Eftertænksomme grin i Slotsgården.

Eftertænksomme grin i Slotsgården.
Der er både plads til selvindsigt og bekræftelse af fordomme, når Teatret Slotsgården viser en særdeles fri fortolkning af den franske dramatiker Molières Misantropen, der blev skrevet som en satirisk kritik af snobberiet og intrigerne ved det franske hof i 1600 tallet – Men som nu i 2022 er blevet sat ind i et lige så snobbet og intrigant kunstmiljø, hvor det dengang som nu handler om at fremhæve sig selv.
Teatret Slotgården der har produceret sommerforestillinger på Odense Slot siden 2012, har en forkærlighed for nyfortolkninger af klassiske satiriske komedier af Ludvig Holberg og  Molière. Komedier hvor der selvfølgelig skal være plads til en kærlighedshistorie. Men mest af alt en afdækning af den menneskelige dårskab, hykleri og følgagtighed, der i Misantropia 2022, bl.a. kommer til udtryk i politisk korrekt ny-feminisme som alibi for personlige ambitioner. Men også i vor tids overdrevne behov for hele tiden af hele tiden at være opdateret på digitale sociale medier.
Misantropia kan opleves i rigtig levende live på Odense Slot, med indgang fra Kongens Have til og med den 20.august.
Eftertænksomme grin i Slotsgården. Kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Slotsgårdens nyfortolkninger på https://www.youtube.com/watch?v=hdiamBuO2Y0&t=2s
Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Eftertænksomme grin i Slotsgården.

Udsyn om Vollsmose Racisme og anstændig handel.

Udsyn om Vollsmose Racisme og anstændig handel.
TV Udsyn ser i denne sommerferieudgave på de radikale forandringer der finder sted i Vollsmose i disse år. Der er en længere reportage om den personlige og strukturelle racisme, der også er en del af hverdagen for mange danskere. Der er også debat dokumentar ”Hvor der handles, der spildes” om den handelspolitik, der er et overset men vigtigt politisk redskab, der kan skabe lighed eller ulighed i en skæv økonomisk verden.
 Udsyn om Vollsmose Racisme og anstændig handel, er produceret af lokal-tv station Odense ser Rødt, der også kan ses i dit TV på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. også https://www.youtube.com/watch?v=Nb5-H51uU7M
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn om Vollsmose Racisme og anstændig handel.

Udsyn på fattigrøve danskhed og dukkepartier.

Udsyn på fattigrøve danskhed og dukkepartier.
TV Udsyn ser i denne sommerferieudgave på fattige medborgere der står i kø for at få udleveret gratis kasseret mad. Der er en foreløbig udlægning af en politisk aftale om nye kontanthjælpsregler, der godt nok har afskaffet det omstridte kontanthjælpsloft, men som også med socialdemokratisk omhu har fastholdt de særligt lave ydelser, der signalerer stram udlændingepolitik.
Og så ser vi frem mod nogle af de tema, der med stor sandsynlighed endnu engang vil fylde, når der skal føres folketingsvalgkamp i sensommeren og efteråret. Danskhed og politikerlede.
Udsyn på fattigrøve danskhed og dukkepartier, er produceret af lokal-tv station Odense ser Rødt, der også kan ses i dit TV på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/ Se f.x TV Odense min By https://www.youtube.com/watch?v=EBWwiwVvxhc&t=1021s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn på fattigrøve danskhed og dukkepartier.

Ser Rødt på sårbare unge og socialt udsatte.

Ser Rødt på sårbare unge og socialt udsatte.
TV Odense ser Rødt har i denne sommerferieudgave besøgt ”Samtalegrupper for Unge, der er et sparetruet tilbud til psykisk sårbare unge. Vi har også været til post corona festival for social udsatte, der var blandt de hårdest ramte af de lange nedlukninger da smittefaren var på sit højeste.
Og som noget ganske andet er der er også en reportage Gethasmindes kamp for at blive skæmmet af endnu et etagebyggeri i Odense centrum.
Ser Rødt på sårbare unge og socialt udsatte. Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/

Se evt. også TV Udsyn https://www.youtube.com/watch?v=6bQh9vb1Hag&t=1787s

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser Rødt på sårbare unge og socialt udsatte.

Poesi i Odense min By.

Poesi i Odense min By.
TV Odense min By viser i denne sommerferieudgave vores helt egen Lyrik Festival 2022. En version der blev sat sammen da Cindy Lynn Brown og de andre ildsjæle bag den rigtige Odense Lyrik igen måtte udskyde den årlige festival pga. Coronaens hærgen.
Der er også et Poetry Slam om at være et ”pæremenneske” i et land der har svært ved at tage imod visse grupper af flygtninge i en tid hvor der aldrig før har været så mange mennesker, der er på flugt fra krig politisk forfølgelse og naturkatastrofer.
Sidst i programmet kan du høre Pligten Kalder om sne der falder stille.
Poesi i Odense min By kan også ses i dit TV på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om det talte ords kunst i Odense på https://www.youtube.com/watch?v=za_PMXOCfA8&t=1s

Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Poesi i Odense min By.

Klimakamp på flere fronter.

Klimakamp på flere fronter.
TV Udsyn har i denne udgaver set på flere nødvendige indsatser imod konsekvenserne af den globale opvarmning. Både den lokale målsætning om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030 og det teknologiske arbejde med at opfange og omdanne co2 til flydende klimavenligt brændstof til fly, skibe og tunge lastbiler.
Men også en længere reportage om det internationale politiske arbejde med at fremme en forståelse for at klimapolitik også er sikkerhedspolitik. Sidst i programmet kan man også møde en helt personlig indsats for et bæredygtigt liv i landsbyen Begejstringe.
Klimakamp på flere fronter. Er en af flere sommerferieudgaver af TV Udsyn, der kan ses på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se også reportage om Cirkulær Økonomi på https://www.youtube.com/watch?v=OIMApoJZndQ&t=2s
Udgivet GLOBALT, LOKALT | Kommentarer lukket til Klimakamp på flere fronter.

Passion for musik i Odense min By.

Passion for musik i Odense min By.
TV Odense min By har i denne sommerferieudgave fundet 3 reportager med odenseanske kunstnere og kulturaktører, der på hver sin måde har en passion for musikken.
Vi møder sangskriver Jonathan Christensen, da han udgav EP’en ”Folk der følges” med en koncert på Dexter. Der er også en reportage om den lokale udgave af det særlige koncert koncept Sofar Sounds og et portræt af det lille odenseanske pladeselskab Celebration Records.
Kan også ses i dit fjernsyn på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Passion for musik i Odense min By.

Får vi styr på CO2’en i tide.

Får vi styr på CO2’en i tide.
Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030. I 2030 skal Danmark have reduceret udslippet af sine drivhusgasser med 70%. Men fordi de politiske ledere i det meste af Verden igen og igen har ignoreret konsekvenserne af den globale opvarmning af frygt for at støde store erhvervsinteresser og befolkningernes middelklassedrøm, så er vi trods de store lokale og nationale ambitioner bagud på point i kampen mod klimaforandringerne.
Odense ser Rødt har med udgangspunkt i en aktuel partnerskabsaftale i Odense gjort en slags status på de igangsatte initiativer, hvor der både i Odense og på Christiansborg sættes stor lid til at det skal være nye teknologier, som bl.a. CO2 fangst og Power-X der skal redde vores kamp imod ophobning af drivhusgasser i atmosfæren.
Vi viser også en reportage om en syrisk flygtning, der den 30.juni fik medhold i en anke til Flygtningenævnet. Et medhold der betyder at hun ikke skal vælge mellem at blive nedbrudt på et udsigtsløst udrejsecenter eller at rejse tilbage til en voldelig velkomst hos diktatoren Assads regime.
Sidst i programmet finder du også et lille portræt af den odenseanske sangskriver Morten Christensen.
Får vi styr på CO2’en i tide. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere klimadebat på https://www.youtube.com/watch?v=T1sYRpppabQ&t=1748s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Får vi styr på CO2’en i tide.

Hjerteløs afvisning ankes til Flygtningenævn.

Hjerteløs afvisning ankes til Flygtningenævn.
Forestil at du sidder på et kvindekrisecenter fordi du er blevet skilt fra en voldelig mand. Imens du er der, kommer der et brev fra Udlændingestyrelsen, der beder dig forlade landet eller tage ophold på et udsigtsløst udrejsecenter. Begrundelsen er at du er blevet skilt fra din mand, som tilbage i 2015 fik bevilliget ophold og familiesammenføring, fordi han, men også du havde været i opposition, til den syriske diktator Assad, der er berygtet for at slå mere end hårdt ned på sine politiske modstandere.
Vi var med da netværket Racismefri By Odense, var på gaden for at gøre opmærksom på den syriske flygtning Samar Farra, der 30 juni har en ankesag til behandling i Flygtningenævnet. En ankesag der har stor betydning for den 45 årige kvinde, der pga. af den lange borgerkrig ikke har nogen familie tilbage i Syrien, hvor hun også med stor sandsynlighed ville blive mødt med de voldelige repressalier, som Assads sikkerhedsstyrker – ifølge Amnesty – udsætter de fleste hjemvendte flygtninge for.

Hjerteløs afvisning ankes til Flygtningenævn. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. Se også http://osrtv.dk/2021/06/02/kold-beregning-sender-kvinder-boern-paa-udrejsecentre/ eller debat om forskel på flygtninge https://www.youtube.com/watch?v=0LqS_ImY8YE&t=1069s

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Hjerteløs afvisning ankes til Flygtningenævn.

Så tager vi cyklerne frem.

Så tager vi cyklerne frem.
Odense har en lang historie med cykler. Lige fra anlæg af den første cykelsti i 1898, tidlige verdensstjerner i banecykling, kvindefrigørelse og en overhaling af automobilen i flere omgange.
Vi har været med til åbning af Historiens Hus nye sommerudstilling og talt med stadsarkivar Johnny Wøllekær om særlige cykelskoler – og dragter til kvinder, der kunne konstatere at den lokale fabrik SCO allerede 1910 producerede lige mange herre og damecykler, imens byplanlæggere helt glemte at der også burde være en cykelsti, da de kørte Th.B. Thrigesgade tværs igennem Odense Centrum i starten af 70’erne.
Historiens Hus skriver selv at de har taget afsæt i Tour de Frances besøg på Fyn, men at ambitionen er at fortælle et stykke kulturhistorie set igennem et cykelhjul med mange op og nedture frem til nu, hvor den omstridte Thrigesgade er erstattet af en supercykelsti side om side med letbanen.
Udstillingen ”Så tager vi cyklerne frem” kan ses på Historien Hus på Klosterbakken, Odense til og med den 29.september.
Indslaget kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/  hvor du også finder reportage om Odense som en sund og bæredygtig by https://www.youtube.com/watch?v=h7XVOBbAUeE&t=1s
Udgivet HISTORIE, LOKALT | Kommentarer lukket til Så tager vi cyklerne frem.