Udsyn om krig klima fattigdom.

Udsyn om krig klima fattigdom.
Kan man nedruste og føre en ansvarlig sikkerhedspolitik i en tid med krig i Europa. Vi har været til foredrag hos Kafé Kloden. Der er også reportage fra en konference på Christiansborg, hvor Enhedslisten havde inviteret til debat om hvorvidt klima og indsatser mod den globale opvarmning også skal tænkes ind i sikkerhedspolitiske vurderinger, fordi klimaforandringer kan iværksætte konflikter om resurser.
Senere i programmet ser vi også på hjemløse illegale immigranter, der efterlades i socialpolitiske tomrum i et Europa hvor 100 millioner lever tæt på eller under fattigdomsgrænsen.
 Udsyn om krig klima fattigdom. Kan også se i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=mbpkgz0Zlec&t=1548s
Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Udsyn om krig klima fattigdom.

Elever i demokratilære Odense min By

Elever i demokratilære Odense min By. Man kan godt have en stemme selv om man ikke har stemmeret. Sådan lød det fra rådkvinde Susanne Crawley, da hun bød repræsentanter fra de odenseanske folkeskolers elevråd velkommen i Byrådssalen fredag formiddag. Vi var med til et årligt tilbagevendende arrangement der i år bar præg af det aktuelle fokus på mistrivsel og præstations pres. Efter mødet talte vi bl.a. med Azra Pilica fra Odense Fælleselevråd og Susanne Crawley, der gerne vil se på brugen af karakterer i de odenseanske folkeskoler.
Vi har også tegnet et portræt af den lokale scene for litteraturens kampsport, Poetry Slam, der har haft godt fat i et publikum i Odense og på Fyn siden midten af 0’erne.
Sidst i programmet viser en reportage fra teater Momentum, der i denne sæson vil prøve at finde en et alternativ til den Nationalromantik, der trives i disse år.
Elever i demokratilære Odense min By kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense min By på https://www.youtube.com/watch?v=_N2Y6WTmvmc
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Elever i demokratilære Odense min By

Odense ser Rødt om velfærdsforventninger

Odense ser Rødt om velfærdsforventninger og andet.
Velfærdspolitiske forventninger efter Valget. Vi har talt med FOA og Dansk Sygeplejeråd om de tror på at det er nu der bliver gjort noget ved manglen på uddannet arbejdskraft på vigtige velfærdsfunktioner.
Vi har også været med til en lokal markering af Krystalnatten. En begivenhed der i vores tid bliver brugt til at huske, hvor galt der kan gå, når politiske populister og magthavere dæmoniserer ”dem, de andre” for at opnå eller bevare magten.
Sidst i programmet finder du en opmuntrende historie om lanceringen af en  Klimaregnemaskine til hele familien.
Odense ser Rødt om velfærdsforventninger og andet. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=8TFOmbfPfPI&t=1504s
Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Odense ser Rødt om velfærdsforventninger

Kættersk tale i en krigstid.

Kættersk tale i en krigstid.
Kan man tale om ikke at opruste militært i en tid hvor Ruslands invasion af Ukraine, har skabt en af de mest usikre, sikkerhedspolitiske situationer i Europa siden 2.verdenskrig. Måske.
Vi har været til foredrag og debat hos MS’s Kafé Kloden i Odense. Hvor Susanne Possing, der aktiv i en ny forening ”Nej til Oprustning – Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik” fremhævede tæt på kætterske synspunkter om at oprustning i EU og NATO, ikke vil stoppe krigen i Ukraine. Men i stedet kan være med til at forlænge konflikten.
Foreningen ”Nej til Oprustning – Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik”, er bl.a. inspireret Oluf Palme-kommissionen som under den kolde krig, kom med et begreb om den fælles sikkerhed, som de definerede på den måde, at ingen nationer og befolkninger kan føle sig sikre medmindre at modparten føler sig sikker.
Kættersk tale i en krigstid. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt
Se mere om sikkerhedspolitik på https://osrtv.dk/2020/03/01/klima-ogsaa-sikkerhedspolitik-haster/ eller https://www.youtube.com/watch?v=-r_ddleuUjg&t=1s

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kættersk tale i en krigstid.

Krystalnat Fri os for Forråelsen.

Krystalnat Fri os for Forråelsen.
Dybest set er mennesket godt. Problemet er at vi bliver forført at underlige tanker. Især når vi i grupper, får bildt hinanden en masse historier ind om de andre. Sådan sagde billedhugger Jens Galschiøt, da han talte ved en lokal markering af Krystalnatten i Odense 9.november.
Krystalnatten var den dag i 1938, hvor de tyske nazister indledte den etniske udrensning af jøder og andre ikke-ariske mennesker. En begivenhed der i vores tid bliver brugt til at huske, hvor galt der kan gå, når politiske populister og magthavere dæmoniserer ”dem, de andre” for at opnå eller bevare magten.
Vi var med til det lokale fakkeloptog, der var arrangeret af ”Racismefri By Odense for Mangfoldighed”, der også havde inviteret den tidligere bosniske kz-fange Meho Selman og byrådsmedlemmerne Susanne Crawley og Reza Javid, der i deres taler også fandt lys i det udlændingepolitiske mørke i den måde, som Danmark har taget imod de ukrainske flygtninge.
Krystalnat Fri os for Forråelsen. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=JPfIuXt4OdE&t=1s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Krystalnat Fri os for Forråelsen.

Fortælling Ghetto Sport Social Sundhed.

Fortælling Ghetto Sport Social Sundhed i Odense min By.
Fortællingen skal udbredes på Fyn. Verdens ældste kunstart, den mundtlige fortælling er godt nok både langtidsholdbar og i live mange steder. Men man skal også vide hvor man kan finde den. Så nu har Jens Peter Madsen taget initiativ til et overblik, hvor man på Den fynske fortællescene.dk også kan tilmelde sig et nyhedsbrev om kommende muligheder for at opleve den mundtlige fortælling i rigtig levende live.
Vi har mødt Jens Peter Madsen, der har været en særdeles aktiv medspiller i det odenseanske og fynske Spoken Word miljø i mange år, for at høre hvad det er, som den mundtlige fortælling kan bidrage med i en tid, hvor det er stærkt visuelle skærme og en høj grad af digitalisering, der har overtaget store dele af kommunikationen inklusiv den kunstneriske formidling i det 21.århundrede.
I TV Odense min By kan du også møde 2 af Kronprinseparrets sociale prismodtagere. Gadesports initiativet GAME og de frivillige hjælpere i foreningen Social Sundhed.
Sidst i programmet finder du også et Poetry Slam om at være Forelsket.
Fortælling Ghetto Sport Social Sundhed i Odense min By. Kan også ses i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere fortællinger på https://www.youtube.com/watch?v=PYEq3R5uqEs&t=2s

Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Fortælling Ghetto Sport Social Sundhed.

Udsyn på Flygtninge Traumehjælp og Klimaråd.

Udsyn på Flygtninge Traumehjælp og Klimaråd.
TV Udsyn ser i denne udgave på Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling. Vi viser også en debatdokumentar med titlen ”Det beskidte arbejd lader vi andre om”. Den handler om hvordan DK og EU indgår alliancer med demokratisk tvivlsomme regimer for at de skal hjælpe med at holde flygtninge og andre migranter fra at søge ind over Europas forjættede grænser.
Der er også en længere reportage om den traumebehandling, der tilbydes til de krigsflygtninge, der har fået asyl, og så kan du også komme med til det første møde i det nye odenseanske borgerklimaråd.
Udsyn på Flygtninge Traumehjælp og Klimaråd. Kan også ses i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=PKEBpktFxts

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn på Flygtninge Traumehjælp og Klimaråd.

Hjælp til hjælp hvor mennesker har mistet alt.

Hjælp til hjælp hvor mennesker har mistet alt.
100 millioner mennesker, mest kvinder børn, lever som flygtninge verden over. Langt de fleste i nærområderne til langvarige krige og konflikter i bl.a. Syrien, Afghanistan, Sydsudan og Myanamar.
Dansk Flygtningehjælp har i deres landsindsamling søndag 6.november sat et særligt fokus på kvinder og pigebørn, der ofte er i en særlig sårbar situation, når de er tvunget på flugt uden mænd og fædre, der måske er dræbt eller fængslet. En udsat situation hvor de ikke kun mangler alt det man ikke har som flygtning, men også beskyttelse imod potentielle overgreb pga. deres køn.
Hvis du ønsker at støtte Flygtningehjælpens arbejde i nærområderne til verdens konflikter, så kan du f.eks. donere 100 kroner ved at sende en SMS til 1217 med teksten FLUGT – eller selv sætte et beløb på en overførsel via mobilpay 94 50 50.
Hjælp til hjælp hvor mennesker har mistet alt. Kan også ses i TV Odense ser rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Verdens flygtninge https://www.youtube.com/watch?v=ASGOCQaQQxU&t=1s

Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Hjælp til hjælp hvor mennesker har mistet alt.

Gode grønne ideer i nyt borgerklimaråd!

Gode grønne ideer i nyt borgerklimaråd! 
Odenses borgere skal tages med på råd, når en kommende grøn mobilitets plan, skal bidrage til at Odense Kommune kan blive Klima Neutral i 2030. Et nyt Borger Klimaråd med 100 repræsentativt udvalgte borgere er inviteret til at komme med anbefalinger til hvordan vi kan blive bedre til at bruge cyklen eller den kollektive transport, når der skal reduceres 107.000 tons co2 på et område, hvor odenseanerne de senere år i stigende grad har valgt at bruge bilen.
Vi var med til det første møde, hvor både klimarådmand Tim Vermund og forkvinde for det nye Borger klimaråd, Gitte Barkholt fremhævede betydningen af en dialog med borgerne, når det handler om kommende beslutninger, der på en og anden måde får betydning i deres hverdag.
Gode grønne ideer i nyt borgerklimaråd! Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om klima borgerinddragelse på https://www.youtube.com/watch?v=DJlwLalbbAo&t=2s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Gode grønne ideer i nyt borgerklimaråd!

De oversete i valgkampen.

De oversete i valgkampen 2022.
Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere der lever deres liv gaden hører ikke til blandt de borgere, der er bedst til at bruge deres demokratiske ret til at stemme når der er valg til folketing eller kommunalbestyrelser.
Vi var med da Kirkens Korshær i Odense havde inviteret til en slags valgmøde med de fynske folketingsmedlemmer, Bjørn Brandenborg Socialdemokratiet, Venstres Marlene Ambo-Rasmussen og Victoria Velásquez fra Enhedslisten. Et møde hvor der blandt blev snakket om hvor svært det kan være for socialt udsatte at begå sig en stærkt digitaliseret virkelighed, og så den slående sociale ulighed, der også er i et sundhedsvæsen, hvor der stadig er stor forskel på prioriteringen af fysiske og psykiske lidelser.
De oversete i valgkampen 2022. Bliver også vist i lokal-tv Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere om udsattes udfordringer på https://www.youtube.com/watch?v=2PHwdt0dweg&t=9s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til De oversete i valgkampen.