Kategori arkiver: LOKALT

Åens Dag Nyt Kulturinitiativ i Odense.

Åens Dag. Nyt kulturinitiativ i Odense.
Odense Å der giver liv og glæde til mange odenseanere på mange forskellige måder fortjener sin egen dag. Så nu har musiker Lasse Helner ikke kun skrevet en hyldestsang, men også inspireret gode venner, som bl.a. musikarrangøren John Hr. Hansen til at iværksætte, hvad de selv kalder en oplevelsesdag, med masser af aktiviteter langs Åen den 20.maj. En dag hvor der selvfølgelig er masser af musik. Men også natur – og historiske vandringer og aktiviteter for børn og unge på strækningen fra ZOO til Skt. Jørgens Parken.   
TV Odense min By var med til pressemøde på Dexter, hvor en anden musiker Christian Juncker også præsenterede en ny hyldestsang til Åen, der havde stor betydning i hans barndom.
TV Odense min BY har i denne udgave også reportager fra en omsorgsdag for handicappede børn i Leos Legeland og en releasekoncert med vokalkvartetten HØST på Kulturmaskinen i Odense.
Sidst i programmet har vi set på Genbrug med Klimaeffekt hos Røde Kors i Odense og Danmark.
Åens Dag kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=2tUn0nRYszM
Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Åens Dag Nyt Kulturinitiativ i Odense.

Udsyn på presset velfærd.

Udsyn på presset velfærd.
TV Udsyn handler i denne udgave om truet velfærd på flere fronter. Skal bedstemor passe oldemor når der er mangel på uddannede social og sundhedsarbejdere i en nær fremtid, hvor vi bliver flere ældre. Skal gratis madspildsvarer og andre donationer fra NGO’er kompensere for de afsavn, der kommer når lave sociale ydelser ikke rækker i en tid med prisstigninger og inflation.
Og så ser vi også ud i et EU, hvor omkring 900 millioner europæer der lever under den officielle fattigdomsgrænse. Sidst i programmet finder du også et videopostkort fra Sweet Home Chicago.
Udsyn på presset velfærd. Kan også ses i lokal-tv  https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=uoz11lJSCd8
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Udsyn på presset velfærd.

Ser Rødt på pinligt Fynsværk og frivillig velfærd.

TV Odense ser Rødt har i denne udgave set på pinlig social dumping hos Fjernvarme Fyn på Fynsværket. Der er debat hos Røde Kors, Odense om de frivilliges rolle i løsning af fremtiden velfærdsudfordringer. Sidst i programmet besøger vi det frivillige afsnit af Center for seksuelt misbrugte i region Syddanmark.
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Ser Rødt på pinligt Fynsværk og frivillig velfærd.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.
10-15 euro svarende til 74-111 kroner i timen. Det er hvad litauiske stilladsarbejdere får når de arbejder for en østeuropæiske underentreprenør på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn.
Fynsværket i Odense er blevet skueplads for en ny-klassiker på det danske arbejdsmarked, hvor en underskov af underentreprenører underbetaler udenlandske arbejdere, selv om der i aftalen med hoved entreprenøren, står at man skal overholde danske løn og arbejdsforhold.
Fyens Stiftstidende har sammen med TV2 Fyn afdækket at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af den finske Hovedentreprenør, der står for opførelse af en ny stor biokedel på Fynsværket, ikke har overholdt danske overenskomster.
Vi har talt med hhv. faglig sekretær i 3F Transport, Johs Rasmussen, der sidste år troede at han havde fået lavet en aftale med et polsk stilladsfirma. Hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel der er skuffet og vred over, at Fjernvarme Fyn der har en central rolle i de lokale kommunale klimaambitioner om være co2 neutral i 2030, nu står med en møg sag om social dumping. 
Pinlig Social Dumping på Fynsværket. Bliver vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/ 
Se mere om social dumping på https://www.youtube.com/watch?v=eBBdNEAYPKM&t=5s
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pinlig Social Dumping på Fynsværket.

Har vi racisme i Odense og Danmark.

Har vi racisme i Odense og Danmark.
Hvis man spørger unge med anden etnisk oprindelse, som oplever at blive råbt af på gaden så vil svaret sandsynligvis blive Ja. Og så er der også nogen, der mener at ghettoloven, der tager udgangspunkt i beboeres etniske oprindelse og de særligt lave integrationsydelser, som er målrettet flygtninge og indvandrere er udtryk for en slags stats-racisme, der måske også blev udtrykt, da der sidste år blev vedtaget en særlov, som skulle sikre anstændige forhold for de nytilkomne ukrainske flygtninge.
Vi var med da netværket Racismefri By Odense for mangfoldighed markerede af FN’s internationale dag imod Racisme, Fremmedhad og Intolerance.
Du kan også se reportage fra en fælles Affaldsindsamling i Landsbyen Åsum, der hvert år følger Naturfredningsforeningens opfordring til at deltage i deres årlige kampagne for at holde naturen ren.
Sidst i programmet er der et portræt af Odense Fortællekreds, som søndag 26.marts fejrer sit 25 års jubilæum med et stort fortælle arrangement i Teaterhuset Odense.
Har vi racisme i Odense og Danmark. Bliver vist TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=OiMe-J2_U5E
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Har vi racisme i Odense og Danmark.

Grøn Sund By Apartheid og Klimaaktivisme.

Grøn Sund By Apartheid og Klimaaktivisme.
TV Udsyn har i denne udgave været med til borger og ekspert-råd til klimavenlig transport i kommune, der vil være klimaneutral i 2030. Vi har set på international anerkendelse af Odense, som en af Verdens 25 mest sunde og bæredygtige byer.
Der er et slags portræt af ung klimaaktivisme hos EXTINCTION REBELLION, som planlægger nye aktioner ved Christiansborg i april 2023 og så har vi været til debat om Apartheid i de palæstinensiske selvstyreområder, der reelt er besat af israelsk militær.
Sidst i programmet finder du et Poetry Slam ”Så kan vi lidt igen”.
Grøn Sund By Apartheid og Klimaaktivisme. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=eAEn5qi07CE
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Grøn Sund By Apartheid og Klimaaktivisme.

Borger råd til klimaneutralt Odense.

Borger råd til klimaneutralt Odense.
Hvordan giver man odenseanerne lyst til at lade bilen stå og hoppe op på cyklen eller bruge den kollektive transport. Det og andre svære spørgsmål til byrådets klimaneutrale ambitioner har været en tur rundt om et repræsentativt sammensat Borgerklimaråd og en række private rådgivningsvirksomheder.
Borgerådet lagde meget vægt på en bedre og billigere kollektiv transport, der også når ud til de yderste forstæder, hvor der også er behov for at se på de lokal muligheder for mere end blot at gå i supermarkedet. De private rådgivninger havde alle et stort fokus på hvordan vender det nuværende trafik hierarki på hovedet og gør det mere besværligt og tidskrævende at vælge benzin og dieselbilen, for på den måde at motivere borgerne til grønne transportvalg.
Odense ser Rødt var med da ideerne blev præsenteret inden, der lige om lidt skal være politiske forhandlinger om en grøn mobilitetsplan, der skal sikre reduktioner af 107.000 tons co2 indenfor kommunegrænsen i 2030.
Sidst i programmet finder du en solskinshistorie om et Ædegilde mod Madspild.
Borger råd til klimaneutralt Odense. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/  Se evt. mere på https://www.youtube.com/watch?v=eAEn5qi07CE&t=2919s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Borger råd til klimaneutralt Odense.

Grøn trafik og Ungdomspris i Odense min By.

Grøn trafik og Ungdomspris i Odense min By.
TV Odense min By har i denne udgave været med til Ungdomsprisuddeling. Prisen, der uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, gives til Odense Kommune for det store arbejde, man har gjort for at bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge. Især at man også har inddraget dem det handler om. De unge som er bedt komme med ideer og input til politikerne, for at forbedre trivslen.
Vi ser også på mange og forskellige forslag til hvordan transportområdet kan bidrage til gøre Odense Kommune klimaneutral i 2030. Forslag der handler om at Cyklister skal belønnes. Busser og El biler skal forkæles. Og så skal det nuværende trafik hierarki, der indtil nu har tilbedt vor tids hellige ko, privatbilismen, vendes på hovedet.
Sidst i programmet er et portræt af Lunars, et netværk for kvindelige musikere.
Grøn trafik og Ungdomspris i Odense min By kan også ses i lokal-tv  https://osrtv.dk/sendetider/ se mere på https://www.youtube.com/watch?v=gU0k1mschvA
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Grøn trafik og Ungdomspris i Odense min By.

Lad bilen stå.

Lad bilen stå.
Cyklister skal belønnes. Busser og El biler skal forkæles. Og så skal det nuværende trafik hierarki, der indtil nu har tilbedt vor tids hellige ko, privatbilismen, vendes på hovedet.
Odense Byråd har vedtaget en ambitiøs plan om at gøre kommunen klimaneutral i 2030. Og hvis det skal lykkes, så bliver odenseanerne også nødt til at lade benzin og dieselbilen blive stående hjemme engang imellem. Vi var med da klimarådmand Tim Vermund, fredag offentliggjorde en længere proces, hvor en studietur til den belgiske by Gent, der har lukket Centrum for co2 forurenende transport og en række  oplæg fra erhvervsliv, borgere og interesseorganisationer, skal hjælpe byrådet med at vedtage en plan for hvordan en omlægning af de odenseanske transportvaner kan være med til at reducere udslippet af kommunens drivhusgasser med 107.000 tons co2 inden 2030.
Hvis du vil blive klogere på de mange forslag der er lagt på bordet, så inviterer Klima forvaltningen til en række borger – og dialogmøder frem til den 30.marts. Tilmelding på https://www.odense.dk/byens-udvikling/klima/en-ny-groen-mobilitetsplan/deltag-i-borgermoeder-om-mobilitetsplanen
Lad bilen stå kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Lad bilen stå.

Og prisen går til.

Og prisen går til.
Fredag den 10. marts var en stor dag for Odense kommune – her løb de nemlig med titlen som Årets Ungdomskommune 2023. 
Prisen, der uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, gives til Odense for det store arbejde, kommunen har gjort for at bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge – et problem, der for alvor kom på den kommunalpolitiske dagsorden i 2022, hvor en national undersøgelse viste, at hver 3. unge kvinde og hver 5. unge mand oplevede at mistrives i deres hverdag.
I Odense valgte man at inddrage både borgere, fagpersoner, eksperter. Og dem, det hele handler om, nemlig de unge selv.. Så man nedsatte en repræsentativt udvalgt ungejury, som fik til opgave at komme med ideer og input til politikerne, for at forbedre trivslen for byens børn og unge. Den indsats er nu prisbelønnet – og vi var med til overrækkelsen, der fandt sted hos UngOdense fredag middag.

Og prisen går til bliver også vist i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/ se mere på https://www.youtube.com/watch?v=hs-dNty25Tg

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Og prisen går til.