Fange nr. 73085 – Poul Nielsen aus Dänemark

Poul Nielsen var blot 18 år, da han i 1943 blev arresteret af Gestapo. Hans forbrydelse var at være i besiddelse af en forbudt bog, illegale blade og fotografier.
Poul blev aldrig dømt ved en domstol. I stedet kom han på en længere rejse til helvedes forgård i KZ-Lager Sachenhausen nær Berlin.

Udgivet 2014, HISTORIE | Læg en kommentar