Kategori arkiver: SOCIALT

Kontroversielle søstre bevarer tilskud.

Kontroversielle søstre bevarer tilskud.
Der er bred politisk opbakning til indsatser mod negativ social kontrol. Så derfor var der også masser af medvind og store forventninger til den nye frivillige forening ”Søstre mod vold og kontrol” da den med ildsjælen Kefa Abu Ras som frontfigur, blev stiftet i 2020, hvor Odense Byråd skulle tage stilling til række anbefalinger fra en ekspertgruppe, der blandt andet foreslog at inddrage civilsamfundet i de kommunale indsatser mod negativ social kontrol.
Men da en lokal aftale på 1.5 million, sammen med nogle nationale puljer på i alt 5.8 millioner gav foreningen råd til at lønne 3 fastansatte ledere med direktørtitler, så kom der gang i en række kritiske påstande fremsat på sociale medier. Påstande som den konservative Tommy Hummelmose, fik sat på byrådets dagsorden i flere omgange.
Og selv om der i foråret 2022 blev brugt omkring 700.000 kroner på en uvildig advokat undersøgelse, der i april, frikendte søstre ud fra et juridisk synspunkt, så foreningens kommunale tilskud endnu engang været til debat i byrådet, hvor de Konservative og Venstre kom i mindretal, da Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten valgte at holde fast i den oprindelige bevilling på 1.5 million, der var til og med 2023.
Vi har prøvet at tegne et rids af et uskønt forløb, der måske kunne have været undgået, hvis der fra starten havde været en klar forventnings afstemning imellem de frivillige og de kommunale indsatser mod et problem alle er enige der bør gøres noget ved.

Kontroversielle søstre bevarer tilskud. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen.http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om baggrund på https://www.youtube.com/watch?v=EDgLd71vMew&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Kontroversielle søstre bevarer tilskud.

Social Dumping på Fynsværket.

Social Dumping på Fynsværket.
På Fyn tjener en organiseret stilladsarbejder minimum 210 kroner i timen. På Fynsværket tilbyder en polsk underentreprenør sine stilladsarbejdere 75-95 kroner i timen. Selvfølgelig uden pension, overarbejde eller andre tillæg.
Vi var med da Stilladsklubben Fyn sammen med kollegaer fra resten af landet var mødt op for demonstrere imod en udnyttelse man finder på mange fynske og danske arbejdspladser, hvor en dansk virksomhed hyrer en entreprenør, der igen hyrer en underentreprenør – i dette tilfælde et polsk stilladsfirma – der ansætter udenlandske arbejdere på løn og arbejdsvilkår langt fra gældende overenskomster.
Vi talte også med den lokale afdeling af 3F Transport, der er parat til at varsle konflikt og faglig blokade af Fjernvarme Fyn, hvis ikke løn og arbejdsforhold, bliver bragt i orden på en kommunalt ejet virksomhed i en by hvor der er lokale aftaler om kædeansvar.
Social Dumping på Fynsværket bliver også vist i den næste udgave af TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se også debat om social dumping i DK og EU på https://www.youtube.com/watch?v=FrFSzsJ33yY&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Social Dumping på Fynsværket.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve. Skal kontanthjælpsmodtagere, der uretmæssigt er blevet straffet med reduktioner i den månedlige ydelse, have pengene refunderet?  Nej siger et byrådsflertal i Odense.  Selv om Ankestyrelsen i en undersøgelse fra april måned har påvist fejl i 10 ud af 11 økonomiske sanktioner med kontanthjælpsmodtagere over 30 år, så holder et byrådsflertal fast at kommunen, i de aktuelle sager ikke forpligtiget til at betale pengene tilbage. Noget der har oprørt Enhedslistens Reza Javid, der mener at selv de svageste borgere har brug for god gammeldags borgerlig anstændighed og at kommunen har en moralsk forpligtigelse til at rette fejlene, selv om de ramte ikke selv har klaget til Ankestyrelsen.
Odense Kommune pålagde 2021 i alt 1704 job – og aktivitets parate kontanthjælpsmodtagere økonomiske sanktioner. Straffe der i de fleste tilfælde er udført af et såkaldt sanktionsteam, der ikke har nogen personlig kontakt til de berørte borgere.
Vi har talt med Reza Javid der foreslår at man foretager en straks tilbagebetaling til de 10 personer, som Ankestyrelsen har fundet fejlbehandlet. Primært fordi de ikke er oplyst om begrundelsen for straffen og muligheden for at anke afgørelsen.  Og at man erstatter det særlige sanktionsteam med resurser til de sagsbehandlere, der har den personlige kontakt med borgerne.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve. Kan også ses i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/ Se også Fattig med fattig på https://www.youtube.com/watch?v=biV_GBPu6Co&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Anstændighed gælder ikke fattigrøve.

Udsatte Festival i Munke Mose.

Udsatte Festival i Munke Mose, der var arrangeret afSAND de hjemløse egen organisation sammen med Landsforeningen af Væresteder og avisen HUS Forbi, blev styret af ordkunstneren Per Vers, imens Gasolin Kim Larsen kopi bandet leverede baggrundsmusikken til aktiviteter, med mulighed for lidt af hvert – lige fra at skrive en drøm – til at vinde medaljer på sportspladsen – og deltage i en særlig omgang Musik Banko på en dag hvor det vigtigste var at komme ud og møde andre – efter en periode hvor de mange Corona restriktioner har fået nogen udsatte til at føle sig ekstra udsatte.

Udsatte Festival i Munke Mose,

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Udsatte Festival i Munke Mose.

Armene op i Evigglad.

Armene op i Evigglad.
Hvert 3de barn der starter i folkeskolen er ikke motorisk alderssvarende. Og da en masse forskning også viser at bevægelse gavner børns læring og trivsel, så giver det mere end god mening at tænke fysisk bevægelse ind i legene i de daginstitutioner, der i dag er en stor del af de fleste børns hverdag.
Vi var med da Børnehuset Evigglad i Vollsmose blev et DGI certificeret leg – og bevægelseshus, efter at pædagogerne havde deltaget i et kursusforløb om hvordan idræt og leg med bevægelse kan blive en integreret del af den pædagogiske praksis.
Armene op i Evigglad. Kan også ses i TV Odense min By http://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Armene op i Evigglad.

Fattig med Fattig på!

Fattig med Fattig på! Priserne stiger og stiger og stiger. Så hos Stop spild lokalt, Odense har de frivillige oplevet en kæmpe stigning i efterspørgslen på den gratis overskudsmad, de hver dag deler ud til kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, hjemløse og nu også ukrainske flygtninge.

Vi har været med til en uddeling og talt med socialrådgiver-forkvinde, Mie Vode Moll om behovet for, at regeringens fokus på ekstra hjælp i en særlig situation også finder vej til nogen af de fattigste i vores velfærdssamfund.

Fattig med Fattig på! Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om Ydelseskommission der fordrer hunden med egen hale https://www.youtube.com/watch?v=36In1Eh1NZo&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Fattig med Fattig på!

Pårørende har også brug for hjælp.

Pårørende har også brug for hjælp.
At være pårørende til en meget alvorlig langvarig sygdom, kan være et mere end almindeligt hårdt opslidende arbejde. Så derfor har flere kommuner, heriblandt Odense, iværksat forskellige tilbud, der hjælper og støtter pårørende til bl.a. demente og kronisk syge.
Vi var med da Pårørenderådgivningen i Odense Kommune inviterede til foredrag med Anja Holst, hvis mand, tilbage i 2017, pludselig midt i livet, fik konstateret en alvorlig demens lidelse. En sygdom der ikke kun ramte manden, men hele familien.
En situation der i det lange løb også kalder på støtte og vejledning til de pårørende. Du kan finde mere information om den odenseanske rådgivning på https://www.odense.dk/paaroerenderaadgivningen/om-paaroerenderaadgivningen/til-paaroerende/over18aar

Pårørende har også brug for hjælp. Kan også ses i TV Udsyn på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Pårørende har også brug for hjælp.

Grov udnyttelse på danske arbejdspladser.

Grov udnyttelse på danske arbejdspladser.
Rumænske og polske værftsarbejdere der arbejder for 50 kroner i timer imens de betaler arbejdsgiveren for ophold, mad og transport. Kinesiske kokke der bor i baglokaler til københavnske restaurator, hvor arbejdsgiver både tilbageholder deres løn og deres pas. Filippinske chauffører der aflønnes med 15 kroner i timen imens de lever og bor i deres lastbiler på store rastepladser.
Store offentlige byggerier som det nye fynske supersygehus. Den odenseanske letbane og den københavnske metro, der bliver bygget af et virvar af underentreprenører, der ikke overholder danske overenskomster. Arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor i et frit indre marked i EU, har de sidste 10-15 år produceret masser af eksempler på Social Dumping, hvor grådige arbejdsgivere ikke lever op til nationale standarder for løn og arbejdsforhold i bl.a. Danmark.
Og hva’så? Vi har med udgangspunkt i debatmøde om et ”Socialt Retfærdigt EU” prøvet at finde nogle svar på den danske fagbevægelses udfordringer i disse år. Medvirkende er bl.a. Nikolaj Villumsen EU parlamentsmedlem for Enhedslisten og Nadja Abelgren Olsen, der er EU chef i fagforbundet 3F.

Grov udnyttelse på danske arbejdspladser Se også: http://osrtv.dk/2022/05/07/social-dumping-eller-social-retfaerdighed/ og om moderne slaveri: https://www.youtube.com/watch?v=TAnLod_JIOA&t=2s

Udgivet EU, SOCIALT | Kommentarer lukket til Grov udnyttelse på danske arbejdspladser.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.
Serviceloven, der i 1998 erstattede tidligere tiders sociallovgivning, ville gerne sikre at udviklingshæmmede og handicappede fik et reelt og ligeværdigt medborgerskab. Men da man som handicappet eller udviklingshæmmet har brug for hjælp til at kunne fungere på lige fod, så har det været en konstant socialpolitisk kamp, at finde de rigtige resurser til den nødvendige støtte.
Vi har været med såkaldt Handicap Topmøde i Odense, hvor kommunens Ældre – og Handicap forvaltningen, ville samle input fra både handicappede medborgere, deres pårørende, fagpersonale og interesseorganisationer, for at kunne give et løft til et velfærdsområde, der har stået bagerst i køen siden et byrådsflertal i 2016, valgte at hæve skatten for at kunne genoprette spareramt kerne-velfærd.

Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen. Sendtider på http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om forråelsen fra Åndssvageforsorgen er på vej tilbage: https://www.youtube.com/watch?v=xaXMCJ4I7sw&t=1s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Handicappede frem i Velfærdskøen? Måske.

Søstre frikendt juridisk set.

Søstre frikendt juridisk set.
Så er der kommet en juridisk afklaring på en række hårde beskyldninger mod foreningen ”Søstre mod Vold og kontrol”. Advokatfirmaet Horten har netop afleveret en juridisk vurdering, af de tvivlsspørgsmål, som bl.a. det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose, har stillet til foreningens troværdighed i flere omgange.
Tvivlsspørgsmål der har handlet om hvorvidt foreningen udelukker medlemmer eller frivillige. Hvorvidt foreningen lægger pres på medlemmer eller frivillige. Om foreningen har begået dokumentfalsk, og om foreningen har berøringsangst overfor kvinder i muslimske familier. 4 beskyldninger, der nu er blevet afvist ud fra et juridisk synspunkt.
Foreningen Søstre mod Vold og kontrol blev stiftet i 2020, hvor der både lokalt og nationalt, var kommet et stort politisk fokus på negativ social kontrol i bl.a. lukkede indvandrermiljøer. Og i november 2020, kunne foreningen indgå en 3 årig samarbejdsaftale med Odense Kommune. En lokal aftale der gav et årligt tilskud på 500.000, der sammen med nogle nationale puljer på i alt 5.8 millioner gav foreningen en umiddelbar god økonomi til både at uddanne frivillige Søstre, men også at lønne 3 fastansatte ledere. Noget der måske var med til at igangsætte en række kritiske påstande fremsat på sociale medier. Påstande som den konservative Tommy Hummelmose, fik sat på byrådets dagsorden i flere omgange, indtil byrådets økonomiudvalg, den 26.januar i år besluttede at bekoste en uvildig advokatundersøgelse, der nu har afklaret hvorvidt der er juridisk hold i de fremsatte påstande.
Vi har talt men hhv. partner ved advokatfirmaet Horten, Rikke Søgård Berth, Tommy Hummelmose og borgmester Peter Rahbæk Juel om en undersøgelse, der har kostet Odense Kommune 770.000 kroner.
Det er ikke lykkes os at få en kommentar fra foreningen ”Søstre mod vold og kontrol”. Men på Fyens.dk er direktør Maja Løvstrup citeret for at ” advokatundersøgelsens konklusioner, var “forventelige” og at ”nogen mangler viden om vores arbejdsmetoder, og det tager vi til efterretning. Vi vil fremover være tydeligere i vores kommunikation om, hvordan vi arbejder ”

Søstre frikendt juridisk set kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen – sendetider på http://osrtv.dk/sendetider/

Se også “Pigen på Altanen” https://www.youtube.com/watch?v=roaBt2CmnEE&t=841s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Søstre frikendt juridisk set.