Skal det endelig blive de lediges tur?

Skal det endelig blive de lediges tur?

Er der brug for at få opdateret dagpengesystemet til virkeligheden anno 2021? Ja lyder det nu fra store dele af fagbevægelsen.
Anstændige dagpenge til lønmodtagere, der hyres og fyres på et fleksibelt arbejdsmarked, har igennem årtier igen og igen været fremhævet, som en væsentlig del af den højt besungne danske arbejdsmarkeds model.
Men da dagpengesatsen der oprindelig var beregnet til at dække 90% af den løn man havde som sit forsørgelsesgrundlag, nu igennem flere år er blevet udhulet langsomt men sikkert, så dækker den nuværende dagpengesats på max. 19.322 før skat, kun 47% af gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere.
Så nu har Fagbevægelsen Hovedorganisation FH, meget konkret og pragmatisk, foreslået at ledige der opfylder særlige krav, kan få en højere dagpengesats på 2-4.000 kroner ekstra de første 3 måneder af deres ledighed.

Men da FH’s forslag kun vil tilgodese tre ud af fire medlemmer i det store fagforbund 3F, hvor mange har sæsonbetonet arbejde, så har lokale 3F afdelinger, med udgangspunkt i de hjælpepakker, der er bevilliget til arbejdsfordeling under Coronaen,  foreslået at hæve den månedlige sats med 20% – svarende til 23.000 før skat.

Vi har talt med Torben Knudsen fra 3F Byg, Odense, de fynske folketingsmedlemmer Karsten Hønge SF, Victoria Velásques, Enhedslisten og den tidligere socialdemokratiske dagpengehelt Jan Johansen.

Se også: http://osrtv.dk/2020/01/24/skal-dagpenge-systemet-tages-alvorligt/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal det endelig blive de lediges tur?

Ghetto, Ghetto, Ghetto og Hård Ghetto.

Ghetto, Ghetto, Ghetto og Hård Ghetto.

TV Udsyn viser i denne udgave 4 forskellige reportager med og om de mennesker, der bor og arbejder i de almennyttige boligområder, som blandt et stort flertal af de politiske partier på Christiansborg er blevet i tale sat og stemplet som Hårde Ghettoer.

I det første indslag er vi med til cykeldemonstration i Vollsmose den dag hvor Folketinget behandlede et Borgerforslag om den del af Ghettoloven, der betyder nedrivninger, videresalg til private og ikke mindst tvangsflytning af beboere i indtil videre 15 boligområder i Danmark.

Der er også et portræt af den boligsociale Ildsjæl, Dorte Laursen der i 8 år var med til at skabe socialt liv og fællesskaber blandt beboerne i kvarteret om Risingskolen i Odense C. Et arbejde der blandt andet resulterede i at det der på Christiansborg nu er stemplet som Hård Ghetto, dengang i 2014-15 ikke var at finde på den omstridte ghetto-liste.

Sidst i programmet viser vi 2 uddrag af Open Air dokumentaren 2.TV, hvor vi møder 2 borgere fra den berygtede bydel Vollsmose.

Kan også ses i TV Udsyn på kanal Fynboen til og med 17.april.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ghetto, Ghetto, Ghetto og Hård Ghetto.

Flygtninge til Odense min By.

Flygtninge til Odense min By.

Som et apropos til 9.april årsdagen for den tyske besættelse af Odense og Danmark under 2.verdenskrig, så har vi i denne udgave af TV Odense min By fundet 2 reportager, hvor Historiens Hus har set på lokale begivenheder under og efter besættelsen.

Den ene fortælling handler om folkestrejken i August 1943. Imens den anden og absolut tankevækkende, ser på de grupper af meget forskellige flygtninge, der er kommet til Odense og Danmark siden 1945. Hvor den dengang absolut største og indtil nu dårligst behandlede gruppe, var de tyske krigs-flygtninge, der var her i perioden 1945-49.

Se evt. http://osrtv.dk/2016/07/14/flygtninge-fyn-historisk-perspektiv/

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Flygtninge til Odense min By.

Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Naturgas ledningen Baltic Pipe, der skal transportere CO2 forurenende naturgas fra Norge til Polen, tværs gennem 230 km dansk landbrugsjord og fredede naturområder, har krænket både den private ejendomsret og anstændige demokratiske processer, imens den også på flere måder er i strid med både den danske Klimalov og FN’s klimamålsætninger.
Nu er Baltic Pipe nået frem til den lille landsby Davinde i udkanten af det sydøstlige Odense, hvor store gravemaskiner fornyelig har skamferet et større stykke skov og de omkringliggende marker.
Vi har besøgt Davinde og talt med beboer Jens Peter Madsen, der er trist på vegne af de naboer, der fået ødelagt deres jord, men samtidig synes det er værd at forsætte protesterne imod et naturgasprojekt, der godt ikke udleder lige så meget co2 som polske kulkraftværker, men som stadig er et fossilt brændstof, der bidrager til den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer, der gerne skal være under kontrol inden 2050.

Aftalen om at transportere co2 forurenede norsk naturgas tværs gennem Danmark til Polen, blev indgået med støtte fra EU tilbage  i 2017, hvor det politiske ansvar for projekt lå i det der dengang hed energi-, forsynings- og klimaministeriet, med Venstres Lars Christian Lilleholt for bordenden.
Men selv om projektet strider imod Danmarks tilslutning til FN’s klimaaftale ved COP 21 i Paris 2015, og anslås at koste de danske skatteydere omkring 16 milliarder kroner, så har Baltic Pipe, der administreres af det statsejede selskab Energinet aldrig været til politisk behandling i Folketinget.
Så derfor var håbet i Davinde og andre steder, at der i løbet af 2020 kunne samles underskrifter nok til at få de omfattende konsekvenser behandlet som et Borgerforslag.

Se evt. også: http://osrtv.dk/2020/10/23/gadeteater-baltic-pipe/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov. 

Det er op ad bakke når Vollsmose borgere og andre modstandere af den omfattende Ghettolov, stadig prøver at undgå tvangsflytning af beboere og nedrivning af boliger i de 15 almennyttige boligområder, der er blevet dømt som Hård Ghetto.

Vi var med til en Corona venlig cykeldemonstration igennem Vollsmose, imens Folketinget den 6.april behandlede et Borgerforslag om at ”ophæve den del af den omfattende Ghettolov, der handler om nedrivning eller videresalg af almennyttige familieboliger i særligt udvalgte boligområder”.

Se evt. også http://osrtv.dk/2021/03/26/mere-stram-ghettolov-paa-nye-flasker/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Miljøkamp og Havne-udvikling.

Miljøkamp og Havne-udvikling.

Har veganere svaret på landbrugets miljøsvineri? Og hvordan skal en gammel industrihavn blive til en ny og levende bydel i Odense.

TV Udsyn har i denne udgave både set på den stigende interesse for veganske fødevarer, og samlet 3 reportager, der handler om udviklingen af Odense Havn, hvor det stadig er et åbent spørgsmål om der ”skal gå Odense i den” når man ser på de oprindelige politiske ambitioner om at skabe en ny bydel med plads til både liv, kulturliv og respekt for byens kulturarv.

Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen til og med 10.april.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Miljøkamp og Havne-udvikling.

Ser Rødt på fattigydelser i det rige Velfærds Danmark.

Ser Rødt på fattigydelser i det rige Velfærds Danmark.

TV Odense ser Rødt ser i denne udgave frem mod et længe ventet udspil fra regeringens Ydelses-kommission, der skal komme med bud på om der stadig skal være kontanthjælps-loft, 225-timers regel og en særlig lav integrations-ydelse.

Vi har talt med en skuffet SF’er Karsten Hønge og socialdemokratiets Julie Skovsby. Derudover medvirker repræsentanter for netværket, Næstehjælperne. Institut for menneskerettigheder, der anser Integrations-ydelse som værende i strid med Grundloven og så Morten Sodemann, overlæge ved indvandrermedicinsk klinik på OUH, hvor man til daglig ser konsekvenserne, når der ikke er råd til livsvigtig medicin.

Først i programmet er der en lokalpolitisk reportage om at Odense Byråds nye borgerlige parti, de Lokal Nationale, har tilsluttet sig en omfattende aftale om 1.8 milliard til forbedringer af de fysiske rammer for byens velfærdsinstitutioner i de kommende år.

Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen til og med fredag 9.april.

Tjek evt. http://osrtv.dk/2018/11/30/integrations-ydelse-strid-grundloven/

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser Rødt på fattigydelser i det rige Velfærds Danmark.

Kvinde til Kvinde i Min By Odense.

Kvinde til Kvinde i Min By Odense.

TV Odense min By viser i den udgave et slags portræt af det frivillige sociale arbejde i Røde Kors Q Net, der er et efterværn til volds-ramte kvinder, når de kommer ud til en usikker fremtid efter et ophold på et krisecenter.

Først i programmet finder du også en kulturpolitisk reportage om teater Momentum, der har givet sig selv nogle positive bivirkninger af Coronaens nedlukning af det danske odenseanske kulturlandskab.

TV Odense min By der produceres af TV station Odense ser Rødt kan også ses i dit fjernsyn på kanal Fynboen, der dækker Fyn og de omkring liggende øer.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Kvinde til Kvinde i Min By Odense.

Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

De Lokal-Nationale, Odense Byråds nye borgerlige parti har nu meldt sig ind i den forligskreds, der skal udmønte 1.8 milliard til forbedring af velfærds-institutionernes fysiske rammer i Odense, de kommende år.
Vi var med til pressemøde hvor den tidligere DF’er Christel Gall skrev under på en aftale sammen med Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Enhedslisten. En aftale der med stor sandsynlighed, vil komme til at fylde en del i den kommunale valgkamp i november.

Så derfor har vi også i denne reportage tegnet et kort rids af den til tider dramatiske lokalpolitiske føljeton, der i efteråret 2020, udspillede sig om finansieringen af aftalen. En debat der især handlede om et evt. salg af Fjernvarme Fyn.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

I Guds Navn. Om en korsfæstet gravid teenager.

I Guds Navn. Om en korsfæstet gravid teenager.

Påsken er den kristne religions vigtigste højtid. De dage hvor Jesus blev korsfæstet for vores skyld.
Så derfor viser TV Udsyn i denne udgave en dokumentar om billedhugger Jens Galschiøts happening, I GUDS NAVN, hvor en skulptur af en korsfæstet gravid teenager, sætter fokus på konsekvenserne af den fordømmende og moraliserende seksualpolitik, som indflydelsesrige kirkelige organisationer og deres politiske allierede har ført i Afrika og andre fattige dele af verden.

Som et apropos til vestlig og europæisk indflydelse i Afrika, er der også en debatdokumentar ”Hor der handles. Der Spildes” om EU’s handelspolitik ude i Verden.

Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen til og med lørdag 3.april.

Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til I Guds Navn. Om en korsfæstet gravid teenager.