Kategori arkiver: SOCIALT

Julen varer længe. Koster mange penge.


Julen varer længe. Koster mange penge.
Julen nærmer sig med en forventningens glæde hos mange – men også med bekymring hos de børnefamilier, der i forvejen kæmper med at få små indkomster til at slå til i et rigt samfund, hvor standarden for hvad man bør tilbyde sine børn sættes af tv-reklamer og forældre med gode indkomster.
Vi har besøgt 2 forskellige lokale organisationer der uddeler julehjælp økonomisk trængte børnefamilier.
Røde Kors i Odense, hvor man igen har fået flere ansøgninger end man kan honorere.
Og så Odense Vineyard, der uddeler indsamlet legetøj og andre gaver til en højtid, der kan være svær at komme uden om.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Julen varer længe. Koster mange penge.

Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.


Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.
Møllegårdens Planteskole på Midtfyn synes de har fundet fidusen til at omgås de løn og arbejdsforhold, der ellers gælder på de fleste danske arbejdspladser.
Så nu har ejeren Lars Starup igen skiftet underentreprenør, sådan at han kan underbetale 30-40 polske arbejdere, der heller ikke får overtidsbetaling, feriepenge eller pension imens de betaler husleje for at sove i køjesenge i et af Lars Starups parcelhuse.
Vi var med, da fagligt aktive fra 3F Østfyn var mødt frem ved planteskolen tidlig onsdag morgen, for at gøre opmærksom på endnu et eksempel på den sociale dumping, der mange steder er sat i system af grådige arbejdsgivere. Og vi spurgte faglig sekretær, Hanne Pedersen, om ikke den danske arbejdsmarkedsmodel med aftaleret mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, snart har brug for en hjælpende hånd fra den lovgivende magt i Folketinget.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.

God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.


God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.
Relationer er den vigtigste ingrediens i vores arbejde. Sådan lød det i oplægget da Center for Mental Sundhed, havde inviteret et par hundrede fynske velfærdsarbejdere til en konference, hvor de blandt andet skulle snakke om deres egen værdi som faglige medarbejdere i vores velfærdssamfund.
Og da de fleste velfærdsarbejdere, pædagoger, SoSu’er, skolelærere, jobkonsulenter mm. arbejder med mennesker og ikke maskiner. Så er relationen og en gensidig anerkendelse vigtig, hvis jobbet skal udføres tilfredsstillende.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.

Rehappy – Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.


Rehappy. Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.
Hjerneskadeforening har et motto der siger “Liv der reddes, skal også leves”. Og da det at danse både giver livsglæde, motion og godt humør, så er foreningen lige nu på turne på Fyn med dansekonceptet ”Rehappy Ballroom Fitness”, som kombinerer glæden ved dans og musik med den fysiske træning.
Vi var med ca. 30 hjerneskaderamte dansere var mødt op i Seniorhuset, Odense, hvor vi også talte med danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard, der har arbejdet med noget lignende sammen med Parkinson-patienter. Og så direktør i Hjerneskadeforeningen Morten Lorenzen, der håber at de lokale afdelinger af Hjerneskade forening, vil tage ideen til sig og bruge den som en del af arbejdet med at genskabe et liv efter at man er blevet ramt af en hjerneskade.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Rehappy – Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.

Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.


Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.
Socialt arbejdede i udsatte boligområder har ændret sig markant. Nu handler det om økonomisk flyttehjælp til dømte for kriminalitet og konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser imens borgere med job ikke kan flytte ind hvis deres indkomst er for lav.
Vi har set på nogen af konsekvenserne af en omfattende såkaldt ”ghettolov”, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget for ca. 1 år siden. Konsekvenser der bl.a. er tvangsflytning af beboere og nedrivning af velfungerende boliger uden at man kender de sociale konsekvenser af en lov der er styret af statistik på den omstridte ghetto-liste.
Ghetto forsker Gunvor Christensen mener at loven er mere styret af en politisk dagsorden end egentlig viden. Og Dorte Laursen der som boligsocial projektleder var med til at få Rising området af den omstridte liste, mener at den nye lov flytter fokus fra menneskelige resurser til tal i excel-ark.
Venstres nye lokale frontfigur i Odense, Christoffer Lilleholt er begejstret, imens SF’s Brian Dybro og Enhedslistens Reza Javid er bekymrede for de politiske redskaber der tages i brug for at nå frem til ghettolovens intention om at skabe mere socialt blandede boligområder i bydele som Vollsmose, Rising og Korsløkke Parken.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.

Social Dumping: Grådig gartner udnytter billig polsk arbejdskraft 👇


Social Dumping: Grådig gartner udnytter billig polsk arbejdskraft 👇
Hele arbejdsdage til det halve i løn. Ingen overtidsbetaling, feriepenge eller pension. Og intet privatliv.
Sådan ser vilkårene ud, for de polske medarbejdere, der er vikaransat på Møllegårdens Planteskole, imens ejeren Lars Starup både sparer lønudgifter og supplerer sin indkomst med huslejeindtægter fra de polske arbejdere, der sover i køjesenge for at få plads til 15 beboere i et parcelhus.
Derfor har 3F Østfyn netop indledt en konflikt imod planteskolen, og firmaet 2TL, der har leveret den billige polske arbejdskraft til gartneriet på Midtfyn.
Firmaet, som Møllegården har brugt vikarer fra, hører under det Glamsbjerg-baserede, og polsk-ejede firma PF-gruppen, der specialiserer sig i billige vikarløsninger, og som på deres hjemmeside reklamerer med arbejdskraft til IKKE-OVEREMSKOMSTMÆSSIGE priser.
Ejer af Møllegårdens Planteskole, Lars Strarup, har, efter 3F varslede konflikt, ophørt samarbejdet med 2TL, men de samme polske vikarer arbejder fortsat videre på Planteskolen, bare med en ny kontrakt, fra et nyt vikarfirma, men til samme lave løn, og til samme dårlige arbejds- og boligforhold.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Social Dumping: Grådig gartner udnytter billig polsk arbejdskraft 👇

Kvinde til Kvinde. Om Røde Kors Q-net


Kvinde til Kvinde. Om Røde Kors Q-net.
Her i løbet af efterårsferien vil vi dele en række programmer, som vi har lavet om nogle af Odenses frivillige sociale foreninger. 🎬 🌟
”Jeg fik at vide dagligt, at det bedste jeg kunne gøre for verden, det var at tage livet af mig selv, for jeg var alligevel ikke noget værd”.
Sådan siger en af de kvinder vi mødte tilbage i 2016, da vi lavede et portræt af Rødekors netværket Q-net, som er til for volds-udsatte kvinder.
Og desværre lever mange danske kvinder i parforhold, der er præget af både fysisk og psykisk vold.
Psykisk vold er den mest udbredte form for partnervold. 97% af de kvinder, der boede på krisecenter i 2017, havde været udsat for psykisk vold.
Selvom psykisk vold i dag er blevet strafbart, foregår det i rigtig mange parforhold og særligt kvinderne er udsat. En rapport, som er udgivet af VIVE i 2018, viser at 4 ud af 100 kvinder, inden for et år har været udsat for psykisk vold. Til sammenligning gælder det for 1 ud af 100 mænd.
I videoen møder vi det frivilligt bårne Q-net, som er et slags efterværn, der hjælper kvinder, når de flytter ud fra krisecenter eller forlader deres voldelige partner. Og så fortæller nogle volds-udsatte kvinder om deres oplevelser og om den store betydning, Q-net har haft for dem, i forhold til at finde tilbage til livet og starte forfra ♥👇

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Kvinde til Kvinde. Om Røde Kors Q-net

Min helt egen voksne ven!


Min helt egen voksne ven!
Her i løbet af efterårsferien vil vi her på siden dele en række programmer, som vi har lavet om nogle af Odenses frivillige sociale foreninger 🎬 🌟
Hos den frivillige forening Børns Voksenvenner i Odense, skabes der venskaber mellem frivillige ressourcestærke voksne og børn, som kommer fra familier med et spinkelt netværk. Børns voksenvenner matcher børn, typisk i alderen 6-14 år med frivillige voksne af samme køn. Og oftest varer venskaberne i mange år.
I videoen her kan du se et portræt af Børns Voksenvenner, hvor både børn, forældre og frivillige voksne fortæller om værdien af venskaber, som er blevet til på baggrund af foreningens arbejde 🎀

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Min helt egen voksne ven!

Det var ikke min skyld!


“Det var ikke ikke skyld”
Her i løbet af efterårsferien vil vi dele en række programmer, som vi har lavet om nogle af Odenses frivillige sociale foreninger, her på siden 🎬 🌟
Og i den her uge kan du også se et fint tv- portræt af den frivillige del af Center For Seksuelt Misbrugte Syd, der er et frivilligt baseret tilbud til kvinder og mænd, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Her kan ofre for overgreb få rådgivning og vejledning af de frivillige, ligesom de kan bruge værestedet og deltage i forskellige aktiviteter.
De frivillige i CSM er et godt alternativ til det professionelle behandlingstilbud, der har haft lange ventelister i flere år.
Indslaget om CSM, vises også i TV Odense min By på kanal Fynboen i denne uge.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Det var ikke min skyld!

Musik styrker fællesskaber for børn med autisme 🎵🎵🎵


Musik styrker fællesskaber for børn med autisme 🎵🎵🎵
Tirsdag den 8. oktober blev Enghaveskolens nye musiske sansehave indviet.
Sansehaven, der er blevet til virkelighed ved hjælp af en donation fra Trygfonden på 75000 kroner, består af en række udendørs musikinstrumenter, som skal være med til både at udvikle børnenes sproglige – og sociale kompetencer.

Enghaveskolen er et skoletilbud til børn med autisme og infantil autisme, der betyder, at de ofte har svært ved at indgå i sociale relationer med andre. Og her spiller musik en helt særlig – og positiv rolle 🌸

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Musik styrker fællesskaber for børn med autisme 🎵🎵🎵