Rød Grønne Håb og Skuffelser.

Rød Grønne Håb og Skuffelser.
Der var store forhåbninger flere steder, da Danmark fik et nyt folketingsflertal, der var blevet valgt på løfter om en bedre velfærdspolitik i klassisk dansk forstand. Men også, og nok så vigtigt, at det skal være nu, efter flere års borgerlig tøven, at Danmark skal tage den globale opvarmning og klimaforandringerne alvorligt.
Men hvordan er det så gået med at leve op til de gode intentioner om bl.a. minimum-normeringer, værdig tilbagetrækning og en ambitiøs klimapolitik.

Vi har bedt tidligere rådmand fra Enhedslisten Brian Skov Nielsen om at give en vurdering, sådan set med rød grønne øjne.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Rød Grønne Håb og Skuffelser.

Nødpoesi og åben scene i Odense min By.

Nødpoesi og åben scene i Odense min By.
TV Odense min By viser Covid-19 udgaven af Odense Lyrik Festival, der i marts 2020 udkom som et stykke digital nødhjælps-poesi i Coronaens skær.
Vi har også en reportage om et nyt lokalt initiativ ”Den Åbne Scene Fyn”, hvor bl.a. Kulturmaskinen har lagt trygge scenerum til kunstneriske sjæle, der har savnet et sted at udfolde sig.

Kan også ses i dit fjernsyn på kanal Fynboen 4-10.januar.

Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Nødpoesi og åben scene i Odense min By.

Turbokyllinger, Svineri i Landbruget, men flere veganere. 2020 med røde, grønne øjne.

Turbokyllinger, Svineri i Landbruget, men flere veganere.
Odense, DK set med Røde og Grønne Øjne: Dyrenes alliance protesterede mod salg og opdræt af Turbokyllinger – Landbruget har stadig IKKE særlige miljø og klimavenlige produktionsformer – Veganske fødevarer finder frem til flere forbrugere – Fynsværket bliver Klima Neutralt allerede i 2022 – Beboere protesterede imod byggeri tæt på Åløkkeskoven – Odense fik en Arkitekturstrategi og Centrum blev igen åben der hvor der er bygget i flere år.
=g så er der et PS med en sang om eksotiske madvaner og hul i Ozonlaget.

Kan også ses i TV Udsyn på kanal Fynboen 3-9.januar. Sendetider her på siden.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Turbokyllinger, Svineri i Landbruget, men flere veganere. 2020 med røde, grønne øjne.

Forråelse, skæv sundhed men også flere voksne til vores børn i 2020 set med Røde Øjne.

Forråelse, skæv sundhed men også flere voksne til vores børn i 2020 set med Røde Øjne.
Odense ser Rødt har fundet 3 forskellige historier fra den socialpolitiske virkelighed i Odense og Danmark 2020. En der handler om glæde over at der nu er penge til en historisk undersøgelse af det, der før blev kaldt Åndssvageforsorgen. Noget der måske også kan sætte fokus på den forråelse, der på vej tilbage i det der bydes udviklingshæmmede i dag.
En anden der ser på hvordan social ulighed, stadig afspejles i et skævt sundheds-system.

Og så en af de mere positive, hvor konkrete erfaringer med flere voksne i odenseanske daginstitutioner, giver forventninger til de kommende lovbestemte minimum-normeringer.

Kan også ses i dit fjernsyn på kanal Fynboen i denne uge.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Forråelse, skæv sundhed men også flere voksne til vores børn i 2020 set med Røde Øjne.

Godt nyt år med kys og næstekærlighed

Odense ser Rødt ønsker alle et godt nyt år med plads og rum til kys, næstekærlighed og samfundssind, der gælder alle uanset køn, alder, hudfarve og etnisk oprindelse. Vi ses derude i 2021.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Godt nyt år med kys og næstekærlighed

Det socialpolitiske overdrev 2020 set med Røde Øjne.

Fra det socialpolitiske overdrev i Odense 2020 set med Røde Øjne.
Projekt Husvild manglede lokaler, til deres indsats for at hjælpe socialt udsatte, hjemløse og misbrugere, der bliver afpresset og chikaneret af kriminelle bander.
Antidote Danmark oprettede en lokal ”hjertestarter” ordning til at hjælpe stofmisbrugere der rammes af en overdosis.
Odense Kommune tog nyt initiativ, hvor både frivillige i civilsamfundet og Folketinget, skal involveres i en kamp mod negativ social kontrol.

Kan også ses i dit fjernsyn på kanal Fynboen i uge 53.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Det socialpolitiske overdrev 2020 set med Røde Øjne.

Liv i kulturlivet i Cororaens skær. Trods alt.

Liv i kulturlivet i Cororaens skær. Trods alt.
Kunsten og kulturlivet var de sidste, der blev tænkt på, da der blev uddelt økonomiske hjælpepakker til et Corona ramt Danmark. Men da kulturen altid har stået nederst på de politiske prioriteringslister, så var var det ikke klynk, men alternative og fremadtænkende odenseanske kulturaktører vi mødte, når vi tog rundt i et Coroana ramt Odense anno 2020.

Kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen i uge 53, hvor du også finder PS’er med med Poetry Slam om forelskelse og en nyfortolkning af ”Jeg ved en Lærkerede”.

Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Liv i kulturlivet i Cororaens skær. Trods alt.

TV Udsyn om samfundssind i DK 2020.

TV Udsyn om samfundssind i DK 2020.
Først pisser vi på dem. Bagefter siger vi de lugter. Sådan startede en af talerne, da netværket Racismefri By Odense, i oktober afholdt demonstration imod den strukturelle racisme, som de mener er ved at snige sig ind i dansk lovgivning.

TV Udsyn viser i dette tilbageblik på 2020 også en reportage om de mange appeller, der i løbet af året var for at Odense og Danmark skulle tage imod efterladte børn fra flygtningelejrene på de små græske øer, og så har vi produceret en aktuel debat dokumentar om EU’s flygtninge og asylpolitik. Et program der kunne have titlen ”Det beskidte arbejde. Det lader vi andre om”.

I den lettere afdeling kommer vi med Frivilligcenteret rundt om Odenses mange frivillige sociale ildsjæle og slutter med Poetry Slam om Kaffe.

Kan også ses i UDSYN i dit fjernsyn på kanal Fynboen i denne uge. Sendetider her på siden.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til TV Udsyn om samfundssind i DK 2020.

Noget med kys og næstekærlighed.

Noget med kys og næstekærlighed.
Oven på et 2020 hvor Coronaen viste os selv fra vores bedste og værste sider. Et år hvor vi og vores regering, med stor beslutsomhed satte solidaritet og samfundssind i forreste linje når det gjaldt hensyn til de svageste etniske danskere og med samme beslutsomhed var lige så kolde i røven når det handlede om efterladte flygtningebørn fra nedbrændte lejre på små græske øer og ikke etniske danskere ude i ”ghetoerne” der også har mærket coronaen, Ja så ønsker Odense ser Rødt alle en fredelig Jul og et bedre NYT år, hvor der bliver tid til at få styr på stressen og tænke over noget med kys og næstekærlighed.
På opfordring og for hyggens skyld viser vi en lokal tv-klassiker med nissejagt i Hunderup Skoven, Julemands-hæren, “Ned med Humøret” og ikke mindst nissepigen Berit.
Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen i juledagene.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Noget med kys og næstekærlighed.

Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.

Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.
Skal de små odenseanske-børn sendes senere i børnehave end tilfældet er nu. Ja siger de fleste partier i Odense Byråd. Men nej siger SF, ikke hvis pengene skal komme fra den statslige pulje til minimum-normeringer.

Odense kommune får til næste år knap 27 millioner kroner ekstra til at hæve normeringen i byens daginstitutioner. Så nu foreslår den radikale B&U Rådkvinde Susanne Crawley Larsen, at man bruger de 14,6 millioner, på at hæve børnehavealderen til 3 år, som den var, førend man tilbage i 2013 sænkede børnehavealderen til 2 år og 10 måneder, for at spare penge på børneområdet.

Et forslag der møder modstand hos SF’s Brian Dybro, der mener at de hårdt til-kæmpede ekstra penge til sikring af minimum-normeringer, kun skal bruges ude i vuggestuerne og børnehaverne og ikke delvist i dagplejen, som tilfældet vil blive hvis man beslutter det radikale forslag.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Uenighed om finansiering af fornuftig aldersgrænse for børnehavebørn.