Skamstøtte for Demokrati Odense sund By.

Skamstøtte for Demokrati Odense sund By.
TV Odense ser Rødt har i denne udgave været i Bruxelles, hvor den fynske billedhugger Jens Galschiøt sammen med politiske flygtninge fra Hong Kong har prøvet at få EU Parlamentet til at lægge pres på de vestlige økonomiske aktører, der indirekte støtter det kinesiske diktatur i Hong Kong.
Du kan også se en lokal solskinshistorie om hvorfor Odense har fået international anerkendelse for sund byplanlægning.  
Skamstøtte for Demokrati Odense sund By. Bliver også vist lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=P7W1A5drgpg&t=1858s

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Skamstøtte for Demokrati Odense sund By.

Kan Kunst bekæmpe Undertrykkelse?

Kan Kunst bekæmpe Undertrykkelse?
Den fynske billedhugger Jens Galschiøt har sammen med sin Skamstøtte haft et særligt forhold til den demokratiske bevægelse i Hong Kong igennem mange år.
Og da den kinesiske regering nu har strammet grebet om stort set alt, der har en flig af kritik, hvad enten det kommer fra demokratiske aktivister eller kunstnere i Hong Kong, så prøvede Galschiøt – i marts måned – sammen med SF’s EU parlamentsmedlem Kira Peter-Hansen og en gruppe politiske flygtninge fra Hong Kong, at vække EU Parlamentet til at iværksætte et indirekte pres på de vestlige kunsthuse, der har store økonomiske investeringer i Hong Kong og Kina.
Vi var med i Bruxelles, hvor vi også mødte nogle af de kunstnere og politiske aktivister, der har valgt at flygte på grund af det massive pres, der kommer fra de kinesik kontrollerede myndigheder i Hong Kong.

Kan Kunst bekæmpe Undertrykkelse? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=YMn5v1SQZ9Q&t=5s

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kan Kunst bekæmpe Undertrykkelse?

Samtalegrupper mod Mistrivsel.

TV Odense min By har i denne udgave samlet nogle reportager om frivillige, der tager social ansvar.
Samtalegrupper for Unge er et af mange odenseanske tilbud mod mistrivsel som er samlet på https://www.stottepunktet.dk/ Vi har tidligere besøgt Samtalegrupperne, der lægger vægt på at der er plads til mange forskellige problemer eller udfordringer. Og at det ikke handler om at nogen skal ”fikses”. Men at man kan blive set og hørt og finde en plads i fællesskabet.
Du kan også komme med på besøg hos Ungdommens Røde Kors værested Plexus, der er et tilbud til ensomme unge mellem 20-35. Plexus lægger vægt på at skabe en stemning af hjemlig hygge. Men arrangerer også nytårsaften og sociale ture ud i byen.
Sidst i programmet handler det om ”Social Sundhed”. En følgeordning hvor frivillige – overvejende unge der er i gang med social eller sundhedsfaglig uddannelse – hjælper udsatte medborgere på vej til bl.a. lægen eller sygehuset.
Samtalegrupper mod Mistrivsel. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Samtalegrupper mod Mistrivsel.

Fattige Børn og Flygtningehistorier.

Fattige Børn og Flygtningehistorier.
TV Udsyn ser i denne udgave på konsekvenser af børnefattigdom. Men også på lokale og kommunale muligheder for at afbøde konsekvenser af forældrenes lave indtægter og andre begrænsninger. Baggrunden er en aktuel vedtagelse i Odense Byråd om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal rådgive om de kommunale muligheder.
I vores serie om DK og EU i en globaliseret Verden hedder ugens afsnit ”Det beskidte arbejde lader vi andre om”. Det handler om flygtningepolitik i Fort Europa.
Sidst i programmet kan du se en slags solskinshistorie om flygtningenetværket LINK i Kerteminde.
Fattige Børn og Flygtningehistorier. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=c07KkOo1lCQ

Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Fattige Børn og Flygtningehistorier.

Børnefattigdom og Mistrivsel.

Børnefattigdom og Mistrivsel.
Børnefattigdom skal undersøges i Odense. Flere tusind odenseanske børn vokser op i familier, der lever tæt på fattigdomsgrænsen. Og da kommunen ikke har mulighed for at regulere de lave indkomster, så har byrådet besluttet at få nogle anbefalinger til hvad man lokalt kan gøre for at få de udsatte børn ind i de fællesskaber, som forældrenes fattigdom ellers udelukker dem fra. Anbefalingerne skal komme fra en gruppe af ”eksperter” fra bla. Mødrehjælpen og Red Barnet og så et borgerpanel bestående af odenseanere, der selv er vokset op i fattige familier.
Og imens vi venter på anbefalinger, der skal være klar i juni måned, så viser TV Odense ser Rødt en reportage, hvor rådkvinde Susanne Crawley og Dorthe Kingo fra Red Barnet, Odense forholder sig til den rapport om konsekvenserne af børnefattigdom som tænketanken Kraka udgav i august 2023.
Først i programmet kan du se noget om et nyt initiativ mod mistrivsel. Odense Kommune har netop offentliggjort en ny hjemmeside https://www.stottepunktet.dk/ der skal gøre det lettere for odenseanske børn og unge, som mistrives at finde – og få den rette hjælp. Hjemmesiden giver ét samlet overblik over de 67 forskellige tilbud, der findes i Odense til børn og unge med ondt i livet.
Børnefattigdom og Mistrivsel. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Børnefattigdom og Mistrivsel.

Online-initiativ mod mistrivsel

Online-initiativ mod mistrivsel.
Mandag den 18. marts, lancerede Odense Kommune en ny onlineplatform, støttepunktet.dk, der skal gøre det lettere for børn og unge, som mistrives at finde – og få den rette hjælp. Hjemmesiden giver nemlig ét samlet overblik over de 67 forskellige tilbud, der findes til børn og unge med ondt i livet. Mistrivsel blandt unge kom for alvor på dagsordenen, efter undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021, viste, at hver 3 unge kvinde og hver 5 unge mand mellem 16-24 år oplevede et dårligt mentalt helbred. Samme tendens gjorde sig gældende i Odense og derfor nedsatte man blandt andet en Ungejury, der skulle komme med anbefalinger til politikkerne om, hvordan et godt ungeliv kunne se ud i Odense. En af anbefalingerne herfra, lød konkret på behovet for én samlet indgang og ét samlet overblik over de mange tilbud og muligheder, der er for at få hjælp, hvis man som barn eller ung har det dårligt. Og det er altså det, der er kommet nu. For uanset, om det handler om angst, mobning eller mangel på fællesskaber, er der hjælp at hente på støttepunktet.dk, som er for både børn, unge, forældre, fagpersoner og alle andre, der har brug for en nem og overskuelig guide over de mange tilbud til børn og unge i Odense kommune. Og har man svært ved at finde ud af hvilket tilbud der passer specifikt til det, man går og kæmper med, så er det også muligt at tale med en rådgiver på siden, som kan hjælpe videre. Det er helt anonymt og kan foregå på både tlf. og sms. Vi har talt med Sundhedsrådmand, Tommy Hummelmose, Børn- og Ungerådmand, Susanne Crawley og rådgiver fra Center for Mental Sundhed, Berit Juel Rasmussen, om den nye digitale håndsrækning.

Online-initiativ mod mistrivsel kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=E8p62lNcCho

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Online-initiativ mod mistrivsel

FN Racismedag, genbrug og ensomhed

Lørdag den 16. marts, var FN’s internationale dag imod racisme og diskrimination. En dag der, igen i år, også blev markeret i Odense. Bronx der kalder sig selv en fællesskabsbiks, har stor succes, som et godt besøgt aktivitets og kulturhus i Bolbro. Og da der skal penge til for at kunne betale husleje og andre nødvendige udgifter til driften, så har de besluttet at åbne deres egen genbrugsbutik på Hauges Plads. Vi var også med til et arrangement i ”Danmark Spiser Sammen ugen” afholdt i café Bronx, for at række ud til borgere, der måske har svært ved at finde vej til de mange frivillige fællesskaber, der kan være med til at forebygge Ensomhed.
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til FN Racismedag, genbrug og ensomhed

Nej til racisme og diskrimination

Lørdag den 16. marts, var FN’s internationale dag imod racisme og diskrimination. En dag der, igen i år, også blev markeret i Odense.
Initiativtagerne til den odenseanske markering, var Racismefri By – Odense for Mangfoldighed, der i samarbejde med bl.a. Det Palæstinensiske Hus og Kafé Kloden, havde arrangeret en dag, der både bød på taler fra blandt andet lokalpolitikere og fagforeningsfolk, men også en demonstration, der gik gennem Odenses gader.
Vi var med til markeringen, hvor den splittelse som konflikten mellem Israel og Palæstina har medført, fyldte mest.
Men, der blev også talt generelt om racisme anno 2024 og, om diskriminerende dansk lovgivning.
Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Nej til racisme og diskrimination

Handel Demens og Børn i Gaza.

Handel Demens og Børn i Gaza.
TV Udsyn har i denne udgave et indslag om et sympatisk forsalg om at Odense Kommune skal bidrage med penge til nødhjælp til sultramte børn i Gaza.
I vores serie om Danmark og EU i en globaliseret viser vi et afsnit om handelspolitik, der er et overset stærkt instrument i international politik.
Vi har også været til Alzheimer Dag for at se på hvad især pårørende kan stille op med Demens, der også kan ramme i en forholdsvis ung alder.
Sidst i programmet viser vi en reportage om Solsikkesnoren, der kan være en hjælp for borgere med et usynligt handicap.
Handel Demens og Børn i Gaza. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=4OkxBw4sh1U

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Handel Demens og Børn i Gaza.

Kompromis om støtte til Gazas Børn?

Kompromis om støtte til Gazas Børn?
Enhedslisten, SF og de Radikale, har i en særlig ekstraordinær situation, hvor børn dør af sult og stort ser alle børnerettigheder bliver krænket foreslået, at Odense Kommune sender et passende beløb til nødhjælp til Gazas børn.
Et forslag der var på byrådsmødet onsdag aften 13.marts. Men da den ulige konflikt, der har udviklet sig til en humanitær katastrofe – stadig deler de politiske fronter i Danmark – så havde Socialdemokratiet og borgmesteren formuleret et alternativt forslag, der også deler bekymringen for de humanitære konsekvenser for de civile. Men som i stedet for at sende penge til nødhjælpsorganisationer i Gaza – vil støtte  ”via lokale organisationer, der arbejder med humanitære, sociale og demokratiske initiativer”
Odense ser Rødt viser også en reportage fra DM i fodbold for udsatte væresteds brugere, og et farvel til den frivillige ildsjæl, Gerda Madsen som takker af efter 10 år som formand for Røde Kors i Odense.
Kompromis om støtte til Gazas Børn? Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=zCMc9MD3EP8&t=1404s

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Kompromis om støtte til Gazas Børn?