Kategori arkiver: POLITISK

De Lokalnationale. Nyt parti i Odense og DK.

De Lokalnationale. Nyt parti i Odense og DK.
Højrefløjen har delt sig nok engang og fået endnu et nyt parti, der vil gøre det lidt bedre end de andre.
Vi var med da en gruppe tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti præsenterede De Lokalnationale, der har mærkesager som Alles ret til det frie valg, Aktiv Dødshjælp og Velfærd også til Dyr. Et nyt parti der også gerne vil præsentere en meget lokal orienteret tilgang til at sidde med i f.eks. Odense Byråd, hvor den nuværende løsgænger, Christel Gall, ser sig selv, som en midtsøgende fri fugl, der hverken er blå eller rød. , hvis hun bliver valgt ind ved kommunalvalget i november 2021.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til De Lokalnationale. Nyt parti i Odense og DK.

Rød Grønne Håb og Skuffelser.

Rød Grønne Håb og Skuffelser.
Der var store forhåbninger flere steder, da Danmark fik et nyt folketingsflertal, der var blevet valgt på løfter om en bedre velfærdspolitik i klassisk dansk forstand. Men også, og nok så vigtigt, at det skal være nu, efter flere års borgerlig tøven, at Danmark skal tage den globale opvarmning og klimaforandringerne alvorligt.
Men hvordan er det så gået med at leve op til de gode intentioner om bl.a. minimum-normeringer, værdig tilbagetrækning og en ambitiøs klimapolitik.

Vi har bedt tidligere rådmand fra Enhedslisten Brian Skov Nielsen om at give en vurdering, sådan set med rød grønne øjne.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Rød Grønne Håb og Skuffelser.

Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.

Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.
Skal de små odenseanske-børn sendes senere i børnehave end tilfældet er nu. Ja siger de fleste partier i Odense Byråd. Men nej siger SF, ikke hvis pengene skal komme fra den statslige pulje til minimum-normeringer.

Odense kommune får til næste år knap 27 millioner kroner ekstra til at hæve normeringen i byens daginstitutioner. Så nu foreslår den radikale B&U Rådkvinde Susanne Crawley Larsen, at man bruger de 14,6 millioner, på at hæve børnehavealderen til 3 år, som den var, førend man tilbage i 2013 sænkede børnehavealderen til 2 år og 10 måneder, for at spare penge på børneområdet.

Et forslag der møder modstand hos SF’s Brian Dybro, der mener at de hårdt til-kæmpede ekstra penge til sikring af minimum-normeringer, kun skal bruges ude i vuggestuerne og børnehaverne og ikke delvist i dagplejen, som tilfældet vil blive hvis man beslutter det radikale forslag.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.

Klimaet kan ikke læse hensigtserklæringer.

Klimaet kan ikke læse hensigtserklæringer.
Danmark har en Klimalov. Måske den mest ambitiøse i Verden af sin slags. En lov, da den blev vedtaget af et overraskende stort flertal i Folketinget, blev modtaget med begejstring hos mange klima og miljøaktivister, der syntes de havde kæmpet imod politiske vejrmøller i mange år.
Men hvordan har regeringen og folketingsflertallet så indtil nu forvaltet klimalovens ambitiøse, men også nødvendige målsætning om reducere udslippet af de danske drivhusgasser med 70% inden 2030.

Vi har med udgangspunkt i klimarådets anbefalinger fra marts måned i år talt med nogle lokale klimaaktivister. Hhv. Morten Lisberg fra den Grønne Studenterbevægelse, Henrik Pedersen, MS og klimakunstner Jens Galschiøt. Men også Klimarådets formand Peter Møllgård og tidligere Klimakommissær i EU Connie Hedegaard, for at få nogle bud på om Danmark er på rette vej i kampen mod den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer, der som nævnt er ude af stand til at læse politiske hensigtserklæringer.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Klimaet kan ikke læse hensigtserklæringer.

Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.

Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.
Mere end 3000 Vollsmose borgere har nu i snart 2 år haft en trussel om tvangsflytninger hængende i luften, imens de venter på besked om at deres bolig skal rives ned, for at tilfredsstille et folketingsflertals ambition om at udvise hård og stram udlændingepolitik, da de i 2018 hastebehandlede en omfattende lov, hvor man med særlige regler for en særlig gruppe borgere i udvalgte boligområder, mente at vi vil få et bedre Danmark, hvis der i 2030 kun er 40% almennyttige familieboliger i de områder, der med den nye lov er dømt som ”Hård Ghetto”.

Men nu er der samlet mere end 50.000 til et Borgerforslag, der betyder at et nyt Folketing, skal behandle de dele af loven, der har haft det slet skjulte formål at sprede borgere med ”ikke-vestlig” baggrund hvad enten de er født i Danmark og har dansk statsborgerskab eller ej, til andre boligområder, uden at man har kendskab til de socialpolitiske konsekvenser på længere sigt. Et formål der heller ikke nødvendigvis bliver opfyldt i Vollsmose, hvor de aktuelle nedrivningsplaner ikke har etniske adresser, men overvejende er lagt tilrette for at imødekomme potentielle nye private bygge investorer.

Vi har mødt 2 af de aktive beboere, Thomas Skov Jensen og Rina Krøyer, der er glade for at Borgerforslaget nu skal behandles i Folketinget, men også at der på juridiske front er flere initiativer, der kan spænde ben for de planlagte tvangsindgreb i deres boligområde.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.

Godt nyt på vej til de små børn i Odense.

Godt nyt på vej til de små børn i Odense.
Finanslovsaftalen om at fremrykke minimum-normeringer i landets daginstitutioner til 2024, kan udløse en aktuel bonusgevinst til de små vuggestuebørn i Odense Kommune.
Spørgsmålet om hvorvidt det er pædagogisk ansvarligt eller kommunal økonomisk nødvendigt at lade et lille barn skifte til en børnehaveplads inden det er fyldt 3 år, har jævnligt været til debat siden der blev indført pasnings-garanti i Odense tilbage i 80’erne.

Men nu har rådkvinde Susanne Crawley set den nye finanslovsaftale om fremrykning af loven om minimum-normeringer, som en anledning til at hæve den gældende aldersgrænse fra 2 år og 10 måneder til 3 år, hvor der er større chancer for at et barn er klar til mindre voksen tid.
Et forslag der bakkes op af de organisationer der er involveret i de offentlige pasnings-tilbud, hhv. BUPL, FOA og Forældrenes Landsorganisation. Men indtil videre er mødt med forbehold hos byrådets største partier, Socialdemokratiet og Venstre.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Godt nyt på vej til de små børn i Odense.

Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.

Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.
Man er vel et u-taknemmeligt skarn, hvis man ikke kan glæde sig over, at et tyndslidt velfærds-område, som ældreplejen, bliver tilgodeset med ekstra 1.9 milliard i den nye finanslovsaftale som regeringen har indgået med de Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Så det gør de hos FOA, Odense, hvor man anslår, at det kan betyde omkring 50 ekstra sæt varme hænder i Odense, når de 1.9 milliard bliver fordelt på landets 98 hen over de næste 4 år.

Vi har talt med faglig sekretær Christina Bank, der selvfølgelig havde drømt om flere penge, men også og nok så vigtigt, at man får talt social og sundheds-uddannelsen op, sådan at der bliver uddannet flere sosu’er til at tage sig af vores ældre medborgere.
Ifølge FOA, så kører der lige nu omkring 600 ufaglærte rundt i den odenseanske ældrepleje, imens man skønner at der i 2026 vil mangle omkring 3600 SoSu’er på Fyn.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.

Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.

Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.
SF’s Karsten Hønge vil have boligminister Kaare Dybvad i samråd.
Baggrunden er at det lille almennyttige boligområde, Solbakken i Odense C er blevet dømt som Hård Ghetto, da den nye ghettoliste udkom 1.december.
En dom der med små marginaler, baseret på statistik fra 2018 og 2019, kan betyde at boliger skal rives ned, og ikke mindst at flere hundrede beboere skal tvangsflyttes.

Men da Ghettoloven er en del af det udlændinge-politiske mantra, der holder partier som Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fast i en kappestrid om hvem, der er hårdest og mest stram, så kan det være svært at finde åbninger til en slags sund fornuft.
Noget der blev åbenbaret da Folketingets boligudvalg besøgte Solbakken, for at mødes med beboerne og de lokale boligselskaber.
Se vores reportage og hør populister som Venstres Jane Heitmann og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen udtale sig dumt og skråsikkert om et boligområde og boligsociale indsatser, de tydeligvis ikke har kendskab til.

 

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.

Dommens Dag i ”ghettoerne”.

Dommens Dag i ”ghettoerne”.
Regeringens offentliggørelse af den årlige ghetto-liste, var i år imødeset med stor spænding i udsatte odenseanske boligkvarterer.
Vi har talt med socialrådmand Brian Dybro og besøgt beboere i hhv. Solbakken ved Risingskolen og Korsløkkeparken i Odense SØ, hvor vi mødte to meget forskellige reaktioner på en liste, der har en afgørende betydning for beboerne, hvis deres boligområde bliver dømt som Hård Ghetto.
Ghetto-listen der blev indført af den daværende VK regering i 2010, tager udgangspunkt i almennyttige bebyggelser med mere end 1000 lejere, hvor mere end 50% af beboerne har en ikke-vestlig oprindelse, hvad enten de er født i Danmark og er danske statsborgere eller ej.
En liste der derefter – baseret på statistik fra de 2 foregående år – måler beboere på hhv. gennemsnitsindkomst, uddannelses niveau, beskæftigelses procent – og hvor mange der har en dom for en eller anden form for kriminalitet.
En liste der efter vedtagelsen af den omfattende Ghetto lov i 2018 – kan få dramatisk og afgørende betydning for beboernes fremtid, hvis deres boligområde efter 5 år på listen, bliver dømt til tvangsflytninger og omdannelse, måske salg eller nedrivning af deres boliger, når de bliver stemplet som Hård Ghetto.

I Odense er Vollsmose allerede dømt. Og med den nye liste er Solbakken også natten over blevet til en Hård Ghetto, imens Korsløkkeparken blev frikendt i denne omgang.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Dommens Dag i ”ghettoerne”.

Corana stopper ikke Odenses Unge-demokrati.

Corana stopper ikke Odenses Unge-demokrati.
Folkeskolen er en vores vigtigste demokratiske institutioner. Så selvom intet er som det plejer at være, blev der alligevel, traditionen tro, igen i år, holdt et møde mellem Odense Fælleselevråd og Børn- og Ungerådkvinde, Susanne Crawley.
Mødet, der plejer at foregå i Byrådssalen på Rådhuset var i år et virtuelt et af slagsen. Men det var også det eneste, der var anderledes, for eleverne var lige så klar på at dele ud af deres erfaringer og komme med input, som de plejer at være. Og det var en begejstret Rådkvinde, der efter mødet lovede, at de unges input også vil blive brugt til noget politisk.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Corana stopper ikke Odenses Unge-demokrati.