Kategori arkiver: POLITISK

Teater i en Corona Tid. Bekymring og forsigtig optimisme.

Teater i en Corona Tid. Bekymring og forsigtig optimisme.
Teater Momentum i Odense er som stort set alt andet kulturliv lukket ned pga. Corona’ens smittefare.
Men hvor mange kulturaktører har undret sig over hvor længe regeringen og landets kulturminister har været om at få øje på at kulturlivet er mindst lige så hårdt ramt som erhvervslivet, så konstaterer teaterleder Marianne Klint tørt, at det er der ikke noget nyt i.

”Kultur er underprioriteret i DK og det har det været i mange år. Så det er en kamp der skal kæmpes uagtet Corona” siger Marianne Klint i et Skype interview med Odense ser Rødt, hvor hun godt kan finde en optimisme på vegne af Momentum og andre kulturinstitutioner, imens hun frygter at nogen af de største tabere i den aktuelle Corana krise, bliver den enkelte kunstner, der for manges vedkommende har en økonomi, der stykkes sammen af flere jobs hen over en sæson.

Udgivet KULTUR, POLITISK | Kommentarer lukket til Teater i en Corona Tid. Bekymring og forsigtig optimisme.

Kan Odense Byråd blive mere demokratisk?

Kan Odense Byråd blive mere demokratisk? Ja siger Enhedslisten i Odense Byråd.
Det kræver viden og indsigt at være med til at træffe vigtige politiske beslutninger, der vedrører mange borgere. Så nu foreslår de, at det centrale og magtfulde økonomiudvalg skal have plads til alle byrådets partier.
I dag er det kun borgmesteren og de 4 fuldtidsansatte rådmænd/kvinder, der er med i det udvalg, der sidder med de overordnede rammer for kommunens økonomi og udvikling.
Og da økonomiudvalget også kan træffe selvstændige beslutninger – bl.a. en ny akut hjælpe-pakke til det lokale erhvervsliv – så mener Enhedslisten af alle byrådets partier skal være repræsenteret.

Vi har talt med byrådsmedlem Reza Javid om det hensigtsmæssige i at indføre en ordning, der også vil betyde et politisk udvalg, hvor der er stor forskel på den tid og de resurser, der er til rådighed for hhv. fuldtidsansatte borgmester og rådmænd, der dagligt serviceres af en forvaltning – og så menige byrådsmedlemmer, der også skal passe et civilt arbejde ved siden af.

 

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Kan Odense Byråd blive mere demokratisk?

Den svære inklusion får flere penge. Men er det nok.

Den svære inklusion får flere penge. Men er det nok.
Der er jo et liv før og efter Corona krisen. F.eks. så har et flertal i Odense Byråd, besluttet at bruge penge fra den sidste skatte-stigning til en bedre inklusion af elever med særlige behov på Odenses Folkeskoler.
I alt 18 millioner skal tilføres byens 35 folkeskoler, hvor lærerne ifølge undersøgelser fra Odense Lærerforening i flere år har følt sig dårligt rustet til at varetage opgaven med den svære inklusion. Men måske kan nogen finde en løsning, når 3 millioner af de ekstra penge øremærkes et ”inklusions-rejseteam” der nu i 2 år har besøgt og vejledt skoleklasser, der har kæmpet med også at rumme elever, der kræver særlig opmærksomhed.
Vi har mødt rejseteamet og været en tur på Seden Skole, der har været glade for et besøg af rejseteamet.
Og så har vi også talt med hhv. Odense Lærerforening og rådkvinde Susanne Crawley om hvor stor en forskel de nye ekstra penge kan gøre på et kommunalt velfærdstilbud, der i Odense har været sparet bund siden sidst i 0’erne.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Den svære inklusion får flere penge. Men er det nok.

Skal Kulturlivet også have Coronakrise hjælp?

Skal Kulturlivet også have Coronakrise hjælp?
Ja, siger de i Odense Kommune.
Imens regeringen og et folketingsflertal har været hurtige til at bevilge hjælpepakker, til de dele af det private erhvervsliv, der rammes af corona’ens smittefare, så har kulturministeren afvist særlig hjælp til det kulturliv, der også bliver ramt, imens Danmark er sat på vågeblus.
Men i Odense har det politiske udvalg for By og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, netop vedtaget retningslinjer for at hjælpe, de dele af det lokale kultur og fritidsliv, der er og bliver ramt af corana’ens smittefare.

Vi har talt med hhv. kulturrådmand Jane Jegind og Lyrik Festival arrangør Cindy Lynn Brown, der har fået en mulighed for genskabe det aflyste ”Odense Lyrik 20” senere på året.

Udgivet KULTUR, POLITISK | Kommentarer lukket til Skal Kulturlivet også have Coronakrise hjælp?

FN Racisme dag i Corona’ens Skygge.

FN Racisme dag i Corona’ens Skygge.
Den lokale markering af FN’s internationale dag mod racisme, fremmedhad og diskrimination i Odense 2020 fandt sted på en særlig måde i en særlig tid, hvor Corona virussens smittefaren betød at den traditionelle demonstration i Centrum, blev erstattet med en online transmission direkte på Facebook.
Det et blev også en særlig markering af en dag, der de senere år har haft et udpræget fokus på den nationale ”dem og os” tænkning, der har præget den offentlige debat og det politiske flertal i Danmark.
Men i år hvor Danmark og Europa aktuelt er lukket af pga. Corona virussen, så handlede de fleste taler om at huske på de mange flygtninge, der er fanget i uholdbare situationer tæt på Europas grænser.

Og så handlede de fleste taler også om hvorvidt det danske samfunds evne til at udvise samfundssind i en national krise – nu og i fremtiden – også kan udbredes til også at gælde andre end os selv.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til FN Racisme dag i Corona’ens Skygge.

Vi skal også huske andre end os selv.

Vi skal også huske andre end os selv.
Der var udsyn og corona virus på flere måder, da Racismefri By afholdt en lokal on-line markering af FN’s dag mod Racisme og Fremmedhad.

Imens smittefaren og de deraf følgende politiske indgreb langt hen af vejen har illustreret de gode sider af et homogent, demokratisk og velstående samfunds evne til at udvise solidaritet i en krisesituation, så opfordrede alle talerne ved dagens markering, at man også omsætter det til også at gælde de der befinder sig i mere udsatte situationer, bl.a. de mange flygtninge der er strandet i ingenmandsland i udkanten af Europa og det danske samfund.

De medvirkende var billedhugger Jens Galschiøt, rådkvinde Susanne Crawley, Reza Javid Enhedslisten, SF’s Line Mørk, arrangør Lene Junker og poetry slammer Lovz Klose.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Vi skal også huske andre end os selv.

Samfundssind? Ja tak også når det gælder klimaet.

Samfundssind? Ja tak også når det gælder klimaet.
Hvordan skal Danmark nå frem til et folketingsflertal ambition om at reducere udledning af drivhusgasser med 70% inden 2030.
Det er beskrevet i en rapport med anbefalinger fra det uafhængige Klimaråd, der udkom mandagen før faren for Corona Virus lukkede store dele af landet ned.
Klimarådets anbefalinger er selvfølgelig mange fra noget med flere el-biler, grønne afgifter og højere priser på kød. Men det overordnede budskab handler om at alle lige fra erhvervslivet til forbrugerne og de offentlige institutioner skal bidrage på en eller anden måde. Kort sagt at det kræver samfundssind.

Vi har fået nogle foreløbige kommentarer fra en yngre og en ældre klimaaktivist til et udspil, der selvfølgelig også har medført kendte automatreaktioner fra store erhvervsorganisationer.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Samfundssind? Ja tak også når det gælder klimaet.

Baltic Pipe. Et demokratisk og klimapolitiske svigt.

Baltic Pipe. Et demokratisk og klimapolitiske svigt.
Hvad vil du sige til at få tvungen store gravemaskiner og en gasrørledning ind igennem din baghave, for at Polen kan få co2 forurenende naturgas fra Norge.
Måske ville du gerne spørges inden der pludselig en dag var sat røde markerings-flag op til udgravninger, der hvor dine husdyr græsser. Måske ville du tænke at det var underligt at man i et Danmark med høje klimapolitiske målsætninger, medvirker til at igangsætte nye CO2 forurenende projekter, flere år efter at man skrevet under på FN’s Klimaaftale i Paris i 2015.

Vi har besøgt Jesper og Mette Bisgaard Sanden i den lille landsby Davinde i det sydøstlige Odense, hvor man lige nu er ved at mobilisere protester imod et omfattende anlægsprojekt, der indtil nu har kunne flyve under den offentlige radar.
Også selv om Gas ledningen Baltic Pipe, der skal transportere CO2 forurenende naturgas fra Norge til Polen, vil berøre 230 km dansk landbrugsjord og fredede naturområder fra Blåbjerg ved Vesterhavet til Faxe Ladeplads på det sydøstlige Sjælland.

Se mere på #BalticPipeNejTak og #Gasdan

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Baltic Pipe. Et demokratisk og klimapolitiske svigt.

Man flygter ikke for sjov.

Man flygter ikke for sjov.
Som et lokalt apropos til de brutale og kyniske scener der udspiller sig i grænseområdet mellem Tyrkiet og EU medlemslandet Grækenland, så har vi mødt Chadi Dabagh der er politisk flygtning fra Syrien, hvor han efter den brutale reaktion på et gryende demokratisk oprør mod diktatoren Asad i foråret 2011, søgte tilflugt i Tyrkiet sammen med sin kone og børn, hvor de havde fået opholdstilladelse og fundet egen bolig og arbejde. Indtil det tyrkiske regime i 2014, som nu ændrede politik sendte flygtninge mod EU’s forjættede grænser.

I indslaget møder man også migrationsforskerne Ninna Nyberg og Thomas Gammeltoft, der nøgternt konstaterer, at det stadig ikke er Europa, men fattigere lande i ”nærområderne”, der huser langt de fleste af de mange millioner der er flygtet fra borgerkrigen i Syrien.

Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til Man flygter ikke for sjov.

Klima er også Sikkerhedspolitik. Og det haster.

Klima er også Sikkerhedspolitik. Og det haster.
Klimaforandringer er meget mere og andet end vand i danske kældre og oversvømmede sommerhusområder. Klimaforandringer betyder også at store befolkningsgrupper må flytte sig. Noget der udløser potentielle konflikter når flere mennesker skal deles om de samme resurser.

Vi var med da Enhedslisten afholdt en konference om klimaforandringer, konfliktløsning og sikkerhedspolitik i en verden, hvor tørke, oversvømmelser og kamp om resurser skaber spændinger og politiske opbrud.
En konference hvor der også blev talt om scenarier, hvor vi fordi der er blevet tøvet så længe, kan nå et punkt, hvor politiske ledere må  ophæve truslen fra klimaforandringer til noget der ligner trusler om terror eller lignende.

 

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Klima er også Sikkerhedspolitik. Og det haster.