Kategori arkiver: LOKALT

Udsyn om Natur Madspild og Depression.

Udsyn om Natur Madspild og Depression.
TV Udsyn har i denne udgave mødt Naturfredningsforeningens Maria Gjerding, da hun hos Kafé Kloden fortalte om hvor vigtig en allieret, at naturen kan være i kampen mod de igangværende klimaforandringer.
Vi har klippet en helt egen lokal markering af FN’s internationale Madspildsdag og været til demonstration, hvor især herboende iranske flygtninge ville give en stemme til den protestbølge, der opstået i Iran efter at en ung kvinde, Masha Amini, fornyelig døde i politiets varetægt, da hun var blevet arresteret for ikke at have tildækket sit hår tilstrækkeligt.
Du kan også se en længere reportage om depression, der er en hjernesygdom, som kan helbredes hvis elles de psykiske sygdomme blev prioriteret på samme måde som de somatiske i det danske sundhedsvæsen.
Sidst i programmet viser vi et videodigt ”20.01” om et øjeblik i livet.
Udsyn om Natur Madspild og Depression. Kan ses i dit Tv på lokal-tv Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=7A7mZuhekEk&t=1625s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn om Natur Madspild og Depression.

Odenseanske stemmer til iranske protester.

Odenseanske stemmer til iranske protester.
Kvinder udsættes for brutal kontrol af det fundamentalistisk præstestyre i Iran. Og da en ung kvinde, Masha Amini, fornyelig døde i politiets varetægt, efter at hun var blevet arresteret for ikke at have tildækket sit hår tilstrækkeligt, rejste der sig en bølge af protestdemonstrationer, der er blevet mødt med voldsom politivold.
Så nu har iranske flygtninge flere andre steder i Verden iværksat støttemanifestationer, der kan give stemme til de protester, som præstestyret prøver at undertrykke med arrestationer, drab og lukning af sociale medier.
Vi var med da nogen hundrede odenseanere, mest herboende iranere, var mødt frem på Flakhaven ved Odense Rådhus, den 28.september.
Udgivet GLOBALT, LOKALT | Kommentarer lukket til Odenseanske stemmer til iranske protester.

Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.

Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.
Indsatser for mental trivsel og et trygt natteliv for unge i Odense. Budgetaftale hvor der trods få midler også blev noget til socialt udsatte, handicappede og de lokale klima ambitioner. Præsentation af en klimaregnemaskine til hele familien og en feel good historie om at Odense hører til blandt de sundeste og mest bæredygtige byer i Verden.
Eneste sten i skoen i denne udgave af TV Udsyn er nyheden om at Odense Byråd har givet det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn lov til at fortsætte med at bruge de stærkt co2 forurenende kul, der ellers skulle have været udfaset i år 2022. Men da alternativet lige nu vil være meget dyr, måske russisk gas, så har Fjernvarme Fyn nu fået ja til flere kul hvis de samtidig iværksætter andre tiltag der kan kompensere for de ekstra udledninger af drivhusgas, der vil spolere den lokale ambition om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030.
Sidst i programmet finder du en særlig version af ”Solen er så Rød Mor” opført og optaget i et kloakbassin under Munke Mose, da Fyn fejrede komponisten Carl Nielsens 150 år.   
Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense. Kan også ses i dit TV i lokal-tv Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=27yVEcAXuI0&t=2558s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn kun næsten godt nyt fra Odense.

Ondt i Psyken.

Ondt i Psyken.
Kan man lære at leve med tilbagevendende depressioner og hvordan håndterer man livet efter en hjerneskade. Og hvad kan man stille op imod den stigende mistrivsel blandt børn og unge.
TV Udsyn viser i denne udgave 4 reportager om hvad man som samfund og enkelt individ kan stille op når medborgere bliver ramt af noget, der gør det svært at fungere psykisk og socialt.
De 2 første indslag handler om initiativer og opråb om den stigende mistrivsel blandt børn og unge, der vokser op i et samfund præget af præstationskultur og en ambivalent politisk tilgang til de rammer, der gives i offentlige pasningstilbud og skoler imens forældrene gør deres samfundspligt og passer deres job.
Du kan også møde Karen Margrethe, der i en sen alder erfarede at hendes tilbagevendende depressioner, rent faktuelt er en sygdom, der kan behandles, hvis der kommer et større fokus på at psykiske lidelser ligestilles med andre sundhedspolitiske udfordringer.
Og så viser vi en lille film produceret af Hjerneskadeforeningen på Fyn, der har mødt en familie, som er blevet nød til at se en ny virkelighed i øjnene, efter at en ellers velfungerende far og ægtemand pludselig blev ramt af en hjerneskade.
Udsyn om Ondt i Psyken. Kan også ses i lokal-tv Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om hjælp til psykisk sårbare unge på https://www.youtube.com/watch?v=Zw_VI-VTUyQ
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ondt i Psyken.

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.
Alle kan bidrage til at reducere co2 og andre drivhusgasser, hvis man kan finde den rette motivation.
Vi var med til lokal premiere på en særlig Klimaregnemaskine, da Odense Klimaforvaltning og Vanebrudspalæet fra Århus inviterede til Familiens Klimatopmøde i café Bronx.
Nytter det noget hvis jeg ændrer vaner og tager cyklen og erstatter den røde bøf med noget andet imens jeg overvejer hvor tit jeg har brug for nyt tøj og den seneste nye version 312 af min ellers velfungerende telefon.
Det og andre personlige bidrag til den globale opvarmning kan du sætte tal på, hvis du tilmelder dig Familiens Klimatopmøde. Se mere på https://www.odense.dk/familiensklimatopmoede
Drop bøffen tag cyklen red Kloden. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Drop bøffen tag cyklen red Kloden.

Lys i mørket for syriske flygtninge.

Lys i mørket for syriske flygtninge.
En syrisk familie fra Odense fik onsdag medhold i en anke til Flygtningenævnet. Et medhold der betyder en forlængelse af deres opholdstilladelse, og at de slipper for det ubærlige valg mellem at skulle rejse tilbage til det diktatoriske regime, som de flygtede fra, eller at se ind i en udsigtsløs fremtid på et dansk udrejsecenter.
Vi var med da Racismefri by Odense, Bedsteforældre for Asyl, Mellemfolkeligt Samvirke og den syriske kulturforening FINJAN havde arrangeret en støttedemonstration for at gøre opmærksom på endnu en uforståelig afgørelse i Udlændingestyrelsen, der siden 2019 har meddelt flere hundrede familier at de enten skal forlade landet eller tage ophold på et Udrejsecenter, da man ikke kan hjemsende flygtninge til et regime, som Danmark ikke har diplomatiske forbindelser med.
En praksis der iflg. en af talerne forfatter Carsten Jensen, skyldes at et stort Folketingsflertal stadig lader et lille flertal af oprindelige DF vælgere diktere dansk udlændingepolitik.
Og selv om der i 2022 er flere flygtninge, der får medhold i deres anke til Flygtningenævnet, så kan den syriske kulturforening Finjan, stadig berette om groteske sager hvor, ofte unge kvinder bliver skilt fra deres familie og indsat på et af de trøstesløse udrejsecentre.
Lys i mørket for syriske flygtninge. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere om dansk udlændingepolitik i disse år på https://www.youtube.com/watch?v=0LqS_ImY8YE&t=678s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Lys i mørket for syriske flygtninge.

Ser Rødt på Broget Virkelighed.

Ser Rødt på Broget Virkelighed.
Et hjemsendelsesbrev til en ung syrisk kvinde. Udsatte illegale sexarbejdere i Syddanmark og en March mod Ensomhed, er i omvendt rækkefølge overskrifterne i denne udgave af Odense ser Rødt.
Vi starter med en reportage fra den dag hvor den landsomspændende March mod Ensomhed kom forbi Odense. Der er et portræt af AmiAmi, der er et sundhedsfagligt projekt som med støtte fra den nationale indsats mod menneskehandel, arbejder med støtte til ofte illegale udenlandske sexarbejdere i Syddanmark.
Sidst i programmet finder du et digt, et brev måske et desperat opråb, skrevet på baggrund af et af de mange udvisningsbreve, som udlændingestyrelsen i disse år sender til syriske flygtninges e-boks.
Ser Rødt på Broget Virkelighed. Kan også ses i TV Odense ser rødt på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om de syriske flygtninge på https://www.youtube.com/watch?v=6STxkEh2A-M&t=4s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser Rødt på Broget Virkelighed.

Tryg i nattelivet?

Tryg i nattelivet?
Skal det være okay at gå i byen og feste til sent ud på natten, uden at tænke på at der måske er steder, man skal gå uden om undervejs og på vej hjem. Ja selvfølgelig. Så derfor har Odenses borgmester og By Kulturrådmand søgt råd hos bl.a. restauratører og unge der bruger byens natteliv.
Vi var med til præsentationen og talte med 3 af de gymnasieelever, der været taget med på råd, der er blevet til en række konkrete forslag.
Mere videoovervågning. Lys i parker og tunneller. Flere taxa holdepladser, støtte til de frivillige Natteravne og måske flere og senere natbusser, er overskrifterne i en såkaldt Tryghedspakke, der skal gøre det mindre utrygt at gå i byen i Odense.
Tryghedspakken anslås at koste 3-4 millioner, der bliver en del af de kommende budgetforhandlinger i Odense Byråd.
Tryg i nattelivet kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. også https://www.youtube.com/watch?v=W09KjOvgiWI&t=1s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Tryg i nattelivet?

Festival for Fremtiden Angst eller muligheder.

Festival for Fremtiden Angst eller muligheder.
Skal børn og unge blive bange for klima og miljø forandringer. Eller skal de se mulighederne i en mere klimavenlig fremtid.

Vi var med da Ungdomsskolen, Ung Odense igen i år inviterede byens skoleelever fra 5-10.klasser til et par timer i selskab med FN’s verfor en mere bæredygtig fremtid. En mini festival, hvor arrangørerne havde lagt vægt på at præsentere konkrete og jordnære løsninger på tidens store udfordringer, som f.eks. miljø og klimaforandringer.

Festival for Fremtiden Angst eller muligheder. Kan også ses i TV Odense min By http://osrtv.dk/sendetider/

Se mere om klimapolitik på https://www.youtube.com/watch?v=6bQh9vb1Hag&t=428s

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Festival for Fremtiden Angst eller muligheder.

Ser rødt på mistrivsel og klimafjendsk landbrug.

Ser rødt på mistrivsel og klimafjendsk landbrug.
TV Odense ser Rødt har i denne udgave set på alarmerende opråb fra mere end 1000 psykologer, der i et åbent brev til regeringen og folketinget, advarer imod en stigende grad af psykisk mistrivsel blandt børn og unge.
Du kan også se en reportage med titlen ”Gris på gaflen eller klimavenligt landbrug”. Det handler om et erhverv, der med stærke interesseorganisationer og store offentlige erhvervsstøtteordninger, igen og lykkedes med ikke at levere deres bidrag til indsatser for et bedre miljø og de igangværende klimaforandringer.
Ser rødt på mistrivsel og klimafjendsk landbrug. Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om bæredygtigt landbrug på  https://www.youtube.com/watch?v=It72iPVo7oM&t=255s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser rødt på mistrivsel og klimafjendsk landbrug.