Kategori arkiver: SOCIALT

Løfter om hjælp til Bande plaget boligområde.

Løfter om hjælp til Bande plaget boligområde.
Korsløkkeparken i Odense SØ har på det seneste været plaget af 2 hårde kriminelle familier, der har taget deres handel med ulovlige stoffer ind i området. Og da man har koblet de kriminelle i Korsløkkeparken til den bandekonflikt, der førte til drabet i Egeparken i juni måned, så kan de lokale dårlige nyheder måske føre noget godt med sig, da de kommer på et tidspunkt, hvor der også nationalt har været fokus på en historie fra Korsør, om hvordan lejelovens muligheder for at kunne opsige familier, der belaster et boligområde med deres kriminelle aktiviteter, kan trække ud.

Vi var med da boligminister Kaare Dybvad og borgmester Peter Rahbæk besøgte Korsløkkeparken for at mødes med boligforeninger og beboerrepræsentant Kurt Nielsen, der ellers er glad for Korsløkkeparken, hvor han har boet i mere end 40 år.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Løfter om hjælp til Bande plaget boligområde.

Endnu en Odense Bydel i fare for Ghetto Dom.

Endnu en Odense Bydel i fare for Ghetto Dom.
Én beboer for meget med en dom for kriminalitet og 7 for mange, der kun har en grundskoleuddannelse, kan føre til tvangsflytning af beboere og nedrivning af lejligheder i det lille almennyttige boligområde omkring Risingskolen i Odense.
Dramatiske konsekvenser der stammer fra den omfattende såkaldte Ghettolov, der blev vedtaget da et flertal i Folketinget i 2018 endnu gang kappedes om hvem der kan udvise den hårdeste og strengeste udlændingepolitik.

Vi har talt med hhv. Odenses socialrådmand Brian Dybro og boligsocial forsker Gunvor Christensen om konsekvenserne af en lovgivning, der blev hastet igennem uden at der blev inddraget erfaringer, fra de få andre steder i Europa, hvor man tidligere har dømt hele boligkvarterer til nedrivning og tvangsflytninger.

En lovgivning der allerede fra starten dømte Vollsmose og 14 andre bydele som ”Hård Ghetto”. En dom der lige om lidt kan ramme endnu flere, bl.a. Risingområdet og Korsløkke parken i Odense.

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Endnu en Odense Bydel i fare for Ghetto Dom.

Uværdige forhold for Demente i Odense.

Uværdige forhold for Demente i Odense.
Selv om Odense Kommune har et erklæret formål om at være en demens venlig by, så kniber det med rammerne for de demente borgere, der i dag er afhængig af en kommunal plejebolig.
Ældre og Handicapforvaltningen anslår, at mellem 75-80% af borgerne, som bor i en plejebolig, lider af en demens-sygdom, men ud af de 1220 plejehjemspladser, som kommunen råder over, er kun 185 af dem indrettet særligt til borgere med demens.

Vi har talt med Peter Kühnel fra Alzheimer foreningen og ældrerådmand Søren Windell, der begge, mener at der er et akut behov for at nogen af de mange millioner, som et enigt byråd vil bruge på velfærdens fysiske rammer, bliver prioriteret til vores ældre demente medborgere.

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Uværdige forhold for Demente i Odense.

Stadig Skæv Sundhed i Danmark.

Stadig Skæv Sundhed i Danmark.
En aktuel rapport fra instituttet for Folkesundhed konkluderer at Danmark stadig halter bagud når det kommer til ulighed i sundhed. Og at levealder er tæt forbundet med indkomst og uddannelse.
”Vi har et af verdens bedste sundhedssystemer. Men det er lavet til den almindelige dansker. Ikke til at gribe at mennesker der af forskellige årsager er socialt udsatte”.
Vi har mødt Vibe Klarup, der er ny forkvinde for Rådet for Socialt Udsatte, der under normale Coronafri omstændigheder ville have afholdt Brugernes Bazar den sidste onsdag i august.
Et årligt træf, hvor væresteder og organisationer, der arbejder med hjemløse, misbrugere, sindslidende og andre socialt udsatte borgere mødes til socialpolitisk træf i Kongens Have Odense. Et træf hvor man i år med stor sandsynlighed ville have brugt meget tid på den aktuelle rapport fra instituttet for Folkesundhed.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Stadig Skæv Sundhed i Danmark.

Slut med trusler og tæsk! Exit-program til udsatte der presses af bander.

Slut med trusler og tørre tæsk! Exit-program til udsatte borgere, der presses af kriminelle bander.
En undersøgelse, som Odense kommune har lavet blandt 92 af byens udsatte borgere, viser, at hver 5. føler sig truet af banderne i byen. Derfor havde Social-rådmand Brian Dybro indkaldt politi, væresteder og frivillige organisationer til et møde, hvor der blev diskuteret, hvordan man i et samarbejde, kan forbedre vilkårene for socialt udsatte i Odense.
Der var bred opbakning til at arbejde videre med et forslag om exit-programmer til udsatte, men der kom også mange andre forslag på bordet. Blandt andet fokus på misbrugsbehandling, bedre samarbejde mellem kommune og psykiatri, og mere fokus på socialhjælp til de, der kommer i egen bolig.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Slut med trusler og tæsk! Exit-program til udsatte der presses af bander.

Odense mod negativ social kontrol.

Odense mod negativ social kontrol.
Der blev brugt ord som frihedskamp og ungdomsoprør, da Odense Byråd blev præsenteret for en rapport med titlen ”Opgør med negativ social kontrol”. En rapport hvor en gruppe eksperter med viden om ligestilling og mangel på samme, kommer med en række anbefalinger om fælles indsatser mod en svær problemstilling, hvor familier og miljøer, der har meget lidt eller ingen tillid til det omkringliggende samfund holder børn, unge og kvinder fast i roller der begrænser den enkeltes livsudfoldelse og rettigheder.

Vi var med til præsentation, hvor vi udover de ansvarlige rådmænd Brian Dybro og Susanne Crawley også talte med bl.a. Kefa Abu Ras, der som medstifter af en ny forening ”Søstre mod Vold og Kontrol” er mere end glad for det nye lokale initiativ.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Odense mod negativ social kontrol.

Hellested for udsatte. Nu også i Bolbro.

Hellested for udsatte. Nu også i Bolbro.
Odense vil gerne være en inkluderende by. Så derfor er der også i forbindelse med en større områdefornyelse i Bolbro blevet plads til et nyt Hellested for bydelens socialt udsatte medborgere.
Vi var med til den officielle åbning, hvor rådmændene m/k Brian Dybro og Jane Jegind klippede snoren til det nye sted, der ligger på Richard Møllers Plads lige overfor stadion.
Et Hellested der umiddelbart er indrettet mere brugervenligt end de foregående af sin slags. Der er tag over hovedet og brugerne kan kigge ud, mens forbipasserende ikke kan kigge ind. Og så er der som noget helt nyt, kommet et pissoir til kvinderne.
Og hvis vi skal tro de potentielle bruger der også var mødt op, så er er der gode chancer for at stedet vil blive brugt efter hensigten.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Hellested for udsatte. Nu også i Bolbro.

Gode vilkår for udsatte i Odense – Men plads til forbedring!

Gode vilkår for udsatte i Odense – Men plads til forbedring!
Udsatterådet, der har til opgave at varetage socialt udsattes interesser i de kommunale beslutningsprocesser, roser Odense kommune for mange af de tiltag og initiativer, der er, og bliver gjort for byens mest udsatte borgere.
Men rådet peger samtidig på, at der stadig er områder, hvor det fortsat er svært at være udsat. Fx når det handler om beskæftigelses-indsatsen, hvor rådet kalder det uværdigt, når sårbare ledige sendes rundt i talrige og meningsløse tilbud de ikke kan afslå.
Udsatterådet er også bekymret for at de generelle huslejestigninger og den kommende omdannelse af Vollsmose, med nedrivninger og genhusning af beboere andre steder i byen, kan gøre det svært at skaffe nok billige boliger.

Vi har mødt næstformand Mette Guul, der i indslaget også kommer ind på den tilbagevendende terror og afpresning som kriminelle bander plager hjemløse og stofmisbrugere med.

 

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Gode vilkår for udsatte i Odense – Men plads til forbedring!

Fodboldskole skal være for alle børn!

I uge 32 snørede 150 piger og drenge fodboldstøvlerne, da de deltog på DBU’s og DIF’s sommerferie fodboldskole, der blev afholdt i Vollsmose.

Fodboldskolen er arrangeret af DBU og Get2sport, der hører under DIF, og er et særligt tilbud til børn, som bor i udsatte boligområder. Fodboldskolen minder om DBU’s andre fodboldskoler, men adskiller sig ved, at prisen er stærkt reduceret, så alle kan være med.

Og via fodboldens universelle sprog skabes der også nye sunde sociale fællesskaber, støttet – og omgivet af gode voksne.

Udgivet 2020, LOKALT, SOCIALT, STEMMER FRA BETONEN | Kommentarer lukket til Fodboldskole skal være for alle børn!

Ældrepleje med minimums-normeringer.

Ældrepleje med minimums-normeringer.
Skal der også være minimums-normeringer for hvor mange ansatte der skal være pr. beboere på landets plejecentre? Ja lyder det i et aktuelt forslag fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde.
Rystende afsløringer i en TV2 dokumentar om forholdene på plejecentre i Århus og Randers kommune, har sat fokus på en velfærds politisk ydelse, der kan være meget forskellig afhængig af i hvilken kommune man bor. F.eks.  så viste en kortlægning af forholdene i landets 98 kommuner, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE – foretog for Ældre Sagen og FOA i slutningen af 2019, at Normeringen på nattevagter kan variere fra 8 beboere per medarbejder til 41 beboere per medarbejder både hverdag og weekend.

Vi har talt med Odenses ældrerådmand Søren Windel og byrådsmedlemmerne Christel Gall, DF og Reza Javid, EL om hvorvidt det er nu, at der ligesom på daginstitutionsområdet, kommer noget lovgivning, der kan sikre en mere ensartet og værdig ældrepleje, hvad enten man er borger i Nordsjælland, Randers eller Odense.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrepleje med minimums-normeringer.