Kategori arkiver: SOCIALT

Jobcenter Ofre i dialog med Socialrådmand.

Jobcentrets Ofre der er et netværk af langtidssyge, der har hængt fast på kontanthjælp og gentagne arbejdsprøvninger i årevis imens de har ventet på at få afklaret om de kan få et fleksjob eller en førtidspension, har i Odense været inviteret til dialogmøde med byens nye socialrådmand Brian Dybro. Formålet med mødet var bl.a. at tale om hvordan systemerne møder borgerne mest hensigtsmæssigt. I stedet for som i dag, hvor mange angiveligt bliver mere syge, fordi de udvikler angst og fobier overfor et system, som de troede var til for at hjælpe.

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jobcenter Ofre i dialog med Socialrådmand.

Ghetto: Århus river ned. Odense vil give god tid.

Regeringens ghetto-plan, der med tvang, sanktioner og særlige regler for særlige grupper af borgere, vil skabe en anden sammensætning i boligmassen, daginstitutionerne og skolerne i bydele som Vollsmose, presser kommuner og boligorganisationer til at komme med planer for radikale ændringer i socialt udsatte boligområder.

I Århus har byrådet været hurtige på aftrækkeren og netop vedtaget nedrivning af 1000 almennyttige lejligheder i ”ghettoerne” Bispehaven og Gellerup planen.
I Odense Byråd har man til gengæld valgt at give sig god tid – inden man vedtager endnu en Vollsmose Plan, der så forhåbentlig bliver den sidste af sin slags.
Vi var med da Borgmesteren og byrådets 8 partier gav en foreløbig status på en længere proces der startede først på året.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ghetto: Århus river ned. Odense vil give god tid.

Grundlovstale i fattigdom og ulighedens skygge.

Kirkens Korshærs varmestueleder Kaj Skjøldstrup var inviteret til at tale Grundlovs dag i Odense.
En tale der blev holdt dagen efter af Rådet for Socialt Udsatte havde udgivet deres årsrapport.
En rapport, der konstaterer at selv om den økonomiske krise er afblæst og mange oplever et opsving – så ser det anderledes ud fra bunden af samfundet, hvor hårde fakta siger at omkring 50.000 lever under fattigdoms-grænse, som den borgerlige regering afskaffede i 2015.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Grundlovstale i fattigdom og ulighedens skygge.

Hvor længe skal man vente?

Handicappede Michelle Lauritsen venter nu på 13.måned svar på hjælp til sine merudgifter som handicappet. En hjælp hun føler sig berettiget til jf. servicelovens paragraf 100, der i sine betingelser for hjælp taler om ”nedsat funktionsevne af indgribende karakter – der påvirker hverdagen alvorligt – og kræver omfattende praktisk hjælp fra andre.

”Nogle sager er meget komplekse, vi skal indhente flere oplysninger og så kan det tage tid” siger de hos beskæftigelses & socialforvaltningen i Odense.
”Jeg bliver trist og vred. Det handler også om lovgivningen der er for stram, og ikke har megen tillid til borgerne” siger byrådsmedlem Ulla Chambless.
”Jeg har indskrænket funktionsevne, svært ved at færdes ude, føler mig isoleret som menneske. Vil bare gerne have svar” siger Michelle der i dag sidder i kørestol, fordi hun som barn blev hjerneskadet efter en faldulykke.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvor længe skal man vente?

Husvild sommeruddeling i skyggen af Bander og Kontanthjælpsloft.

Den lille lokale hjælpeorganisation, Projekt Husvild der til daglig færdes blandt byens hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte borgere, har igen afholdt deres årlige uddeling af sommertøj, sko og andre fornødenheder til et hårdt liv på bunden af samfundet.
En begivenhed der fandt sted på et tidspunkt, hvor byens kriminelle igen er begyndt at afpresse hjemløse misbrugere, samtidig med at Husvild får flere og flere henvendelser fra borgere der er ramt af kontanthjælpsloft og andre såkaldte reformer.

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Husvild sommeruddeling i skyggen af Bander og Kontanthjælpsloft.

Kære Socialrådgiver.

Mange langtids-syge føler sig parkeret på kontanthjælp I årevis, imens de igen, igen skal igennem, hvad de oplever som meningsløse arbejdsprøvninger.
Vi viser her det meste af en tale, der blev holdt da Facebook netværket ”Jobcentrets Ofre”, arrangerede demonstrationen ved Odense Rådhus.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Kære Socialrådgiver.

Jobcenter offer: ”Jeg får ikke noget svar. Kun skældud”

Handicappede Michelle Lauritzen, der sidder i kørestol efter hun som barn blev hjerneskadet ved en faldulykke, har nu ventet 1 år på et svar på en ansøgning til merudgifter jf. servicelovens paragraf 100.
Og det er ikke kun Michelle, der kæmper med de offentlige velfærds-systemer, som efter reformer af førtidspension og sygedagpenge, er blevet langt mere restriktive overfor langtidssyge end tidligere.
Noget der afspejles hos Facebook netværket ”Jobcentrets Ofre”, der torsdag arrangerede demonstrationen ved Odense Rådhus.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jobcenter offer: ”Jeg får ikke noget svar. Kun skældud”

Dramatisk ”Ghetto-plan” med tvivlsom effekt.

Et Folketingsflertal – Blå Blok, S og SF – støtter den del af regeringens ”Ghetto-plan”, der vil ændre beboer-sammensætningen i udsatte boligområder, som Vollsmose.
Imens vi arbejder på en reportage med lokale reaktioner på en plan der frem mod 2030, vil tvinge tusindvis af borgere til at forlade den bolig, de selv har valgt, så har vi fundet et interview med Gunvor Christensen boligsocial-forsker ved SFI, der tvivler på effekten af en plan der er alt for meget nedrivning, straf og sanktion og alt for lidt tålmodig investering i boligsociale tiltag.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Dramatisk ”Ghetto-plan” med tvivlsom effekt.

Vollsmose – ”Vi vil tale MED ikke OM beboerne”.

Vollsmose er igen, igen kommet i fokus siden regeringen lancerede deres såkaldte ”Ghetto plan” tidligere på året. En plan der også har fået Odense Byråd til at iværksætte en proces, hvor man senere på året skal vurdere om der er behov for at revurdere de igangværende boligsociale indsatser i Vollsmose.

Så nu har byrådsmedlemmer fra Enhedslisten og Alternativet afholdt et lytte møde i Vollsmose Kulturhus, for i stedet for at tale om – hellere tale med Vollsmose borgere om deres syn på bydelens fremtid.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Vollsmose – ”Vi vil tale MED ikke OM beboerne”.

Danmark spiser sammen mod Ensomhed.

Det anslås at op imod 1 million danskere spiser alene hver dag.
Et tal der blev mindre i uge 17, hvor Folkebevægelsen mod Ensomhed havde inspireret til flere hundrede ”spis sammen” arrangementer landet over – også i Odense.
Vi var med hos Frivillig-centret i Borgernes Hus, på Vollsmose Torv og i Seniorhuset.

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Danmark spiser sammen mod Ensomhed.