Kategori arkiver: POLITISK

Hvornår bliver det folkeskolens tur?

Hvornår bliver det folkeskolens tur?

De odenseanske folkeskoler har som andre af byens kernevelfærdsydelser kæmpet med konsekvenserne af de store sparerunder, der fandt sted i starten af 10’erne.
Så da Odense Lærerforening inviterede til politisk debat frem mod byrådsvalget den 16.november var overskriften ”Grib momentum til en fortsat økonomisk genopretning af Folkeskolen”.

Men selv om alle de fremmødte erklærede deres kærlighed og omsorg for skolerne i en tid, hvor der både er udfordringer med vikarbudgetter, inklusion, utidssvarende lokaler og et stigende fravalg til fordel for fri – og privatskoler, så var der ikke umiddelbart opbakning til et meget konkret udspil fra den radikale rådkvinde Susanne Crawley, der foreslår at byrådet ved næste budget prioriter 100 millioner ekstra til den daglige drift og 30 millioner ekstra til alle de andre særlige opgaver, der er udover den almindelige undervisning.

Vi var med på sidelinjen og talte også med Dennis Vikkelsø fra Odense Lærerforening, der trods en luftig og flagrende debat fornemmer en vis lokalpolitisk vilje til at det er folkeskolens tur næste gang.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Hvornår bliver det folkeskolens tur?

Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?

Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?

Kina er i disse år godt i gang med at udfolde sin magtfuldkommenhed i stort og småt. Så imens kinesiske militærfly krænker Taiwans luftrum, så beder et universitet i Hong Kong – med få dages varsel den lokale demokratibevægelse om at fjerne en dansk skulptur, der mindes ofrene for Massakren på den Himmelske Freds Plads i Beijing 1989.

Vi har mødt den danske billedhugger Jens Galschiøt  der tilbage i 1997 stillede en Skamstøtte sammen med ”The Hong Kong Alliance” i det der dengang var en britisk kronkoloni, der skulle tilbage til moderlandet Kina, med en aftale om at Hong Kong – de første 50 år – skulle kunne bevare sin egen styreform, der var baseret på demokratiske europæiske værdier.

I dag er mange af lederne af ”The Hong Kong Alliance” sat i fængsel for at have brudt en ny sikkerhedslov, der giver mulighed for at stoppe politisk modstand på alle mulige niveauer. Bl.a. at fjerne det sidste fysiske minde om massakren på den Himmelske Freds Plads.

Se også: http://osrtv.dk/2020/05/18/dansk-protest-nye-overgreb-hong-kong-kina/

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Kan Kina destruere dansk Skamstøtte i Hong Kong?

Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Skal 3 skolebørn fra Odense og deres far, mor og storesøster sendes tilbage til diktatoren Assads regime, som de er flygtet fra. Eller skal de indsættes på et dansk udrejsecenter uden penge og rettigheder på ubestemt tid.

Nej det er meningsløst og vi vil savne jer. Sådan lød et følelsesladet budskab, da nogle hundrede odenseanere, mest skoleelever fra Tarup Skole, var mødt frem på Flakhaven, for udtrykke deres støtte til en herboende syrisk familie, der for kort tid siden har fået en besked fra Udlændingestyrelsen om at de ikke kan få forlænget deres opholdstilladelse, og at de skal forlade Danmark senest den 23.oktober.

Se også: http://osrtv.dk/2021/04/17/nye-ofre-signalpolitikkens-hellige-navn/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

De handicappede og deres organisationer har længe følt sig nederst i det velfærdspolitiske hierarki. Noget der blev bekræftet da regeringen i juni indgik, den årlige økonomiaftale med KL.
Så derfor brugte de Folketingets åbning til flere steder i landet, at appellere til af de kommende finanslovsforhandlinger giver bedre rammer for de handicappede ude i de kommunale økonomier.

Vi var med på en regnvåd Flakhaven i Odense, hvor bl.a. forældre fra LEV og initiativet #enmillionstemmer kom med rystende eksempler fra en socialpolitisk virkelighed, hvor de økonomiske hensyn ofte prioriteres førend borgernes retskrav.

Se også: http://osrtv.dk/2020/02/07/aandssvag-ikke-forraaelsen-igen/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Nu skal der sættes turbo på Klimaloven. Efter at den seneste rapport fra FN’s klimapanel anskueliggjorde at den globale opvarmning stiger hurtigere end hidtil forventet, så har klimaminister Dan Jørgensen nu præsenteret en køreplan for, hvad der skal træffes af klimapolitiske beslutninger frem mod 2025.

Men køreplanen er blevet mødt med skepsis fordi den netop kun er en køreplan, og fordi regeringen stadig satser på at nye, endnu ikke hverdags-testede teknologier, skal opfylde reduktions-målene uden alt for stor indgriben i den virkelighed vi lever i dag.

Vi har talt med 2 lokale klimaaktivister Morten Lisberg fra den Grønne Studenterbevægelse og Henrik Pedersen fra MS, der hver især savner handle kraft og politisk mod til at iværksætte de nødvendige skridt til at også Danmark bidrager til kampen mod den globale opvarmning.

Se også: http://osrtv.dk/2021/09/09/gris-paa-gaflen-landbrug-klima-balance/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

Kan vi få en bedre ældrepleje i Odense Kommune. Hvad er ikke godt nok i dag og hvad kan gøres bedre. Det var de overordnede spørgsmål da Ældresagen havde inviteret til valgmøde med de fleste af de politiske partier, der stiller op til byrådsvalget i Odense i november måned.
Vi var med på sidelinjen for at spørge om den aktuelle beslutning om 93 millioner til 200 nye medarbejdere i hhv. hjemmehjælpen og plejecentrene kan løfte en spareramt velfærdsydelse til et anstændigt niveau.

Og nok så vigtigt om det kan lykkes at få nok uddannet personale til et område, hvor der allerede nu men også i årene frem er mangel på uddannet arbejdskraft i et fag, der som andre traditionelle kvindefag, værdi sættes under gennemsnittet på det danske arbejdsmarked.

I Odense vil antallet af borgere over 80 år stige med tæt på 50% de næste 10 år og på Fyn forudser FOA, at der om 5 år i 2026 vil mangle 3600 uddannede sosu assistenter – og hjælpere, hvis man vil opretholde det nuværende service niveau, så på en eller måde skal der ske noget for sikre personale nok.

Se også: http://osrtv.dk/2019/06/28/sosu-soeges/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

Først sagde de fra – men nu vil de godt være med alligevel.
En skattestigning på 0,07% og 4½ million i et 13 milliarder stort budget, var det der skulle til for at Enhedslisten, som det sidste ud af byrådets 8 partier har tilsluttet sig årets budgetaftale for 2022 og årene frem.

Efter at Borgmesteren og 7 ud af 8 partier i Odense Byråd – den 17.september præsenterede en budgetaftale, hvor det især var var 200 nye stillinger i ældreplejen, der stod og blinkede – så kom der en uge efter en ekstra gave fra Christiansborg, da Odense kommune fik Ja til en ekstra skattestigning på 0,07%, der nu fuldender den såkaldte velfærdsprocent, som et snævert – ikke borgerligt – flertal vedtog tilbage i 2016.
Og da Enhedslisten var del af velfærdsprocent aftalen så har de nu kunne være med til at fordele ekstra 21.8 millioner til såkaldt kernevelfærd. Ekstra penge hvor 16 millioner skal bruges på inklusions opgaver i Folkeskolen – 1.5 million skal gå til en gæstekok ordning på plejecentrene – og for Enhedslisten nok så vigtigt 4.5 millioner ekstra til handicap området.
4.5 millioner hvoraf den ene skal gå til de 2 specialskoler Enghaveskolen og Nørrebjerg skolen – og de 3.5 skal fordeles efter samråd med de lokale handicap organisationer i starten af 2022.

Se også: http://osrtv.dk/2021/09/18/odense-budget-aeldre-bonus/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

De handicappede, psykisk og fysisk udviklingshæmmede medborgere, deres pårørende og organisationer føler ofte at de er nederst i det velfærdspolitiske hierarki.
En følelse der blev underbygget, da der aktuelt blev indgået en budgetaftale i Odense Byråd den 17.september. En aftale hvor der var ekstra driftsmidler til hhv. folkeskolen og især ældreplejen. Men ikke i første omgang noget til handicap området.

Vi har talt med hhv. Jon Boje Jensen og Ib Poulsen, der i flere år har været aktive i den lokale afdeling af handicaporganisationen LEV, hvor de oplever at den forråelse der fandt sted dengang handicap området blev varetaget af Åndssvageforsorgen, nu har fundet nye udtryk overfor de udviklingshæmmede, der på den ene side har fået ligeværdige borgerrettigheder. Men fordi de er udviklingshæmmede, ikke har de samme muligheder som andre, hvis de ikke får den nødvendige støtte til at have et liv, som de fleste.

Se også:http://osrtv.dk/2020/02/07/aandssvag-ikke-forraaelsen-igen/
eller: http://osrtv.dk/2021/08/19/skal-handicappede-have-vaerdigt-liv/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

Odense Budget med Ældre Bonus.

Odense Budget med Ældre Bonus.

Ældre plejen var den store vinder, da et flertal i Odense Byråd efter en lang dag og nats forhandlinger indgik et budgetforlig for kommunens økonomi de kommende år.
Ekstra 93 millioner, svarende til 200 nye medarbejdere og yderligere 20 millioner til andre indsatser blev der givet til et hårdt ramt velfærdsområde, der kæmper med mangel på uddannet arbejdskraft stort sygefravær. Der kom også ekstra penge til folkeskolen, hvor der skal være forsøg med 2 og 3 lærerordninger på udvalgte skoler.
Og så blev der i alt fordelt ekstra214 millioner,  på større og små ting lige fra flere vandposter i offentlige rum – støtte til LGBTQ miljøet med et husleje tilskud til foreningen LAMBDA på 400.000  – og op til 50 millioner til iværksættelse af den ambitiøse Odense Klima neutral i 2030 plan.

Aftalen blev underskrevet af 7 ud byrådets 8 partier. Kun Enhedslisten står udenfor. Primært fordi de havde satset på ekstra penge til Handicapområdet, der må nøjes med en række workshops for handicaporganisationerne i oktober.

Vi var med til pressemøde og talte med de trætte men tilfreds forhandlere og så Enhedslistens Reza Javid, der følte at det var et forlig, der skulle tilgodese de borgerlige.

Se også:http://osrtv.dk/2021/09/15/odenses-groenne-fremtid-ser-lidt-lysere-%f0%9f%8c%8f%e2%99%bb%f0%9f%91%87/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense Budget med Ældre Bonus.

Hjerter for syriske flygtninge.

Hjerter for syriske flygtninge.

Midt i en fragmenteret virkelighed med mange forskellige politiske dagsordner, ville aktivister fra Racismefri By, onsdag eftermiddag bede de folkevalgte medlemmer af Odense Byråd tage stilling til de umiddelbart uforståelige inddragelser af opholdstilladelser til syriske flygtninge, der ikke ønsker at vende hjem til diktatoren Assads regime i provinsen omkring Damaskus.

Vi var med da en enkelt socialdemokrat sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten lod sig fotografere sammen med de hjerter, der blevet symbolet på kampagnen for en anstændig udlændingepolitik på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet og de borgerligere partier holder hinanden fast i evige kappestrid om hvem der kan føre den hårdeste og strammeste politik overfor især ikke-vestlige medborgere.  En kappestrid, der nu er blevet udfordret af en ny gruppe af flygtninge, som kommer fra det Afghanistan, der nu kontrolleres af et Taleban regime, som heller ikke bryder sig om forrædere.

En ny situation, som Racismefri By tror og håber, kan vise sig at åbne vejen for en anden politisk holdning til de syriske flygtninge.

Se også: http://osrtv.dk/2021/03/19/kaere-borgmester-boern-din-by-bange/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Hjerter for syriske flygtninge.