Kategori arkiver: POLITISK

Ældrepleje med minimums-normeringer.

Ældrepleje med minimums-normeringer.
Skal der også være minimums-normeringer for hvor mange ansatte der skal være pr. beboere på landets plejecentre? Ja lyder det i et aktuelt forslag fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde.
Rystende afsløringer i en TV2 dokumentar om forholdene på plejecentre i Århus og Randers kommune, har sat fokus på en velfærds politisk ydelse, der kan være meget forskellig afhængig af i hvilken kommune man bor. F.eks.  så viste en kortlægning af forholdene i landets 98 kommuner, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE – foretog for Ældre Sagen og FOA i slutningen af 2019, at Normeringen på nattevagter kan variere fra 8 beboere per medarbejder til 41 beboere per medarbejder både hverdag og weekend.

Vi har talt med Odenses ældrerådmand Søren Windel og byrådsmedlemmerne Christel Gall, DF og Reza Javid, EL om hvorvidt det er nu, at der ligesom på daginstitutionsområdet, kommer noget lovgivning, der kan sikre en mere ensartet og værdig ældrepleje, hvad enten man er borger i Nordsjælland, Randers eller Odense.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrepleje med minimums-normeringer.

Håb og bævrende optimisme.

Håb og bævrende optimisme.
Selv om den nyeste politiske aftale, der skal sikre ambitionen om 70% reduktion af de danske drivhusgasser inden 2030, kun leverer på en femtedel af reduktionsmålene.
Og selv om store klimasyndere som landbruget og transportsektoren endnu ikke er kommet på bordet i de politiske forhandlinger. Og selv om Klimarådets anbefalinger om grønne afgifter, som det mest effektive virkemiddel er skudt til hjørne med henvisning til Corona krisens økonomiske konsekvenser, så kan man alligevel blive en smule begejstret over udsigten til at 2 store energi-øer i hhv. Nordsøen og Østersøen kan levere grøn strøm til hele Danmark og mere med i 2030.

Vi har talt med en lokal klimaktivist Henrik Pedersen fra Mellemfolkeligt Samvirke, der med udgangspunkt i sidste års klimavalg og Corona krisens vilje til at udvise samfundssind, gerne vil holde fast i en optimisme i forhold til de kommende politiske forhandlinger om en konkretisering af resten af Klimalovens ambitioner om en 70% reduktion af de danske drivhusgasser inden 2030.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Håb og bævrende optimisme.

Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.

Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.
Der var lutter smil og tilfredse politikere, da et enigt byråd kunne præsentere en aftale, hvor der sættes 1.8 milliarder kroner af til at forbedre og udbygge de fysiske rammer for de kommunale velfærdsopgaver de kommende år.
Baggrunden er dels et efterslæb på vedligehold af især byens folkeskoler, men også udsigten til en demografisk udvikling, hvor Odense får både flere børn men også flere plejekrævende ældre de næste 10 år.
Og selv om der mangler det hårde politiske arbejde med at finde pengene, så er flere partier klar med deres ønsker til hvordan de skal bruges. Lige fra anderledes botilbud til de ældre, der endnu ikke er så hårdt ramt at de skal på plejehjem. Til skoler der både kan bruges af lokalsamfundet, men også skal indrettes sådan at der plads til elever med særlige behov. Til krav til at det overvejende skal være lokale fynske håndværkere, der skal udføre de kommende opgaver.

Et bud på hvordan i hvert fald nogen af pengene kan findes ligger med stor sandsynlighed i planerne om at sælge det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn. Og den debat kan du se mere om på det her link:

Fjernvarme salg splitter Odense Byråd.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.

Modstand mod Ghettolov på flere fronter.

Modstand mod Ghettolov på flere fronter.
Suspender årets Ghetto liste. Borgerforslag for en ny politisk behandling i Folketinget. Klager til Ligebehandlingsnævnet for diskrimination pga. etnisk oprindelse.
Den omstridte og omfattende ghettolov, der pt. har dømt 11.000 beboere til tvangsflytninger de kommende år, møder nu aktiv modstand fra flere sider.

I ugen der gik opfordrede byrådsmedlemmer fra de Radikale og Enhedslisten, Odenses borgmester til at få boligministeren til at suspendere årets ghettoliste, fordi Corona relateret ledighed kan få flere odenseanske boligområder dømt som ”Hård Ghetto” og kommende tvangsflytninger og nedrivning af boliger.
Imens forslaget blev behandlet indenfor på Rådhuset var aktivister fra græsrodsbevægelsen Almen Modstand i gang med at samle underskrifter til et Borgerforslag for en genbehandling af en lov, der kan vise sig at være i juridisk konflikt med ligestillingsloven, fordi den diskriminerer borgere pga. af deres etniske oprindelse.

Vi har talt med aktivister fra Almen Modstand og byrådsmedlemmer fra S, V, EL og de Radikale, om en lov der også er pakket ind i det udlændingepolitiske dogme, der stadig styrer et flertal Christiansborg.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Modstand mod Ghettolov på flere fronter.

Odense i Klimaførertrøje?

Odense i Klimaførertrøje?
Kan Odense gå foran i kampen mod den globale opvarmning og blive Klima og CO2 Neutral i 2030.
JA, måske.  Det er i hvert fald intention med en ny politisk aftale, indgået af alle partier i Odense Byråd, den 18.juni 2020.
Vi var med til præsentation af en lokal kommunal plan, hvor der både skal arbejdes med transportmønstre, cirkulær økonomi og bæredygtigt indkøb og forbrug i en lille by i et lille land, hvor nogen folkevalgte klimatosser, gerne vil vise vejen i kampen mod den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense i Klimaførertrøje?

Misbrug af gratis arbejde?

Misbrug af gratis arbejde?
Jobcentrenes brug af ulønnede praktikker i private virksomheder er kommet i modvind fra flere sider.
Fagforbundet HK, sendte i april en klage til EU-kommissionen, fordi de mener at store detailhandels kæder misbruger ordningen, som en slags skjult statsstøtte.
Og da en aktuel rapport fra Rockwool Fonden viser at de ulønnede praktikker i private virksomhed kun til ordinære job for ca. 5% af de ledige, så har Enhedslisten, foreslået at Odense Kommune der er en af de helt store brugere af Virksomhedspraktikker, skal stille krav om oplæring og evt. løntimer, når Jobcentret henviser ledige til praktik i f.eks. Netto og Fakta.

Vi har talt medlemmerne af det politiske udvalg for Beskæftigelses og Socialforvaltningen og Pia Thurøe fra HK Handel Midt, der mener at virksomhedspraktik ordningen skal revurderes helt forfra.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Misbrug af gratis arbejde?

Sorte og Hvide odenseanere sammen mod racisme.

Sorte og Hvide odenseanere sammen mod racisme.
Trods en mildt sagt uskøn optakt, så var omkring 300 sorte, hvide og andre farver af odenseanere mødt op på Banegårdspladsen, onsdag 10 juni, for at udtrykke deres solidaritet med Black Lives Matter bevægelsen i USA.

Se evt. også vores reportage fra demonstrationen i Odense 3.juni på det her link:

Sorte Liv. Alle Liv. Betyder Noget.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Sorte og Hvide odenseanere sammen mod racisme.

Corona kan dømme flere boligområder som Hårde Ghettoer.

Corona kan dømme flere boligområder som Hårde Ghettoer.
En aktuel analyse fra BL, Danmarks Almene Boliger forudser at den stigende ledighed, der især rammer hårdt blandt borgere med en kort eller ingen uddannelse, vil få konsekvenser, når man skal opgøre de årlige ghetto-lister, der er baseret på hårde fakta om bl.a. etnisk oprindelse, uddannelse, økonomisk indtægt OG ledighed inden for de sidste 2 år.
Så hvis der ikke som i andre dele af samfundet, gives dispensation for Coronanens konsekvenser, så risikerer 4-7 boligområder, bl.a. Korsløkke Parken i Odense, at blive dømt som Hård Ghetto med tvangsflytninger af beboere og måske nedrivning af boliger.

Vi har talt med Odenses Beskæftigelse og Social Rådmand, Brian Dybro og MF, Victoria Velasquez  fra Enhedslisten, der har bedt Boligministeren om at annullere ghettolisterne i 2020.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Corona kan dømme flere boligområder som Hårde Ghettoer.

Sorte Liv. Alle Liv. Betyder Noget.

Sorte Liv. Alle Liv. Betyder Noget.
Omkring 700 meget forskellige demonstranter var mødt op på og omkring Banegårdspladsen i Odense – onsdag den 3.juni 2020.
De fleste var kommet for at udtrykke deres støtte til de der efter drabet på George Floyd i USA, demonstrerer imod den åbenlyse racistiske uretfærdighed, der udøves i det amerikanske retssystem.

Og så var der også dem der samtidig ville ytre sig om at vi her i Danmark, ikke skal fortsætte ned af den glidebane, hvor det er de højre nationale, der uanset parti størrelse, sætter en politiske dagsorden, som skaber skel på grund af hudfarve og etnisk oprindelse.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Sorte Liv. Alle Liv. Betyder Noget.

Nye protester mod Baltic Pipe Gasledning.

Nye protester mod Baltic Pipe Gasledning.
Modstanden mod 230 km gasrør med co2 forurenende naturgas fra Norge til Polen fortsætter.
Vi har været med til en kajak demonstration i et naturskønt hjørne af Lillebælt og et stykke absurd teater, i landsbyen Davinde da en ekspropriations kommission, udsendt det statsejede selskab Energinet, satte 22 minutter af til af vurdere hvad, hver jordejer, kan ydes i kompensation, når anlægsmaskinerne rykker ind for at grave ud til et projekt, der helt ude af synk, med dansk og europæisk klimapolitik, der vil udfase brugen af co2 forurenende fossile brændsler – bl.a. naturgas – frem mod 2050.

Nu prøver de berørte borgere at samle underskrifter til et Borgerforslag, sådan at det 16 milliarder kroner dyre projekt kan blive behandlet i Folketinget for første gang siden det blev besluttet i det der i 2017 hed hed energi-, forsynings- og klimaministeriet, med Venstres Lars Christian Lilleholt for bordenden.

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04679

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Nye protester mod Baltic Pipe Gasledning.