Kategori arkiver: SOCIALT

Demens i Centrum.

Demens er et stigende problem i det danske samfund. Så nu har Odense Kommune i forbindelse med en ny demens-strategi åbnet et tilbud,der sammen med rådgivning tilbyder 16 ugers træningsforløb til borgere, der har demens i lettere grad.

Udgivet 2017, LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Demens i Centrum.

Vejen tilbage til livet – Hjemløse-debat på Folkemøde.

Hvordan hjælper man bedst hjemløse, social udsatte, misbrugere og psykisk syge tilbage til et godt liv. Skal de presses af kontanthjælps-loft, 225 timers regel og andre såkaldte reformer, der skal motivere dem, sådan som filosofien er hos regeringen og Dansk Folkeparti. Eller er det mere sociale, omsorgsfulde og helheds-orienterede indsatser, der skal til.
Vi var med da HUS FORBI og de hjemløses egen organisation SAND inviterede til debat på Folkemødet på Bornholm.

Udgivet 2017, SOCIALT | Kommentarer lukket til Vejen tilbage til livet – Hjemløse-debat på Folkemøde.

Håndsrækning til udfordrede småbørnsfamilier i Odense.

Home-Start Familiekontakt Odense, har siden 2011 formidlet kontakt mellem frivillige familievenner og småbørnsfamilier, som oplever udfordringer, der truer med at få deres hverdag til at vælte.
Rigtig mange – også almindelige ressourcestærke familier, oplever perioder med manglende overskud til at få hverdagen til at hænge sammen. Her kan familievennen gå ind og aflaste familierne med praktisk hjælp og støtte, således at kriser og opbrud forebygges.
Home-Start Familiekontakt er en tidlig indsats for de familier, der har mindst et barn i førskolealderen. Behovet for støtte er stort og Home-Start oplever, at det stigende behov bl.a. skyldes ændrede familiemønstre, opbrud i familien – og mangel på netværk, oftest i form af bedsteforældre.

Udgivet 2017, LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Håndsrækning til udfordrede småbørnsfamilier i Odense.

Fixerum i farezonen.

Kirkens Korshær i Odense har siden 2013 drevet et stofindtagelse – og sundhedsrum med stor succes.
Socialt udsatte stofmisbrugere kan indtage deres ulovlige stoffer under trygge og forsvarlige rammer, imens almindelige borgere undgår at møde kanyler og andre junk-rester i opgange og baggårde, hvor misbrugerne ellers har fixet.
Men nu kan stofindtagelses-rummet miste halvdelen af deres budget, når tilskuddet fra statens satspulje udløber til nytår.
Vi har mødt varmestueleder Heinz Wolf, der forklarer hvorfor det vil være godt for flere parter, hvis tilbuddet også kan opretholdes i årene frem.

Udgivet 2017, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fixerum i farezonen.

Flexjobbere – Ja Tak!

Herluf Trolle Plejecenter i Odense har med stor succes ansat flexjobbere. 16 borgere med nedsat arbejdsevne kommer 2-20 timer om ugen og aflaster det faste personale, sådan at de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver overfor de ældre og demente.
Vi har besøgt en arbejdsplads, der har fået en win win situation ud af at være rummelig.

Udgivet 2017, LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Flexjobbere – Ja Tak!

Blind ensretning lukker succes hos Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen i Odense har i en årrække haft stor succes med at hjælpe unge mødre på kontanthjælp. Projekt “Unge familier på vej” har gennem en helheds orienteret indsats i en social usikker situation for unge enlige mødre, skabt den nødvendige tryghed, der har gjort det muligt at 86% er kommet videre til uddannelse eller job efter endt barsel.
Projektet har været med-finansieret af Odense Kommune siden 2014. Men nu har beskæftigelses & socialforvaltningen opsagt aftalen med kort varsel. Begrundelsen er at forvaltningen selv mener de kan opnå de samme resultater bedre og hurtigere, når de følger kommunens nye ensrettede beskæftigelses-strategi, hvor private virksomhedspraktikker og samtaleforløb er det nye mantra.
Et mantra der kommer fra det såkaldte “Carsten Kock udvalg” der henviser til en række forskningsresultater der underbygger deres anvisninger.
Men hos Mødrehjælpen har man nærlæst Carsten Kochs forskning og har fundet ud af at det udelukkende er udenlandske rapporter der anbefaler virksomhedspraktikker. Imens danske undersøgelser fra bl.a. SFI siger det modsatte.
Så nu har Enhedslistens byrådsmedlem Ulla Chambless stillet en række spørgsmål til forvaltningen for at få klar besked om hvordan de vil opnå bedre resultater end Mødrehjælpens projekt.

Udgivet 2017, LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Blind ensretning lukker succes hos Mødrehjælpen.

Et kram, ligeværdighed og nye sko!

Nogen tisser på dem, når de sover på gaden. Andre ønsker at hjælpe med nyt tøj, fodtøj, hundemad og andet, der kan gøre et udsat liv på gaden lettere.
Vi var med da det lille frivillige projekt Husvild – med hjælp fra Gamby Spejderne, SOSU-elever og rådmand Brian Skov Nielsen – havde deres årlige sommer-uddeling til Odenses hjemløse og socialt udsatte borgere.

Udgivet 2017, LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Et kram, ligeværdighed og nye sko!

Godt nyt til psykisk sårbare unge.

Så er der godt nyt til unge med ondt livet. Sundhedsudvalget i Odense Kommune har valgt at sætte penge af til at unge mellem 13-30, der har det psykisk svært og mistrives af forskellige årsager kan få et anonymt og gratis tilbud til psykologhjælp.
Vi har mødt formanden for udvalget, Brian Dybro SF og DSU’eren Hjalte Vinter, der giver nogen bud på hvorfor flere unge får psykiske problemer og dropper ud af deres uddannelse.

Udgivet 2017, LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Godt nyt til psykisk sårbare unge.

Danmark spiste sammen mod ensomhed i Vollsmose.

Folkesundhedsundersøgelser siger at mere end 200.000 danskere føler sig ensomme og at ensomhed også kan få helbredsmæssige konsekvenser hvis følelsen bider sig fast.
Så derfor opfordrede Folkebevægelsen mod Ensomhed igen i år til at der blev iværksat “Danmark spiser sammen” arrangementer landet over i uge 17.
Vi var med i Vollsmose, hvor Kulturhuset i samarbejde med lokale butiksejere og frivillige borgere inviterede til fællesspisning med Vestafrikansk mad og gode vibrationer.

Udgivet 2017, LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Danmark spiste sammen mod ensomhed i Vollsmose.

Nu er der tal på lokale konsekvenser af Kontanthjælpsloft.

Socialforvaltningen i Odense har oplevet en 3-dobling af ansøgninger til enkeltydelser efter at kontanthjælpsloftet er trådt i kraft. 1900 borgere er skåret i deres boligydelse og enlige forsørgere har mistet helt op 3700 om måneden. 225 timers reglen har betydet at arbejdsløse der lever i et ægteskab hvor begge er på kontanthjælp har fået lukket den ene parts månedlige ydelse.
Odense ser Rødt har talt med byrådsmedlemmer fra Venstre og Enhedslisten og besøgt den Frie Rådgivning, der har mærket en markant stigning i henvendelser fra borgere, der er blevet ramt af de nye regler.

Udgivet 2017, LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Nu er der tal på lokale konsekvenser af Kontanthjælpsloft.