Kategori arkiver: POLITISK

Godt nyt til Odenses mindste børn.

Godt nyt til Odenses mindste børn.
Der kan komme en bonus med en pædagogiske aldersgrænse, når kommunerne, langt om længe den 1.januar 2024, skal indfase loven om minimumnormeringer i de danske daginstitutioner. Flere kommuner har i mange år justeret aldersgrænsen fra vuggestue til børnehave ud fra nogle økonomiske hensyn, når det har synes nødvendigt for at få budgetterne til at passe. Men da pengene til minimumsnormeringer frem over skal følge barnet. Sådan at der skal være 1 voksen til 3 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 1 voksen til 6 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Så betyder det, at der ikke længere er nogen besparelse at hente ved at sende børnene tidligere i børnehave. 
Vi har talt med børn, unge rådkvinde Susanne Crawley og BUPL’s Rikke Hunsdahl om, hvorfor det er vigtig for små børn, at de kan vente med at skifte til børnehave, når de bliver 3 år – og ikke som nu er 2 år og 10 måneder eller før, da de var 2 år og 6 måneder.
Godt nyt til Odenses mindste børn. Bliver også vist lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=6g-sdEbTLik
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Godt nyt til Odenses mindste børn.

Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️

Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️
Fredag formiddag, den 10. november, så byrådssalen på Odense Rådhus noget anderledes ud end ellers, da omkring 50 elevrådsrepræsentanter fra Odenses folkeskoler indtog stolene.
De skulle nemlig, traditionen tro, mødes med Rådkvinde for Børn- og Unge, Susanne Crawley, for at give deres perspektiv på, hvordan skolerne i Odense kan gøres endnu bedre. 💡
 Vi var med til mødet, hvor der blev talt om rigtig mange ting, men mest om elevernes ønsker om en mere varieret skoledag, mere indflydelse og inddragelse – og så blev der også talt en hel del om rusmidler, som fylder mere ude på skolerne, end hvad vi voksne måske ellers går og tror 👇
Elevrødder indtager byrøddernes stole! Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_qUzoQ_5AEs
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️

Iltsvind og Bondejammer.

Iltsvind og Bondejammer.
I dag råder landbruget over ca. 60% af Danmarks areal. Et areal der bliver dyrket intensivt med brug af sprøjtemidler og gødning til skade for både drikkevand, vandmiljø og biodiversitet. Samtidig er en omfattende animalsk produktion af svin og kvæg også med til at gøre landbruget til en af de største klimasyndere. 
Så kan dansk landbrug blive mere bæredygtigt når det handler om hensyn til klima og miljøudfordringer.
Sådan lød oplægget, da Mellemfolkeligt Samvirkes Kafé Kloden havde inviteret SF’s EU parlamentskandidat Rasmus Nordquist og Lone Andersen næst-forkvinde i Landbrug & Fødevarer, til debat på Borgernes Hus i Odense. 
Iltsvind og Bondejammer. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=UYfTPVcxW0M
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Iltsvind og Bondejammer.

Odenseanere protesterer mod dræbte børn.

Stor demonstration og stille protest i Odense.
Odenseanere protesterer mod dræbte børn. Søndag eftermiddag var Flakhaven ved Odense Rådhus fyldt med symbolske børnekister fra Gaza. Lørdag gik flere tusind odenseanere igennem byen med et råb om at ”Gaza’s børn har ret til liv”. Protester der også finder udtryk andre steder i verden imens et overlegent israelsk militær, med opbakning fra USA nægter at indføre en humanitær våbenhvile, på et tidspunkt, hvor det samlede antal dræbte siden den 7.oktober – nærmer sig de 10.000 – heraf næsten 5.000 palæstinensiske børn.  
Vi var med begge dage og talte med Omar Bibi fra Det Palæstinensiske Hus, som prøver at finde et lys i mørket, med en tro på at der kommer en fred på et tidspunkt. Og at der må komme et tidspunkt, hvor FN og verdenssamfundet må indse, at det der sker nu, ikke kun er politik men også handler om mennesker.
Odenseanere protesterer mod dræbte børn. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=ZCHa2Z5is6Y
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Odenseanere protesterer mod dræbte børn.

Har et undertrykt folk også ret?

Har et undertrykt folk også ret?
2800 palæstinensere og 1500 israelere er dræbt siden Hamas foretog angreb på israelsk område den 7.oktober. De 2 millioner der er spærret inde på Gaza striben er blevet udsat for daglige bombardementer imens Israel har lukket for deres vand, elektricitet og fødevareforsyninger udefra.
I Danmark har SVM regeringen reageret med at stoppe udviklingsbistanden til de palæstinensiske selvstyreområder. Statsminister Mette Frederiksen har udtrykt entydig og ubetinget støtte til Israel.
I Vollsmose var nogen hundrede – overvejende odenseanere med palæstinensisk oprindelse – samlet for at udtrykke en protest imod det der sker i Gaza lige nu. Men også imod den kontinuerlige undertrykkelse, der finder sted, når et militært overlegent Israel – defacto – kontroller og styrer det der skulle være palæstinensiske selvstyre-områder i hhv. Gaza og på Vestbredden.
Det Palæstinensiske Hus i Odense har sammen med Racismefri By indkaldt til en ny demonstration på Banegårdspladsen torsdag 19.oktober kl.17.
Har et undertrykt folk også ret? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=NZHd6dzo1XQ
Udgivet GLOBALT, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Har et undertrykt folk også ret?

Mobil og Skærmfri Skoler i Odense?

Mobil og Skærmfri Skoler i Odense?
Så skal vi have Robot skoler. Så kan en chatbot skrive din danskopgave imens du tjekker din Instagram på den mobil, der er blevet en naturlig del af din hånd i en virkelighed, hvor der er skærme alle steder. Selvfølgelig også i skolen. Men hvor er den hensigtsmæssige balance mellem det analog og det digitale? Kan undervisning ude i naturen være med til at skabe mere variation og koble teori og praksis? Det og andre spørgsmål opfordrer rådkvinde Susanne Crawley nu til en drøftelse om ude på de odenseanske folkeskoler. Vi har mødt rådkvinden og besøgt Provstegårdsskolen i Bolbro.
Du kan også se en reportage fra et andet hjørne af den fagre nye digitale verden, hvor det er svært at begå sig, hvis man som social udsat lever et kaotisk liv på gaden.
Sidst i denne udgave af Odense ser Rødt har vi været til foredrag med foreningen Levende Hav, der arbejder for et skånsomt fiskeri, der kan forebygge den fiskedød, der i disse år plager de danske farvande.
Mobil og Skærmfri Skoler i Odense? Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=nCFfRdqt3ak
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Mobil og Skærmfri Skoler i Odense?

Galschiøt udfordrer Koranlov.

Galschiøt udfordrer Koranlov.
Vil en kommende ”koranlov” der angiveligt er sat i Verden for at forhindre Rasmus Paludan og ligesindede i at afbrænde koraner foran ambassader for muslimske nationer, og øge trusselsbilledet imod Danmark, få en utilsigtet effekt med politisk kunstcensur. 
Det vil den fynske billedhugger Jens Galschiøt afprøve, når han i denne video erstatter en kristusfigur på et krucifiks med en miniature af en tidligere skulptur ”In the Name of God”. En skulptur der forestiller en korsfæstet gravid teenager, der måske kan opfattes som ”utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”, noget der kriminaliseres i den kommende lov.  
Og så er det ikke kun Galschiøt der frygter utilsigtede konsekvenser af en ”Koranlov”. 338 danske kunstnere, forfattere og samfundsdebattører har i Berlingske skrevet en fælles protest med overskriften ”Et øksehug i Ytringsfriheden.
Galschiøt udfordrer Koranlov. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om skulpturen ”In the name of God” på https://www.youtube.com/watch?v=Ew7gATIpXvo&t=193s
Udgivet KULTUR, POLITISK | Kommentarer lukket til Galschiøt udfordrer Koranlov.

Kvinde Liv Frihed. Vi er alle Masha Amini.

Kvinde Liv Frihed. Vi er alle Masha Amini.
Kan vi overhovedet holde ud at tænke på det. Kan vi overhovedet lade være. Sådan lød det fra en af talerne – rådkvinde Susanne Crawley – da omkring 100 odenseanere valgte at bruge en lørdag eftermiddag til at huske årsdagen for det iranske moralpolitis drab på en ung kvinde, Masha Amini, som blev arresteret og tæsket ihjel fordi hun bar sit tørklæde forkert. Drabet udløste en bølge af protester over hele Iran, hvor kvinder brændte deres tørklæder, imens tusindvis af iranere trodsede regimets brutale reaktion med politivold i gaderne – men også arrestationer, tortur og henrettelser, der har gjort det mere end almindeligt farligt at udtrykke sin mening imod det fundamentalistisk præstestyre, der nu har haft magten i mere end 40 år. I dag er der stadig protester og kvinder der nægter at bære tørklæde og slør.
Vi var med på Gråbrødre Plads en lørdag hvor der også var lignende små og store manifestationer verden over.
Kvinde Liv Frihed. Vi er alle Masha Amini. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=Kl3wSoQMRUQ
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Kvinde Liv Frihed. Vi er alle Masha Amini.

Nu gik det ellers næsten okay.

Nu gik det ellers næsten okay.
Efter en del år med en robust lokal kommunal økonomi i Odense, så er der igen spareknive i luften. Beskæftigelse – og Socialforvaltningen skal måske nedlægge 65 stillinger. Dels fordi vores nye regering hen over midten har pålagt Jobcentrene at de skal være med til finansiere den nye ”Arne Pension”. Dels fordi midlertidige bevillinger til særlige sociale projekter udløber. Bl.a. højt profilerede indsatser mod Negativ Social Kontrol, Bande Ofre og Partnervold, der blev lanceret med rapporter fra eksperter og ministerbesøg.
Vi har talt med rådmand Christoffer Lilleholt, Venstre og Enhedslistens byrådsmedlem Reza Javid om mulighederne for at redde nogle af besparelser når der er budgetforhandlinger på Rådhuset, torsdag.

Nu gik det ellers næsten okay. Bliver også vist i lokal-TV https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=lu08kKdLSFI

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Nu gik det ellers næsten okay.

Ukraine Dag og Diskriminerende Asylpolitik.

Ukraine Dag og Diskriminerende Asylpolitik.
Odenseanske ukrainere, herboende og flygtninge markerede 24.august den ukrainske nationaldag med folkeeventyr og sange om håb. Vi var med og har klippet en status på en indtil succesfuld velkomst og integration af de ukrainske flygtninge i Odense.
Men den positive parathed til at tage imod de ukrainske flygtninge har også en bagside. Det krævede bl.a. at Folketinget vedtog en særlov, fordi dansk asylpolitik grundlæggende er både hjerteløs og ubarmhjertig. Noget som især syriske kvinder har mærket, når de har skulle vælge mellem hjemsendelse til diktatoren Assads Syrien eller et udsigtsløst ophold på ubestemt tid i et udrejsecenter. En forskel som rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Stokholm har svært ved at forklare sine elever.
Sidst i programmet viser vi en kort dokumentar om billedhugger Jens Galschiøts tur til Kurdistan for undersøge mulighederne for at rejse en Skamstøtte til minde om Saddam Husseins forbrydelser mod det kurdiske mindretal i Irak.
Ukraine Dag og Diskriminerende Asylpolitik. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=CMJpPwU9aNo
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Ukraine Dag og Diskriminerende Asylpolitik.