Kategori arkiver: POLITISK

Tørklæder Rwanda og Syndebukke.

Tørklæder Rwanda og Syndebukke.
Racismefri By Odense gav tirsdag stemmer til det store mindretal af medborgere, der nu igennem de sidste 20 år har været udsat for forskellige lovændringer. Lige fra noget med særlige lave kontanthjælpsydelser – såkaldte ghettolister – til stramninger af familiesammenføringsregler og senest et kommissionsforslag om forbud mod religiøse symboler, som muslimske tørklæder i offentlige rum. Alt sammen noget der har haft en underliggende dagsorden om ar demonstrere en hård og stram udlændingepolitik, der kan tilfredsstille et andet mindretal af oprindelige DF vælgere.
Vi var med til demonstration ved Odense Rådhus, hvor der var der mødt flere muslimske kvinder op end de der ellers plejer at komme til Racismefri Bys demonstrationer. Måske fordi måske fordi det forslag om Tørklædeforbud i skoler og offentlige rum, der er fremsat af ”kommissionen for den glemte kvindekamp” kommer tæt på den personlige frihed.
Og så blev der også talt om andet end tørklædeforbud. Både det fremmedhad eller racisme der udfolder sig tæt på i skolen, på arbejdspladsen eller i offentlige rum. Men også om det der bliver omsat til politiske beslutninger, der skal tilfredsstille den udlændingepolitiske Svinehund, som tilfældet er med de inddragelser af de opholdstilladelser der er givet til flygtninge, der kommer fra den del af Syrien, der er kontrolleret af diktatoren Assad, eller når der er fremskredne planer om flytte al Asylbehandling langt væk til det demokratisk tvivlsomme Rwanda.
Tørklæder Rwanda og Syndebukke. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Racismefri By på https://www.youtube.com/watch?v=JPfIuXt4OdE&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Tørklæder Rwanda og Syndebukke.

Naturen en vigtig allieret i Klimakampen.

Naturen en vigtig allieret i Klimakampen.
Imens der forskes i hvordan opfanger og lagrer den klimaskadelige CO2, så kunne man begynde at plante mere ålegræs i de kystnære farvande. Ålegræs er en naturlig co2 fanger. Men det kræver så også at der sættes en stopper for landbrugets af kunstgødning, der har været med til at nedbryde det havmiljø, hvor der tidligere voksede store undervandskove af Ålegræs, der ligesom skove på land er gode til at opfange og lagre co2.
Vi var med da Kafé Kloden i Odense havde inviteret Maria Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening til at tale hvor vigtige allierede, at naturen og biodiversiteten er i kampen mod den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.
Naturen en vigtig allieret i Klimakampen. Kan også ses i TV Udsyn og Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om natur, landbrug og klima på https://www.youtube.com/watch?v=AMtYbt2vgOE
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Naturen en vigtig allieret i Klimakampen.

Budget med noget til de fleste.

Budget med noget til de fleste.
Mental Trivsel. Trygt Natteliv. Ligestillingsstrategi. Ring 3 i Odense V. Stofindtagelses Rum. Digital hjælp til socialt udsatte og drift til den kollektive trafik og en kommende Autisme institution.
Selv om årets budgetaftale i Odense Byråd, var præget af den aktuelle krisestemning og snævre økonomiske rammer fra Christiansborg, så blev der alligevel plads til forbedringer og gode hensigtserklæringer hist og pist.
Vi var med til debat i byrådssalen, onsdag og underskrifter fra alle byrådets partier sent torsdag aften. 
 Budget med noget til de fleste. Kan også ses i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om mental trivsel på https://www.youtube.com/watch?v=lPOWVVK0eHs&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Budget med noget til de fleste.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.
Fjernvarme Fyn, der er udset til at være en af de store bidragydere til at Odense Kommune kan blive klimaneutral i 2030, skulle imens de arbejder med at etablere nye teknologier, der kan opfange, lagre og genanvende co2, i en overgangsfase have erstattet brugen af kul med naturgas. Men da der i DK og resten af EU er en politisk konsensus om ikke at købe gas fra Rusland, så vil Odense Byråd nu prøve at finde en balance, hvor Fjernvarme Fyn indtil videre, fortsætter med at bruge kul frem til foråret 2024, imens de så skal finde andre tiltag, der kan klimakompensere for de ekstra 166.000 tons co2 der vil blive udledt pga. af den fortsatte brug af kul.
Vi talte med klimarådmand Tim Vermund, da han sammen med borgmesteren og et enigt økonomiudvalg, sagde ja til forsat brug af kul og pålagde Fjernvarme Fyn at bruge 100 millioner på at finde andre co2 reduktioner i nær fremtid.

Kul eller Gas Pest eller Kolera. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=cHIjEBqAi9Q&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Kul eller Gas Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.
”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sådan lyder overskriften på et politisk forståelses-papir, der skal sikre lokal og kommunal handling imod den stigende grad af mistrivsel, man finder blandt børn og unge. Så nu skal byrådet forhandle om flere initiativer. Lige fra en udvidelse af den eksisterende ordning med gratis psykologhjælp til unge – Øget støtte til de frivillige sociale tilbud, der henvender sig til sårbare unge – til noget med præstations frie læringsmiljøer.
Vi var med da forståelses-papiret blev præsenteret af borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmk’erne Tommy Hummelmose, Susanne Crawley og Christoffer Lilleholt.

Se mere om Forståelse og handling mod Mistrivsel på   http://osrtv.dk/2022/09/16/initiativ-mod-mistrivsel-blandt-boern-og-unge-odense-ser-roedt/ og https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.
Det farlige er, når det er MIG, jeg skal præstere igen og igen. Sådan lød det da psykolog Svend Brinkmann gav en af flere forklaringer på, hvorfor der i disse år er flere børn og unge, der mistrives. En forklaring der blev givet til en fyldt sal i Odense Koncerthus, som et af flere arrangementer og møder, hvor Odense Byråd prøver at finde mulige initiativer, der kan modvirke den stigende mistrivsel.
Vi var med i koncerthuset og senere på Rådhuset, da en udvalgt gruppe af unge, gav deres anbefalinger til hvad byrådet og kommunen, kan gøre mod et fænomen, der ifølge fagfolk har mange årsager. Lige fra presset i en præstationskultur med social medier og konkurrenceprægede arbejdsrelationer til alt for dårlige rammer i de vigtige første år af børns liv.
I reportagen kan du udover Svend Brinkmann også møde Tori Ladegaard, der er en af 1000 psykologer, der i august sendt et alarmerende opråb til regering og Folketing. Formand for ungejuryen, Marie Holt Hermansen efterlyser blandt meget andet at skolen underviser i dannelse og livshåndtering. Rådkvinde Susanne Crawley foreslår radikalt en kortere arbejdsuge og at man afskaffer karakter i folkeskolen, imens borgmester Peter Rahbæk Juel at tage alle de unges forslag alvorligt. Bl.a. en koordineret formidling af alle de tilbud om hjælp, de rent faktisk er i Odense. Lige fra gratis psykologhjælp til en lang række frivillige sociale foreninger.
Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge. Kan også ses i TV Odense ser Rødt og Udsyn http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere debat om mistrivsel på https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Initiativ mod mistrivsel blandt børn og unge.

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.

Drop bøffen tag cyklen red Kloden.
Alle kan bidrage til at reducere co2 og andre drivhusgasser, hvis man kan finde den rette motivation.
Vi var med til lokal premiere på en særlig Klimaregnemaskine, da Odense Klimaforvaltning og Vanebrudspalæet fra Århus inviterede til Familiens Klimatopmøde i café Bronx.
Nytter det noget hvis jeg ændrer vaner og tager cyklen og erstatter den røde bøf med noget andet imens jeg overvejer hvor tit jeg har brug for nyt tøj og den seneste nye version 312 af min ellers velfungerende telefon.
Det og andre personlige bidrag til den globale opvarmning kan du sætte tal på, hvis du tilmelder dig Familiens Klimatopmøde. Se mere på https://www.odense.dk/familiensklimatopmoede
Drop bøffen tag cyklen red Kloden. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Drop bøffen tag cyklen red Kloden.

Klima Folkemøde i Krisetid.

Klima Folkemøde i Krisetid.
Den globale opvarmning og i de igangværende klimaforandringer tager hverken hensyn til krigen i Ukraine, eller de andre kriser, som det medfører i Danmark, Europa eller andre steder i Verden. Så derfor var det opløftende at være med til et velbesøgt Klima Folkemøde i Middelfart, hvor der i 3 dage var fuldt fokus på hvordan man både som almindelig borger, privat og offentlig virksomhed, Ngo’er og politikker kan bidrage til at stoppe den stadig stigende udledning af drivhusgasser, der hober sig op i atmosfæren, og forårsager alt for varmt, vildt og vådt vejr kloden over.
Vi var med til nogen af de mange debatter og workshops og talte bl.a. med klimaminister Dan Jørgensen, Sebastian Mernild fra FN’s klimapanel og Connie Hedegaard fra tænketanken CONCITO. Men også Enhedslistens Søren Egge, Sophie Dideriksen fra projekt Naboskab og en repræsentant fra utålmodige aktivister i Extinction Rebllion. 
Klima Folkemøde i Krisetid. Kan også ses i Odense ser Rødt og Udsyn på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om lokal klimaindsats på https://www.youtube.com/watch?v=2MU8FGdMRIk&t=1s
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Klima Folkemøde i Krisetid.

Lys i mørket for syriske flygtninge.

Lys i mørket for syriske flygtninge.
En syrisk familie fra Odense fik onsdag medhold i en anke til Flygtningenævnet. Et medhold der betyder en forlængelse af deres opholdstilladelse, og at de slipper for det ubærlige valg mellem at skulle rejse tilbage til det diktatoriske regime, som de flygtede fra, eller at se ind i en udsigtsløs fremtid på et dansk udrejsecenter.
Vi var med da Racismefri by Odense, Bedsteforældre for Asyl, Mellemfolkeligt Samvirke og den syriske kulturforening FINJAN havde arrangeret en støttedemonstration for at gøre opmærksom på endnu en uforståelig afgørelse i Udlændingestyrelsen, der siden 2019 har meddelt flere hundrede familier at de enten skal forlade landet eller tage ophold på et Udrejsecenter, da man ikke kan hjemsende flygtninge til et regime, som Danmark ikke har diplomatiske forbindelser med.
En praksis der iflg. en af talerne forfatter Carsten Jensen, skyldes at et stort Folketingsflertal stadig lader et lille flertal af oprindelige DF vælgere diktere dansk udlændingepolitik.
Og selv om der i 2022 er flere flygtninge, der får medhold i deres anke til Flygtningenævnet, så kan den syriske kulturforening Finjan, stadig berette om groteske sager hvor, ofte unge kvinder bliver skilt fra deres familie og indsat på et af de trøstesløse udrejsecentre.
Lys i mørket for syriske flygtninge. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere om dansk udlændingepolitik i disse år på https://www.youtube.com/watch?v=0LqS_ImY8YE&t=678s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Lys i mørket for syriske flygtninge.

Tryg i nattelivet?

Tryg i nattelivet?
Skal det være okay at gå i byen og feste til sent ud på natten, uden at tænke på at der måske er steder, man skal gå uden om undervejs og på vej hjem. Ja selvfølgelig. Så derfor har Odenses borgmester og By Kulturrådmand søgt råd hos bl.a. restauratører og unge der bruger byens natteliv.
Vi var med til præsentationen og talte med 3 af de gymnasieelever, der været taget med på råd, der er blevet til en række konkrete forslag.
Mere videoovervågning. Lys i parker og tunneller. Flere taxa holdepladser, støtte til de frivillige Natteravne og måske flere og senere natbusser, er overskrifterne i en såkaldt Tryghedspakke, der skal gøre det mindre utrygt at gå i byen i Odense.
Tryghedspakken anslås at koste 3-4 millioner, der bliver en del af de kommende budgetforhandlinger i Odense Byråd.
Tryg i nattelivet kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. også https://www.youtube.com/watch?v=W09KjOvgiWI&t=1s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Tryg i nattelivet?