Kategori arkiver: POLITISK

Er der kun plads til en skole i Vollsmose?


Er der kun plads til en skole i Vollsmose?
Vollsmose har i dag to folkeskoler, men står det til Rådmand for Børn og Unge Susanne Crawley Larsen skal bydelen i fremtiden kun have én skole.
Rådmanden har netop luftet et forslag om at lukke HC. Andersen Skolen i Vollsmose, for i stedet at samle eleverne på Abildgaardskolen.
Med en ny skolestruktur, tror Susanne Crawley på, at det kan lykkes at skabe et mere attraktivt skoletilbud, end bydelen har i dag.
Forslaget har dog vakt stor bekymring, både hos børn og forældre på HCA-skolen, og i forældrebestyrelsen er de uforstående overfor forslaget.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Er der kun plads til en skole i Vollsmose?

Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?


Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?
Det var til tider meget følelsesladet da Beboer initiativet ”Almen Modstand” havde inviteret byrådsmedlemmer til at møde bekymrede beboer, der skal genhuses, når Vollsmoses bidrag til den omfattende såkaldte ”Ghetto-plan” betyder at omkring 1000 lejligheder skal rives ned og op mod 3000 beboere tvangsflyttes i løbet af de næste 5 år.
Nu foreslår Enhedslisten og de Radikale at der tages særligt hensyn når især ældre beboere skal genhuses.
Både etnisk danske og 1.generationsindvandrere, der har boet i bydelen så længe, at det er der, de har det sociale netværk der er tilbage.
Forslaget der sætter konsekvenserne af den omfattende såkaldte ”Ghetto-plan” i relief blev behandlet på et byrådsmøde 21.august, hvor der var enighed om sende henstillingen videre til det samarbejdsudvalg hvor de kommunale forvaltninger, sammen med boligselskaberne, CIVICA og FAB, står for den omfattende forandring af Vollsmose.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?

Kunstigt åndedræt til Silo Ø.


Kunstigt åndedræt til Silo Ø.
Kan man uden videre rive kulturhistoriske bygninger ned?
Nej siger Planklagenævnet. Så nu skal by og kulturforvaltningen foretage en ny sagsbehandling med udarbejdelse af lokalplaner, for den del af Odense Havn, der kaldes Silo Øen.
En proces som Byforeningen for Odense, håber vil få de folkevalgte til at tænke sig om en ekstra gang og huske på gode eksempler som Brandts Klædefabrik, Kvægtorvet og Trige grunden, inden havnen forsvinder helt i et hav af hvide betonklodser.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kunstigt åndedræt til Silo Ø.

Jane vil noget andet end politik.


Jane vil noget andet end politik.
Jane Jegind har været et politisk dyr siden hun meldte sig ind i Venstres Ungdom som teenager.
I 1998 blev hun valgt ind i Odense Byråd, og har nu brugt mere end 20 år af sit liv som byrådsmedlem og rådmand i Odense.
Nu har hun meddelt at hun ikke genopstiller, når der er kommunalvalg i 2021.
Vi har talt med en af de mest markante skikkelser i odenseansk lokal politik de sidste mange år.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Jane vil noget andet end politik.

Ytringsfrihed! Yes! Bare ikke på jobbet.


Ytringsfrihed! Yes! Bare ikke på jobbet.
Ytringsfriheden har de seneste år været den mest besungne af vores demokratiske rettigheder i Danmark.
I 0e’erne var det Jyllandspostens Mohammed tegninger, der blev forsvaret trods den kritik de mødte ude i Verden.
Aktuelt har det været de mange millioner kroner, politiet har brugt på at beskytte stifteren af Stram Kurs, når han skulle gennemføre sine provokerende demonstrationer i multietniske boligområder.
Så var der lige en svipser, da politiet stoppede en pro TIBET demonstration, da der var var officielt besøg fra Kina i 2012.
Men ellers er der ingen tvivl om at ytringsfriheden har gode vilkår i de offentlige rum i Danmark.
Ganske Anderledes kan det så være, når man stempler ind på sin arbejdsplads, hvor arbejdsgiveren kan definere hensyn, der overgår ytringsfriheden.
Vi har været til debat med 2 tidligere offentligt ansatte bl.a. fhv. efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgård og billedhugger Jens Galschiøt, der arbejder på en serie skulpturer, der fortolker begrebet ytringsfrihed.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Ytringsfrihed! Yes! Bare ikke på jobbet.

Hvem skal bidrage med Hvad, når velfærden flimrer?


Hvem skal bidrage med Hvad, når velfærden flimrer?
Odense er igen presset når det handler om at finde midler til at give gode velfærdsydelser til børn, unge og ældre. Og hvordan skal man så få regnestykket til at gå op, når der også kommer flere børn og ældre de næste 10 år?
Skal man satse på mere frivillighed? Kan en ny skolestruktur give bedre uddannelse til flere? Bliver det nødvendigt med en ny forventningsafstemning med borgerne? Skal man gå efter nye indtægter i form af skat og afgifter? Spare på alt det, der ikke kernevelfærd, eller håbe på flere penge fra et nyt Folketing?
Vi varmer op til sensommerens budgetgyser med en reportage fra det sidste møde med den såkaldte Velfærds Task Force.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvem skal bidrage med Hvad, når velfærden flimrer?

Stadig en Sort plet på Danmark og Europa!


Stadig en Sort plet på Danmark og Europa!
Selv om det er slut med kage-fejring og en stramnings-tæller på hjemmesiden i integrationsministeriet, så er det såkaldte paradigmeskift stadig intakt i Verdens lykkeligste land, hvor regeringen indtil videre holder fast i at, der kan sendes flygtninge tilbage til ”sikre områder” i Syrien og Irak.
Vi deltog sammen med netværket ”Racismefri By Odense” og herboende syriske flygtninge i en lokal markering af FN’s internationale Flygtninge Dag.
På et tidspunkt, hvor antallet af flygtninge i Verden efter at have været stødt stigende de sidste 5 år, nu har rundet de 70 millioner.
På et tidspunkt hvor et folketingsflertal hvert år i samme periode har brystet sig af at, der nu er færre der får asyl Danmark.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Stadig en Sort plet på Danmark og Europa!

Skal de fattige blive ved med at være i fattige?


Skal de fattige blive ved med at være i fattige?
Den nye regering vil give en smule mere til fattige børnefamilier imens evt. ændringer af fattigdomsskabende ydelser som kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrations-ydelse skal undersøges i en såkaldt ydelses-kommission.
Måske kunne de nøjes med at læse den rapport om konsekvenserne af 0’ernes starthjælp, som Rockwoolfondens forskningsenhed præsenterede i marts måned.
Se vores reportage og bedøm selv om den nye socialdemokratiske regering skal fastholde det, som de ellers var hurtige til afskaffe, da de sidst var en del af et nyt flertal i 2011.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal de fattige blive ved med at være i fattige?

SoSu Søges!


SoSu Søges! En af de store velfærdsudfordringer for Odense og andre kommuner bliver at rekruttere nok personale til social og sundhedssektoren.
Alene på Fyn vil der ifølge FOA mangle 3600 SoSu’er i 2026.
Vi har besøgt Social & Sundhedsskolen og mødt Martine, der er glad for at være gået i gang med en SoSu uddannelse.
Og så har vi talt med Ældrerådmanden og FOA i Odense om hvad der kan gøres for at tiltrække elever til en uddannelse, der ikke nyder den store prestige i disse tider.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til SoSu Søges!

Nænsomt men Ansvarligt og der skal stadig Spares.


Nænsomt men Ansvarligt og der skal stadig Spares.
Friluftsbadet, de gratis torsdagskoncerter, Julemarkedet og Bolbro Bibliotek får lov at leve. Til gengæld skal der hugges en hæl og skæres en tå på de fleste andre udgiftsposter i By og Kulturforvaltningen, hvis det politiske udvalg vedtager en indstilling fra Socialdemokratiet og de Konservative, når der skal omprioriteres 79 millioner til borgernære velfærdsopgaver.
Vi har talt med socialdemokratiets byrådsmedlem Anders W. Berthelsen, der kalder forslaget nænsomt og ansvarligt, fordi det er nødvendigt at tage højde for en demografisk udvikling, der kan koste 500 millioner ekstra til daginstitutioner, folkeskole og ældrepleje frem mod 2030. En beslutning som Venstres Rådmand, Jane Jegind er uenig i.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Nænsomt men Ansvarligt og der skal stadig Spares.