Kategori arkiver: POLITISK

Odense Havn sælges til jysk entreprenør.

Odense Havn sælges til jysk entreprenør.

Odense Havn sælges til jysk entreprenør.
Odense Byråd har igennem 3 årtier haft en erklæret vision om at byens gamle udtjente industrihavn, skal udvikles til en ny og levende bydel tæt på centrum.
Men da meget af det der er sket indtil har været en slags slingrekurs, hvor forskellige private investorer, har fået frit spil til at bygge efter egne behov, så vil et flertal i det nuværende byråd prøve en ny model.

Vi var med da Borgmesteren, By og Kulturrådmanden sammen med entreprenør-virksomheden A. Enggård, præsenterede en større salgsaftale, hvor Odense Kommune sælger de fleste af sine resterende grunde på Havnen til én enkelt privat virksomhed, med nogle erklærede intentioner om at det kan medvirke til at den gamle udtjente industrihavn i årene frem udvikler sig til en ”attraktiv og levende” bydel hvor der bliver plads til kultur og fritidsliv og andet og mere end blot boligblokke af den slags, der er bygget mange af de senere år.
En aftale der nu er sat på byrådets dagsorden, allerede den 3.marts, hvor der forventes et flertal, for et samlet salg til A. Enggård, der så herfra sammen med Odense Kommune og en eventuel borgerinddragelse,  skal udforme en ny Bydels-udviklingsplan, der skal være styrende for den videre udvikling af en ny bydel. En længere proces ingen tør sætte tid på.

se evt. også http://osrtv.dk/2021/02/23/odense-havn-2025-soveby-levende-bydel-respekt-historien/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense Havn sælges til jysk entreprenør.

Anti-racister udsat for højreorienteret hærværk.

Anti-racister udsat for højreorienteret hærværk.
Netværket Racismefri By – Odense for mangfoldighed, havde brugt flere timer en søndag eftermiddag på at sætte mere end 100 plakater op for deres årlige markering af FN,s internationale anti-racisme dag.
Men allerede om aftenen kunne de konstatere, at samtlige plakater, systematisk, enten var revet ned eller over-sprayet med sort maling. Hærværk som de er overbevist om er blevet begået af nogle af de højreorienterede ofte racistiske aktivister, der for det meste trives i det skjulte og på internettet, men som også med jævne mellemrum, manifesterer sig med vold og hærværk mod medborgere, de ikke synes, der skal være plads til i det danske samfund.

Vi har mødt Mangfoldigheds-aktivisterne Lene Junker og Liv Krogshede, der nu må ud på en ny runde, med plakater om deres lokale markering af FN’s anti-racisme dag på Banegårdspladsen i Odense den 20.marts.

En markering, som de finder nødvendigt i et Danmark hvor det ikke kun har været en tiltagende ”dem og os” retorik, der har præget den offentlige og politiske debat. Men også en lang række værdi – og udlændinge-politiske beslutninger, der er blevet vedtaget af brede folketingsflertal, siden 2015, hvor DK fik en ny borgerlig regering, og Mette Frederiksen blev ny formand for Socialdemokratiet.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Anti-racister udsat for højreorienteret hærværk.

Odense Havn 2025? Soveby eller levende bydel med respekt for historien.

Odense Havn 2025? Soveby eller levende bydel med respekt for historien.
Hvad skal der ske med den del af Odense Havn der endnu ikke er plastret til med hvide betonklodser.
Rygter om et kommende salg af store dele af havnen til en jysk entreprenør, har genåbnet den offentlige debat om hvordan en ny bydel tæt på centrum skal udvikle sig i de kommende år.
En langvarig proces der startede for mere end 20 år siden, hvor der lokalpolitisk blev formuleret en målsætning om at den gamle udtjente industrihavn skulle udvikles til en levende bydel, hvor der også skulle være plads til at bevare noget af den kulturarv, der også er en del af Odenses historie.
En målsætning der igennem årene er blevet udvandet af manglende krav til de private investorer, der ville bygge nyt.

Men da der i 2018 blev begået nogle procedurefejl i forbindelse med nedrivnings-tilladelser af bevaringsværdige pakhuse og siloer, så åbnede der sig en offentlig og politisk debat om hvorvidt den gamle havn, skal rumme mere og andet end profitabelt byggeri til boliger i en ny soveby.

Vi har talt med Andreas Isager fra Byforeningen Odense, der drømmer om både kulturarv og kulturliv og så byrådsmedlemmerne Anders W. Berthelsen og Søren Freiesleben, der sidder idet politiske udvalg for By og Kulturforvaltningen, der står for de lokalplaner, der sætter rammer for bl.a. nyt på Havnen.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense Havn 2025? Soveby eller levende bydel med respekt for historien.

De skal helt ud af Odense!

De skal helt ud af Odense!
Venstre vil gerne demonstrere at de stadig efter Inger Støjbergs exit, står for en stram og hård udlændinge-politik.
Så nu foreslår rådmand Christoffer Lilleholt, at halvdelen af de beboere, der er dømt til at blive tvangs-flyttet fra Vollsmose, når deres boliger bliver revet ned, ikke skal tilbydes genhusning i Odense, men at de i stedet for skal flyttes til andre kommuner som Svendborg eller Fredericia.
Argumentet er at de ca. 380 børn fra Vollsmose, der i de kommende år kan få en bopæl i nye skoledistrikter i Odense kan være med til at skade sammenhængs-kraften på byens mere end 30 folkeskoler.

Forslaget der er i strid med nuværende boliglovgivning, har mødt kritik fra flere sider. Vi har talt med forslagsstilleren Christoffer Lilleholt. Hans politiske kollegaer Susanne Crawley og Reza Javid og så hhv. beboer i Vollsmose Rina Krøyer og tidligere lærer på den nu lukkede HC Andersen Skole, Line Mørk.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til De skal helt ud af Odense!

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.
Vi sender dem ikke hjem. Men vi hjælper dem heller ikke.
Arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU, har de senere år skabt en skjult og udsat gruppe af hjemløse udenlandske migranter i Danmark og andre europæiske lande.
En gruppe af EU borgere, der bliver fanget i et socialpolitisk tomrum, fordi fællesskabets hellige princip om den frie bevægelighed, som regel overtrumfes af medlemslandenes hellige ret til selv at styre den nationale socialpolitik.

Vi har talt med hhv. Kirkens Korshær, Odense. Projekt Udenfor, Århus og det nationale Rådet for Socialt Udsatte om et overset problem, som få kender omfanget af.

Udgivet EU, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Nyt grønt Valgforbund i Odense.

Nyt grønt Valgforbund i Odense.
Enhedslisten, Alternativet og det nye Veganerpartiet, har taget hul på den kommunale valgkamp.
På et online pressemøde den 10.februar præsenterede de 3 partier en valgteknisk aftale, der skal modvirke stemmespild blandt især grønne vælgere, når odenseanerne skal til byrådsvalg i november måned.
En aftale der også fremhævede en række fælles politiske pejlemærker, når det handler om kernevelfærd, en ansvarlig og værdig socialpolitik og kamp imod ghettolovens diskriminerende konsekvenser. Og så ikke mindst hele det grønne politikområde, hvor det både handler om lokal klimapolitik, dyrevelfærd og cirkulær økonomi.
En fælles valgteknisk aftale, hvor de 3 partier også har lovet hinanden et samarbejde efter kommunalvalget. Uanset hvem og hvor mange der bliver valgt ind i Odense Byråd den 16.november.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Nyt grønt Valgforbund i Odense.

Klima Nøl. Så skal landbruget fredes igen, igen.

Klima Nøl. Så skal landbruget fredes igen, igen.
Vi skal ikke have sammenstød mellem traktordemonstranter og unge klimaaktivister. Sådan lød en af flere forklaringer, da Fødevareminister Rasmus Prehn aflyste planlagte klimapolitiske forhandlinger, til fordel for endnu en konference hvor landbrugets organisationer, igen kunne fremføre deres bekymringer, når deres erhverv, som resten af samfundet skal bidrage til Klimalovens målsætning om en 70% reduktion af de danske drivhusgasser inden 2030.

Vi har talt med skuffet ung SF’er Silas Lønborg, der havde set frem til forhandlingerne om Landbrugets rolle, hvor SF netop har formuleret en række krav til et erhverv, der i miljø og klimapolitisk sammenhæng, har været fredet af tidligere borgerlige regeringer, der traditionelt har tætte bånd til landbrugets organisationer.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Klima Nøl. Så skal landbruget fredes igen, igen.

Skal flere ledige have nyttige jobs?

Skal flere ledige have nyttige jobs?
Ja selvfølgelig. Hvem kan dog sige nej til et sådant spørgsmål?
Det kan flere partier i Odense Byråd, når de Konservative formulerer det som et krav om at kommunen, opretter flere Nyttejobs, der er tænkt som en hurtig straks aktivering af de ledige, der søger kontanthjælp første gang.

Vi har talt med forslagsstilleren, den konservative Søren Windell. SF’s rådmand Brian Dybro der kalder det populistisk og en billig omgang. Imens Enhedslistens Reza Javid aktuelt har formuleret et andet forslag, til hvordan Odense Kommune får flere ledige ud i alternative jobs. Et forslag hvor man ansætter ledige og flexjobbere i få timer til en overenskomstmæssig løn, hvor de arbejder med kommunale genbrugsopgaver, der også giver mening på et tidspunkt hvor Odense vil være klimaneutral i 2030.

Begge forslag er på byrådets dagsorden 3.februar.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal flere ledige have nyttige jobs?

Kærlig Hånd til Odenses skoler.

Kærlig Hånd til Odenses skoler.
625 millioner til at renovere, modernisere og på anden måde forbedre de fysiske rammer på de odenseanske folkeskoler i de kommende år.
Det var det glade budskab da Borgmester Peter Rahbæk, der sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten, præsenterede den 1.etape af de mange investeringer, der skal forbedre byens velfærdsinstitutioner, når Odense får flere børn og ældre de næste 10 år.

Vi var med til pressemøde på rådhuset, hvor forligspartierne også lagde vægt på den del af aftalen, hvor de 125 millioner, skal bruges på måder hvor den enkelte skole også kan være til gavn for lokalsamfundet uden for undervisningstiden.

 

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kærlig Hånd til Odenses skoler.

Apropos endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro.

Moderne Slaveri. Noget vi helst overser.
Apropos en aktuel dom om endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro. Moderne slaveri, Menneskehandel, Tvangsarbejde eller Social Dumping. Arbejdskriminalitet der udnytter mennesker i en økonomisk ulige verden har mange navne. Og det finder sted alle steder. Også lige her rundt om hjørnet hvor du bor.

Menneskehandel, også kendt som Trafficking anses for at være den hurtigst voksende kriminalitetsform i verden. Og handel med mennesker trives godt, i en globaliseret verden, præget af fattigdom og ulighed.
Men HVAD gør Danmark, HVAD gør EU for at leve op til strategier, handleplaner og direktiver om bekæmpelse af handel med mennesker? Er de strategier vi har hensigtsmæssige, i en virkelighed, hvor desperate og sårbare mennesker er villige til at gå langt for at tjene penge?

Selv om Danmark siden 2007 har haft et officielt center mod menneskehandel, så er der trods utallige sager, endnu ikke faldet en eneste dom, hvor bagmænd er blevet dømt for ”menneskehandel til tvangsarbejde”

Vi har mødt nogen af de organisationer, der i deres arbejde møder ofrene for menneskehandel, både illegale sexarbejdere, men også kinesiske kokke, filippinske chauffører og østeuropæiske gartnere. Også så har vi talt med hhv. EU parlamentsmedlem Christel Schaldemose og MF’er Søren Søndergaard om hvorvidt de politiske strategier virker efter hensigten.

Udgivet EU, GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Apropos endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro.