Kategori arkiver: POLITISK

Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?

Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?
Så skal der igen indføres særlige regler for en særlig gruppe borgere.
Den socialdemokratiske regering har præsenteret et forslag om at alle flygtninge og indvandrere på integrations-ydelse og kontanthjælp skal mødes med et krav om aktivering 37 timer om ugen.
Et udspil der vækker bekymring ude i kommunerne, hvor det kan koste mange penge og resurser,  løse S-regerings ambition om at vise hård udlændingpolitik.

Vi har mødt Odenses socialrådmand Brian Dybro og byrådsmedlem Cæcilie Crawley, der sidder i det politiske udvalg for beskæftigelses og socialforvaltningen.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Aktivering for den indre svinehund. Eller velment socialpolitik?

Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?

Fattige. Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?
Uambitiøst. Uden retning. Invitation til højrefløjen. Sådan lyder nogle af kommentarerne til en længe annonceret Ydelseskommission, der skal se på de ”fattigydelser”, der har medført at mere end 60.000 børn vokser op i familier, der lever under den danske fattigdomsgrænse.

Vi har talt med SF’s Karsten Hønge, der frygter at den socialdemokratiske regerings oplæg til den nye kommission er designet til en aftale med de borgerlige partier. Dels fordi et nyt kontanthjælpssystem ikke må koste flere penge, og så fordi det skal passe ind i en politisk virkelighed, hvor bl.a. den fattigdomsskabende integrationsydelse, er blevet en del af det udlændingepolitiske mantra, der er en hellig ko for et stort flertal på Christiansborg.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvem skal vedblive fattige om hvem skal ikke?

Velfærd med sparekniv på struben.


Velfærd med sparekniv på struben:
Selv om et byrådsflertal gerne vil prioritere kernevelfærden i Odense, så var der igen i 2019 sten i skoene flere steder. Folkeskolen skal inkludere flere børn med særlige behov i almindelige klasser – Kommunalt plejecenter blev lukket for at få råd til finansiering af privat plejehjem – Sygefraværet toppede i ældre og handicap forvaltningen – Og så er der også i Odense mangel på SoSu’er fordi de unge fravælger uddannelser som velfærds arbejdere.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Velfærd med sparekniv på struben.

Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 – vol.2


Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 . Farvel til politiske profiler og udsigt til nedrivninger og tvangsflytninger.
Per Berga. En god kammerat og en kæmpe på den lokale venstrefløj døde i oktober.
Venstres Jane Jegind stiller ikke op til næste valg. Hun vil nå mere end noget med politik i sit liv.
JEG FLYTTER IKKE. Ghettoplanen åbenbarede sin brutalitet i bydelen Vollsmose, hvor 3000 beboere skal tvangsflyttes i de kommende år.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Fra det lokalpolitiske overdrev i Odense 2019 – vol.2

Odense som Klimaførerhund?


Odense som Klimaførerhund?
Borgmester Peter Rahbæk Juel foreslår at Odense skal have sin egen lokale, kommunale klimaplan.
Noget der umiddelbart synes overflødigt når Danmark om lidt får en national klimaplan. Men med det skuffende resultat af det netop afsluttede FN klimatopmøde Cop 25 i mente, så måske er en god ide, fordi der herfra og mange år frem er brug for at alle gode kræfter på alle niveauer tages brug – hvis man vil tage videnskabens forudsigelser om den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer, bare en lille smule alvorligt.
Vi har spurgt borgmesteren og byrødder fra de Radikale og det nye klimavenlige Dansk Folkeparti om hvordan de ser en lokal klimaplan realiseret i Odense.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense som Klimaførerhund?

Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!


Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!
Danmark har fået en ny Finanslovsaftale for 2020 og årene frem. En aftale, der alene på det traditionelle gruppebillede foran døren til Finansministeriet signalerede nye tider. Ikke kun fordi de blå sorte slipsedrenge fra de borgerlige partier var skiftet ud med et par rød grønne kvinder. Men også fordi det var en aftale som for første gang i mange år var renset for symbolske udlændingepolitiske stramninger – til fordel for prioritering af miljø, klima og velfærd.
Vi har fået en rød, grøn vurdering af Finansloven, fra tidligere rådmand for Enhedslisten, Brian Skov Nielsen, der ser aftalen, som første etape i et langt og hårdt Tour de Grøn Velfærd, der også kræver sammenhold på det nye flertals-hold i Folketinget.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Finanslovsaftale. 1ste etape i langt, hårdt Tour de Grøn Velfærd!

100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!


100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!
Det er i disse dage 10 år siden Danmark var vært for COP 15. Et FN Klimatopmøde, hvor der dengang var store forventninger om at det så skulle være der, hvor FN’s medlemslande skule indgå forpligtigende aftaler om reduktion af de drivhusgasser, der skaber den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.
Så vi har været en tur i arkiverne og fundet en reportage fra 12.december 2009, hvor omkring 100.000 forventningsfulde demonstranter gik fra Christiansborg til Bella Centret, hvor Lars Løkke havde insisteret på at overtage formandskabet for COP 15 fra Connie Hedegård, der havde brugt mere end et år på at forberede et klimatopmøde, der kunne have været historisk.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til 100.000 Klimademonstranter i Københavns gader!

Socialt ansigt i EU?

Socialt ansigt i EU?
Social Dumping i Nord, Woorking Poor i Tyskland og England, Fattigdom i Øst og Gældskriser i Syd, har skabt social utilfredshed og EU skepsis i et stort og økonomisk ulige europæisk fællesskab, hvor det har været fri bevægelighed af varer, kapital og vandrende arbejdskraft, der har stået øverst på dagsordenen.
Men Brexit og fremgang for højre nationale og andre EU skeptiske partier, har fået EU kommissionen til at lancere en såkaldt Social Søjle, der med en række socialpolitiske anbefalinger på sigt skal være med til at skabe et mere socialt lige EU, hvor der måske, måske også skal en europæisk minimumsløn.

Vi har mødt Velfærdsforsker Jon Kvist, fagforeningsfolk og en række danske politikere fra højre til venstre for at få nogle bud på om den nye Sociale Søjle kan gøre en forskel i den realpolitiske verden.

Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til Socialt ansigt i EU?

Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?


Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?
Hvad stiller vi op når klimaforandringerne når sit ”tipping point” tidligere end forudsagt?
Vil vi synes det bliver fedt når vejret bliver både Varmere, Vådere og Vildere?
Vi har apropos endnu et internationalt klimatopmøde, COP25 i Madrid fundet nogle lokale kommentarer fra klimaforsker Sebastian Mernild og klimakunstner Jens Galschiøt, der bl.a. forklarer konsekvenserne, når det omtalte ”tipping point” kommer.
Og så har vi pakket de dystre forudsigelser ind i et håb fra et lokalt bidrag til de internationale klimastrejker, der er opstået verden over i 2019.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?

FLERE voksne i daginstitutionerne, MINIMUMSNORMERINGER nu!


FLERE voksne i daginstitutionerne, TID til trøst, omsorg og nærvær, MINIMUMSNORMERINGER nu!
Sådan lyder det efterhånden velkendte krav fra børn, forældre og pædagoger. Og deres råb er da også blevet hørt, men det betyder langt fra, at en model for indførsel af lovbestemte minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner er på plads.
Selvom regeringen og støttepartierne har lovet minimumsnormeringer frem mod 2025, mangler de stadig at blive enige om hvordan, det skal foregå i praksis. I forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger, forsøger partierne at finde en model, men de er langt fra hinanden, for SF og Enhedslisten vil have, at normeringen skal gøres op som et gennemsnit pr. institution, imens de Radikale vil opgøre normeringerne som et gennemsnit blandt alle institutionerne i en kommune.
Bliver modellen som de Radikale gerne vil have det, risikerer man, at ikke alle institutioner vil opleve, at der kommer flere voksne – og er det så overhovedet minimumsnormeringer?
Vi har spurgt forælder Thomas Graven og Odenses radikale Børn- og Unge rådmand Susanne Crawley Larsen

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til FLERE voksne i daginstitutionerne, MINIMUMSNORMERINGER nu!