Kategori arkiver: SOCIALT

Hvornår kommer der en voksen?


Hvornår kommer der en voksen?
I årevis har både forældre og pædagoger kæmpet for lovbestemte minimumnormeringer i de danske daginstitutioner.
Og med en ny rapport fra Børns Vilkår, der dokumenterer den barske hverdag i de danske daginstitutioner – en hverdag, hvor børnene både mangler omsorg og trøst, havde forældre og pædagoger håbet på, at der med den nuværende regerings første finanslovs-udspil var afsat konkrete penge til lovbestemte minimusnormeringer.
Men det ser ud til, at de stadig må vente lidt længere, for med regeringen første finanslovs-udspil står det klar, at minimusnormeringer ikke bliver fuldt indfaset før 2025.
Vi har mødt formand for BUPL Fyn, Rikke Hundsdahl, for at høre om rapportens resultater og konsekvenserne af de dårlige normeringer i daginstitutionerne.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvornår kommer der en voksen?

ikke Apartheid – Men det Ligner.


ikke Apartheid – Men det Ligner.
Konsekvenserne af den såkaldte Ghetto-lov begynder nu at åbenbare sig på flere måder.
Der er sat kryds på de boligblokke, der skal rives ned i Vollsmose, når 2500-3000 beboere tvangsflyttes i løbet af de kommende år.
Der er udarbejdet særlige regler for hvem der må flytte ind i andre stemplede boligområder, hvor boligselskaberne prøver at undgå nedrivninger som i Vollsmose.
Men bagved tallene i Excel arkene og krydserne på Power Point plancherne, er der mennesker, som er dømt uønskede på steder de gerne vil bo.
Vi har mødt de boligorganisationer, der er pålagt at udføre det ”beskidte” arbejde i Odense og været til demonstration med nogle af de beboere, hvis bolig er på listen over kommende nedrivninger i Vollsmose.

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til ikke Apartheid – Men det Ligner.

Galla og Ildsjælepriser fejrer byens frivillige sociale aktivister.


Galla og Ildsjælepriser fejrer byens frivillige sociale aktivister.
Odense Kommune har igen fejret byens frivillige sociale foreninger for deres indsats for socialt udsatte og sårbare borgere.
250 frivillige var til Frivillig Galla, hvor der ikke kun blev uddelt den årlige Ildsjælepris, men også særlige priser til ”Holdspilleren”, ”Kickstarteren”, ”den Bæredygtige” og ”Stjernen”.
Vi var med til uddelingen og har besøgt Vollsmoses Bydelssøstre, Røde Kors Værket og projekt Peer to Peer, der alle 3 var nomineret til hovedprisen, som årets frivillige sociale Ildsjæle i Odense 2019.

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Galla og Ildsjælepriser fejrer byens frivillige sociale aktivister.

Vi er slet ikke færdige med at arbejde!


Vi er slet ikke færdige med at arbejde!
Sådan lyder mantraet hos foreningen Senior Erhverv i Odense, der er et netværk for mennesker i alderen 50+, der alle har det til fælles, at de mangler arbejde.
Men det er ikke altid let at være ledig som senior og fortællingen om det grå guld kommer ikke altid til sin ret, når det handler om at stå forrest i køen til et arbejde.
Og selvom ledigheden blandt gruppen i alderen 50+ ikke er højere end ledigheden blandt den samlede befolkning, kæmper mange ledige seniorer alligevel ofte en hård kamp, for at vende tilbage til arbejdslivet, fordi de er oppe imod fordomme som at ældre medarbejdere er mindre stabile, og mange oplever at de bliver valgt fra, udelukkende på grund af deres alder.
Hos netværket Senior Erhverv i Odense, der er en del af den landsdækkende organisation Senior Erhverv Danmark mødes de om, dels at netværke med virksomheder og jobcenter og andre aktører, i håbet om at få et arbejde, men de mødes også om både at holde motivationen og humøret oppe i en jobsøgningsproces, der til tider også kan være opslidende.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Vi er slet ikke færdige med at arbejde!

Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghettolovs værste tvang?


Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghetto planens værste tvang?
Socialt udsatte borgere der har deres eneste netværk i Vollsmose tvinges til at flytte andre steder hen når der i de kommende år skal rives 1000 boliger ned.
Nu vil Enhedslisten og Alternativet i Odense Byråd forsøge at sikre nogen af de berørte en mulighed for at blive boende i bydelen når 2500-3000 beboere lige om lidt skal genhuses. Partierne foreslår at der iværksættes nogle frivillige flyttekæder der kan omgå ghetto lovens særlige regler, for særlige grupper af borgere i særligt stemplede boligområder.
Forslaget er på byrådets dagsordenen 25. september og du kan her se og høre Enhedslistens Reza Javid forklare hvordan han synes det kan lade sig gøre at undgå de værste tvangs elementer i den omfattende lov.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Kan frivillige ”flyttekæder” forhindre ghettolovs værste tvang?

Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.


Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.
Misbrugscentret i Odense har i flere år haft gode erfaringer med at behandle ældre stofmisbrugere med lægeordineret heroin.
Noget der i dag først er tilladt når man har været i misbrugsbehandling med f.eks. metadon, i mindst 12 måneder.
Nu vil socialrådmand Brian Dybro søge om tilladelse til en ny praksis, hvor tilbuddet også kan gives til unge misbrugere fra dag 1.
”Jeg tror vi kan få en både menneskelig og samfundsfundøkonomisk gevinst, hvis vi kan hjælpe unge inden de spilder for mange år med misbrug og kriminalitet”
sagde Brian Dybro, da han gav flere gode argumenter for, hvorfor Odense Kommune lige om lidt sender en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at gøre noget som nogen vil se som en moralsk glidebane. Men som i sidste ende måske bare er sund fornuft.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.

Godt nyt til Fattige Børnefamilier.


Godt nyt til Fattige Børnefamilier.
Mere end 62.000 børn lever i dag i familier med indtægter under den officielle fattigdomsgrænse.
Så nu har den nye socialdemokratiske regering sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten besluttet at give en midlertidig økonomisk kompensation til familier, der er ramt af hhv. Kontanthjælpsloftet eller den særligt lave integrationsydelse – hvis de har børn i alderen 0-14 år.
Det ekstra børnetilskud der træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra august 2019, er tænkt som en midlertidig ordning – imens det nye folketing afventer svar fra en såkaldt Ydelses-kommission.
Selv om det er en midlertidig ordning, så har den mødt hård kritik fra både Venstre og Dansk Folkeparti. Men også glæde lokalt i Odense, hvor vi har talt med Børn Unge Rådkvinde Susanne Crawley og Iben Schmidt Ravn, der som aktiv i netværket Næstehjælperne, har oplevet konsekvenserne af kontanthjælps-loft og integrations-ydelsen på tæt hold.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Godt nyt til Fattige Børnefamilier.

Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?


Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?
Det var til tider meget følelsesladet da Beboer initiativet ”Almen Modstand” havde inviteret byrådsmedlemmer til at møde bekymrede beboer, der skal genhuses, når Vollsmoses bidrag til den omfattende såkaldte ”Ghetto-plan” betyder at omkring 1000 lejligheder skal rives ned og op mod 3000 beboere tvangsflyttes i løbet af de næste 5 år.
Nu foreslår Enhedslisten og de Radikale at der tages særligt hensyn når især ældre beboere skal genhuses.
Både etnisk danske og 1.generationsindvandrere, der har boet i bydelen så længe, at det er der, de har det sociale netværk der er tilbage.
Forslaget der sætter konsekvenserne af den omfattende såkaldte ”Ghetto-plan” i relief blev behandlet på et byrådsmøde 21.august, hvor der var enighed om sende henstillingen videre til det samarbejdsudvalg hvor de kommunale forvaltninger, sammen med boligselskaberne, CIVICA og FAB, står for den omfattende forandring af Vollsmose.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jeg Flytter Ikke! Hvor skal vi bo?

Hård skolestart for udsatte børnefamilier.


Hård skolestart for udsatte børnefamilier.
En ny skoletaske med penalhus og andet “nødvendigt” tilbehør af den slags som alle ønsker sig koster op til 1100 kr.
Så hvis man er enlig mor på kontanthjælp, så har man en udfordring, når éns barn skal starte i skole.
Vi har bl.a. talt med Mødrehjælpen i Odense hvor man har erfaret at det ikke kun er starten i skolen, der giver udfordringer til børnefamilier med lave indkomster.

Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen, hvor vi også viser reportager om lokal børnefattigdomsgrænse OG prostitution og menneskehandel i Syddanmark.

Prostitution, Tvang og Menneskehandel i Syddanmark.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Hård skolestart for udsatte børnefamilier.

Skal de fattige blive ved med at være i fattige?


Skal de fattige blive ved med at være i fattige?
Den nye regering vil give en smule mere til fattige børnefamilier imens evt. ændringer af fattigdomsskabende ydelser som kontanthjælpsloft, 225 timers regel og integrations-ydelse skal undersøges i en såkaldt ydelses-kommission.
Måske kunne de nøjes med at læse den rapport om konsekvenserne af 0’ernes starthjælp, som Rockwoolfondens forskningsenhed præsenterede i marts måned.
Se vores reportage og bedøm selv om den nye socialdemokratiske regering skal fastholde det, som de ellers var hurtige til afskaffe, da de sidst var en del af et nyt flertal i 2011.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal de fattige blive ved med at være i fattige?