Skolestrejker mod kyniske udvisninger.

Skolestrejker mod kyniske udvisninger.

Omkring 50 unge odenseanske studerende, var torsdag samlet på Banegårdspladsen for at vise hvordan man med skolestrejker, kan udtrykke sin støtte til de herboende, syriske flygtninge, der får inddraget deres opholdstilladelser, med den begrundelse, at det er sikkert at rejse tilbage til den provins omkring Damaskus, hvor diktatoren Assad stadig har magten.

Vi kom forbi og talte med nogle af de unge og den syriske flygtning, Atla, der sammen med sin mand og 2 børn endnu ikke har fået sin opholdstilladelse genbehandlet. Men som nu lever med en konstant bekymring for hvornår, det måske bliver deres tur.

De unge vil gentage deres skolestrejke allerede den 7.maj, med en opfordring til at starte en national række af lignende strejker, med et håb om at påvirke den kyniske udlændinge-politik, der på nuværende tidspunkt har inddraget tæt på 100 opholdstilladelser til syriske flygtninge.

Se også: http://osrtv.dk/2021/04/17/nye-ofre-signalpolitikkens-hellige-navn/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Skolestrejker mod kyniske udvisninger.

Sygeplejerske strejke truer.

Sygeplejerske strejke truer.

Så er der igen udsigt til konflikt, strejke blandt en gruppe offentlig ansatte, der udfører vigtige velfærdsopgaver i det danske samfund. Et snævert flertal af landets sygeplejerske har stemt nej til det overenskomstforslag, som Dansk Sygeplejeråd, havde forhandlet sig frem til med Regionerne. Så nu kan der hvis, der ikke kommer mere end en 5% lønstigning på bordet, blive strejket på en række danske sygehus fra den 21.maj.

Vi har talt med er formand for sygeplejerskerne i Region Syddanmark, John Christiansen, der tror at medlemmernes nej til det aktuelle forhandlingsresultat er et udtryk for en ophobning af lang tids utilfredshed.

Sygeplejerskerne er sammen med social og sundheds-arbejderne og pædagogerne, blandt de faggrupper, der været hårdest presset under Corona epidemien. Og da de i forvejen er ramt af den strukturelle uligeløn, der præger det danske arbejdsmarked, hvor typiske kvindefag bliver værdi sat langt mindre end typiske mandefag, så har der parallelt med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, været arbejdet på en politisk ændring, af en gældende Tjenestemands-lov fra 1969, der blev vedtaget på et tidspunkt, hvor ligestillings-debatten i Danmark stadig var præget traditionelle familiemønstre.

Så hvis man skal undgå konflikt og strejker på de danske sygehuse, så tror John Christiansen, at der både skal flere penge på bordet i de aktuelle forhandlinger. OG nogle politiske signaler om at afskaffe den omstridte tjenestemands-lov, der skal behandles som et borgerforslag i Folketinget senere på året.

Se evt. også: http://osrtv.dk/2021/04/20/ligeloen-tjenestemand-tirsdag-slutmed1969/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Sygeplejerske strejke truer.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Det er ikke nyt, at unge der gerne vil en erhvervsuddannelse, kommer i klemme når de skal have en læreplads ude i de private virksomheder. Lige nu siger tørre tal at der i Odense Kommune er 739 erhvervskole-elever, der mangler en læreplads. En situation der stresser eleverne. Men også en situation, der sender kedelige signaler på et tidspunkt, hvor både Odense og resten af Danmark mangler faglært arbejdskraft.

Så derfor har Odense Kommune taget et nyt initiativ til en samarbejdsaftale, hvor flere skal bidrage til at løse et fælles problem. Erhvervslivets brancheorganisationer har i aftalen forpligtet sig på at hjælpe med at åbne døre til de lokale virksomheder – Erhvervs-skolerne skal styrke deres læreplads-opsøgende arbejde – Og så skal elevorganisationen hjælpe med at erhvervskole-elever er klar til at indgå lærepladsaftaler allerede på grundforløbet.

Vi var med da aftalen blev præsenteret på Odense Rådhus, og talte med hhv. Dirk Voss og Dan Johansen, der repræsenterede byggebranchen. Elevrepræsentant, Kaja Nielsen og en håbefuld borgmester Peter Rahbæk Juel.

Se også: http://osrtv.dk/2017/10/11/verden-uden-faglaerte/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til 739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Odense skole får sin helt egen Skov.

Odense skole får sin helt egen Skov.

De små klasser på Munkebjergskolen i Odense C, blev sat på hårdt arbejde fredag morgen, da de skulle plante en hel skov midt i skolegården.
Odense Kommune vil gerne være en Grøn Kommune. Og da der i forvejen findes en række skolehaver, så var det ikke fremmed at sige ja til et tilbud fra den almennyttige forening, Plant et Træ der tidligere har doneret til træer til Højby Skole, men som nu også vil prøve med at få plantet små skove i byskolegårde.

Vi var med da eleverne i 0-2.klasse plantede 6 træer, som de nu også har fået ansvaret for at passe imens de forhåbentlig bliver opmærksom på det med naturens betydning og værdi i en meget teknologisk verden.

Se også: http://osrtv.dk/2019/06/08/kan-jord-neglene-skabe-magi/

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Odense skole får sin helt egen Skov.

Dansk, danskere. Rigtig DANSK.

Dansk, danskere. Rigtig DANSK.

Hvornår og hvordan er man rigtig Dansk? Det har vi prøvet at få nogle bud på i en tid, hvor nationalistiske og udlændinge-politiske temaer igen er rykket op på den politiske dagsorden.

Et folketingsflertal har netop vedtaget at skærpe kravene til dem der ønsker Statsborgerskab. Boligministeren har foreslået at der fremover ikke må være almennyttige boligområder med mere end 30% beboerne, der har en ikke-vestlig oprindelse uanset om de er født i Danmark og har statsborgerskab. Og lokalt i Odense Byråd er det foreslået at foreninger der modtager kommunale tilskud skal skrive under på at de går ind for danske værdier.

Men hvilke værdier er det så, der skal sikre den danske sammenhængs-kraft i et samfund, der på flere mulige måder burde have overskud til at være rummelig og inkluderende. Vi har talt med en række odenseanere, der er engageret i politiske liv på forskellige måder.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Dansk, danskere. Rigtig DANSK.

Bliver Letbane drømme væk i københavneri og motorvejsbroer?

Bliver Letbane drømme væk i københavneri og motorvejsbroer?

Imens der i Odense arbejdes hårdt på at blive færdig med Letbanens første etape fra Hjallese Station i syd til Tarup nordpå. Så er der på Christiansborg taget hul på kampen om en stor infrastrukturplan frem mod 2035. En plan der i regeringens udspil har fokus på motorveje, broer og hurtig togdrift mellem de store byer. Men ikke særligt meget på lokal kollektiv trafik, og slet ikke den planlagte etape 2 af den odenseanske Letbane, fra Odense Zoo til Vollsmose og Seden i NØ. Et stort anlægsprojekt der også er afhængig af national medfinansiering.

Vi har talt med den radikale Susanne Crawley og borgmester Peter Rahbæk Juel om et omdiskuteret projekt, der også hænger sammen med andre lokale ambitioner. Men som nu ikke kun møder modstand hos de lokale borgerlige, men også i regeringens infrastruktur udspil.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Bliver Letbane drømme væk i københavneri og motorvejsbroer?

Stop de kyniske udvisninger til Syrien.

Stop de kyniske udvisninger til Syrien.

Skal Danmark som det eneste land i Verden, annullere midlertidige opholdstilladelser, og sende flygtninge tilbage til borgerkrig og et regime hvor det er diktatoren og krigsforbryderen Assad, der har magten.
Nej, og det skal ikke være i vores navn, blev der klart og tydeligt sagt da omkring 2000 var mødt frem på Christiansborg Slotsplads den 21. april.
Vi var med da Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk flygtningehjælps Ungdom og Venligboerne, bl.a. havde inviteret en gruppe unge udvisnings truede syriske flygtninge, til at fortælle hvorfor de ikke nu ønsker at rejse tilbage til det diktatur, som de og deres familier er flygtet fra.

En støttevent der blev afholdt samtidig med at de fleste af de kilder – som Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen har angivet som grundlag for at erklære Damaskus provinsen, som et sikkert område – er stået frem og har taget afstand fra de konklusioner, der har dramatiske konsekvenser for de mennesker, der har fået inddraget deres opholdstilladelse.

Se også: http://osrtv.dk/2021/04/17/nye-ofre-signalpolitikkens-hellige-navn/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Stop de kyniske udvisninger til Syrien.

Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Kan en gammel tjenestemands lov fra 1969, gøre en forskel når det handler om Ligeløn i Danmark anno 2021.  Ja en gruppe af offentligt ansatte social og sundheds-arbejdere, fra forskellige faggrupper, der tirsdag den 6.april var samlet på Christiansborg Slotsplads, for at gøre opmærksom på et Borgerforslag, der på kort tid samlede underskrifter nok til at Folketinget skal behandle et forslag om at ophæve en tjenestemands-lov, der blev vedtaget på et tidspunkt, hvor der herskede en grundlæggende opfattelse af at det var manden, der hovedforsørger og kvinders løn blot var en slags ekstra lommepenge.

Vi kom forbi og talte med Vibeke Kline Lange Frost, der til daglig er sygeplejerske og hoved forslagsstiller på Borgerforslaget, der vil blive fulgt til dørs med at initiativgruppen hver tirsdag møder op på Slotspladsen med et optimistisk #SlutMed1969

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Åsum mod miljøsvin.

Åsum mod miljøsvin.

Mundbind, tomme dåser, fast food emballage og cigaret-skodder i lange baner. Det var en del af høsten, da den lille landsby Åsum i det nordøstlige Odense bidrog igen i år til den årlige affaldsindsamling ”Et Danmark uden skrald”.

Selv om vi som danskere, måske tænker – at vi helt godt med, når det handler om at tage vare på vores affald, med et veludviklet pantsystem og et velorganiseret renovationsvæsen og gode muligheder for både affaldssortering og genbrug, så findes der stadig gode gammeldags miljøsvin, der taber deres skrald i vejkanten.

Så derfor er det ikke kun i Åsum, der har været samlet Affald i ugen der gik. Hos Danmarks Naturfredningsforening har man siden 2006 opfordret især skoler og andre offentlige institutioner til at tage ansvar for vores fælles miljø. En god ide synes man i Åsum, hvor affaldsindsamlingen også bliver brugt til at holde fast i aktivt beboerfællesskab i det lille landsby samfund.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Åsum mod miljøsvin.

Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.

Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.

Ung fynsk HF-elev kan nu i stedet for at fejre sin eksamen sammen med sine klassekammerater, vælge mellem at blive indsat på et fængselslignende udrejsecenter i Danmark, eller at rejse tilbage til den provins i Syrien, hvor diktatoren Assad stadig har magten.
Selv om FN’ flygtningeorganisation UNHCR, en lang række internationale NGO’er, bl.a. Amnesty og senest USA’s udenrigsminister fraråder, at sende flygtninge tilbage til Syrien. Så holder den socialdemokratiske regering og de borgerlige partier fast i at Danmark, som det eneste land i Europa, skal presse de syriske flygtninge, der har fået en midlertidig opholdstilladelse til at rejse hjem – også selv om man ikke har, og ikke ønsker at indgå hjemsendelsesaftaler med syriske regime.

Vi har fået en slags svar fra socialdemokraternes nye hårde hund, Rasmus Stoklund og mødt den 19 årige Aya og hendes rektor på Nyborg Gymnasium.

Vi har også talt med Amnesty, der er uforstående over regeringens ageren i denne sag og SF’s Karsten Hønge, der nu sammen med de andre støttepartier, vil forsøge at presse regeringen til i denne sag, at finde en slags fornuft.

Se også: http://osrtv.dk/2021/03/19/kaere-borgmester-boern-din-by-bange/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.