Kategori arkiver: POLITISK

Svært at realisere Ghetto Plan krav i Vollsmose.

Svært at realisere Ghetto Plan krav i Vollsmose.
Regeringen og Dansk Folkeparti er gode til at vedtage love, der sender stærke udlændinge politiske signaler.
Men når det f.eks. handler om den omfattende ghetto-plan, der blev vedtaget i Folketinget i løbet af 2018, så bliver løsningen af problemerne pålagt kommunerne og boligselskaberne.
Så helt aktuelt står Børn & Unge forvaltningen i Odense med et mere end svært problem, når man i løbet af 1 år skal tvangssprede Vollsmose børn til daginstitutioner uden for bydelen, for at leve op til ghetto planens krav om der i byens daginstitutioner kun må være 30% børn der har adresse i et boligområde, der er defineret som ghetto.

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Svært at realisere Ghetto Plan krav i Vollsmose.

SF er klar til at gå i regering igen.

Vikaren fra helvede, SF’s Karsten Hønge er som altid parat til at bekæmpe social dumping og underbetaling af udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser. Han vil også huske på at SF er et grønt parti der tager klimaudfordringer alvorligt, imens SF har nærmet sig Socialdemokratiet og de borgerlige i de udlændinge politiske temaer der handler om integration. F.eks. så har SF stemt for flere af del elementerne i regeringens omfattende såkaldte Ghetto plan.

Og nok så vigtigt – så er SF klar til at gå i regering igen.

Karsten Hønge er den 4de fynske folketingskandidat i en serie med ”De glemte partier”

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til SF er klar til at gå i regering igen.

Hvorfor gå i Skole, når vi ingen fremtid har.

Hvorfor gå i Skole, når vi ingen fremtid har.
Sådan stod der på et papskilt da nogen hundrede odenseanske skole – og gymnasieelever gennemførte en klimastrejke på Flakhaven en råkold formiddag i februar.
Lignende aktioner fandt sted i København, Århus, Ålborg, Svendborg, Sønderborg, Viborg, Vejle, Ribe, Rønne, Hillerød, Thorshavn på Færøerne og Nuuk på Grønland.

Og måske er det nu – 10 år efter det skuffende klimatopmøde, COP 15 i København – at der kan opstå en bevægelse, som kan presse de politisk ansvarlige, der igen og igen de sidste år har tøvet med at iværksætte det skal til for at stoppe den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvorfor gå i Skole, når vi ingen fremtid har.

Skal Danmark have en Klimalov?

Skal Danmark have en Klimalov. Ja siger Mellemfolkeligt Samvirke, der sammen en række andre miljø og ulands-organisationer, har brugt en ny demokratisk ret til at få et borgerforslag behandlet i Folketinget, hvis man kan samle 50.000 underskrifter.

Mellemfolkeligt Samvirke, skriver i et oplæg til deres borgerforslag, at det er nu de næste 5-10 år at der skal handles, hvis man skal forhindre de værste konsekvenser for mennesker og natur – og at vi herhjemme i Danmark skal komme ud af den Boble, hvor vi selvtilfredse synes at vi har gjort en masse og nok, når det handler om alternativ energiproduktion. Noget der ifølge dagbladet Politikken understreges af et aktuelt svar fra Energi og Klimaministeriet til Enhedslisten, hvor man læse, at ” at Danmark risikerer at komme mindst 50 år for sent til regeringens eget mål om klimaneutralitet i 2050, hvis den nuværende kurs fastholdes”.

Du kan finde borgerforslaget om en klimalov på www.borgerforslag.dk

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Skal Danmark have en Klimalov?

Rød Grøn drøm om et mere lige samfund, der tager miljøet og klima udfordringerne alvorligt.

Rød Grøn drøm om et mere lige samfund, der tager miljøet og klima udfordringerne alvorligt .
Hvis vi ikke gør noget ved klimakrisen nu, så er der ikke nogen klode at tage de andre kampe på. Sådan siger Victoria Velaques, der er Enhedslistens nye spidskandidat på Fyn. Og så vil Victoria blandt meget andet også afskaffe de fattigdoms-skabende lave kontanthjælps ydelser og sikre at Danmark igen tager FN kvoteflygtninge.

Victoria Velaques er den 3de fynske folketingskandidat i en serie med ”De glemte partier”

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Rød Grøn drøm om et mere lige samfund, der tager miljøet og klima udfordringerne alvorligt.

Er private dagtilbud løsningen på stigende børnetal?

Er private dagtilbud løsningen på stigende børnetal?
Med udsigt til en stigning på 2700 flere 0-5 årige børn frem mod 2028, foreslår Venstres Jane Jegind, at Odense uddeler flere kommunale støttekroner til private daginstitutioner.
Venstre mener, at det skal være mere attraktivt at etablere private dagtilbud i kommunen. Det vil nemlig også kunne hjælpe på den økonomiske udfordring, som stigningen i børnetallet vil medføre.
Men rådmand for Børn- og Unge Susanne Crawley Larsen siger nej. Hun mener at daginstitutionsområdet primært er en kommunal opgave, og hun vil derfor finde penge i andre kommunale kasser.

På byrådsmødet den 23. januar viste det sig, at flertallet i tilsyneladende er enige med rådmanden. Venstres forslag modtog nemlig ikke den store opbakning fra det øvrige byråd.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Er private dagtilbud løsningen på stigende børnetal?

Brutal lukning af velfungerende plejecenter.

Brutal lukning af velfungerende plejecenter.
Selv om en aktuel prognose forudser at der kommer flere ældre i Odense Kommune de kommende år, så har et byrådsflertal besluttet at lukke Hjallese Plejecenter. En beslutning der betyder at 68 ældre og svage medborgere skal flyttes andre steder hen og at omkring 40 medarbejdere skal fyres.
Beslutningen er truffet fordi Odense Kommune fra april skal finansiere driften på et nyt privat friplejehjem. Og da det private plejehjem skaber en overkapacitet af plejehjemspladser, så har ældre og handicapforvaltningen  beregnet at det vil koste kommunen ekstra 12 millioner kroner om året at opretholde det nuværende antal kommunale plejehjemspladser.

Vi har besøgt Hjallese Plejecenter hvor beboerne føler sig mere end dårligt behandlet.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Brutal lukning af velfungerende plejecenter.

Radikal drøm om Verdens grønneste samfund.

Radikal  drøm om Verdens grønneste samfund.
Hvis alle mennesker forurenede lige så meget som gennemsnitsdansker skulle vi bruge 2-3- jordkloder. Sådan siger de radikales fynske folketingskandidat Anne Skau Styrishave, der drømmer om at Danmark bliver Verdens grønneste samfund og at den evindelige udlændingepolitiske debat bliver erstattet af socialpolitiske emner.

Anne Skau Styrishave er den anden fynske folketingskandidat i en serie med ”De glemte partier”

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Radikal drøm om Verdens grønneste samfund.

Demografisk udvikling truer velfærd i Odense.

Demografisk udvikling truer velfærd i Odense.
Vi bliver flere odenseanere i fremtiden, men den demografiske udvikling kan også true de kommunale velfærdsydelser i Odense.
En prognose siger at der i løbet af de næste 10 år – frem mod 2028 – vil være væsentlig flere børn og ældre – og at det med det nuværende niveau i hhv. ældreplejen og daginstitutioner og folkeskoler, kan betyde en merudgift på ½ milliard – altså 500 millioner – på de nævnte områder.

Vi har mødt ældrerådmand Søren Windel og byrådsmedlemmerne Tim Vermund og Reza Javid, for at få nogle bud på hvordan Odense Byråd kan undgå at velfærdsydelser til børn, unge og ældre igen skal presses i bund.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Demografisk udvikling truer velfærd i Odense.

Fynsk Alternativ klar til folketingsvalg.

Fynsk Alternativ klar til folketingsvalg.
Det kan være en provokation i manges øjne, når vi udfordrer gængse normer for hvordan man laver politik, producerer, forbruger, lever liv og arbejder. Sådan siger Alternativets fynske folketingskandidat Stine Helles, der lægger meget vægt på at partiet hverken er rødt eller blåt, men Grønt.

Stine Helles er den første fynske folketingskandidat i en serie med ”De glemte partier”

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Fynsk Alternativ klar til folketingsvalg.