlig om fordeling af Odense Kommunes mere end 12 milliarder store budget for 2020 og årene frem. Et forlig der blev skrevet under en sen torsdag aften i oktober. Godt nok med tilfredse smil. Men uden skål og champagne.
Vi har talt med de der skrev under og de der enten ikke var inviteret eller gik deres vej fra en aftale, hvor der med udsigt til flere børn og ældre – i god tid – er prioriteret kernevelfærdsydelser på bekostning af kultur, fritid og administrative medarbejdere.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Budgetaftale uden champagne.

Jeg elsker at flyve og spise røde bøffer.


Jeg elsker at flyve og spise røde bøffer. Men da jeg ikke har lyst til at stå i vand til halsen, så er jeg glad for at et nyt folketingsflertal, vil sætte Danmark i front på den klimapolitiske scene. Sådan sagde klimaaktivist Henrik Pedersen fra Mellemfolkeligt samvirke, da vi fik nogle bud på forventningerne til en kommende Klimalov.
Forventninger, der ifølge Henrik Pedersen også skal handle om en global bevidsthed, hvor vi og andre rige nationer også hjælper med klima relateret bistand i de ulande, der er ramt af den globale opvarmning på en ganske anden og mere brutal måde end her hvor vi indtil videre kan nøjes med vand i kælderen en gang imellem.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Jeg elsker at flyve og spise røde bøffer.

Hvornår kommer der en voksen?


Hvornår kommer der en voksen?
I årevis har både forældre og pædagoger kæmpet for lovbestemte minimumnormeringer i de danske daginstitutioner.
Og med en ny rapport fra Børns Vilkår, der dokumenterer den barske hverdag i de danske daginstitutioner – en hverdag, hvor børnene både mangler omsorg og trøst, havde forældre og pædagoger håbet på, at der med den nuværende regerings første finanslovs-udspil var afsat konkrete penge til lovbestemte minimusnormeringer.
Men det ser ud til, at de stadig må vente lidt længere, for med regeringen første finanslovs-udspil står det klar, at minimusnormeringer ikke bliver fuldt indfaset før 2025.
Vi har mødt formand for BUPL Fyn, Rikke Hundsdahl, for at høre om rapportens resultater og konsekvenserne af de dårlige normeringer i daginstitutionerne.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvornår kommer der en voksen?

ikke Apartheid – Men det Ligner.


ikke Apartheid – Men det Ligner.
Konsekvenserne af den såkaldte Ghetto-lov begynder nu at åbenbare sig på flere måder.
Der er sat kryds på de boligblokke, der skal rives ned i Vollsmose, når 2500-3000 beboere tvangsflyttes i løbet af de kommende år.
Der er udarbejdet særlige regler for hvem der må flytte ind i andre stemplede boligområder, hvor boligselskaberne prøver at undgå nedrivninger som i Vollsmose.
Men bagved tallene i Excel arkene og krydserne på Power Point plancherne, er der mennesker, som er dømt uønskede på steder de gerne vil bo.
Vi har mødt de boligorganisationer, der er pålagt at udføre det ”beskidte” arbejde i Odense og været til demonstration med nogle af de beboere, hvis bolig er på listen over kommende nedrivninger i Vollsmose.

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til ikke Apartheid – Men det Ligner.

Frisklavet Mad og mere Ro i Klassen?


Frisklavet Mad og mere Ro i Klassen?
Skal de sidste 0.2% af Odenses velfærdsprocent øremærkes at der fremover tilberedes andet en flade rugbrødsmadder på de odenseanske plejecentre.
Og skal byens folkeskoler tilføres ekstra resurser til klare opgaven med at inkludere flere specialkrævende børn i de almindelige skoleklasser.
Ja siger Socialdemokratiet, de Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, der er med i den kreds af Odense Byråds partier, der mandag eftermiddag var samlet på borgmester Peter Rahbæks kontor for at underskrive en aftale om hvordan en evt. skattestigning på 0.2% skal anvendes, hvis en ansøgning til social – og indenrigsministeriet bliver godkendt inden budgetforhandlingerne i Odense Byråd den 9.oktober.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Frisklavet Mad og mere Ro i Klassen?

Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghettolovs værste tvang?


Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghetto planens værste tvang?
Socialt udsatte borgere der har deres eneste netværk i Vollsmose tvinges til at flytte andre steder hen når der i de kommende år skal rives 1000 boliger ned.
Nu vil Enhedslisten og Alternativet i Odense Byråd forsøge at sikre nogen af de berørte en mulighed for at blive boende i bydelen når 2500-3000 beboere lige om lidt skal genhuses. Partierne foreslår at der iværksættes nogle frivillige flyttekæder der kan omgå ghetto lovens særlige regler, for særlige grupper af borgere i særligt stemplede boligområder.
Forslaget er på byrådets dagsordenen 25. september og du kan her se og høre Enhedslistens Reza Javid forklare hvordan han synes det kan lade sig gøre at undgå de værste tvangs elementer i den omfattende lov.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghettolovs værste tvang?

Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.


Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.
Arkitekt Andreas Isager fra Byforeningen, Odense har valgt at se positivt på en ny politisk beslutning om de historiske siloer og pakhuse på den del af Odense Havn, der hedder Silo Øen.
Selv om der nu skal udarbejdes en lokalplan, der giver tilladelse til nedrivninger af alle bygninger – på nær 2 ydermure af det gamle MUUS Pakhus, så indeholder beslutningen i By & Kulturforvaltningen også nogle formuleringer om at hvis Grundejeren, Odense Havn lykkes med at finde en investor, der er interesseret i at bevare mere end MUUS Pakhus, så vil der blive taget hensyn til det i den nye lokalplan.
Vi har talt med Andreas Isager, der også mener at kommunen bør være mere proaktive hvis ikke fornyelse om omdannelse af Odense udelukkende skal styres af de frie markedskræfter, der sjældent har blik for byens liv og kulturarv.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.

Borgere taget med på velfærds råd i Odense.


Borgere taget med på velfærds råd i Odense.
Velfærdsydelser som børnepasning, folkeskole og ældrepleje er igen under pres i Odense Kommune.
Så nu har Odense Byråd i flere omgange bedt et borgerråd med 99 repræsentativt udvalgte Odenseanere mellem 18 og 80 år, være til at nuancere politikernes beslutningsgrundlag, når der skal lægges budgetter for en fremtid med flere børn og ældre.
Vi var med da det første borgerråd af sin slags i Danmark fremlagde sine anbefalinger for byrådets partier på en dag hvor en ny økonomisk aftale mellem regeringen og kommunerne også blandede sig i debatten.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Borgere taget med på velfærds råd i Odense.

Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.


Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.
Lokale NGO’er tog sidste år tilløb til at skabe en ny tradition for et Miljøets Folkemøde på Stige Ø, Odenses gamle losseplads.
I år har initiativtagerne, Allan Milé og Martin Winther, allieret sig med Fjordens Dag, for at sætte lokalt fokus på klima og miljøudfordringer når man kan møde alskens lokale initiativer i miljø by, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtighed.
Se programmet på
https://www.facebook.com/miljoetsfolkemode2019/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.