Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.

Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.
Indsatser for mental trivsel og et trygt natteliv for unge i Odense. Budgetaftale hvor der trods få midler også blev noget til socialt udsatte, handicappede og de lokale klima ambitioner. Præsentation af en klimaregnemaskine til hele familien og en feel good historie om at Odense hører til blandt de sundeste og mest bæredygtige byer i Verden.
Eneste sten i skoen i denne udgave af TV Udsyn er nyheden om at Odense Byråd har givet det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn lov til at fortsætte med at bruge de stærkt co2 forurenende kul, der ellers skulle have været udfaset i år 2022. Men da alternativet lige nu vil være meget dyr, måske russisk gas, så har Fjernvarme Fyn nu fået ja til flere kul hvis de samtidig iværksætter andre tiltag der kan kompensere for de ekstra udledninger af drivhusgas, der vil spolere den lokale ambition om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030.
Sidst i programmet finder du en særlig version af ”Solen er så Rød Mor” opført og optaget i et kloakbassin under Munke Mose, da Fyn fejrede komponisten Carl Nielsens 150 år.   
Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense. Kan også ses i dit TV i lokal-tv Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=27yVEcAXuI0&t=2558s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.

Budget med noget til de fleste.

Budget med noget til de fleste.
Mental Trivsel. Trygt Natteliv. Ligestillingsstrategi. Ring 3 i Odense V. Stofindtagelses Rum. Digital hjælp til socialt udsatte og drift til den kollektive trafik og en kommende Autisme institution.
Selv om årets budgetaftale i Odense Byråd, var præget af den aktuelle krisestemning og snævre økonomiske rammer fra Christiansborg, så blev der alligevel plads til forbedringer og gode hensigtserklæringer hist og pist.
Vi var med til debat i byrådssalen, onsdag og underskrifter fra alle byrådets partier sent torsdag aften. 
 Budget med noget til de fleste. Kan også ses i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om mental trivsel på https://www.youtube.com/watch?v=lPOWVVK0eHs&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Budget med noget til de fleste.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.
Fjernvarme Fyn, der er udset til at være en af de store bidragydere til at Odense Kommune kan blive klimaneutral i 2030, skulle imens de arbejder med at etablere nye teknologier, der kan opfange, lagre og genanvende co2, i en overgangsfase have erstattet brugen af kul med naturgas. Men da der i DK og resten af EU er en politisk konsensus om ikke at købe gas fra Rusland, så vil Odense Byråd nu prøve at finde en balance, hvor Fjernvarme Fyn indtil videre, fortsætter med at bruge kul frem til foråret 2024, imens de så skal finde andre tiltag, der kan klimakompensere for de ekstra 166.000 tons co2 der vil blive udledt pga. af den fortsatte brug af kul.
Vi talte med klimarådmand Tim Vermund, da han sammen med borgmesteren og et enigt økonomiudvalg, sagde ja til forsat brug af kul og pålagde Fjernvarme Fyn at bruge 100 millioner på at finde andre co2 reduktioner i nær fremtid.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=cHIjEBqAi9Q&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.

Skole oprør med Dynamo.

Skole oprør med Dynamo.
FUCKD er titlen på en Ny Cirkus forestilling, som Dynamo selv kalder ”en redningsaktion for at sikre morgendagens cirkusrebeller, inden præstationsfælden klapper”.
FUCKD er også tænkt som en del af et heldags besøg med Ny Cirkus på de odenseanske skoler. Men i første omgang har man mulighed for at se selve forestillingen hos Dynamo på Finlandskajen på Odense Havn fra torsdag den 22. – søndag 25.september.

I FUCKD, der er en forkortelse for ”Forsknings og Undervisningsministeriets Center for Kaos og Disruption” blive publikum både præsenteret for tidens Klima og Miljø udfordringer, og så et oprør imod den præstationskultur, der allerede opstår i skolen. Og så er FUCKD, som de fleste andre Ny Cirkus forestillinger, en fortælling pakket ind i og krydret med masser af cirkus akrobatik.

Skole oprør med Dynamo. Kan også ses i TV Odense min By http://osrtv.dk/sendetider/ Se mere om Dynamo på https://www.youtube.com/watch?v=l76iIQhJUxs&t=1s

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Skole oprør med Dynamo.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.
”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sådan lyder overskriften på et politisk forståelses-papir, der skal sikre lokal og kommunal handling imod den stigende grad af mistrivsel, man finder blandt børn og unge. Så nu skal byrådet forhandle om flere initiativer. Lige fra en udvidelse af den eksisterende ordning med gratis psykologhjælp til unge – Øget støtte til de frivillige sociale tilbud, der henvender sig til sårbare unge – til noget med præstations frie læringsmiljøer.
Vi var med da forståelses-papiret blev præsenteret af borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmk’erne Tommy Hummelmose, Susanne Crawley og Christoffer Lilleholt.

Se mere om Forståelse og handling mod Mistrivsel på   http://osrtv.dk/2022/09/16/initiativ-mod-mistrivsel-blandt-boern-og-unge-odense-ser-roedt/ og https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Stop Madspild med Social Dimension.

Stop Madspild med Social Dimension.
Det har længe givet god mening at viderebringe nogle af de omkring 814.000 tons – ofte stadig spiselige fødevarer – der årligt bliver kasseret i Danmark. Men hvor det længe har været de klima og miljø politiske begrundelser, der har været drivkraften i Stop Madspilds bevægelsen, så den nu i 2022 også fået en social dimension.
Vi har besøgt ”Stop spild Lokalt” i Bolbro, Odense, hvor de frivillige 4 dage om ugen deler gratis mad ud til lange køer, af borgere der dagligt lever i en virkelighed, hvor inflationen og de galoperende prisstigninger rammer socialt skævt.
Det anslås at de aktuelle prisstigninger, vil koste en gennemsnitsfamilie omkring 15.000 kroner mere om året. Men da lavindkomstgrupper, sompensionister, dagpengemodtagere, studerende, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, bruger den største del af deres indkomst på basale udgifter som fødevarer, el og varme, så får inflationen en social slagside. Noget der så i den gode fortælling, motiverer sociale ildsjæle, som bl.a. de aktive hos ”Stop Spild lokalt” i Bolbro.
Se åbningstider på https://www.facebook.com/groups/706352182848692/
Stop Madspild med Social Dimension. Kan også ses i TV Odense min By http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Stop Madspild med Social Dimension.

Ondt i Psyken.

Ondt i Psyken.
Kan man lære at leve med tilbagevendende depressioner og hvordan håndterer man livet efter en hjerneskade. Og hvad kan man stille op imod den stigende mistrivsel blandt børn og unge.
TV Udsyn viser i denne udgave 4 reportager om hvad man som samfund og enkelt individ kan stille op når medborgere bliver ramt af noget, der gør det svært at fungere psykisk og socialt.
De 2 første indslag handler om initiativer og opråb om den stigende mistrivsel blandt børn og unge, der vokser op i et samfund præget af præstationskultur og en ambivalent politisk tilgang til de rammer, der gives i offentlige pasningstilbud og skoler imens forældrene gør deres samfundspligt og passer deres job.
Du kan også møde Karen Margrethe, der i en sen alder erfarede at hendes tilbagevendende depressioner, rent faktuelt er en sygdom, der kan behandles, hvis der kommer et større fokus på at psykiske lidelser ligestilles med andre sundhedspolitiske udfordringer.
Og så viser vi en lille film produceret af Hjerneskadeforeningen på Fyn, der har mødt en familie, som er blevet nød til at se en ny virkelighed i øjnene, efter at en ellers velfungerende far og ægtemand pludselig blev ramt af en hjerneskade.
Udsyn om Ondt i Psyken. Kan også ses i lokal-tv Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om hjælp til psykisk sårbare unge på https://www.youtube.com/watch?v=Zw_VI-VTUyQ
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ondt i Psyken.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.
Det farlige er, når det er MIG, jeg skal præstere igen og igen. Sådan lød det da psykolog Svend Brinkmann gav en af flere forklaringer på, hvorfor der i disse år er flere børn og unge, der mistrives. En forklaring der blev givet til en fyldt sal i Odense Koncerthus, som et af flere arrangementer og møder, hvor Odense Byråd prøver at finde mulige initiativer, der kan modvirke den stigende mistrivsel.
Vi var med i koncerthuset og senere på Rådhuset, da en udvalgt gruppe af unge, gav deres anbefalinger til hvad byrådet og kommunen, kan gøre mod et fænomen, der ifølge fagfolk har mange årsager. Lige fra presset i en præstationskultur med social medier og konkurrenceprægede arbejdsrelationer til alt for dårlige rammer i de vigtige første år af børns liv.
I reportagen kan du udover Svend Brinkmann også møde Tori Ladegaard, der er en af 1000 psykologer, der i august sendt et alarmerende opråb til regering og Folketing. Formand for ungejuryen, Marie Holt Hermansen efterlyser blandt meget andet at skolen underviser i dannelse og livshåndtering. Rådkvinde Susanne Crawley foreslår radikalt en kortere arbejdsuge og at man afskaffer karakter i folkeskolen, imens borgmester Peter Rahbæk Juel at tage alle de unges forslag alvorligt. Bl.a. en koordineret formidling af alle de tilbud om hjælp, de rent faktisk er i Odense. Lige fra gratis psykologhjælp til en lang række frivillige sociale foreninger.
Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge. Kan også ses i TV Odense ser Rødt og Udsyn http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere debat om mistrivsel på https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

Kan vi klare mere Nationalromantik?

Kan vi klare mere Nationalromantik?
Er Danmark på vej ind i en ny bølge af National Romantik. Det er et af de spørgsmål, man med stor sandsynlighed vil falde over i teater Momentums egenproduktioner i den kommende sæson.
Vi var med til en ganske særlig åbning af teatrets vol.16, hvor publikum blev præsenteret for en 80’er agtig tv, teater serie om Elverhøj, der det mest opførte stykke dramatik i dansk teaterhistorie. Imens startede forfatter Knud Romer, en række af Talks om sæsonens tema. Noget som den kunstneriske ledelse, Kristoffer Lundberg og Katrine Krohn, håber kan føre til en formulering af en ny og anderledes Nationalromantik 2.0.
Den første forestilling i den nye sæson har fået titlen ”Odysseus må Dø” og der er premiere 27.september.
Kan vi klare mere Nationalromantik. Kan også ses i TV Odense min By. http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Momentum på https://www.youtube.com/watch?v=RBf7ddR033I&t=1s
Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Kan vi klare mere Nationalromantik?

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.
Alle kan bidrage til at reducere co2 og andre drivhusgasser, hvis man kan finde den rette motivation.
Vi var med til lokal premiere på en særlig Klimaregnemaskine, da Odense Klimaforvaltning og Vanebrudspalæet fra Århus inviterede til Familiens Klimatopmøde i café Bronx.
Nytter det noget hvis jeg ændrer vaner og tager cyklen og erstatter den røde bøf med noget andet imens jeg overvejer hvor tit jeg har brug for nyt tøj og den seneste nye version 312 af min ellers velfungerende telefon.
Det og andre personlige bidrag til den globale opvarmning kan du sætte tal på, hvis du tilmelder dig Familiens Klimatopmøde. Se mere på https://www.odense.dk/familiensklimatopmoede
Drop bøffen tag cyklen red Kloden. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Drop bøffen tag cyklen red Kloden.