Kategori arkiver: POLITISK

Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Kan en gammel tjenestemands lov fra 1969, gøre en forskel når det handler om Ligeløn i Danmark anno 2021.  Ja en gruppe af offentligt ansatte social og sundheds-arbejdere, fra forskellige faggrupper, der tirsdag den 6.april var samlet på Christiansborg Slotsplads, for at gøre opmærksom på et Borgerforslag, der på kort tid samlede underskrifter nok til at Folketinget skal behandle et forslag om at ophæve en tjenestemands-lov, der blev vedtaget på et tidspunkt, hvor der herskede en grundlæggende opfattelse af at det var manden, der hovedforsørger og kvinders løn blot var en slags ekstra lommepenge.

Vi kom forbi og talte med Vibeke Kline Lange Frost, der til daglig er sygeplejerske og hoved forslagsstiller på Borgerforslaget, der vil blive fulgt til dørs med at initiativgruppen hver tirsdag møder op på Slotspladsen med et optimistisk #SlutMed1969

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Ligeløn. Tjenestemand-tirsdag. #SlutMed1969.

Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.

Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.

Ung fynsk HF-elev kan nu i stedet for at fejre sin eksamen sammen med sine klassekammerater, vælge mellem at blive indsat på et fængselslignende udrejsecenter i Danmark, eller at rejse tilbage til den provins i Syrien, hvor diktatoren Assad stadig har magten.
Selv om FN’ flygtningeorganisation UNHCR, en lang række internationale NGO’er, bl.a. Amnesty og senest USA’s udenrigsminister fraråder, at sende flygtninge tilbage til Syrien. Så holder den socialdemokratiske regering og de borgerlige partier fast i at Danmark, som det eneste land i Europa, skal presse de syriske flygtninge, der har fået en midlertidig opholdstilladelse til at rejse hjem – også selv om man ikke har, og ikke ønsker at indgå hjemsendelsesaftaler med syriske regime.

Vi har fået en slags svar fra socialdemokraternes nye hårde hund, Rasmus Stoklund og mødt den 19 årige Aya og hendes rektor på Nyborg Gymnasium.

Vi har også talt med Amnesty, der er uforstående over regeringens ageren i denne sag og SF’s Karsten Hønge, der nu sammen med de andre støttepartier, vil forsøge at presse regeringen til i denne sag, at finde en slags fornuft.

Se også: http://osrtv.dk/2021/03/19/kaere-borgmester-boern-din-by-bange/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Nye ofre i signalpolitikkens hellige navn.

Skal det endelig blive de lediges tur?

Skal det endelig blive de lediges tur?

Er der brug for at få opdateret dagpengesystemet til virkeligheden anno 2021? Ja lyder det nu fra store dele af fagbevægelsen.
Anstændige dagpenge til lønmodtagere, der hyres og fyres på et fleksibelt arbejdsmarked, har igennem årtier igen og igen været fremhævet, som en væsentlig del af den højt besungne danske arbejdsmarkeds model.
Men da dagpengesatsen der oprindelig var beregnet til at dække 90% af den løn man havde som sit forsørgelsesgrundlag, nu igennem flere år er blevet udhulet langsomt men sikkert, så dækker den nuværende dagpengesats på max. 19.322 før skat, kun 47% af gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere.
Så nu har Fagbevægelsen Hovedorganisation FH, meget konkret og pragmatisk, foreslået at ledige der opfylder særlige krav, kan få en højere dagpengesats på 2-4.000 kroner ekstra de første 3 måneder af deres ledighed.

Men da FH’s forslag kun vil tilgodese tre ud af fire medlemmer i det store fagforbund 3F, hvor mange har sæsonbetonet arbejde, så har lokale 3F afdelinger, med udgangspunkt i de hjælpepakker, der er bevilliget til arbejdsfordeling under Coronaen,  foreslået at hæve den månedlige sats med 20% – svarende til 23.000 før skat.

Vi har talt med Torben Knudsen fra 3F Byg, Odense, de fynske folketingsmedlemmer Karsten Hønge SF, Victoria Velásques, Enhedslisten og den tidligere socialdemokratiske dagpengehelt Jan Johansen.

Se også: http://osrtv.dk/2020/01/24/skal-dagpenge-systemet-tages-alvorligt/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal det endelig blive de lediges tur?

Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Naturgas ledningen Baltic Pipe, der skal transportere CO2 forurenende naturgas fra Norge til Polen, tværs gennem 230 km dansk landbrugsjord og fredede naturområder, har krænket både den private ejendomsret og anstændige demokratiske processer, imens den også på flere måder er i strid med både den danske Klimalov og FN’s klimamålsætninger.
Nu er Baltic Pipe nået frem til den lille landsby Davinde i udkanten af det sydøstlige Odense, hvor store gravemaskiner fornyelig har skamferet et større stykke skov og de omkringliggende marker.
Vi har besøgt Davinde og talt med beboer Jens Peter Madsen, der er trist på vegne af de naboer, der fået ødelagt deres jord, men samtidig synes det er værd at forsætte protesterne imod et naturgasprojekt, der godt ikke udleder lige så meget co2 som polske kulkraftværker, men som stadig er et fossilt brændstof, der bidrager til den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer, der gerne skal være under kontrol inden 2050.

Aftalen om at transportere co2 forurenede norsk naturgas tværs gennem Danmark til Polen, blev indgået med støtte fra EU tilbage  i 2017, hvor det politiske ansvar for projekt lå i det der dengang hed energi-, forsynings- og klimaministeriet, med Venstres Lars Christian Lilleholt for bordenden.
Men selv om projektet strider imod Danmarks tilslutning til FN’s klimaaftale ved COP 21 i Paris 2015, og anslås at koste de danske skatteydere omkring 16 milliarder kroner, så har Baltic Pipe, der administreres af det statsejede selskab Energinet aldrig været til politisk behandling i Folketinget.
Så derfor var håbet i Davinde og andre steder, at der i løbet af 2020 kunne samles underskrifter nok til at få de omfattende konsekvenser behandlet som et Borgerforslag.

Se evt. også: http://osrtv.dk/2020/10/23/gadeteater-baltic-pipe/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Baltic Pipe skamferer lille landsby ved Odense.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov. 

Det er op ad bakke når Vollsmose borgere og andre modstandere af den omfattende Ghettolov, stadig prøver at undgå tvangsflytning af beboere og nedrivning af boliger i de 15 almennyttige boligområder, der er blevet dømt som Hård Ghetto.

Vi var med til en Corona venlig cykeldemonstration igennem Vollsmose, imens Folketinget den 6.april behandlede et Borgerforslag om at ”ophæve den del af den omfattende Ghettolov, der handler om nedrivning eller videresalg af almennyttige familieboliger i særligt udvalgte boligområder”.

Se evt. også http://osrtv.dk/2021/03/26/mere-stram-ghettolov-paa-nye-flasker/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

De Lokal-Nationale, Odense Byråds nye borgerlige parti har nu meldt sig ind i den forligskreds, der skal udmønte 1.8 milliard til forbedring af velfærds-institutionernes fysiske rammer i Odense, de kommende år.
Vi var med til pressemøde hvor den tidligere DF’er Christel Gall skrev under på en aftale sammen med Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Enhedslisten. En aftale der med stor sandsynlighed, vil komme til at fylde en del i den kommunale valgkamp i november.

Så derfor har vi også i denne reportage tegnet et kort rids af den til tider dramatiske lokalpolitiske føljeton, der i efteråret 2020, udspillede sig om finansieringen af aftalen. En debat der især handlede om et evt. salg af Fjernvarme Fyn.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Stor Velfærds-aftale nu også med borgerlig deltagelse.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Et underligt menneskesyn og en urealistisk plan. Sådan karakteriserer bestyrelsesformand i Fyns almennyttige Boligselskab, Erling Nielsen det seneste udspil fra boligminister Kaare Dybvad.
Et udspil der vil udbrede diskriminerede udlejningsregler til 58 boligområder. Målet er at der om 10 år ikke findes boligområder med mere end 30% beboere med ikke-vestlig oprindelse.
Et udspil der ifølge BL – sammenslutningen af Danmarks Almennyttige boligselskaber vil berøre omkring 110.000 beboere i de 58 boligområder, som boligministeriet i sit nye udspil vil gøre til såkaldte forebyggelsesområder. Og at der i pågældende områder er omkring 20.000 beboere med ikke-vestlig baggrund, der så skal finde andre steder at bo.

Et forslag der kommer på et tidspunkt, hvor ingen endnu ved hvilke sociale konsekvenser, det vil få når man har gennemført nedrivninger og tvangsflytninger i 15 såkaldt Hårde Ghettoer, som bl.a. Solbakken og Vollsmose i Odense.

Vi har talt med Erling Nielsen fra FAB og byrådsmedlemmer Brian Dybro og Reza Javid, der er i det politiske udvalg for socialforvaltningen, hvor man har det kommunale ansvar på et boligsociale område.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Mere stram ghettolov på nye flasker.

Bedre sent end aldrig. Flere El Biler i Odense. Lige om lidt.

Bedre sent end aldrig. Flere El Biler i Odense.

Et enigt byråd vedtog sidste år en hensigtserklæring om at Odense skal være co2 neutral i 2030. Så derfor skal der bl.a. skabes bedre betingelser for at flere borgere vælger en EL-bil i de kommende år.
Men imens det ser ganske optimistisk ud når det handler om produktion af energi og varme, hvor bl.a. Fynsværket er i gang med at udfase brug af de stærkt klima-belastende Kul – allerede i 2022, så er landets 3de største by langt bagefter, når det handler om co2 neutral transport.

F.eks. er der pt. marts 2021 kun 1940 El og Hybridbiler ud af mere end 85.000 personbiler i Odense Kommune – tal der svarer til små 2.3%, der er et godt stykke fra de 37%, som er den nationale målsætning frem mod 2030. Mål der også er afhængige af hvor hurtigt, der kan blive etableret et nødvendigt net af ladestandere, hvor Odense med sine pt. 34 offentlige ladepladser også er bagud.

Så nu har Rådmand Christoffer Lilleholt, bedt om gode råd udefra, og vi var med pressemøde hos By og Kulturforvaltningen, hvor det politiske udvalg netop har modtaget en række anbefalinger, fra en ekspertgruppe med Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance i spidsen.

 

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Bedre sent end aldrig. Flere El Biler i Odense. Lige om lidt.

Racismen smitter som Corona.

Racismen smitter som Corona.

”Der er direkte diskrimination af bestemte befolkningsgrupper”. ”Racismen er blevet Mainstream, og den kommer fra toppen”. ”Når man tror bunden er nået, så åbnes der et nyt sort hul”. ”Ghettoloven er stats-racisme”. ”Racismen smitter som Corona, og desværre er folketinget fyldt med alt for mange superspredere”.
Der var mange hårde og nedslående ord, da netværket Racismefri By, Odense for mangfoldighed sammen med række politiske partier og lokale Ngo’er markerede FN’s internationale dag imod Racisme og diskrimination.

Vi var med på Banegårdspladsen i Odense på en råkold lørdag eftermiddag, hvor omkring 100 odenseanere kunne konstatere at den ”dem og os” debat, der langsomt men sikkert blev optrappet i 0’erne, i dag har ført til politiske beslutninger, som selv ikke Dansk Folkeparti turde drømme om da de blev gjort til et stuerent regeringsbærende parti, da Anders Fogh blev statsminister for 20 år siden.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Racismen smitter som Corona.

Kære Borgmester. Der er børn i din by der er bange.

Kære Borgmester. Der er børn i din by der er bange.

Hvorfor skal Danmark som det eneste land, sende krigs-flygtninge, børn, kvinder og mænd tilbage til et Syrien, hvor der stadig er krigshandlinger og diktatoren Assad stadig har magten i et regime, der er kendt for at bruge uhæmmet vold og tortur imod sine borgere?

Det har en række fynboer spurgt sig selv om og sendt et åbent brev til de socialdemokratiske borgmestre i hhv. Odense og Svendborg. Et brev der sendt til det lokale bagland i et regeringsparti, der har lukket sig selv inde bag det udlændingepolitiske panser der er sat op omkring Christiansborg.

Vi har talt med odenseanerne Jens Galschiøt og Lene Junker og så gymnasielærer Pernille Laier Larsen, der i starten af 2021 blev orienteret om at en hendes søns klassekammerater ikke mere ville komme i skole, fordi han og  hans familie skulle hjemsendes til Syrien, fordi Flygtninge-nævnet og Udlændingestyrelsen havde vurderet, at sikkerheds-situationen i de regerings-kontrollerede områder i og omkring Damaskus er forbedret.

Se også http://osrtv.dk/2020/03/08/man-flygter-ikke-sjov/

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kære Borgmester. Der er børn i din by der er bange.