Kategori arkiver: SOCIALT

Skal Bedstemor passe Oldemor.

Skal Bedstemor passe Oldemor.
Vi bliver flere og flere ældre imens færre unge har lyst til at få uddannelse som social og sundhedsarbejder. Prognoser siger at der alene i ældreomsorgen vil mangle 16.000 sosu’er i 2030.
Vi var med da Røde Kors, Odense inviterede til debat om de frivilliges rolle i fremtidens velfærdsudfordringer. 
En debat hvor ældrerådmand Brian Dybro holdt fast i skarpe grænser mellem hvilke opgaver der skal løses af fagligt uddannet personale og frivillige. Imens Marie-Louise Gotholdt, Røde Kors Danmark kunne berette om hvordan de grænser er blevet udvisket bl.a. i Vågetjenesten på hospitaler.
En debat der også er aktuel når statsministeren og den nye regeringen rasler med ”behov for reformer” sablen, der baseret på erfaringen giver gode chancer for socialpolitiske forandringer, der vender den tunge ende nedad – måske også i en forventning om at vi i Danmark også har et godt og velorganiseret net af store hjælpeorganisationer, der kan træde til, der hvor velfærden halter mest.
Skal Bedstemor passe Oldemor. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=iFhzYnrD_s0
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal Bedstemor passe Oldemor.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.
10-15 euro svarende til 74-111 kroner i timen. Det er hvad litauiske stilladsarbejdere får når de arbejder for en østeuropæiske underentreprenør på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn.
Fynsværket i Odense er blevet skueplads for en ny-klassiker på det danske arbejdsmarked, hvor en underskov af underentreprenører underbetaler udenlandske arbejdere, selv om der i aftalen med hoved entreprenøren, står at man skal overholde danske løn og arbejdsforhold.
Fyens Stiftstidende har sammen med TV2 Fyn afdækket at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af den finske Hovedentreprenør, der står for opførelse af en ny stor biokedel på Fynsværket, ikke har overholdt danske overenskomster.
Vi har talt med hhv. faglig sekretær i 3F Transport, Johs Rasmussen, der sidste år troede at han havde fået lavet en aftale med et polsk stilladsfirma. Hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel der er skuffet og vred over, at Fjernvarme Fyn der har en central rolle i de lokale kommunale klimaambitioner om være co2 neutral i 2030, nu står med en møg sag om social dumping. 
Pinlig Social Dumping på Fynsværket. Bliver vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/ 
Se mere om social dumping på https://www.youtube.com/watch?v=eBBdNEAYPKM&t=5s
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pinlig Social Dumping på Fynsværket.

Verdens Bedste Omsorgsdag.

Verdens Bedste Omsorgsdag 🤸‍♀️
Her sænker man lidt skuldrene og så er man bare – og de nyder det!
Sådan sagde en glad mor, da vi i tirsdags besøgte Leos Legeland, som havde slået dørene op til Verdens Bedste Omsorgsdag – en dag kun for fysisk og psykisk handicappede børn, unge og deres forældre.
Og netop at give familierne og deres børn mulighed for at sænke skuldrene og bare være, er hele intentionen bag tirsdagens arrangement. Der er nemlig mange familier med børn med fysisk og psykisk handicap, der ikke kommer steder som Leos Legeland til hverdag – og derfor var lokal ildsjæl David Lind Nordby – og Odenses viceborgmester, Andreas Møller, gået sammen om at arrangere en dag i legelandet, kun for den her gruppe af børn. 
Vi var med til en virkelig god dag, der udover fri leg også bød på bl.a. banko med præmier til alle – og så var der også dans med danse Daizy.
Verdens Bedste Omsorgsdag bliver vist i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/ 
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=2tUn0nRYszM
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Verdens Bedste Omsorgsdag.

Red liv Udbred Antidote!

Red liv Udbred Antidote!
Hvert år er der flere som dør af illegale stoffer, end i trafikken – mere end 80% af dødsfaldene skyldes en overdosis. Men det behøver ikke at være sådan – der findes en Antidote – en modgift, som er en næsespray med stoffet Naloxone, der kan stoppe en overdosis på bare 30 sekunder. Det er helt ufarligt, nemt, billigt og redder liv, samt forhindrer livsvarige mén, der ellers kan være resultatet af en overdosis.
Vi har mødt Andreas Stache, som er antidote-frivillig på gaden i Odense, og talt med Michael Lodberg Olsen fra Foreningen Antidote Danmark, der arbejder med at udbrede Antidote-sæt, både i nattelivet, blandt gadens folk, socialarbejdere og andre, der har kontakt med misbrugsmiljøet. På nuværende tidspunkt uddeler foreningen Antidote Danmark omkring 1500 antidotesæt om året rundt omkring i hele landet. Foreningen modtager pt. midler fra staten fra den Sociale Reservepulje, men drømmer om en plads på finansloven, så de kan uddele endnu flere antidotes og redde endnu flere liv.
 
Red liv Udbred Antidote bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/  se mere på https://www.youtube.com/watch?v=0VqJ0y45ktE
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Red liv Udbred Antidote!

Fattighjælp overlades til NGO’er.

Fattighjælp overlades til NGO’er.
Inflationen rammer hårdest i bunden. De familier, der i forvejen havde lidt, har nu fået endnu mindre. Og meget tyder på, at de fattigste danske familier, kun er blevet endnu mere afhængige af hjælp fra forskellige NGO’er, når det handler om at få hverdagen til at hænge sammen, når der hverken er råd til mad på bordet eller vintertøj til børnene. 
Vi har talt med Lise Færch, Rådet for socialt udsatte i Odense, om en ny velfærds politisk virkelighed i Danmark.
Fattighjælp overlades til NGO’er. Kan også ses i TV Odense ser rødt https://osrtv.dk/sendetider/  Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=MXSD3hwudbA
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Fattighjælp overlades til NGO’er.

Mulig hjælp til fattige odenseanere.

Mulig hjælp til fattige odenseanere.
Enhedslisten vil nu gøre det nemmere for fattige odenseanere at få del i de enkeltydelser, man ifølge sociallovgivningen, har ret til hvis man bliver udsat for en social begivenhed med økonomiske konsekvenser. Hvis det rådighedsbeløb der bruges i sagsbehandlingen hæves med 200 kroner, så vil omkring 5% flere kontanthjælpsmodtagere, pensionister, førtidspensionister og lavtlønnede kunne få hjælp til akutte ekstraordinære udgifter i en udsat position, som nu hvor inflationen og priserne rammer særlig hårdt i bunden af samfundet.
Enhedslistens forslag behandles i Odense Byråd onsdag 22.februar. Byrådsmedlem Reza Javid siger i sit oplæg, at omkring 7% af odenseanere og deres børn lever i relativ fattigdom. Og at hvis rådighedsbeløbet forhøjes med 200 kroner, betyder det, at flere borgere i vanskelige økonomiske situationer kan få hjælp til at dække nødvendige uforudsete ekstraudgifter. Det kan være til sygebehandling, medicin og lign., tandbehandling, flytning, boligindskud m.m., samvær med børn eller andre nødvendige engangsudgifter.
Rådighedsbeløbet der er baseret på Rockwool Fonden definition af et minimumsbudget reguleres hvert år efter Forbrugerindekset og i januar i år 2023, er beløbet 4941 for enlige og 8428 for samlevende.
Beskæftigelses og socialforvaltningen vurderer forsigtigt at Enhedslistens forslag vil koste Odense Kommune omkring 4 millioner ekstra, men sætter ikke tal på hvor mange ekstra borgere, der vil kunne få hjælp, hvis rådighedsbeløbet hæves.
Mulig hjælp til fattige odenseanere. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=MXSD3hwudbA&t=1217s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Mulig hjælp til fattige odenseanere.

Digital Underklasse.

Digital Underklasse
Som et lokalt apropos til en artikelserie i dagbladet Politikken om den digitale underklasse, viser vi her en reportage om odenseanske banker, der ikke vil udbetale kontanter til socialt udsatte uden NemID. Medvirkende er rådmand Brian Dybro og Kirkens Korshærs Tue Nielsen, der fortæller om andre digitale udfordringer for hjemløse og udsatte, der løber vild i den fagre nye verden.
Digital Underklasse kan også ses i TV Odense ser Rødt på lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV fra Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/@TVOdenseMinBy
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Digital Underklasse.

Skal Jobcenteret dø?

Skal Jobcenteret dø?
Kommunerne skal sættes fri. A-kasserne skal have mere ansvar. Alvorligt syge skal ikke mere udsættes for gentagne arbejdsprøvninger. Sådan lyder den nye regerings positive oplæg til en nedlæggelse eller grundlæggende forandring af de danske Jobcentre frem mod 2030.
Men da der i samme åndedrag siges at man vil “nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen”, sådan at udgifterne bliver tre milliarder kroner mindre i 2030. Så er der grænser for begejstringen hos de parter der varetager jobcentrenes nuværende opgaver.
Vi har set på de omstridte centres gode og dårlige sider og talt med hhv. Signe Færch og Mie Vode Moll Dansk Socialrådgiverforening, Karina Jørgensen HK Kommunal, Rådmand Christoffer Lilleholt og en mangeårig kritikker, Kim Madsen, der i 2014 startede Facebookgruppen Jobcentrets Ofre.
 Skal Jobcenteret dø?  Kan også ses i lokal-tv Odense ser rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Jobcentrenes Ofre på https://www.youtube.com/watch?v=NOj6VBDT2wg&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal Jobcenteret dø?

Pårørende Børnefattigdom Mødrehjælp.

Pårørende Børnefattigdom Mødrehjælp.
TV Odense ser Rødt har i denne udgave mødt Pårørenderådgivning, der støtter borger borgere, der lever med kronisk syge eller demensramte pårørende tæt på.
Der er et indblik i hvad fattigdom kan gøre ved børn. En ny undersøgelse fra Dansk Røde Kors viser, at næsten hver 4. af de adspurgte, af økonomiske årsager, har undladt at give deres børn nødvendige måltider. Og en aktuel rundspørge, som BUPL har lavet blandt pædagoger i dagtilbud, viser, at næsten hver 3. pædagog oplever sultne børn, der har meget små madpakker med og som ‘hamstrer’ småkager, de kan tage med hjem til mor og far i håb om, at det kan hjælpe.
Og så har vi mødt den lokale afdeling af Mødrehjælpen der gennem 100 år har støttet udsatte børnefamilier.
Pårørende Børnefattigdom Mødrehjælp. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/

Se mere TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=0vKs2IN06rs&t=1542s

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pårørende Børnefattigdom Mødrehjælp.

Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.

Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.
Kriserne kradser og de stigende priser rammer hårdest hos dem, der i forvejen har mindst. Så nu har Røde Kors, Danmark tilbudt akut vinterhjælp til de allerfattigste børnefamilier.
Initiativet kommer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt de børnefamilier, der i forvejen bruger nogle af Røde Kors sociale aktiviteter. En undersøgelse der påviser markante afsavn. Bl.a. at 66% ikke har råd til det nødvendige tøj og fodtøj til børnene. At 24% springer nødvendige måltider over. Og at 16% fravælger at købe lægeordineret medicin.
Vi har talt med national chef, Marie-Louise Gotholdt, der fortæller at hjælpen, der består af gavekort til COOP på 1000 kroner er finansieret af midler fra Socialministeriet og energiselskabet Norlys. Og at hjælpen kan søges af børnefamilier med mindst 1 hjemmeboende barn på www. Rødekors.dk/vinterhjælp så længe at der stadig er nogle af de i alt 16.000 gavekort tilbage.

Se mere om Røde Kors i Danmark på https://osrtv.dk/2019/10/18/kvinde-kvinde-roede-kors-q-net/

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.