Kategori arkiver: POLITISK

Busser i knibe socialpolitik på kanten.

Busser i knibe socialpolitik på kanten
TV Udsyn har i denne udgave set på en odenseansk bytrafik i alvorlige økonomiske problemer på et tidspunkt, hvor den skal være et væsentligt element i de lokale politiske ambitioner om en klimaneutral kommune.
Der er også en historie om hvordan beskæftigelses og socialforvaltningen i Odense, nu for andet år i tæk har sat rekord i fejlbehandling af sager, der har ført til hårde økonomiske sanktioner af fattige bistandsklienter.
Du kan se en længere debat reportage om Jobcentrenes fremtid, hvis de både skal omdefineres og spare 3 milliarder, sådan som der er lagt i SVM regeringsgrundlaget.
Sidst i programmet er der en reportage fra en Letbane start med stort ståhej og overfyldte vogne.
Busser i knibe socialpolitik på kanten. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8ATHkQP8HYM&t=352s
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Busser i knibe socialpolitik på kanten.

Bytrafikken bløder i Odense.

Bytrafikken bløder i Odense.
Den odenseanske bytrafik bløder. Efter underskud i både 2022 og 2023 er der nu også udsigt til et nyt underskud på næsten 42 millioner kroner i 2024. En trist nyhed på et tidspunkt, hvor den kollektive trafik gerne skulle bidrage til de lokale politiske ambitioner om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030.
Vi har talt med klimarådmand Tim Vermund om et svært dilemma når der både skal passes på kommunale skattekroner og lokalpolitiske klimaambitioner i en tid hvor den kollektive trafik generelt er ramt af stigende energipriser og en post-corona passager krise.
Bytrafikken bløder i Odense. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Bytrafikken bløder i Odense.

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?
På baggrund af en bundplacering, når det kommer til at integrere odenseanske ikke-vestlige ledige på arbejdsmarkedet, nedsatte Odense byråd tidligere på året en ekspertgruppe, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan få flere ledige ikke-vestlige medborgere i job.
Og i onsdags kunne ekspertgruppen så præsentere 11 konkrete og fagligt funderede anbefalinger, som gør op med tanken om, at virksomhedspraktikker alene, er vejen frem til ordinær beskæftigelse. I stedet anbefaler eksperterne et langt større fokus på ordinær uddannelse, danskundervisning, undervisning i danske kultur- og samfundsforhold og et tættere samarbejde med virksomhederne og de brancher, hvor der er rekrutteringsproblemer.
Vi var med, da anbefalingerne blev præsenteret på Brandts i Odense, hvor vi talte med ekspertgruppens formand, Kasper Kyed, Seniorforsker ved VIVE og medlem af ekspertgruppen, Iben Bolvig, Beskæftigelses- og Socialrådmand, Christoffer Lilleholt, og forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, Syddanmark, Mie Vode Moll.
 
Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere? Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.
Så har der igen været fejl i behandling af sager der har ført til økonomiske sanktioner af kontanthjælpsmodtagere. Ankestyrelsen har i en stikprøvekontrol i april måned set på 64 sager i 14 kommuner og fundet fejl i 85% af sagerne, der har ført til at bl.a. borgere, der er vurderet som ikke-arbejdsmarkedsparate har mistet deres kontanthjælp i op til 3 måneder.
Odense er en af de medvirkende kommuner, hvor Ankestyrelsen har fundet fejl i 8 ud af 10 sager. Ved en lignende stikprøvekontrol sidste år, var Odense også i top med 10 ud af 11 fejlbehandlinger, der førte til økonomiske sanktioner af i forvejen fattige kontanthjælpsmodtagere.
Vi har talt med Enhedslistens Byrådsmedlem Reza Javid, der også er særlig kritisk overfor en lokal praksis, hvor det er et særligt ”sanktionsteam” der ikke har personlig kontakt til de berørte borgere, der sagsbehandler de skærpede rådighedssanktioner, der nu i forbindelse med stikprøvekontroller i både 2022 og 2023 har haft store fejlprocenter.
Så nu foreslår Enhedslisten at Odense Kommune nedlægger de særlige sanktionsteam – og at man straks tilbagebetaler penge til de fejlbehandlede borgere, der har indgået i Ankestyrelsens stikprøvekontrol – og at
man revurderer alle sanktionssager fra det sidste år med henblik på at betale tilbage til ramte borgere i tilfælde af fejl.
Enhedslisten forslag skal behandles i det politiske udvalg for beskæftigelses og socialforvaltningen den 6.juni
Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.

Pride og kommunal LGBTQ+ politik.

Pride og kommunal LGBTQ+ politik.
Love is Love. Kærlighed er Kærlighed. Sådan lød det igen og igen da omkring 1500 odenseanere brugte en lørdag eftermiddag til at markere Odense Pride, som en fest og kampdag for LGBTQ+ rettigheder og respekt for mangfoldighed. Vi var med til nogle glade og festlige timer i Kongens Have. Men også til et mere alvorligt, såkaldt LGBTQ+ topmøde på Rådhuset onsdag, hvor byrådet havde inviteret aktive fra miljøet til at diskutere forslag til en kommunal LGBTQ+ politik og handleplan, der kan skabe bedre forudsætninger for en reel udfoldelse af ligeværdig mangfoldighed.
Et initiativ der er velkommen på et tidspunkt, hvor der på trods af formelle rettigheder for homoseksuelle og transkønnede, stadig er et stykke vej fra officiel politisk anerkendelse til en virkelighed hvor ”personer med anden kønsidentitet og seksualitet, stadigvæk oplever tilråb på gaden, mobning og i værste fald fysiske overfald. Imens undersøgelser fra bl.a. Sundhedsstyrelsen viser at mange LGBTQ+ medborgere oplever dårlig mental trivsel.
TV Odense min By viser i denne udgave også et indslag om Intersex mennesker, der er en overset minoritet. Der er en billedereportage fra urpremieren på en ny eventdag i Odense, Åens Dag og et stykke musikvideo med Lunars hos Stige Blomster.
Pride og kommunal LGBTQ+ politik. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=huc5Vha9gFY
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Pride og kommunal LGBTQ+ politik.

Svigter vi de små børn?

Svigter vi de små børn?
Der er en Svingende kvalitet i de danske dagtilbud, vuggestuer og dagplejer for de 0-2 årige. Sådan lyder konklusionen i en helt ny rapport, udført af Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)  for Børne- og Undervisningsministeriet. 
Forskerne bag rapporten har besøgt omkring 200 vuggestuer og dagplejer rundt omkring i landet, hvor de har undersøgt kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, herunder relationer, leg, aktiviteter og fysiske forhold. Og rapporten viser, at det står skidt til med kvaliteten i både vuggestuer og dagplejer, hvor kun hver 10. tilbud betegnes som værende af ’god kvalitet’.
Vi har talt med hhv. Pernille Isaksen BUPL Fyn, Thomas Graven Odense Forældreorganisation og Rådkvinde Susanne Crawley om et alarmerende men velkendt problem, der endnu en gang skriger på politiske prioriteringer.

Svigter vi de små børn? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=1yrEJfs3l1k&t=2061s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Svigter vi de små børn?

Grøn eller Pyntegrøn.

Grøn eller Pyntegrøn.
Et enigt Byråd har tilsluttet sig en ambition om at Odense Kommune skal være klimaneutral i 2030. 
Men nu hvor der skal tages politiske beslutninger, der kan betyde begrænsninger for vor tids hellige ko, privatbilismen, så kommer der skår i enigheden.
Vi har talt med rådmænd og kvinder fra de radikale, konservative og SF inden svære forhandlinger om en grøn mobilitetsplan, der skal levere ca. en fjerdedel af de co2 reduktioner, der skal til hvis kommunen skal nå det ambitiøse mål i 2030.
Forhandlinger der starter med et klart borgerligt Nej til ”trafik ø projekter” imens de radikale bare vil i gang med det man kan blive enige om og SF ikke vil ligge søvnløs, hvis det ender med en smal aftale.
Se mere Grøn eller pyntegrøn lokal klimadebat på https://www.youtube.com/watch?v=95C2l4vb_Eo&t=938s
eller https://osrtv.dk/2023/04/21/befri-jorden-lille-soe-og-busgader-odense-ser-roedt/
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Grøn eller Pyntegrøn.

Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?

Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?
Tvungen arbejdspligt til 37 timers Nyttejob til ydelser på 6-8.000 kroner om måneden før skat.
Sådan lyder den nye SVM regerings aktuelle bud på en integrationspolitik, der med statsministerens egne ord skal sende et ”signal til hele Danmark”.
Vi har talt med Mie Vode Moll fra Dansk Socialrådgiverforening og Venstres beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt om et forslag, der med slet skjult adresse til indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse anslås at omfatte ca. 27.000 borgere. 13.000 der pt. er på den særligt lave SHO selvforsørgelse, hjemrejse og overgangsydelse, der svarer til den tidligere integrationsydelse, og så yderligere 14.000, der er kommet til Danmark før 2008 og i dag modtager almindelig kontanthjælp, men som fremover også skal arbejde 37 timer om ugen for den lave SHO ydelse.
Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=Hon0mCNMp3U
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?

Generations Tyveri Pride og Blokade.

Generations Tyveri Pride og Blokade.
TV Odense ser Rødt ser i denne udgave på de aktuelle forringelser af de satser og regler for nyuddannede dimittender, som Magistrenes A-kasse betegner som et generations tyveri.
Vi varmer også op til Odense Pride vol.3 med en reportage fra den første af slagsen. En fest og kampdag for LGBTQ+ rettigheder.
Først i programmet har vi været til trafikblokade og civil ulydighed ved Christiansborg, hvor aktivister fra Extinction Rebellion ville sætte fokus på behovet for reel klimapolitisk handling nu.
Generations Tyveri Pride og Blokade. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=95C2l4vb_Eo
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Generations Tyveri Pride og Blokade.

Befri Jorden med Civil Ulydighed.

Befri Jorden med Civil Ulydighed.
Klima og miljø aktivister blokerede fredag eftermiddag og aften trafikken ved Christiansborg i flere timer. 
Vi kan ikke sidde og vente imens de politiske ledere igen og igen tøver med konkrete handlinger, der kan bremse den klima og biodiversitets krise, som buldrer derudaf. Sådan lød det i flere varianter når vi talte med demonstranter, der var taget fra Odense til København, for at deltage i Extinction Rebellions opfordring til at udvise civil ulydighed, for på den måde at understrege alvoren i den bekymring de har for Jordens fremtid.
Extinction Rebellion inviterer til ny klimamarch og vejblokade ved Christiansborg 12.maj kl.14. https://fb.me/e/2KCpMuz5F Se mere om Befri Jorden med Civil Ulydighed på https://osrtv.dk/2023/04/21/civil-ulydighed-for-klimaet-odense-ser-roedt/
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Befri Jorden med Civil Ulydighed.