Kategori arkiver: POLITISK

Åndenød på land og vand i Odense min By.

Åndenød på land og vand i Odense min By.

Åndenød på land og vand i Odense min By.  Miljøet har åndenød i og omkring Odense. Centrum lider med det stigende antal af benzin og dieseldrevne biler, der udleder masser af co2 og andre sundhedsskadelige partikler.
67% af byens drikkevands-boringer indeholder pesticider imens Odense Fjord er ramt af iltsvind og fiskedød pga.  u-renset spildevand og udvaskninger af kvælstoffer fra Landbruget.

Vi var med da den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening havde inviteret til valgmøde med bl.a. borgmester Peter Rahbæk Juel og byrådsmedlemmerne Claus Houden, Venstre og Søren Freiesleben, Enhedslisten. Et valgmøde der anskueliggjorde det traditionelle dilemma når det handler om klima og miljø. Alle vil gerne det bedste, men det må ikke koste for meget. Hverken når det handler om penge eller vaner.

Andre indslag i denne udgave af TV Odense min By handler om velfærdsprioriteringer, vækstmuligheder og FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid.

Kan også i TV Odense min By på kanal Fynboen. Sendetider på: http://osrtv.dk/sendetider/

 

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Åndenød på land og vand i Odense min By.

Vollsmose herfra og fremover.

Vollsmose herfra og fremover.

Vollsmose herfra og fremover. Omdannelsen af Vollsmose løber frem til 2030, men man har allerede nu skruet ned for de boligsociale indsatser. Er det, den rigtige vej at gå, eller er der fortsat behov for flere eller nye indsatser i bydelen?

Vi har frem mod byrådsvalget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.

I det her indslag, om hvordan en forkætret bydel skal prioriteres efter valget.

Se også: http://osrtv.dk/2020/06/27/modstand-ghettolov-paa-flere-fronter/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Vollsmose herfra og fremover.

Mere letbane i Odense eller?

Mere letbane i Odense eller?

Mere letbane i Odense eller?  Skal der være en letbane etape 2 i Odense? Hvis ja, hvorfor? Hvis ikke, hvad er så alternativet?
Vi har frem mod byrådsvalget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.

I det her indslag, hvordan den offentlige transport skal prioriteres efter valget.

Se også: http://osrtv.dk/2021/06/03/mere-letbane-deler-endnu-engang-odense-byraad/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Mere letbane i Odense eller?

Sygeplejersker strejker stadig.

Sygeplejersker strejker stadig.

Sygeplejersker strejker stadig. Selv om det nu er mere end 2 måneder siden, at regeringen og et folketingsflertal stoppede sygeplejerskernes lønkonflikt, så har der lige siden været et utal af faglige møder og punktstrejker på flere af landets hospitaler.

Og onsdag morgen holdt omkring 100 sygeplejersker på Odense Universitetshospital for 3de dag i træk, en times fagligt møde, for at gøre opmærksom på, de ikke særligt tilfredsstillende løn og arbejdsvilkår, der gælder velfærdsarbejdere i traditionelle kvindefag. En skæv værdisætning, der har ført til at det er svært at rekruttere og fastholde sygeplejersker i det offentlige sundhedssystem, hvor der i dag skal løbes langt stærkere end tidligere.

Vi var med og talte med sygeplejerske Mette Vestergaard Jørgensen, der har været til at koordinere de mange punktstrejker og så Enhedslistens fynske folketingsmedlem Victoria Velasques, der var mødt op for at udtrykke sin støtte til sygeplejerskerne på et tidspunkt, hvor lav uligeløn og dårlige personalenormeringer også skaber problemer med at få nok faglært arbejde til ældreplejen og daginstitutionsområdet, når der lige om lidt kommer både flere børn  og ældre, der har brug for offentlige velfærdsydelser.

Se også: http://osrtv.dk/2021/06/23/slut-lommepenge-florence-nightingale/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Sygeplejersker strejker stadig.

Hvordan skal Odense skabe flere job og få flere penge i kommunekassen.

Hvordan skal Odense skabe flere job og få flere penge i kommunekassen.

Er det grøn vækst eller disciplinerende nyttejob der skaber flere arbejdspladser i Odense. Skal der være flere kvindelige iværksættere og skal kommunen blive bedre til at servicere de erhvervsdrivende. Eller handler det også om at de job der skabes også tilfalder odenseanere, der så kan betale skat til bl.a. byen trænge velfærdsydelser.

Vi har frem mod byrådsvalget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.

Se også: http://osrtv.dk/2021/02/03/skal-flere-ledige-have-nyttige-jobs/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvordan skal Odense skabe flere job og få flere penge i kommunekassen.

Hvor halter den odenseanske velfærd mest?

Hvor halter den odenseanske velfærd mest?

Skal ældreplejen have flere penge eller det folkeskolens tur. Og hvad med de handicappede, de socialt udsatte eller psykiatrien.

Vi har frem mod byrådsvalget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.

I det her indslag, hvilke kernevelfærdsydelser, der skal prioriteres efter valget.

Se også: http://osrtv.dk/2019/07/27/hvem-skal-bidrage-naar-velfaerden-flimrer/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvor halter den odenseanske velfærd mest?

Pædagoger stadig alene med store børne-grupper.

Pædagoger stadig alene med store børne-grupper.

Store grupper af små vuggestue og børnehavebørn oplever stadig at være overladt til sig selv, når blot én voksen er alene med hhv. 8-9 vuggestuebørn eller 16-17 børnehavebørn i nogle af de odenseanske og danske daginstitutioner.

De bekymrende tal om hvor mange små børn, der er overladt til en enkelt voksen, fremgår af en såkaldt ”vilkårsundersøgelse”, der netop er offentliggjort af pædagogernes fagforening BUPL, der har gennemført en spørgeskema undersøgelse, hvor 23.000 pædagoger og ledere i 14.600 daginstitutioner i landets 98 kommuner har svaret på spørgsmål om den pædagogiske kvalitet i de kommunale pasningstilbud.

Vi har talt med BUPL’s formand Rikke Hunsdahl, Socialdemokratiets Tim Vermund og byrådskandidat for Enhedslisten Thomas Graven om hvorvidt det er noget,  der kan ændres i en realpolitiks virkelighed i Odense Kommune, hvor der også er udfordringer med andre velfærdsydelser i både folkeskolen og ældreplejen.

Se også http://osrtv.dk/2020/11/12/positive-erfaringer-tid-plads-vores-boern-viser-vejen-frem/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pædagoger stadig alene med store børne-grupper.

Klima Neutral By. God ide, bare det ikke gør ondt.

Klima Neutral By. God ide, bare det ikke gør ondt.

Odense Kommune skal være klima neutral i 2030. Det har et stort flertal i Odense Byråd besluttet. Og derfor har de også bedt en gruppe eksperter med den internationale klimaforsker Sebastian Mernild i spidsen om at give nogle anbefalinger til hvordan byen kan reducere sin egen produktion af drivhusgasser med 490.000 tons co2 frem mod 2030. En lang række populære anbefalinger der både handler om co2 fangst på Fynsværket, masser af solceller på kommunale bygninger, rejsning af skov og en bedre affaldssortering. Men også en anbefaling om et centrum fri for benzin og dieselbiler i såkaldte ”nul emissions zoner”. Et forslag der godt nok vil bidrage med en 3de del af det samlede reduktionsmål. Men ikke populært nok til at komme med i den politiske plan, der blev fremlagt i september måned.

Vi har været med til klima valgmøde arrangeret af Den Grønne Studenter-bevægelse i Odense. Et valgmøde der trods god stemning og mange positive udsagn, – også gav en hel del der minder om den hockeystavs model, som regeringen og de borgerlige partier har gået efter i nationale klima handleplaner.

Se også: http://osrtv.dk/2021/06/25/odenses-klima-ambitioner-ambitioese-nok/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Klima Neutral By. God ide, bare det ikke gør ondt.

Hvornår bliver det folkeskolens tur?

Hvornår bliver det folkeskolens tur?

De odenseanske folkeskoler har som andre af byens kernevelfærdsydelser kæmpet med konsekvenserne af de store sparerunder, der fandt sted i starten af 10’erne.
Så da Odense Lærerforening inviterede til politisk debat frem mod byrådsvalget den 16.november var overskriften ”Grib momentum til en fortsat økonomisk genopretning af Folkeskolen”.

Men selv om alle de fremmødte erklærede deres kærlighed og omsorg for skolerne i en tid, hvor der både er udfordringer med vikarbudgetter, inklusion, utidssvarende lokaler og et stigende fravalg til fordel for fri – og privatskoler, så var der ikke umiddelbart opbakning til et meget konkret udspil fra den radikale rådkvinde Susanne Crawley, der foreslår at byrådet ved næste budget prioriter 100 millioner ekstra til den daglige drift og 30 millioner ekstra til alle de andre særlige opgaver, der er udover den almindelige undervisning.

Vi var med på sidelinjen og talte også med Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening, der trods en luftig og flagrende debat fornemmer en vis lokalpolitisk vilje til at det er folkeskolens tur næste gang.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvornår bliver det folkeskolens tur?

Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?

Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?

Kina er i disse år godt i gang med at udfolde sin magtfuldkommenhed i stort og småt. Så imens kinesiske militærfly krænker Taiwans luftrum, så beder et universitet i Hong Kong – med få dages varsel den lokale demokratibevægelse om at fjerne en dansk skulptur, der mindes ofrene for Massakren på den Himmelske Freds Plads i Beijing 1989.

Vi har mødt den danske billedhugger Jens Galschiøt  der tilbage i 1997 stillede en Skamstøtte sammen med ”The Hong Kong Alliance” i det der dengang var en britisk kronkoloni, der skulle tilbage til moderlandet Kina, med en aftale om at Hong Kong – de første 50 år – skulle kunne bevare sin egen styreform, der var baseret på demokratiske europæiske værdier.

I dag er mange af lederne af ”The Hong Kong Alliance” sat i fængsel for at have brudt en ny sikkerhedslov, der giver mulighed for at stoppe politisk modstand på alle mulige niveauer. Bl.a. at fjerne det sidste fysiske minde om massakren på den Himmelske Freds Plads.

Se også: http://osrtv.dk/2020/05/18/dansk-protest-nye-overgreb-hong-kong-kina/

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?