Kategori arkiver: POLITISK

Populisme eller Sund fornuft?

Populisme eller Sund fornuft?
Skal alle flygtninge indvandrere med ikke-vestlig baggrund i Odense fuldtidsaktiveres NU?

Venstre og Konservative har i Odense Byråd stillet et såkaldt initiativforslag om aktivering på fuld tid for indvandrere med ikke vestlig baggrund i Odense.
Forslaget kommer i kølvandet på det lovforslag, som regeringen fremsatte tilbage i starten af januar, og når V og K i Odense ønsker at være på forkant med en eventuel lovgivning, skyldes det, at Odense Kommune i årevis har kæmpet med en høj ledighedsprocent, ligesom kommunen også har mange ledige indvandrere på offentlig forsørgelse.
Forslaget delte for alvor vandene, fire partier stemte imod, men et flertal besluttede at undersøge ideen nærmere. Det er nemlig ikke så ligetil at indføre sådanne tiltag, da det kan være på kant med loven at lave særlige indsatser for en bestemt gruppe.

Vi har mødt konservatives Tommy Hummelmose, som mener det er den rigtige vej frem i forhold til at få flere i job, imens Enhedslistens Reza Javid kalder forslaget ulovligt og populistisk.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Populisme eller Sund fornuft?

Uværdigt og umenneskeligt. Flygtninge i Fængsel.

Uværdigt og umenneskeligt. Flygtninge i Fængsel.
Afviste asylansøgere er simpelthen så uønskede, og så langt på bunden, at man kan behandle dem uværdigt og umenneskeligt. Det er en grænse vi har overskredet, og som jeg aldrig troede, vi kunne ende i. Sådan siger menneskerettigheds-aktivist Lene Junker, der er aktiv i netværket Racisme Fri By, om de konklusioner som Europarådets Torturkomité offentliggjorde i en rapport den 7. januar i år.
Rapporten fastslår bl.a. at forholdene på Udlændingecenter Ellebæk er så kummerlige og uacceptable, at de ikke er egnede til mennesker. Centret huser afviste asylansøgere, som ikke er kriminelle. Men alligevel behandles de afviste asylansøgere som kriminelle fanger, der lever under fængselslignende forhold. Og netop det, fik torturkomiteen til at beskrive Udlændingecenter Ellebæk som et af de værste i EU.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Uværdigt og umenneskeligt. Flygtninge i Fængsel.

Dagpenge på udsalg.

Dagpenge på udsalg.
Er dagpengesystemet – et af fundamenterne i vores velfærdssamfund – blevet mindre attraktivt?
Ja, siger en række store fagforbund, der nu har iværksat en kampagne for at få opdateret systemet og især satserne, sådan at de passer til potentielt ledige lønmodtageres økonomiske virkelighed anno 2020.
Vi har talt med Kent Madsen fra Dansk Metal, Odense og den tidligere socialdemokratiske ”dagpengehelt” Jan Johansen om en udvikling, hvor flere og flere køber private lønforsikringer, der er forbeholdt de mest velstillede lønmodtagere, imens ufaglærte og andre med korte uddannelser må nøjes med et system, hvor lønsikringen og dagpengeperioden er faldet dramatisk imens kontrollen og optjeningsperioden er steget.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Dagpenge på udsalg.

Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?

Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?
Så skal der igen indføres særlige regler for en særlig gruppe borgere.
Den socialdemokratiske regering har præsenteret et forslag om at alle flygtninge og indvandrere på integrations-ydelse og kontanthjælp skal mødes med et krav om aktivering 37 timer om ugen.
Et udspil der vækker bekymring ude i kommunerne, hvor det kan koste mange penge og resurser,  løse S-regerings ambition om at vise hård udlændingpolitik.

Vi har mødt Odenses socialrådmand Brian Dybro og byrådsmedlem Cæcilie Crawley, der sidder i det politiske udvalg for beskæftigelses og socialforvaltningen.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?

Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?

Fattige. Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?
Uambitiøst. Uden retning. Invitation til højrefløjen. Sådan lyder nogle af kommentarerne til en længe annonceret Ydelseskommission, der skal se på de ”fattigydelser”, der har medført at mere end 60.000 børn vokser op i familier, der lever under den danske fattigdomsgrænse.

Vi har talt med SF’s Karsten Hønge, der frygter at den socialdemokratiske regerings oplæg til den nye kommission er designet til en aftale med de borgerlige partier. Dels fordi et nyt kontanthjælpssystem ikke må koste flere penge, og så fordi det skal passe ind i en politisk virkelighed, hvor bl.a. den fattigdomsskabende integrationsydelse, er blevet en del af det udlændingepolitiske mantra, der er en hellig ko for et stort flertal på Christiansborg.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?

Velfærd med sparekniv på struben.


Velfærd med sparekniv på struben:
Selv om et byrådsflertal gerne vil prioritere kernevelfærden i Odense, så var der igen i 2019 sten i skoene flere steder. Folkeskolen skal inkludere flere børn med særlige behov i almindelige klasser – Kommunalt plejecenter blev lukket for at få råd til finansiering af privat plejehjem – Sygefraværet toppede i ældre og handicap forvaltningen – Og så er der også i Odense mangel på SoSu’er fordi de unge fravælger uddannelser som velfærds arbejdere.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Velfærd med sparekniv på struben.

Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 – vol.2


Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 . Farvel til politiske profiler og udsigt til nedrivninger og tvangsflytninger.
Per Berga. En god kammerat og en kæmpe på den lokale venstrefløj døde i oktober.
Venstres Jane Jegind stiller ikke op til næste valg. Hun vil nå mere end noget med politik i sit liv.
JEG FLYTTER IKKE. Ghettoplanen åbenbarede sin brutalitet i bydelen Vollsmose, hvor 3000 beboere skal tvangsflyttes i de kommende år.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 – vol.2

Odense som Klimaførerhund?


Odense som Klimaførerhund?
Borgmester Peter Rahbæk Juel foreslår at Odense skal have sin egen lokale, kommunale klimaplan.
Noget der umiddelbart synes overflødigt når Danmark om lidt får en national klimaplan. Men med det skuffende resultat af det netop afsluttede FN klimatopmøde Cop 25 i mente, så måske er en god ide, fordi der herfra og mange år frem er brug for at alle gode kræfter på alle niveauer tages brug – hvis man vil tage videnskabens forudsigelser om den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer, bare en lille smule alvorligt.
Vi har spurgt borgmesteren og byrødder fra de Radikale og det nye klimavenlige Dansk Folkeparti om hvordan de ser en lokal klimaplan realiseret i Odense.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense som Klimaførerhund?

Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!


Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!
Danmark har fået en ny Finanslovsaftale for 2020 og årene frem. En aftale, der alene på det traditionelle gruppebillede foran døren til Finansministeriet signalerede nye tider. Ikke kun fordi de blå sorte slipsedrenge fra de borgerlige partier var skiftet ud med et par rød grønne kvinder. Men også fordi det var en aftale som for første gang i mange år var renset for symbolske udlændingepolitiske stramninger – til fordel for prioritering af miljø, klima og velfærd.
Vi har fået en rød, grøn vurdering af Finansloven, fra tidligere rådmand for Enhedslisten, Brian Skov Nielsen, der ser aftalen, som første etape i et langt og hårdt Tour de Grøn Velfærd, der også kræver sammenhold på det nye flertals-hold i Folketinget.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!

100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!


100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!
Det er i disse dage 10 år siden Danmark var vært for COP 15. Et FN Klimatopmøde, hvor der dengang var store forventninger om at det så skulle være der, hvor FN’s medlemslande skule indgå forpligtigende aftaler om reduktion af de drivhusgasser, der skaber den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.
Så vi har været en tur i arkiverne og fundet en reportage fra 12.december 2009, hvor omkring 100.000 forventningsfulde demonstranter gik fra Christiansborg til Bella Centret, hvor Lars Løkke havde insisteret på at overtage formandskabet for COP 15 fra Connie Hedegård, der havde brugt mere end et år på at forberede et klimatopmøde, der kunne have været historisk.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til 100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!