Kategori arkiver: SOCIALT

Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

Selv om beboer-sammensætningen i det lille almennyttige boligområde, der på Christiansborg bliver kaldt Solbakken, i dag maj 2021 ikke berettiger til et stempel, som Ghetto, så har boligminister Kaare Dybvad afvist en ansøgning om en dispensation, fra en dom som ”Hård Ghetto”, der kan betyde både tvangs-flytninger og nedrivning af lejligheder i et boligområde, som hverken beboere, boligselskaber eller de politisk ansvarlige i Odense Kommune, kan genkende som en socialt belastet ghetto.

Dommen som ”Hård Ghetto” kom da den årlige ghettoliste blev offentliggjort 1.december 2020. En liste der måler og vejer boligområder, hvor mere end  50% af beboerne har en ikke-vestlig oprindelse, hvad enten de er født i Danmark eller har dansk statsborgerskab. En liste der vurderer beboerne på gennemsnits-indkomst, beskæftigelse, uddannelsesniveau og domme for en eller anden form for kriminalitet.

Og da der i Solbakken i 2018 og 2019,  var én beboer for meget, der havde en dom for kriminalitet og 7 for lidt der havde en dansk dokumenteret uddannelse udover grundskolen, så blev boligområdet den 1.december 2020 dømt som Hård Ghetto. En dom der ifølge den omfattende Ghettolovgivning betyder at boligmassen skal omdannes, sådan at de 2030, kun må være 40% almennyttige familielejligheder i boligområdet.

Vi har talt med hhv. socialrådmand Brian Dybro, beboerrepræsentant Birthe Ottosen og de involverede boligselskaber boligselskaber CIVICA og FAB, der nu vil overveje om de vil medvirke til tvangs-flytninger og evt. nedrivninger i et boligområde, der i dag maj 2021, på ingen måder ligner en ghetto.

Se også vores dokumentar Naboen 1.tv http://osrtv.dk/2014/01/14/naboen-1-tv/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Det er ikke nyt, at unge der gerne vil en erhvervsuddannelse, kommer i klemme når de skal have en læreplads ude i de private virksomheder. Lige nu siger tørre tal at der i Odense Kommune er 739 erhvervskole-elever, der mangler en læreplads. En situation der stresser eleverne. Men også en situation, der sender kedelige signaler på et tidspunkt, hvor både Odense og resten af Danmark mangler faglært arbejdskraft.

Så derfor har Odense Kommune taget et nyt initiativ til en samarbejdsaftale, hvor flere skal bidrage til at løse et fælles problem. Erhvervslivets brancheorganisationer har i aftalen forpligtet sig på at hjælpe med at åbne døre til de lokale virksomheder – Erhvervs-skolerne skal styrke deres læreplads-opsøgende arbejde – Og så skal elevorganisationen hjælpe med at erhvervskole-elever er klar til at indgå lærepladsaftaler allerede på grundforløbet.

Vi var med da aftalen blev præsenteret på Odense Rådhus, og talte med hhv. Dirk Voss og Dan Johansen, der repræsenterede byggebranchen. Elevrepræsentant, Kaja Nielsen og en håbefuld borgmester Peter Rahbæk Juel.

Se også: http://osrtv.dk/2017/10/11/verden-uden-faglaerte/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til 739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Skal det endelig blive de lediges tur?

Skal det endelig blive de lediges tur?

Er der brug for at få opdateret dagpengesystemet til virkeligheden anno 2021? Ja lyder det nu fra store dele af fagbevægelsen.
Anstændige dagpenge til lønmodtagere, der hyres og fyres på et fleksibelt arbejdsmarked, har igennem årtier igen og igen været fremhævet, som en væsentlig del af den højt besungne danske arbejdsmarkeds model.
Men da dagpengesatsen der oprindelig var beregnet til at dække 90% af den løn man havde som sit forsørgelsesgrundlag, nu igennem flere år er blevet udhulet langsomt men sikkert, så dækker den nuværende dagpengesats på max. 19.322 før skat, kun 47% af gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere.
Så nu har Fagbevægelsen Hovedorganisation FH, meget konkret og pragmatisk, foreslået at ledige der opfylder særlige krav, kan få en højere dagpengesats på 2-4.000 kroner ekstra de første 3 måneder af deres ledighed.

Men da FH’s forslag kun vil tilgodese tre ud af fire medlemmer i det store fagforbund 3F, hvor mange har sæsonbetonet arbejde, så har lokale 3F afdelinger, med udgangspunkt i de hjælpepakker, der er bevilliget til arbejdsfordeling under Coronaen,  foreslået at hæve den månedlige sats med 20% – svarende til 23.000 før skat.

Vi har talt med Torben Knudsen fra 3F Byg, Odense, de fynske folketingsmedlemmer Karsten Hønge SF, Victoria Velásques, Enhedslisten og den tidligere socialdemokratiske dagpengehelt Jan Johansen.

Se også: http://osrtv.dk/2020/01/24/skal-dagpenge-systemet-tages-alvorligt/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal det endelig blive de lediges tur?

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov. 

Det er op ad bakke når Vollsmose borgere og andre modstandere af den omfattende Ghettolov, stadig prøver at undgå tvangsflytning af beboere og nedrivning af boliger i de 15 almennyttige boligområder, der er blevet dømt som Hård Ghetto.

Vi var med til en Corona venlig cykeldemonstration igennem Vollsmose, imens Folketinget den 6.april behandlede et Borgerforslag om at ”ophæve den del af den omfattende Ghettolov, der handler om nedrivning eller videresalg af almennyttige familieboliger i særligt udvalgte boligområder”.

Se evt. også http://osrtv.dk/2021/03/26/mere-stram-ghettolov-paa-nye-flasker/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Et underligt menneskesyn og en urealistisk plan. Sådan karakteriserer bestyrelsesformand i Fyns almennyttige Boligselskab, Erling Nielsen det seneste udspil fra boligminister Kaare Dybvad.
Et udspil der vil udbrede diskriminerede udlejningsregler til 58 boligområder. Målet er at der om 10 år ikke findes boligområder med mere end 30% beboere med ikke-vestlig oprindelse.
Et udspil der ifølge BL – sammenslutningen af Danmarks Almennyttige boligselskaber vil berøre omkring 110.000 beboere i de 58 boligområder, som boligministeriet i sit nye udspil vil gøre til såkaldte forebyggelsesområder. Og at der i pågældende områder er omkring 20.000 beboere med ikke-vestlig baggrund, der så skal finde andre steder at bo.

Et forslag der kommer på et tidspunkt, hvor ingen endnu ved hvilke sociale konsekvenser, det vil få når man har gennemført nedrivninger og tvangsflytninger i 15 såkaldt Hårde Ghettoer, som bl.a. Solbakken og Vollsmose i Odense.

Vi har talt med Erling Nielsen fra FAB og byrådsmedlemmer Brian Dybro og Reza Javid, der er i det politiske udvalg for socialforvaltningen, hvor man har det kommunale ansvar på et boligsociale område.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Mere stram ghettolov på nye flasker.

Første Stik til Johnny.

Første Stik til Johnny.

Johnny Henriksen, tidligere stofmisbruger, blev tirsdag morgen 23.marts 2021, som den første socialt udsatte odenseaner, vaccineret mod Corona.

Vi var med da Kirkens Korshær Varmestue sammen med KFUK’s værested Reden og Odense Kommunes misbrugscenter, var ved at gøre klar til at der kan gives de første 100 Pheizer Vacciner til de borgere, der færdes i miljøet af socialt udsatte misbrugere, der lever deres liv på gaden i Odense.

De socialt udsatte hjemløse misbrugere er ikke forvænt med at blive prioriteret i det danske sundhedsvæsen. Men da overlægen på Misbrugscentret i Odense sammen med byens socialrådmand i januar, gjorde opmærksom på konsekvenserne hvis smitten først får fat blandt de udsatte, så blev der for en gang skyld lyttet. Og kl. 9.03 fik Johnny Henriksen så det første stik på en dag hvor 97 andre socialt udsatte odenseanere også blev vaccineret.

Se også http://osrtv.dk/2021/01/18/corona-udstiller-social-ulighed-sundhedsvaesnet/

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Første Stik til Johnny.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.
Det er nu et år siden at skiferieturister bragte de første tilfælde af Corona smitte til Danmark. Og i dag marts 2021 er de fleste blevet mere end trætte af de mange restriktioner, som smittefaren har udløst. Så da medier og politikere var gået i tomgang over flere ugers debat om hvornår der igen kan åbnes for skoleelever og frisører, så kom et højt antal registrerede smittede i den multietniske bydel Vollsmose, som en gave fra himlen. En opportun lejlighed til at bruge et velkendt mobbeoffer til at fremvise enten hård retorik og politisk mod til at ”slå hårdt ned” og tale om tvang-test og tvang-isolation.

Vi har talt med hhv. Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, Venstres rådmand Christoffer Lilleholt, en Vollsmoseborger og overlæge på indvandremedicinsk klinik OUH, Morten Sodemann om en turbulent uge, der måske kunne have været undgået, hvis der på et tidligere tidspunkt, var taget højde for hvordan en virus trives i tæt befolkede boligområder med særlige sociale udfordringer.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.
”Jeg havde Naivt håbet på lille sprække så vi ikke skal risikere at rive mange boliger ned i Solbakken” sådan lød den umiddelbare kommentar fra Brian Dybro, SF’s rådmand i Odense, da hans partifælle Karsten Hønge, havde været i samråd med boligminister Kaare Dybvad om den dom som ”Hård Ghetto”, der har ramt de ca. 1200 beboere i det lille almennyttige boligområde, der på Christiansborg bliver kaldt Solbakken.
En dom der er blevet afsagt fordi statistik fra 2018-19, viser at i alt 5 beboere fik boligområdet på den forkerte side af kridtstregen, da man offentliggjorde de årlige ghetto-lister den 1. december.
En dom der betyder at der i 2030 kun være 40% almennyttige familielejligheder i området. Noget der kan føre til tvangsflytninger og måske nedrivninger i de kommende år.

Vi har talt med Karsten Hønge og Brian Dybro og tegnet et rids af baggrunden, hvor den omfattende ghettolov, har klare udlændingepolitiske aspekter, der fastholder et folketingsflertal i en kappestrid om hvem, der er hårdest og mest stram. En kappestrid der ikke levner megen plads til almindelig sund fornuft.

Se evt. også om boligselskabernes og kommunens alternative forslag:   http://osrtv.dk/2020/11/03/haard-ghetto-dom-truer-endnu-odenseansk-boligomraade/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.

Skal arbejdsløse, fattigrøve og ikke-uddannede forrest i boligkøen?

Skal arbejdsløse, fattigrøve og ikke-uddannede forrest i boligkøen?

Skal arbejdsløse, fattigrøve og ikke-uddannede forrest i boligkøen?
Ja siger Enhedslisten i Odense Byråd og foreslår et socialt supplement til den såkaldte fleksible udlejning, der angiveligt skal sikre mere socialt blandede boligområder i de almennyttige bebyggelser, hvor udlejningen i Odense og andre større byer nu i flere år har været præget af de statiske målinger, der bruges når regeringen hvert år i december offentliggør, den omstridte ghettoliste.
Noget der i Odense betyder at 41% af de almennyttige lejeboliger ikke er tilgængelige for borgere, der er ledige eller har en lav indkomst og en lavt uddannelsesniveau.

Så nu har Enhedslisten foreslået at som en slags kompensation, indfører en ”social-fleksibel udlejning”, hvor de nævnte grupper får fortrinsret til boliger i områder, der ikke er i fare for at blive stemplet som ghettoer.

Vi har talt med forslagsstilleren Reza Javid og hans socialdemokratiske byråds-kollega Cæcilie Crawley.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal arbejdsløse, fattigrøve og ikke-uddannede forrest i boligkøen?

De skal helt ud af Odense!

De skal helt ud af Odense!
Venstre vil gerne demonstrere at de stadig efter Inger Støjbergs exit, står for en stram og hård udlændinge-politik.
Så nu foreslår rådmand Christoffer Lilleholt, at halvdelen af de beboere, der er dømt til at blive tvangs-flyttet fra Vollsmose, når deres boliger bliver revet ned, ikke skal tilbydes genhusning i Odense, men at de i stedet for skal flyttes til andre kommuner som Svendborg eller Fredericia.
Argumentet er at de ca. 380 børn fra Vollsmose, der i de kommende år kan få en bopæl i nye skoledistrikter i Odense kan være med til at skade sammenhængs-kraften på byens mere end 30 folkeskoler.

Forslaget der er i strid med nuværende boliglovgivning, har mødt kritik fra flere sider. Vi har talt med forslagsstilleren Christoffer Lilleholt. Hans politiske kollegaer Susanne Crawley og Reza Javid og så hhv. beboer i Vollsmose Rina Krøyer og tidligere lærer på den nu lukkede HC Andersen Skole, Line Mørk.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til De skal helt ud af Odense!