Kategori arkiver: POLITISK

Fjernvarme debat: Nej, Nej, Nej og nyt alternativ til et salg.

Fjernvarme debat: Nej, Nej, Nej og nyt alternativ til et salg.
Der var endnu et afsnit i sensommerens lokalpolitiske spændingsserie ”Fjernvarme til Salg”, da Enhedslisten præsenterede et nyt alternativ til at finde de samme penge, som et salg af det kommunale arvesølv, Fjernvarme Fyn kan skaffe til en trængt velfærdsøkonomi. Et alternativ der blev fulgt på vej af råb med nej, nej, nej, nej og atter nej, da et par hundrede demonstranter var mødt op Flakhaven, førend byrådsmødet inde på Odense Rådhus onsdag eftermiddag 2.september.

Vi var med til demonstrationen der var arrangeret af en usædvanlig alliance mellem De Konservative, Enhedslisten og det lille arbejderpartiet kommunisterne. En alliance der måske også fik opbakning fra partiet Venstre, der undervejs dukkede op i udkanten for også at blive set med et NEJ skilt, til et evt. salg af den kommunale fjernvarme. En sag der både handler om lokalpatriotiske følelser, nedslidte velfærdsinstitutioner og rigtige mange millioner kroner.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Fjernvarme debat: Nej, Nej, Nej og nyt alternativ til et salg.

Turbokyllinger ud af kølediskene!

Turbokyllinger ud af kølediskene!
Det var det klare budskab, som foreningen Dyrenes Alliance kom med, da de fredag den 28. august demonstrerede mod salg af turbokyllinger, foran supermarkedet MENY på Hjallesevej i Odense.
Turbokyllingerne, der tilhører racen Ross 308, er, som navnet beskriver, en hurtigt voksende race, der på bare 35 dage går fra en vægt på 50gram til 2kg. Den hastige vækst har store konsekvenser for dyrenes velfærd, blandt andet har kyllingerne ofte vejrtrækningsproblemer og brækkede knogler, fordi kroppen ikke kan følge med.

Dyrenes Alliance er en forening, der arbejder for bedre dyrevelfærd. Og de har sammen med foreningen Anima sat fokus på turbokyllingens vilkår og de ekstremt ringe forhold, de lever under. Kampagnen har ført til at flere store supermarkedskæder og restauranter udfaser, eller helt har droppe at sælge og anvende den type kylling.
Og fredag var turen så kommet til MENY og kædens kunder, hvor budskabet om at droppe turbokyllingen også ser ud til at blive hørt.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Turbokyllinger ud af kølediskene!

Følelsesladet Fjernvarme deler Odense Byråd.

Følelsesladet Fjernvarme deler Odense Byråd.
Vi må ikke sælge arvesølvet eller slagte guldkalven. Det minder om DONG. Vi skal have en folkeafstemning. Sådan lyder nogen af udsagnene fra de der ikke vil at Odense Kommune skal sælge Fjernvarme Fyn for at finansiere en omfattende renovering og udbygning af skoler, daginstitutioner, plejecentre og andre velfærdsinstitutioner.
På den anden side kalder borgmesteren de borgerliges alternativ for et smølfe-hop når der er brug for et kvantespring osv.

Vi har med udgangspunkt i et borgermøde om et evt. salg af fjernvarmen, forsøgt at give et overblik om en sag, der gerne skal afgøres inden der lige om lidt midt i september måned, skal være forhandlinger om de kommende års samlede budget for Odense Kommune.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Følelsesladet Fjernvarme deler Odense Byråd.

Skal Odenses Ældrepleje have et tjek?

Skal Odenses Ældrepleje have et tjek?
Har Odense Kommune i dag en værdig og anstændig ældrepleje. Det vil flere af byrådets partier gerne have undersøgt. Men på hver deres måde.
En TV2 dokumentar om rystende og uværdige forhold på plejecentre i Århus og Randers kommune, har sat aktuelt fokus på et velfærdstilbud, der flere steder i landet, bl.a. i Odense, har lidt under kommunale sparerunder de senere år. Så nu har hhv. Enhedslisten og Venstre fremlagt hver deres forslag til hvordan pårørende, men også ansatte kan udtrykke sig anonymt om forholdene i den odenseanske ældrepleje.

Vi har talt med hhv. forslagsstillerne Reza Javid, Enhedslisten, Sanne Skougård, Venstre, og så den konservative rådmand Søren Windell og socialdemokraten Kasper Ejlertsen.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Skal Odenses Ældrepleje have et tjek?

Velfærd for Fjernvarme. God ide eller en dårlig handel?

Velfærd for Fjernvarme. God ide eller en dårlig handel?
Odense Kommune har brug for penge, når byrådet skal realisere deres egen fælles plan for at investere 1.8 milliarder i at forbedre og udbygge de fysiske rammer for de kommunale velfærdsopgaver.
Så derfor fremlagde borgmester Peter Rahbæk Juel, tirsdag aften en mulig aftale, hvor Odense sælger Fjernvarme Fyn og Fynsværket til elselskabet Energi Fyn. Et muligt salg der vil give Odense Kommune 524 millioner ekstra i kassen, når der er betalt skat til staten.
Et forslag der indtil videre har mødt modstand fra både de Konservative og Enhedslisten.

Ideen om at undersøge mulighederne ved at sælge Fjernvarme Fyn, blev vedtaget i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år. Men da fjernvarmen fra Fynsværket, på flere måder har en særlig status lokalt I Odense. Både fordi fjernvarmen har været en forholdsvis driftssikker og billig energiforsyning, der er ejet af kommunen og forbrugerne, ud fra et princip om at produktionen skal hvile i sig selv, i stedet for at skabe profit og overskud til private ejere. Så er er et salg af fjernvarmen også noget der bliver mulighed for at diskutere ved offentlige borgermøder sidst i august og først i september måned.

Vi var med da borgmesteren holdt pressemøde sammen med Energi Fyn. Og så har vi talt med den konservative Søren Windell og Enhedslistens Reza Javid.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Velfærd for Fjernvarme. God ide eller en dårlig handel?

Ældrepleje med minimums-normeringer.

Ældrepleje med minimums-normeringer.
Skal der også være minimums-normeringer for hvor mange ansatte der skal være pr. beboere på landets plejecentre? Ja lyder det i et aktuelt forslag fra Dansk Folkepartis sommergruppemøde.
Rystende afsløringer i en TV2 dokumentar om forholdene på plejecentre i Århus og Randers kommune, har sat fokus på en velfærds politisk ydelse, der kan være meget forskellig afhængig af i hvilken kommune man bor. F.eks.  så viste en kortlægning af forholdene i landets 98 kommuner, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE – foretog for Ældre Sagen og FOA i slutningen af 2019, at Normeringen på nattevagter kan variere fra 8 beboere per medarbejder til 41 beboere per medarbejder både hverdag og weekend.

Vi har talt med Odenses ældrerådmand Søren Windel og byrådsmedlemmerne Christel Gall, DF og Reza Javid, EL om hvorvidt det er nu, at der ligesom på daginstitutionsområdet, kommer noget lovgivning, der kan sikre en mere ensartet og værdig ældrepleje, hvad enten man er borger i Nordsjælland, Randers eller Odense.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrepleje med minimums-normeringer.

Håb og bævrende optimisme.

Håb og bævrende optimisme.
Selv om den nyeste politiske aftale, der skal sikre ambitionen om 70% reduktion af de danske drivhusgasser inden 2030, kun leverer på en femtedel af reduktionsmålene.
Og selv om store klimasyndere som landbruget og transportsektoren endnu ikke er kommet på bordet i de politiske forhandlinger. Og selv om Klimarådets anbefalinger om grønne afgifter, som det mest effektive virkemiddel er skudt til hjørne med henvisning til Corona krisens økonomiske konsekvenser, så kan man alligevel blive en smule begejstret over udsigten til at 2 store energi-øer i hhv. Nordsøen og Østersøen kan levere grøn strøm til hele Danmark og mere med i 2030.

Vi har talt med en lokal klimaktivist Henrik Pedersen fra Mellemfolkeligt Samvirke, der med udgangspunkt i sidste års klimavalg og Corona krisens vilje til at udvise samfundssind, gerne vil holde fast i en optimisme i forhold til de kommende politiske forhandlinger om en konkretisering af resten af Klimalovens ambitioner om en 70% reduktion af de danske drivhusgasser inden 2030.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Håb og bævrende optimisme.

Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.

Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.
Der var lutter smil og tilfredse politikere, da et enigt byråd kunne præsentere en aftale, hvor der sættes 1.8 milliarder kroner af til at forbedre og udbygge de fysiske rammer for de kommunale velfærdsopgaver de kommende år.
Baggrunden er dels et efterslæb på vedligehold af især byens folkeskoler, men også udsigten til en demografisk udvikling, hvor Odense får både flere børn men også flere plejekrævende ældre de næste 10 år.
Og selv om der mangler det hårde politiske arbejde med at finde pengene, så er flere partier klar med deres ønsker til hvordan de skal bruges. Lige fra anderledes botilbud til de ældre, der endnu ikke er så hårdt ramt at de skal på plejehjem. Til skoler der både kan bruges af lokalsamfundet, men også skal indrettes sådan at der plads til elever med særlige behov. Til krav til at det overvejende skal være lokale fynske håndværkere, der skal udføre de kommende opgaver.

Et bud på hvordan i hvert fald nogen af pengene kan findes ligger med stor sandsynlighed i planerne om at sælge det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn. Og den debat kan du se mere om på det her link:

Fjernvarme salg splitter Odense Byråd.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Godt nyt til Velfærdens Fysiske rammer i Odense.

Modstand mod Ghettolov på flere fronter.

Modstand mod Ghettolov på flere fronter.
Suspender årets Ghetto liste. Borgerforslag for en ny politisk behandling i Folketinget. Klager til Ligebehandlingsnævnet for diskrimination pga. etnisk oprindelse.
Den omstridte og omfattende ghettolov, der pt. har dømt 11.000 beboere til tvangsflytninger de kommende år, møder nu aktiv modstand fra flere sider.

I ugen der gik opfordrede byrådsmedlemmer fra de Radikale og Enhedslisten, Odenses borgmester til at få boligministeren til at suspendere årets ghettoliste, fordi Corona relateret ledighed kan få flere odenseanske boligområder dømt som ”Hård Ghetto” og kommende tvangsflytninger og nedrivning af boliger.
Imens forslaget blev behandlet indenfor på Rådhuset var aktivister fra græsrodsbevægelsen Almen Modstand i gang med at samle underskrifter til et Borgerforslag for en genbehandling af en lov, der kan vise sig at være i juridisk konflikt med ligestillingsloven, fordi den diskriminerer borgere pga. af deres etniske oprindelse.

Vi har talt med aktivister fra Almen Modstand og byrådsmedlemmer fra S, V, EL og de Radikale, om en lov der også er pakket ind i det udlændingepolitiske dogme, der stadig styrer et flertal Christiansborg.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Modstand mod Ghettolov på flere fronter.

Odense i Klimaførertrøje?

Odense i Klimaførertrøje?
Kan Odense gå foran i kampen mod den globale opvarmning og blive Klima og CO2 Neutral i 2030.
JA, måske.  Det er i hvert fald intention med en ny politisk aftale, indgået af alle partier i Odense Byråd, den 18.juni 2020.
Vi var med til præsentation af en lokal kommunal plan, hvor der både skal arbejdes med transportmønstre, cirkulær økonomi og bæredygtigt indkøb og forbrug i en lille by i et lille land, hvor nogen folkevalgte klimatosser, gerne vil vise vejen i kampen mod den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense i Klimaførertrøje?