Kategori arkiver: POLITISK

Højspændt nedtælling til blød landing.

Højspændt nedtælling til blød landing.
Så fik odenseanerne også sit eget valg drama af den slags, man tidligere mest har oplevet i mindre kommuner.
Men hvor det ellers plejer at være borgerlige eller socialdemokratiske afhoppere, der får hårde ord med på vejen til nye konstituerings aftaler, så var det i Odense nogle nye og u-erfarne byrådsmedlemmer fra Enhedslisten, der søndag indgik en u-hellig alliance med Venstre, der lige siden valgresultatet, har givet klare meldinger om at de ikke ønskede at være lakajer for en ”rød” borgmester.

Enhedslisten drømte om at få en rådmands-post i en ny og udvidet forvaltnings-struktur, imens det er mere uklart hvad Venstres bevæggrunde var. Men efter 2 døgn med nye forhandlinger bag hermetisk lukkede døre og masser af spekulationer i de lokale medier, så gik Venstre ud af bagdøren imens Enhedslisten erklærede sig tilfredse med en plads i kommunens mest indflydelsesrige politiske udvalg, økonomiudvalget, hvor også rådmændene sidder og tager stilling til de overordnede rammer for driften i de øvrige forvaltninger.  

Vi har efter mange og lange timer på Rådhusets gange klippet en lidt træt reportage, der prøver at forklare og forstå en uskøn proces, der burde være afsluttet noget tidligere.

Se også: http://osrtv.dk/2017/11/24/nye-tider-odense/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Højspændt nedtælling til blød landing.

Syrien er ikke sikkert. Men symbolpolitikken fortsætter.

Syrien er ikke sikkert. Men symbolpolitikken fortsætter.
Selv om Amnesty International fornyelig har offentliggjort en rapport om hvordan hjemvendte syriske flygtninge, allerede ved grænsen bliver anholdt og udsat for vold og forsvinder, så fastholder regeringen og de borgerlige partier i Folketinget, at Syrien er et sikkert sted. Også selv om man ikke ønsker diplomatiske forbindelser med et regime der er en paria i Verdenssamfundet.
Så derfor inddrager udlændinge-styrelsen stadig opholdstilladelser med den konsekvens at især kvinder, børn og ældre, skal indsættes på udsigtsløse udrejsecentre på ubestemt tid.

Vi var med da Netværket Racismefri By Odense sammen med bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke og Bedsteforældre for Asyl gav udtryk for at det stadig ikke er sikkert for syriske flygtninge at rejse tilbage til et land, hvor det er diktatoren Assad og hans sikkerhedsstyrker har magten.

Se også: http://osrtv.dk/2021/06/02/kold-beregning-sender-kvinder-boern-paa-udrejsecentre/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Syrien er ikke sikkert. Men symbolpolitikken fortsætter.

Drama med lang, lang, bred, bred landing.

Drama med lang, lang, bred, bred landing.
Byrådsvalget i Odense 2021 skulle egentlig have været en ukompliceret glad dans på røde roser med lidt radikal magenta til at nuancere billedet af en sikker socialdemokratisk bastion.
Men da partiet Venstre stik imod prognoserne fastholdt sine 6 mandater, og de Konservative i en rus af glæde over fremgang forsøgte at få de radikale til at pege på borgerlig borgmester, så skulle der en lang nat og 2 nye rådmænd med tilhørende forvaltninger til førend at borgmester Peter Rahbæk Juel, trods en tilbagegang på 10% kunne præsentere én i Odense historisk bred konstituerings aftale, hvor det kun var Venstre, der stod udenfor.
Vi var med det meste af vejen og talte dagen derpå med nogen af hovedpersonerne, i der også bliver til et nyt byråd i 2022.
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Drama med lang, lang, bred, bred landing.

Hvad med Kulturen. Skal Odense gøre det bedre?

Hvad med Kulturen. Skal Odense gøre det bedre?

Hvad med Kulturen. Skal Odense gøre det bedre? Store dele af det odenseanske kulturliv blev ramt af en større sparerunde i 2019. Bør der ske en genopretning, eller kan byen sagtens leve uden den årlige Havnekulturfestival og alt det andet der røg af i svinget?

Vi har frem mod byråds-valget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.
I det her indslag, om hvordan de vil prioritere et område, der traditionelt er nederst i det kommunal-politiske hierarki.

Se også: http://osrtv.dk/2019/11/06/kulturmaskine-paa-halv-kraft/

Udgivet KULTUR, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvad med Kulturen. Skal Odense gøre det bedre?

Havnen en levende bydel eller ghetto for de velstående?

Havnen en levende bydel eller ghetto for de velstående?

Havnen en levende bydel eller ghetto for de velstående? Hvordan skal en gammel udtjent industrihavn udvikles det kommende årti?
Vi har frem mod byrådsvalget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.

I det her indslag, kan du se og høre hvordan partier vil styre udviklingen efter at kommunen har solgt store dele af havneområdet til en enkelt jysk entreprenør.

Se også:http://osrtv.dk/2021/02/23/odense-havn-2025-soveby-levende-bydel-respekt-historien/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Havnen en levende bydel eller ghetto for de velstående?

Væresteder mod Ensomhed.

Væresteder mod Ensomhed.

Væresteder mod Ensomhed. Ensomhed og social udsathed er ofte 2 selvforstærkende følgesvende, hvis man kommer ud i rabatten på livets vej. Og derfor kan et velfungerende velfærdssamfund også kendes på om, der findes rummelige sociale væresteder, hvor borgere på kanten kan finde netværk og støtte, eller måske bare en kop kaffe uden at der stilles krav om at blive rettet ind i en beskæftigelses eller uddannelses strategi.

Vi var med da Café Paraplyen afholdt valgmøde midt i byrådsvalgkampen i Odense.

Se også: http://osrtv.dk/2021/11/07/behandler-odense-sine-socialt-udsatte-godt-nok/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Væresteder mod Ensomhed.

Hvert tons CO2 tæller. Klimaet kalder.

Hvert tons CO2 tæller. Klimaet kalder.

Hvert tons CO2 tæller. Klimaet kalder. Imens de fleste klimapolitiske antenner er rettet mod FN topmødet COP 26 i Glasgow, så har der også været klimamarch i Odense, hvor arrangørerne Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Mellemfolkeligt Samvirke også havde fokus på den lokale kommunale plan om at Odense Kommune skal være klima neutral i 2030.

En lokal plan der er ambitiøs i sin målsætning. Men også en plan der i sin politiske køreplan, på flere måder ligner den nationale strategi, hvor regeringen og de borgerlige partier er bange for at træffe beslutninger, som de tror vil være upopulære.

Det er nu mere end 30 år siden at videnskaben i FN’s klimapanel første gang advarede om konsekvenserne af den globale opvarmning og selvforstærkende klimaforandringer. Og imens verdens ledere ved COP 26 i Glasgow, stadig tøver med nødvendige beslutninger af frygt for at støde erhvervsinteresser og befolkningernes middelklassedrøm om evig vækst og velstand – så udspiller det samme scenarie sig i mindre målestok i lille Danmark og endnu mindre Odense.

Se også: http://osrtv.dk/2021/10/01/klima-koereplan-mange-ord-faa-reduktioner/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Hvert tons CO2 tæller. Klimaet kalder.

Odense Klimaneutral. Fedt. Bare det ikke koster.

Odense Klimaneutral. Fedt. Bare det ikke koster.

Odense Klimaneutral. Fedt. Bare det ikke koster. Et stort flertal i Odense Byråd har vedtaget at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030. De har også fået en række anbefalinger til hvordan. Bl.a. at en 3de del af målet kan opnås ved indføre såkaldte nul-emissions zoner, hvor der ikke køres på benzin og diesel.

Vi har frem mod byråds-valget i Odense den 16.november bedt kandidater fra de partier, der sidder i byrådet svare på vigtige spørgsmål om byens og borgernes vel, de næste 4 år.
I det her indslag, kan se og høre hvordan partier vil prioritere klima-neutralitet efter valget.

Se også: http://osrtv.dk/2021/10/15/klima-neutral-by-god-ide-bare-ikke-goer-ondt/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense Klimaneutral. Fedt. Bare det ikke koster.

Grådighed eller skønhed. Et aktuelt valg i Gerthasminde.

Grådighed eller skønhed. Et aktuelt valg i Gerthasminde.

Grådighed eller skønhed. Et aktuelt valg i Gerthasminde. Den lille arkitektoniske oase Gerthasminde, der ligger som en have-by tæt på Odense centrum, har på grund af sin bevaringsværdighed været fredet af en lokalplan, der blev aftalt mellem beboerne og Odense Kommune tilbage i 1987.

Men nu er det indtil videre lykkes for en af byens store boliginvestorer at overbevise et politisk flertal i byrådet om, at det okay at opføre endnu 3 etagers boligblok på adressen Falen 20, klos op af de bevaringsværdige huse i Gerthas Minde. En lokalplan-politisk øvelse, hvor der helt enkelt er skåret én matrikel ud af den oprindelige plan.

Vi var med da beboerforeningen sammen med billedhugger Jens Galschiøt satte en HC Andersen skulptur for at sætte fokus på en beslutning, der stadig kan blive gjort om når et nyt byråd i 2022 skal tage endelig stilling til en ny lokalplan, som efter beboernes ønske burde ende med en grøn klimahave i stedet for endnu en boligblok i et i forvejen tæt bebygget Vesterbro.

Se også: http://osrtv.dk/2020/05/27/kan-folkevalgte-bedre-byudvikling-odense/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Grådighed eller skønhed. Et aktuelt valg i Gerthasminde.

Historisk valgnat og aktuelt valgflæsk.

Historisk valgnat og aktuelt valgflæsk.

Historisk valgnat og aktuelt valgflæsk.  TV Udsyn har i denne udgave fokus på byråds valget i Odense. Vi har været til valgmøde om hvordan man rekrutterer og fastholde lavtlønnede velfærds arbejdere i traditionelle kvindefag. Socialdemokratiet vil sprede 2-sprogede elever på flere odenseanske folkeskoler. Et forslag der er mødt med skepsis fra forskellige udgangspunkter.
De borgerlige vil gerne et andet Vollsmose. Men når beboerne tvangs-flyttes og skoleeleverne skal spredes, så skal de helst helt ud af byen.

OG så har vi fundet en reportage fra den historiske valgnat i 2005, hvor den radikale Erik Simonsen, gav den konservative Jan Boye den afgørende stemme til at Odense fik sin første ikke socialdemokratiske borgmester siden 1930’erne.

Der er også et uddrag af vores interviewprojekt hvor byråds kandidater svarer på vigtige spørgsmål om Odenses fremtid- I denne udgave om Vollsmose

Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Historisk valgnat og aktuelt valgflæsk.