Kategori arkiver: POLITISK

Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Skal 3 skolebørn fra Odense og deres far, mor og storesøster sendes tilbage til diktatoren Assads regime, som de er flygtet fra. Eller skal de indsættes på et dansk udrejsecenter uden penge og rettigheder på ubestemt tid.

Nej det er meningsløst og vi vil savne jer. Sådan lød et følelsesladet budskab, da nogle hundrede odenseanere, mest skoleelever fra Tarup Skole, var mødt frem på Flakhaven, for udtrykke deres støtte til en herboende syrisk familie, der for kort tid siden har fået en besked fra Udlændingestyrelsen om at de ikke kan få forlænget deres opholdstilladelse, og at de skal forlade Danmark senest den 23.oktober.

Se også: http://osrtv.dk/2021/04/17/nye-ofre-signalpolitikkens-hellige-navn/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Skoleelever støtter udvisningstruede kammerater.

Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

De handicappede og deres organisationer har længe følt sig nederst i det velfærdspolitiske hierarki. Noget der blev bekræftet da regeringen i juni indgik, den årlige økonomiaftale med KL.
Så derfor brugte de Folketingets åbning til flere steder i landet, at appellere til af de kommende finanslovsforhandlinger giver bedre rammer for de handicappede ude i de kommunale økonomier.

Vi var med på en regnvåd Flakhaven i Odense, hvor bl.a. forældre fra LEV og initiativet #enmillionstemmer kom med rystende eksempler fra en socialpolitisk virkelighed, hvor de økonomiske hensyn ofte prioriteres førend borgernes retskrav.

Se også: http://osrtv.dk/2020/02/07/aandssvag-ikke-forraaelsen-igen/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Lovet et løft. Men smidt i en grøft.

Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Nu skal der sættes turbo på Klimaloven. Efter at den seneste rapport fra FN’s klimapanel anskueliggjorde at den globale opvarmning stiger hurtigere end hidtil forventet, så har klimaminister Dan Jørgensen nu præsenteret en køreplan for, hvad der skal træffes af klimapolitiske beslutninger frem mod 2025.

Men køreplanen er blevet mødt med skepsis fordi den netop kun er en køreplan, og fordi regeringen stadig satser på at nye, endnu ikke hverdags-testede teknologier, skal opfylde reduktions-målene uden alt for stor indgriben i den virkelighed vi lever i dag.

Vi har talt med 2 lokale klimaaktivister Morten Lisberg fra den Grønne Studenterbevægelse og Henrik Pedersen fra MS, der hver især savner handle kraft og politisk mod til at iværksætte de nødvendige skridt til at også Danmark bidrager til kampen mod den globale opvarmning.

Se også: http://osrtv.dk/2021/09/09/gris-paa-gaflen-landbrug-klima-balance/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Klima Køreplan. Mange ord. Få reduktioner.

Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

Kan vi få en bedre ældrepleje i Odense Kommune. Hvad er ikke godt nok i dag og hvad kan gøres bedre. Det var de overordnede spørgsmål da Ældresagen havde inviteret til valgmøde med de fleste af de politiske partier, der stiller op til byrådsvalget i Odense i november måned.
Vi var med på sidelinjen for at spørge om den aktuelle beslutning om 93 millioner til 200 nye medarbejdere i hhv. hjemmehjælpen og plejecentrene kan løfte en spareramt velfærdsydelse til et anstændigt niveau.

Og nok så vigtigt om det kan lykkes at få nok uddannet personale til et område, hvor der allerede nu men også i årene frem er mangel på uddannet arbejdskraft i et fag, der som andre traditionelle kvindefag, værdi sættes under gennemsnittet på det danske arbejdsmarked.

I Odense vil antallet af borgere over 80 år stige med tæt på 50% de næste 10 år og på Fyn forudser FOA, at der om 5 år i 2026 vil mangle 3600 uddannede sosu assistenter – og hjælpere, hvis man vil opretholde det nuværende service niveau, så på en eller måde skal der ske noget for sikre personale nok.

Se også: http://osrtv.dk/2019/06/28/sosu-soeges/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Værdig Ældre pleje i Odense. Er det muligt?

De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

Først sagde de fra – men nu vil de godt være med alligevel.
En skattestigning på 0,07% og 4½ million i et 13 milliarder stort budget, var det der skulle til for at Enhedslisten, som det sidste ud af byrådets 8 partier har tilsluttet sig årets budgetaftale for 2022 og årene frem.

Efter at Borgmesteren og 7 ud af 8 partier i Odense Byråd – den 17.september præsenterede en budgetaftale, hvor det især var var 200 nye stillinger i ældreplejen, der stod og blinkede – så kom der en uge efter en ekstra gave fra Christiansborg, da Odense kommune fik Ja til en ekstra skattestigning på 0,07%, der nu fuldender den såkaldte velfærdsprocent, som et snævert – ikke borgerligt – flertal vedtog tilbage i 2016.
Og da Enhedslisten var del af velfærdsprocent aftalen så har de nu kunne være med til at fordele ekstra 21.8 millioner til såkaldt kernevelfærd. Ekstra penge hvor 16 millioner skal bruges på inklusions opgaver i Folkeskolen – 1.5 million skal gå til en gæstekok ordning på plejecentrene – og for Enhedslisten nok så vigtigt 4.5 millioner ekstra til handicap området.
4.5 millioner hvoraf den ene skal gå til de 2 specialskoler Enghaveskolen og Nørrebjerg skolen – og de 3.5 skal fordeles efter samråd med de lokale handicap organisationer i starten af 2022.

Se også: http://osrtv.dk/2021/09/18/odense-budget-aeldre-bonus/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til De sagde nej, nej. Enhedslisten med i Odenses Budget 22.

Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

De handicappede, psykisk og fysisk udviklingshæmmede medborgere, deres pårørende og organisationer føler ofte at de er nederst i det velfærdspolitiske hierarki.
En følelse der blev underbygget, da der aktuelt blev indgået en budgetaftale i Odense Byråd den 17.september. En aftale hvor der var ekstra driftsmidler til hhv. folkeskolen og især ældreplejen. Men ikke i første omgang noget til handicap området.

Vi har talt med hhv. Jon Boje Jensen og Ib Poulsen, der i flere år har været aktive i den lokale afdeling af handicaporganisationen LEV, hvor de oplever at den forråelse der fandt sted dengang handicap området blev varetaget af Åndssvageforsorgen, nu har fundet nye udtryk overfor de udviklingshæmmede, der på den ene side har fået ligeværdige borgerrettigheder. Men fordi de er udviklingshæmmede, ikke har de samme muligheder som andre, hvis de ikke får den nødvendige støtte til at have et liv, som de fleste.

Se også:http://osrtv.dk/2020/02/07/aandssvag-ikke-forraaelsen-igen/
eller: http://osrtv.dk/2021/08/19/skal-handicappede-have-vaerdigt-liv/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hvor var de handicappede. Er forråelsen på vej tilbage?

Odense Budget med Ældre Bonus.

Odense Budget med Ældre Bonus.

Ældre plejen var den store vinder, da et flertal i Odense Byråd efter en lang dag og nats forhandlinger indgik et budgetforlig for kommunens økonomi de kommende år.
Ekstra 93 millioner, svarende til 200 nye medarbejdere og yderligere 20 millioner til andre indsatser blev der givet til et hårdt ramt velfærdsområde, der kæmper med mangel på uddannet arbejdskraft stort sygefravær. Der kom også ekstra penge til folkeskolen, hvor der skal være forsøg med 2 og 3 lærerordninger på udvalgte skoler.
Og så blev der i alt fordelt ekstra214 millioner,  på større og små ting lige fra flere vandposter i offentlige rum – støtte til LGBTQ miljøet med et husleje tilskud til foreningen LAMBDA på 400.000  – og op til 50 millioner til iværksættelse af den ambitiøse Odense Klima neutral i 2030 plan.

Aftalen blev underskrevet af 7 ud byrådets 8 partier. Kun Enhedslisten står udenfor. Primært fordi de havde satset på ekstra penge til Handicapområdet, der må nøjes med en række workshops for handicaporganisationerne i oktober.

Vi var med til pressemøde og talte med de trætte men tilfreds forhandlere og så Enhedslistens Reza Javid, der følte at det var et forlig, der skulle tilgodese de borgerlige.

Se også:http://osrtv.dk/2021/09/15/odenses-groenne-fremtid-ser-lidt-lysere-%f0%9f%8c%8f%e2%99%bb%f0%9f%91%87/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Odense Budget med Ældre Bonus.

Hjerter for syriske flygtninge.

Hjerter for syriske flygtninge.

Midt i en fragmenteret virkelighed med mange forskellige politiske dagsordner, ville aktivister fra Racismefri By, onsdag eftermiddag bede de folkevalgte medlemmer af Odense Byråd tage stilling til de umiddelbart uforståelige inddragelser af opholdstilladelser til syriske flygtninge, der ikke ønsker at vende hjem til diktatoren Assads regime i provinsen omkring Damaskus.

Vi var med da en enkelt socialdemokrat sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten lod sig fotografere sammen med de hjerter, der blevet symbolet på kampagnen for en anstændig udlændingepolitik på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet og de borgerligere partier holder hinanden fast i evige kappestrid om hvem der kan føre den hårdeste og strammeste politik overfor især ikke-vestlige medborgere.  En kappestrid, der nu er blevet udfordret af en ny gruppe af flygtninge, som kommer fra det Afghanistan, der nu kontrolleres af et Taleban regime, som heller ikke bryder sig om forrædere.

En ny situation, som Racismefri By tror og håber, kan vise sig at åbne vejen for en anden politisk holdning til de syriske flygtninge.

Se også: http://osrtv.dk/2021/03/19/kaere-borgmester-boern-din-by-bange/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Hjerter for syriske flygtninge.

Odenses grønne fremtid ser lidt lysere ud 🌏♻👇

Odenses grønne fremtid ser lidt lysere ud 🌏♻👇

Nu er Odenses grønne fremtid planlagt. Et bredt politisk flertal i byrådet har udarbejdet en Klimahandleplan, der skal være styrende for Odenses mål om at være CO2 neutral i 2030. Klimaplanen er blevet til, i kølvandet på en række anbefalinger fra en ekspertgruppe – den såkaldte klima Task-force til hvordan Odense bliver CO2 neutral senest i 2030, Her pegede eksperterne på energi og transportområdet som afgørende for Odense klimaneutrale fremtid. Og de anbefalinger har de politiske partier bag planen så næsten fulgt.
Men lige præcis den kontroversielle del om at benzin og dieselbiler skal ud af bymidten – de såkaldte nul-emissions zoner, som Task-forcen påpeger som nærmest uundgåeligt i forhold til at nå 2030 målet, var ikke at finde i politikernes klimahandleplan, som de præsenterede på et pressemøde tirsdag middag.

Se også: http://osrtv.dk/2021/06/25/odenses-klima-ambitioner-ambitioese-nok/

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Odenses grønne fremtid ser lidt lysere ud 🌏♻👇

Valgflæsk på gaflen til de ældre.

Valgflæsk på gaflen til de ældre.

De tre borgerlige partier, Konservative, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti har for alvor stillet sig op i rækken af politiske partier, der har travlt med at kaste valgflæsk efter vælgerne, frem mod byråds-valget i november i år.
De har nu lavet et 9 sider langt ældreudspil, som de kalder fremtidens ældrepleje. Et udspil de håber og tror på, kan sætte retningen for ældreplejen i Odense de kommende år. Vi var med, da de tre partier præsenterede deres fælles ældreudspil på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Valgflæsk på gaflen til de ældre.