Kategori arkiver: SOCIALT

De oversete i valgkampen.

De oversete i valgkampen 2022.
Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere der lever deres liv gaden hører ikke til blandt de borgere, der er bedst til at bruge deres demokratiske ret til at stemme når der er valg til folketing eller kommunalbestyrelser.
Vi var med da Kirkens Korshær i Odense havde inviteret til en slags valgmøde med de fynske folketingsmedlemmer, Bjørn Brandenborg Socialdemokratiet, Venstres Marlene Ambo-Rasmussen og Victoria Velásquez fra Enhedslisten. Et møde hvor der blandt blev snakket om hvor svært det kan være for socialt udsatte at begå sig en stærkt digitaliseret virkelighed, og så den slående sociale ulighed, der også er i et sundhedsvæsen, hvor der stadig er stor forskel på prioriteringen af fysiske og psykiske lidelser.
De oversete i valgkampen 2022. Bliver også vist i lokal-tv Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere om udsattes udfordringer på https://www.youtube.com/watch?v=2PHwdt0dweg&t=9s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til De oversete i valgkampen.

Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.

Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.
Et stærkt foreningsliv er et godt bidrag til at forebygge nogle de sociale udfordringer, der er i bydele som Vollsmose. Så nu foreslår Enhedslisten konkret og kontant, at der dels oprettes et nyt foreningssekretariat, og nok så vigtigt at der afsættes midler til 7 årsværk, der i perioder kan aflønne nogen af de frivillige i bydelens mange foreninger.
Vi var med præsentation af forslaget hos foreningen ”Respekt” på Vollsmose Torv, hvor vi talte med det fynske folketingsmedlem Victoria Velasqués, der håber på opbakning fra andre fynske kollegaer, når de får øje på at Fyn også er nedprioriteret på de boligsociale indsatser, sammenlignet med Århus og Hovedstaden.
Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose. Kan også ses i TV Odense min By. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Vollsmose på https://www.youtube.com/watch?v=UT71zoIqRu8&t=1s

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.

Sociale Ildsjæle hædret i Odense.

Sociale Ildsjæle hædret i Odense.
Odense rummer en stor mangfoldighed af frivillige sociale foreninger, der byder ind med hjælp og støtte, der hvor de offentlige velfærdstilbud ikke når ud eller er utilstrækkelige, så derfor har kommunen siden 2007 uddelt en årlig frivillig ildsjælepris for at motivere og fastholde de mange sociale frivillige.
Og der var både grandprix musik, fotografering på den røde løber med lokale kendte og feststemning, da Odense Kommune og frivilligcenter Odense igen i år inviterede til Frivillig Galla for at hædre byens sociale ildsjæle, med priser som Kickstarteren, Holdspilleren, den Bæredygtige og Stjernen. Og sidst men ikke mindst Ildsjæleprisen, der i år gik til den Frivillige Sektion af Center for seksuelt Misbrugte.
Sociale Ildsjæle hædret i Odense. Kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om de frivillige hos Center for seksuelt Misbrugte på https://www.youtube.com/watch?v=tSR6sAhPNb4&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Sociale Ildsjæle hædret i Odense.

Handicapfestival i Kerteminde kommune.

Handicapfestival i Kerteminde kommune.
Som et opløftende apropos til en aktuel rapport om tidligere tiders inhumane behandling af udviklingshæmmede medborgere i det der hed Åndssvage forsorgen. Så viser vi her en reportage fra Langeskov kræmmermarked, hvor AOF og Kerteminde Kommune for andet år arrangerede festival for nogen af sine svageste borgere.
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Handicapfestival i Kerteminde kommune.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.
”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sådan lyder overskriften på et politisk forståelses-papir, der skal sikre lokal og kommunal handling imod den stigende grad af mistrivsel, man finder blandt børn og unge. Så nu skal byrådet forhandle om flere initiativer. Lige fra en udvidelse af den eksisterende ordning med gratis psykologhjælp til unge – Øget støtte til de frivillige sociale tilbud, der henvender sig til sårbare unge – til noget med præstations frie læringsmiljøer.
Vi var med da forståelses-papiret blev præsenteret af borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmk’erne Tommy Hummelmose, Susanne Crawley og Christoffer Lilleholt.

Se mere om Forståelse og handling mod Mistrivsel på   https://osrtv.dk/2022/09/16/initiativ-mod-mistrivsel-blandt-boern-og-unge-odense-ser-roedt/ og https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Stop Madspild med Social Dimension.

Stop Madspild med Social Dimension.
Det har længe givet god mening at viderebringe nogle af de omkring 814.000 tons – ofte stadig spiselige fødevarer – der årligt bliver kasseret i Danmark. Men hvor det længe har været de klima og miljø politiske begrundelser, der har været drivkraften i Stop Madspilds bevægelsen, så den nu i 2022 også fået en social dimension.
Vi har besøgt ”Stop spild Lokalt” i Bolbro, Odense, hvor de frivillige 4 dage om ugen deler gratis mad ud til lange køer, af borgere der dagligt lever i en virkelighed, hvor inflationen og de galoperende prisstigninger rammer socialt skævt.
Det anslås at de aktuelle prisstigninger, vil koste en gennemsnitsfamilie omkring 15.000 kroner mere om året. Men da lavindkomstgrupper, sompensionister, dagpengemodtagere, studerende, førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, iflg. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, bruger den største del af deres indkomst på basale udgifter som fødevarer, el og varme, så får inflationen en social slagside. Noget der så i den gode fortælling, motiverer sociale ildsjæle, som bl.a. de aktive hos ”Stop Spild lokalt” i Bolbro.
Se åbningstider på https://www.facebook.com/groups/706352182848692/
Stop Madspild med Social Dimension. Kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Stop Madspild med Social Dimension.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.
Det farlige er, når det er MIG, jeg skal præstere igen og igen. Sådan lød det da psykolog Svend Brinkmann gav en af flere forklaringer på, hvorfor der i disse år er flere børn og unge, der mistrives. En forklaring der blev givet til en fyldt sal i Odense Koncerthus, som et af flere arrangementer og møder, hvor Odense Byråd prøver at finde mulige initiativer, der kan modvirke den stigende mistrivsel.
Vi var med i koncerthuset og senere på Rådhuset, da en udvalgt gruppe af unge, gav deres anbefalinger til hvad byrådet og kommunen, kan gøre mod et fænomen, der ifølge fagfolk har mange årsager. Lige fra presset i en præstationskultur med social medier og konkurrenceprægede arbejdsrelationer til alt for dårlige rammer i de vigtige første år af børns liv.
I reportagen kan du udover Svend Brinkmann også møde Tori Ladegaard, der er en af 1000 psykologer, der i august sendt et alarmerende opråb til regering og Folketing. Formand for ungejuryen, Marie Holt Hermansen efterlyser blandt meget andet at skolen underviser i dannelse og livshåndtering. Rådkvinde Susanne Crawley foreslår radikalt en kortere arbejdsuge og at man afskaffer karakter i folkeskolen, imens borgmester Peter Rahbæk Juel at tage alle de unges forslag alvorligt. Bl.a. en koordineret formidling af alle de tilbud om hjælp, de rent faktisk er i Odense. Lige fra gratis psykologhjælp til en lang række frivillige sociale foreninger.
Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge. Kan også ses i TV Odense ser Rødt og Udsyn https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere debat om mistrivsel på https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

March mod Ensomhed.

March mod Ensomhed.
Vi var med da Center for Mental Sundhed sammen med en række frivillige sociale tilbud I Odense fulgte Patrick Cakili undervejs på hans mere end 2000 kilometer lange March imod Ensomhed igennem det meste af Danmark.
Ensomhed er for mange måske en forbigående følelse, imens den for nogen kan bide sig fast og blive en ond cirkel, der både begrænser og hæmmer i en sådan grad at den ikke bare foringer ens livskvalitet, men også kan få helbredsmæssige konsekvenser.
Patrick tog initiativet til March mod Ensomhed efter at han tilbage i 2016, blev ramt af en så voldsom følelse af ensomhed, at han på Facebook skrev et desperat opslag om hjælp. Et opslag der rent faktisk førte til en række positive reaktioner, der inspirerede Patrick til en årlig march fra Nexø på Bornholm og tværs igennem resten af landet.
kan også ses i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om ensomhed på https://www.youtube.com/watch?v=rNLIqd-T128&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til March mod Ensomhed.

Alarmerende mistrivsel hos børn og unge.

Alarmerende mistrivsel hos børn og unge.
Der skal ske noget nu. Alt for mange børn og unge mistrives og kæmper med psykiske problemer fordi rammerne i deres skoler og daginstitutioner ikke er gode nok. Sådan lyder det i et aktuelt åbent brev til regeringen og folketingets medlemmer fra mere end 1000 danske psykologer.
Vi har talt med forældre, pædagoger, lærere og en lokal skolepsykolog, der har skrevet under på det alarmerende opråb.
Alarmerende mistrivsel hos børn og unge. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om mistrivsel på https://www.youtube.com/watch?v=ubI61OX5D3c
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Alarmerende mistrivsel hos børn og unge.

Digitalisering øger ulighed.

Digitalisering øger ulighed.
TV Odense ser Rødt har i denne udgave set på den fagre nye digitale verden, hvor Banker ikke vil udbetale kontanter til social udsatte, når de skal have deres retmæssige førtidspension eller kontanthjælp. Og selv om e-Boks, netbank, nøglekort, mobil pay og de rigtige apps på telefonen burde gøre hverdagen nemmere for de fleste, så oplever 20% af danskerne at de har svært ved at begå sig i det fagre nye digitale samfund, hvor der f.eks. er blevet langt imellem de fysiske banker og posthuse, hvor man kan betale sine regninger på et girokort, der bliver behandlet af et menneske man kan se i øjnene.
Vi har talt med SF’s rådmand Brian Dybro, der er vred fordi der i forbindelse med et udbud om Odense kommunes bankforretninger, ikke er lykkes at få et bud fra en bank, der vil håndtere kontantudbetalinger til den gruppe af udsatte borgere, der ikke har en NemKonto. Og så har vi besøgt Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade, Odense, hvor de frivillige stort set hver dag skal hjælpe brugerne med problemer i den digitale adgang til penge og myndigheder.
Der er også en omtale af en lokal fejring den ukrainske uafhængighedsdag 24.august, hvor foreningen Ukrainere i Odense inviterer til musik, dans og marked på Sortebrødre Torv.
Sidst i programmet finder du en reportage om et socialt skævt sundhedsvæsen, der ikke er gearet til at tage imod socialt udsatte borgere, der i gennemsnit lever 20 år kortere end en almindelig velfærdsdansker.
Digitalisering øger ulighed. Kan også ses i dit TV på kanal Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om skæv sundhed på https://www.youtube.com/watch?v=vgLyfeSTMV0&t=1s
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Digitalisering øger ulighed.