Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.

Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.
Odense ser Rødt har set på en pinlig sag med omfattende social dumping på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn, hvor bestyrelsesformand Mads Søndergård Thomsen sammen med konstitueret direktør Kim Winther, mødtes med Odense Byråds økonomiudvalg for at redegøre for, hvorfor Fjernvarme Fyn i flere omgange har undladt at indføre kontrakter med arbejdsklausuler, der lig med kommunens egne, kunne have forhindret at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af en finsk Hovedentreprenør, Andritz ikke har overholdt danske overenskomster, i arbejdet med at bygge en stor bio-kedel, som skal erstatte kul med træflis.
Vi hat talt med Fjernvarme Fyn og hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro og Søren Windell om en redegørelse, der imellem linjerne lægger ansvaret på den nu afgåede direktør Jan Strømvig.
Du kan også se en reportage om den mangfoldighed af frivilligt socialt arbejde, der trives i Odense. Noget der hvert år hædres med en kommunal ildsjælepris, hvor du allerede nu kan indstille en kandidat, hvis du går ind på Odense Kommunes hjemmeside. https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/ildsjaelepriserne/indstil-til-ildsjaelepriserne
Sidst i programmet finder du en Grundlovstale af den syrisk fødte gymnasieelev Rahima, der har set flere af sine venner blive nødt til enten at rejse ud af Danmark eller tage ophold på et udsigtsløst Udrejsecenter på ubestemt tid.
Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.

Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.

Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.
Efter en pinlig sag med omfattende social dumping på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn, skulle bestyrelsesformand Mads Søndergård Thomsen sammen med konstitueret direktør Kim Winther, mødes med Odense Byråds økonomiudvalg for at redegøre for, hvorfor Fjernvarme Fyn i flere omgange har undladt at indføre kontrakter med arbejdsklausuler, der lig med kommunens egne, kunne have forhindret at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af en finsk Hovedentreprenør, Andritz ikke har overholdt danske overenskomster, i arbejdet med at bygge en stor bio-kedel, som skal erstatte kul med træflis.
Vi halt med Fjernvarme Fyn og hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro og Søren Windell om en redegørelse, der imellem linjerne lægger ansvaret på den nu afgåede direktør Jan Strømvig.
Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=N6f6WpSMpbY
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.

Gys og lokale helte hos Momentum.

Gys og lokale helte hos Momentum.
Så er teater Momentum igen klar med et nyt omfattende katalog for den kommende sæson 2023-24. 
Et katalog der traditionen tro byder på masser af gæstespil. Men også præsentation af en ny kunstnerisk ledelse, der det næste år består af 2 scenografer, Mikkel Rostrup og Ditte Marie Walther Thygesen, der bl.a. har en ambition om at vende den traditionelle teaterskabelsesproces på hovedet, når de fortolker klassiske gyserfilm.
Vi var med til katalog release, hvor teaterdirektør Jeppe Sand også fortalte om et koncept ”Byens Stemmer” med årlige egenproduktioner, der tager udgangspunkt i lokale historier, der i år vil handle om 2 odenseanske helte fra det store EM i fodbold eventyr i 1992. Richardo og Elstrup.
Gys og lokale helte hos Momentum. Kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=CEFM1ygwWYs&t=446s
Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Gys og lokale helte hos Momentum.

Busser i knibe socialpolitik på kanten.

Busser i knibe socialpolitik på kanten
TV Udsyn har i denne udgave set på en odenseansk bytrafik i alvorlige økonomiske problemer på et tidspunkt, hvor den skal være et væsentligt element i de lokale politiske ambitioner om en klimaneutral kommune.
Der er også en historie om hvordan beskæftigelses og socialforvaltningen i Odense, nu for andet år i tæk har sat rekord i fejlbehandling af sager, der har ført til hårde økonomiske sanktioner af fattige bistandsklienter.
Du kan se en længere debat reportage om Jobcentrenes fremtid, hvis de både skal omdefineres og spare 3 milliarder, sådan som der er lagt i SVM regeringsgrundlaget.
Sidst i programmet er der en reportage fra en Letbane start med stort ståhej og overfyldte vogne.
Busser i knibe socialpolitik på kanten. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8ATHkQP8HYM&t=352s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Busser i knibe socialpolitik på kanten.

Letbanestart og racisme Odense min By.

Letbanestart og racisme Odense min By.
TV Odense min By fejrer i denne udgave 1 års dagen for Letbanens start med en reportage fra indvielsen, hvor odenseanerne strømmede til og kørte skinnerne tynde med fyldte vogne hele weekenden.
Du kan også se en lokalpatriotisk Ode til Odense. Danmarks største provinsby, der nu både har sine egne moderne sporvogne, et stort ZOO, masser af festivaler og meget mere af det der skal til for at bo i en levende by.
Sidst i programmet har vi med udgangspunkt i en forumteaterforestilling af 5240 Act Now, set på den racisme der både udspiller sig i hverdagen, men også i store dele af dansk lovgivning.
TV Odense min By kan også ses i lokal-tv  https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=oVskRDHieHY&t=1165s 
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Letbanestart og racisme Odense min By.

Ode til Odense.

Ode til Odense
Det er nu 1 år siden Odense kontroversielle Letbane blev indviet med stor ståhej og overfyldte togvogne hele dagen. Og vi har som et tillykke hygget os med at sætte billeder på en lokalpatriotisk hyldest til byen og letbanen. Ode til Odense er skrevet af Anders W. Berthelsen og Arne Lund og den blev på dagen sunget af Rock Nalle og Sanne Gryholt.
Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Ode til Odense.

Ser Rødt på integration retssikkerhed bytrafik.

Ser Rødt på integration retssikkerhed bytrafik.
TV Odense ser Rødt har i denne udgave været med til eksperters anbefalinger om hvordan flere ”ikke-vestlige” ledige kommer i arbejde. Anbefalinger der er langt mere nuancerede end regeringens forslag om 37 timers arbejdspligt til nytteløse nyttejobs.
Der er også et indslag om hvordan Odense Kommune for andet år i træk har rekord i fejlbehandling af sager, der fører til økonomiske sanktioner af kontanthjælpsmodtagere.
Sidst i programmet er der en reportage om hvordan et nyt underskud på den odenseanske bytrafik truer de politiske ambitioner om den kollektive trafiks bidrag til en klimaneutral kommune i 2030.
Ser Rødt på integration retssikkerhed bytrafik. Kan også ses i lokal-tv  https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=XPsrMQJrw3g
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser Rødt på integration retssikkerhed bytrafik.

Bytrafikken bløder i Odense.

Bytrafikken bløder i Odense.
Den odenseanske bytrafik bløder. Efter underskud i både 2022 og 2023 er der nu også udsigt til et nyt underskud på næsten 42 millioner kroner i 2024. En trist nyhed på et tidspunkt, hvor den kollektive trafik gerne skulle bidrage til de lokale politiske ambitioner om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030.
Vi har talt med klimarådmand Tim Vermund om et svært dilemma når der både skal passes på kommunale skattekroner og lokalpolitiske klimaambitioner i en tid hvor den kollektive trafik generelt er ramt af stigende energipriser og en post-corona passager krise.
Bytrafikken bløder i Odense. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Bytrafikken bløder i Odense.

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?
På baggrund af en bundplacering, når det kommer til at integrere odenseanske ikke-vestlige ledige på arbejdsmarkedet, nedsatte Odense byråd tidligere på året en ekspertgruppe, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan få flere ledige ikke-vestlige medborgere i job.
Og i onsdags kunne ekspertgruppen så præsentere 11 konkrete og fagligt funderede anbefalinger, som gør op med tanken om, at virksomhedspraktikker alene, er vejen frem til ordinær beskæftigelse. I stedet anbefaler eksperterne et langt større fokus på ordinær uddannelse, danskundervisning, undervisning i danske kultur- og samfundsforhold og et tættere samarbejde med virksomhederne og de brancher, hvor der er rekrutteringsproblemer.
Vi var med, da anbefalingerne blev præsenteret på Brandts i Odense, hvor vi talte med ekspertgruppens formand, Kasper Kyed, Seniorforsker ved VIVE og medlem af ekspertgruppen, Iben Bolvig, Beskæftigelses- og Socialrådmand, Christoffer Lilleholt, og forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, Syddanmark, Mie Vode Moll.
 
Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere? Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.
Så har der igen været fejl i behandling af sager der har ført til økonomiske sanktioner af kontanthjælpsmodtagere. Ankestyrelsen har i en stikprøvekontrol i april måned set på 64 sager i 14 kommuner og fundet fejl i 85% af sagerne, der har ført til at bl.a. borgere, der er vurderet som ikke-arbejdsmarkedsparate har mistet deres kontanthjælp i op til 3 måneder.
Odense er en af de medvirkende kommuner, hvor Ankestyrelsen har fundet fejl i 8 ud af 10 sager. Ved en lignende stikprøvekontrol sidste år, var Odense også i top med 10 ud af 11 fejlbehandlinger, der førte til økonomiske sanktioner af i forvejen fattige kontanthjælpsmodtagere.
Vi har talt med Enhedslistens Byrådsmedlem Reza Javid, der også er særlig kritisk overfor en lokal praksis, hvor det er et særligt ”sanktionsteam” der ikke har personlig kontakt til de berørte borgere, der sagsbehandler de skærpede rådighedssanktioner, der nu i forbindelse med stikprøvekontroller i både 2022 og 2023 har haft store fejlprocenter.
Så nu foreslår Enhedslisten at Odense Kommune nedlægger de særlige sanktionsteam – og at man straks tilbagebetaler penge til de fejlbehandlede borgere, der har indgået i Ankestyrelsens stikprøvekontrol – og at
man revurderer alle sanktionssager fra det sidste år med henblik på at betale tilbage til ramte borgere i tilfælde af fejl.
Enhedslisten forslag skal behandles i det politiske udvalg for beskæftigelses og socialforvaltningen den 6.juni
Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.