Kategori arkiver: POLITISK

Forbehold Sund By gratis mad til fattigrøve.

Forbehold Sund By gratis mad til fattigrøve.
Odense ser Rødt har i denne udgave været til lokal debat om JA eller NEJ til det danske EU forsvarsforbehold.
Vi har en solskinshistorie om at Odense – ifølge det anerkendte internationale tidsskrift The Lancet – er blandt de 25 mest sunde og bæredygtige byer i Verden.
Sidst i programmet besøger vi ”Stop spild lokalt, Odense” hvor de frivillige oplever en kæmpe stigning i efterspørgslen på den gratis overskudsmad, de hver dag deler ud til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, hjemløse og nu også ukrainske flygtninge.
Forbehold Sund By gratis mad til fattigrøve. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/ Se også https://www.youtube.com/watch?v=M8bU827mBTE&t=1s
Udgivet EU, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Forbehold Sund By gratis mad til fattigrøve.

Pride for rettigheder og accept.

Pride for rettigheder og accept.
Så skal der  sættes fokus på LGBTQ+ personers rettigheder, når foreningen Odense Pride inviterer til demonstration, taler, musik og fest i Munke Mose lørdag den 21.maj fra kl.13.
Selv om Danmark i sin egen selvforståelse er nået langt, når det handler om rettigheder til bl.a. homo – og transseksuelle, så er der stadig alt for mange queer personer, der kæmper med deres identitet. Og arrangørerne af Odense Pride, skriver i deres pressemeddelelse, at ”personer med anden kønsidentitet og seksualitet, stadigvæk oplever tilråb på gaden, mobning og overfald,  og at 72 % af LGBTQ+ elever i folkeskolen dagligt oplever homofobiske og transfobiske skældsord”
Til gengæld ser de frem til at der vil komme mange til den anden Odense Pride, der sidste år i 2021 – midt i en Corona tid – var i stand til at samle omkring 700 deltagere en grå lørdag eftermiddag i Kongens Have.

Pride for rettigheder og accept. Kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/

Se også reportage fra sidste års Pride i Odense https://www.youtube.com/watch?v=RDa2LQifx0w&t=1s

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Pride for rettigheder og accept.

Hykleri og dobbeltmoral i flygtninge modtagelse.

Hykleri og dobbeltmoral i flygtninge modtagelse.
Hvorfor fortjener flygtninge fra russiske bomber i Ukraine en langt bedre modtagelse end flygtninge fra russiske bomber i Syrien. Det har rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Stokholm haft svært ved at forklare sine elever.
Vi har talt med skolelederen, der har skrevet et debatindlæg med overskriften ”Elever forsvinder i stilhed,  imens de ukrainske kommer til” En overskrift der referer til især de mange syriske flygtninge, der bliver indsat på et dansk udrejsecenter med et meningsløst ophold på ubestemt tid, fordi regeringen og de borgerlige partier mener at diktatoren Assads regime i provinsen omkring Damaskus er et sikkert sted.
Vi har også bedt om et interview med socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, der i et skriftligt svar fastholder at ”de generelle forhold i Damaskus og omegn er forbedret” og  ”Vi har et system, hvor man får midlertidig beskyttelse i Danmark, hvis man har behov. Ingen behøver bo på udrejsecentre. Alle tilbydes hjælp til at hjemrejse”.
At både internationale NGO’er som Amnesty og Human Rights Watch, men også FN’s flygtningeorganisation, USA’s udenrigsminister og EU parlamentet ikke anser Syrien som et sikkert sted, bekymrer ikke regeringen, der dog har hverken har diplomatiske forbindelser eller hjemsendelsesaftaler med Assads regime.

Hykleri og dobbeltmoral i flygtninge modtagelse. Var også til debat i http://osrtv.dk/2022/03/25/er-et-menneske-et-menneske-eller-er-der-forskel-odense-ser-roedt/

Se også om Traume behandling til krigs flygtninge på https://www.youtube.com/watch?v=NbfMqO1v3DM&t=1s

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Hykleri og dobbeltmoral i flygtninge modtagelse.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.
Serviceloven, der i 1998 erstattede tidligere tiders sociallovgivning, ville gerne sikre at udviklingshæmmede og handicappede fik et reelt og ligeværdigt medborgerskab. Men da man som handicappet eller udviklingshæmmet har brug for hjælp til at kunne fungere på lige fod, så har det været en konstant socialpolitisk kamp, at finde de rigtige resurser til den nødvendige støtte.
Vi har været med såkaldt Handicap Topmøde i Odense, hvor kommunens Ældre – og Handicap forvaltningen, ville samle input fra både handicappede medborgere, deres pårørende, fagpersonale og interesseorganisationer, for at kunne give et løft til et velfærdsområde, der har stået bagerst i køen siden et byrådsflertal i 2016, valgte at hæve skatten for at kunne genoprette spareramt kerne-velfærd.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. Sendtider på http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om forråelsen fra Åndssvageforsorgen er på vej tilbage: https://www.youtube.com/watch?v=xaXMCJ4I7sw&t=1s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.

Grønt Skønt eller Grådigt.

Grønt Skønt eller Grådigt.
Odense skal være Danmarks Grønneste Storby. Det har man kunne høre i mange politiske skåltaler og læse i de sidste mange kommuneplaner, vedtaget af et stort flertal i Odense Byråd.
Men når lokale ideer om grønne åndehuller kommer i konflikt med private erhvervsinteresser der ønsker at tjene penge på nyt byggeri, så er de lokale politiske beslutningstagere sjældent i tvivl om hvem, der skal tildeles ret. Aktuelle eksempler der stadig kan nå at ende med noget grønt, er den lille sø på den gamle slagterigrund og en længere varende uenighed om et etagebyggeri klods op af den lille arkitektoniske oase Gerthasminde på Vesterbro.
Beboerforeningen i Gerthasminde og Odense Kommune blev i 1987 enige om at sikre det oprindelige særpræg. Noget der i 1990 og 91 blev udmøntet i en lokalplan og en kvarterplan, der indskærpede at der ikke skal være yderligere bebyggelse i det område, der er tæt bebygget og at det på sigt burde være et friareal måske en kvarterspark. Et synspunkt som de kommunale myndigheder fastholdt i 2003 – 2012 – og 2018, hvor ejeren af Falen 21,  KC Nielsen Fonden, ville bygge nyt på garagegrunden Falen 20, som de havde købt for at overholde oprindelige krav om bebyggelsestæthed.    
Et synspunkt, der så pludselig blev væk, da der i 2020, blev taget en politisk beslutning om at udarbejde en helt ny lokalplan, der kun omfatter adressen Falen 20. En helt særlig lokalplan der nu i april 2022 åbner op for at der kan  bygges en ny 3-etagers boligblok i et i forvejen tæt bebygget område.
Den nye lokalplan der har mødt modstand hos beboerne i og omkring Gertahasminde, er nu blevet sendt i offentlig høring af et flertal i kommunens økonomiudvalg, hvor det indtil videre kun er Enhedslisten og SF, der har taget forbehold imens byrådets største parti, Socialdemokratiet ikke vil tage endelig stilling førend høringsfasen er afsluttet.
Vi har talt med beboerformand Sonja Nielsen og byrådsmedlemmerne Søren Freiesleben, EL – Socialdemokratiets Niklas Kandemir og den konservative By & Kulturrådmand Søren Windell.

Grønt Skønt eller Grådigt. kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen

Se også: http://osrtv.dk/2020/05/27/kan-folkevalgte-bedre-byudvikling-odense/ og https://www.youtube.com/watch?v=Nr8H7iiQiOk

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Grønt Skønt eller Grådigt.

Når vi at redde Klimaet i Tide?

Når vi at redde Klimaet i Tide?
Kan DK og EU leve op til sine egne klimamål i tide? Det og andre vigtige spørgsmål, var til debat, da  John Nordbo, Klimarådgiver i CARE, Steen Gade fhv. MF for SF og Morten Lisberg fra Den Grønne Studenterbevægelse mødtes med publikum hos galleri Galschiøt onsdag den 9. marts.
Den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer tager sig ikke af Verdens øvrige konflikter. De buldrer bare derudaf. Ganske kort inden invasionen af Ukraine kom den seneste og mest alarmerende rapport fra FN’s Klimapanel En rapport der anslår at den klodens gennemsnitstemperatur vil være steget med 1.5 grad allerede i 2030.
Se og hør debatten der både bød på optimisme og mulige løsninger, trods de igangværende klimaforandringer, der vil få stor betydning for biodiversiteten og dyrelivet. Men også for 3.5 milliarder mennesker, der lever i områder som er særlige sårbare når klimaforandringer frembringer enten tørke og mangel på vand – eller vandstandstandsstigninger og oversvømmelser – og et ustadigt vejr, der flere steder i Verden betyder voldsomme og ødelæggende orkaner.

Se også: http://osrtv.dk/2020/03/01/klima-ogsaa-sikkerhedspolitik-haster/

Når vi at redde Klimaet i Tide? Kan også høres som en Podcast eller et radioprogram.

Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til Når vi at redde Klimaet i Tide?

1.Maj med velfærd i krigens skygge.

1.Maj med velfærd i krigens skygge.
Konsekvenserne af krigen i Ukraine. Grønne erstatninger af russisk gas. Men også horrible eksempler fra et nyt arbejdsmarked med masser af social dumping fyldte en hel del, da Fagbevægelsens Hovedorganisation i Odense, sammen med de traditionelle arbejderpartier, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, havde inviteret til den første Corona fri fejring af arbejderbevægelsen kampdag, siden Danmark fik en ny socialdemokratisk regering og et såkaldt rødt flertal ved folketingsvalget i juni 2019.
Vi hørte med på taler af bl.a. statsminister Mette Frederiksen, borgmester Peter Rahbæk Juel og de fynske folketingsmedlemmer Karsten Hønge, SF og Victoria Velasques, Enhedslisten, imens vi prøvede at finde ud af hvor langt de er nået med de velfærdsløfter, der var med til at sikre et nyt ”ikke borgerligt” flertal i Danmark.

1.Maj med velfærd i krigens skygge kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen. Sendetider på http://osrtv.dk/sendetider/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til 1.Maj med velfærd i krigens skygge.

Søstre frikendt juridisk set.

Søstre frikendt juridisk set.
Så er der kommet en juridisk afklaring på en række hårde beskyldninger mod foreningen ”Søstre mod Vold og kontrol”. Advokatfirmaet Horten har netop afleveret en juridisk vurdering, af de tvivlsspørgsmål, som bl.a. det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose, har stillet til foreningens troværdighed i flere omgange.
Tvivlsspørgsmål der har handlet om hvorvidt foreningen udelukker medlemmer eller frivillige. Hvorvidt foreningen lægger pres på medlemmer eller frivillige. Om foreningen har begået dokumentfalsk, og om foreningen har berøringsangst overfor kvinder i muslimske familier. 4 beskyldninger, der nu er blevet afvist ud fra et juridisk synspunkt.
Foreningen Søstre mod Vold og kontrol blev stiftet i 2020, hvor der både lokalt og nationalt, var kommet et stort politisk fokus på negativ social kontrol i bl.a. lukkede indvandrermiljøer. Og i november 2020, kunne foreningen indgå en 3 årig samarbejdsaftale med Odense Kommune. En lokal aftale der gav et årligt tilskud på 500.000, der sammen med nogle nationale puljer på i alt 5.8 millioner gav foreningen en umiddelbar god økonomi til både at uddanne frivillige Søstre, men også at lønne 3 fastansatte ledere. Noget der måske var med til at igangsætte en række kritiske påstande fremsat på sociale medier. Påstande som den konservative Tommy Hummelmose, fik sat på byrådets dagsorden i flere omgange, indtil byrådets økonomiudvalg, den 26.januar i år besluttede at bekoste en uvildig advokatundersøgelse, der nu har afklaret hvorvidt der er juridisk hold i de fremsatte påstande.
Vi har talt men hhv. partner ved advokatfirmaet Horten, Rikke Søgård Berth, Tommy Hummelmose og borgmester Peter Rahbæk Juel om en undersøgelse, der har kostet Odense Kommune 770.000 kroner.
Det er ikke lykkes os at få en kommentar fra foreningen ”Søstre mod vold og kontrol”. Men på Fyens.dk er direktør Maja Løvstrup citeret for at ” advokatundersøgelsens konklusioner, var “forventelige” og at ”nogen mangler viden om vores arbejdsmetoder, og det tager vi til efterretning. Vi vil fremover være tydeligere i vores kommunikation om, hvordan vi arbejder ”

Søstre frikendt juridisk set kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen – sendetider på http://osrtv.dk/sendetider/

Se også “Pigen på Altanen” https://www.youtube.com/watch?v=roaBt2CmnEE&t=841s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Søstre frikendt juridisk set.

Sundere klimavenligt Odense? Måske.

Sundere klimavenligt Odense? Måske.
Vigtige odenseanske samfundsopgaver, som borgernes sundhed og byens miljø og udledning af co2 og andre klimaskadelige drivhusgasser, skal fremover håndteres i 2 nye selvstændige kommunale forvaltninger,
Vi var med da Klimarådmand, Tim Vermund og Sundhedsrådmand Tommy Hummelmose, sammen med et byrådsflertal præsenterede en nye struktur, hvor omkring 700 medarbejdere flyttes rundt i en forventning om at et mere koncentreret politisk fokus, kan bidrage til bedre løsninger af vigtige opgaver som  realiseringen af en ambitiøs klimapolitisk beslutning om at Odense Kommune skal være CO2 neutral i 2030.  Men også varetagelse af de sundhedspolitiske kommunale opgaver, der kommer når vi både bliver flere ældre med kroniske lidelser, men også flere sårbare unge med psykiske udfordringer.

Se også: http://osrtv.dk/2022/01/18/fynsk-finsk-co2-fangst-god-dag-for-klimaet/

eller mere klimakamp på: https://www.youtube.com/watch?v=NtEmhxrzDUY&t=4s

Sundere klimavenligt Odense? Måske. Kan også se i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Sundere klimavenligt Odense? Måske.

Social retfærdighed eller social dumping?

Social retfærdighed eller social dumping?
Hver nat sover omkring 700.000 EU borgere på gaden, imens østeuropæiske arbejdere gør sig klar til at arbejde på danske byggepladser, gartnerier og hos andre arbejdsgivere, der har set en fidus i at ansætte lønmodtagere, der ikke kræver danske løn og arbejdsvilkår.
Vi har talt med nogle fynske 3F afdelinger, der de senere år har haft mere end almindelig travlt med at tjekke et støt stigende brug af underentreprenører, der gør det svært at komme til bunds i hvem der hyrer og udnytter billig arbejdskraft fra et stort og ulige EU, hvor den frie bevægelighed prioriteres førend social lighed.

Reportagen der også kommer omkring de mange illegale hjemløse, der har søgt lykken på egen hånd, er tænkt som et oplæg til Odense ser Rødt’s debatmøde om ”Et socialt retfærdigt EU” hos galleri Galschiøt torsdag 21.april kl.18.
Se begivenheden på  https://www.facebook.com/events/375708457762520/?ref=newsfeed

Og evt. også reportage om et Socialt EU på http://osrtv.dk/2022/01/07/fattigdom-eller-social-retfaerdighed/

Social retfærdighed eller social dumping kan også ses i Tv Odense ser Rødt på kanal Fynboen.

Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til Social retfærdighed eller social dumping?