Kategori arkiver: SOCIALT

Menneskehandel lige her i Odense.

Menneskehandel lige her i Odense.
70 prostituerede sexslaver på 10 bordeller midt i Odense. Sådan lyder overskriften på en af de mere forstemmende nyheder på fyens.dk her tæt på Jul. Og da vores TV program Udsyn i denne uge, i en anden aktuel anledning viser en dokumentar om menneskehandel, så her er et program hvor man blive klogere på omfang og mekanismer i udnyttelse af fattige menneskers arbejdskraft.
Menneskehandel, også kendt som Trafficking anses for at være den hurtigst voksende kriminalitetsform i verden. Og handel med mennesker trives godt, i en globaliseret verden, præget af fattigdom og ulighed.
Men HVAD gør Danmark, HVAD gør EU for at leve op til strategier, handleplaner og direktiver om bekæmpelse af handel med mennesker? Vi har mødt nogen af de organisationer, der i deres arbejde møder ofrene for menneskehandel, både illegale sexarbejdere, men også kinesiske kokke, filippinske chauffører og østeuropæiske gartnere. Også så har vi talt med hhv. EU parlamentsmedlem Christel Schaldemose og MF’er Søren Søndergaard om hvorvidt de politiske strategier virker efter hensigten.
Se sendetider på Udsyn https://osrtv.dk/sendetider/  og se mere om menneskehandel lige her i Odense på https://www.youtube.com/watch?v=HsUs72jnAig&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Menneskehandel lige her i Odense.

Solsikker og usynligt handicap.

Solsikker og usynligt handicap.
”Man kan ikke se på mig, jeg er kognitivt udfordret og pludselig går i stå” fortæller Helle Arndal fra Hjerneskadeforeningen, der har valgt at bære en Solsikkesnor for at signalere, at hun som masser af andre medborgere har et usynligt handicap.
Ideen om et tydeligt kendetegn på at man lider af et usynligt handicap, som enten kræver hensyn eller måske bare tålmodighed fra ens medborgere, blev udviklet i England tilbage i 2016 og er nu blevet adopteret af Odense, der er blevet en Solsikkekommune.
Udover Helle Arndal har vi talt med rådmand Brian Dybro og Center for Mental Sundhed, der håber at Solsikkesnoren kan sætte fokus og fremme forståelsen for at nogen har sværere ved at gebærde sig i offentlige rum.
Solsikker og usynligt handicap. Kan også ses i TV Odense min By. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om handicappolitik på https://www.youtube.com/watch?v=0qxiKf9Y0Z8&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Solsikker og usynligt handicap.

Ser rødt på udsigt til reformer.

Ser rødt på udsigt til reformer.
Den nye regering har bebudet arbejdsudbudsreformer. Noget der plejer at have social slagside. Så vi viser reportager med og om 2 lokale sociale hjælpeinitiativer, ”Stop spild lokalt” og ”Næstehjælperne”, der med stor sandsynlighed får nok at gøre de kommende år.
Først i programmet har vi været til pressemøde på Krisecenter Odense, der har fået midler til initiativer, der skal forebygge vold og drab i parforhold  
Ser rødt på udsigt til reformer. Kan også ses i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=SxDH9F3sXhA
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ser rødt på udsigt til reformer.

Stop Vold og Drab i parforhold.

Stop Vold og Drab i parforhold.
Hvert år bliver i gennemsnit 12 kvinder og 3 mænd dræbt af deres partner eller ekspartner og hvert 4 danske drab er et partnerdrab. Drab, der måske kunne være forhindret, hvis både offer og udøver havde fået hjælp i tide.
Krisecenter Odense kunne mandag præsentere en række nye lokale tiltag, som skal forstærke indsatsen mod partnervold i Odense. Bl.a. en mulighed for ambulant hjælp, hvis man som voldsramt ikke ønsker at flytte ind på krisecentret. Men også et tilbud om rådgivning til voldsudøveren.
Vi var med og talte med centerleder Jannie Steen Urup, socialrådmand Christoffer Lilleholt, byrådsmedlem Cæcilie Crawley og forhenværende ligestillingsminister Trine Bramsen.
Den ekstra indsats er foreløbig finansieret med 3 millioner fra en pulje i Socialstyrelsen og 1 million fra Odense kommune. En indsats der forhåbentlig kan rette op på triste fakta, som viser at der alene i år har der været 10 partnerdrab i Danmark og at der hvert år er 82000 kvinder og 43000 mænd, der udsættes for partnervold, som i sidste ende kan føre til drab.
Stop Vold og Drab i parforhold. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om voldsramte på https://www.youtube.com/watch?v=nsNabDn5j6E&t=1s
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Stop Vold og Drab i parforhold.

Udsyn om ghetto på godt og ondt.

Ghetto på godt og ondt.
Er den danske Ghettolov diskriminerende lovgivning? Det skal nu afprøves ved en EU domstol, der skal tage stilling til om man med udgangspunkt i borgeres etniske oprindelse, kan dømme et boligområde til tvangsflytninger og nedrivninger eller videresalg af lejligheder. Vi har talt med advokaterne Eddie Khawaja og Niels Erik Hansen samt byrådsmedlem Reza Javid, for at få en vurdering af en evt. EU doms betydning for ghettolovens fremtid.
TV Udsyn viser i denne udgave også en dokumentar ”Naboen 1.tv” med og om beboerne i et odenseansk boligkvarter, der har været opført på de omstridte ghettolister i flere omgange.
Udsyn om ghetto på godt og ondt. Kan også ses i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om den omfattende ghettolov på https://www.youtube.com/watch?v=nwWu40C3Qac&t=1228s
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Udsyn om ghetto på godt og ondt.

De oversete i valgkampen.

De oversete i valgkampen 2022.
Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere der lever deres liv gaden hører ikke til blandt de borgere, der er bedst til at bruge deres demokratiske ret til at stemme når der er valg til folketing eller kommunalbestyrelser.
Vi var med da Kirkens Korshær i Odense havde inviteret til en slags valgmøde med de fynske folketingsmedlemmer, Bjørn Brandenborg Socialdemokratiet, Venstres Marlene Ambo-Rasmussen og Victoria Velásquez fra Enhedslisten. Et møde hvor der blandt blev snakket om hvor svært det kan være for socialt udsatte at begå sig en stærkt digitaliseret virkelighed, og så den slående sociale ulighed, der også er i et sundhedsvæsen, hvor der stadig er stor forskel på prioriteringen af fysiske og psykiske lidelser.
De oversete i valgkampen 2022. Bliver også vist i lokal-tv Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se evt. mere om udsattes udfordringer på https://www.youtube.com/watch?v=2PHwdt0dweg&t=9s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til De oversete i valgkampen.

Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.

Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.
Et stærkt foreningsliv er et godt bidrag til at forebygge nogle de sociale udfordringer, der er i bydele som Vollsmose. Så nu foreslår Enhedslisten konkret og kontant, at der dels oprettes et nyt foreningssekretariat, og nok så vigtigt at der afsættes midler til 7 årsværk, der i perioder kan aflønne nogen af de frivillige i bydelens mange foreninger.
Vi var med præsentation af forslaget hos foreningen ”Respekt” på Vollsmose Torv, hvor vi talte med det fynske folketingsmedlem Victoria Velasqués, der håber på opbakning fra andre fynske kollegaer, når de får øje på at Fyn også er nedprioriteret på de boligsociale indsatser, sammenlignet med Århus og Hovedstaden.
Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose. Kan også ses i TV Odense min By. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Vollsmose på https://www.youtube.com/watch?v=UT71zoIqRu8&t=1s

Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Enhedslisten styrker det frivillige Vollsmose.

Sociale Ildsjæle hædret i Odense.

Sociale Ildsjæle hædret i Odense.
Odense rummer en stor mangfoldighed af frivillige sociale foreninger, der byder ind med hjælp og støtte, der hvor de offentlige velfærdstilbud ikke når ud eller er utilstrækkelige, så derfor har kommunen siden 2007 uddelt en årlig frivillig ildsjælepris for at motivere og fastholde de mange sociale frivillige.
Og der var både grandprix musik, fotografering på den røde løber med lokale kendte og feststemning, da Odense Kommune og frivilligcenter Odense igen i år inviterede til Frivillig Galla for at hædre byens sociale ildsjæle, med priser som Kickstarteren, Holdspilleren, den Bæredygtige og Stjernen. Og sidst men ikke mindst Ildsjæleprisen, der i år gik til den Frivillige Sektion af Center for seksuelt Misbrugte.
Sociale Ildsjæle hædret i Odense. Kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om de frivillige hos Center for seksuelt Misbrugte på https://www.youtube.com/watch?v=tSR6sAhPNb4&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Sociale Ildsjæle hædret i Odense.

Handicapfestival i Kerteminde kommune.

Handicapfestival i Kerteminde kommune.
Som et opløftende apropos til en aktuel rapport om tidligere tiders inhumane behandling af udviklingshæmmede medborgere i det der hed Åndssvage forsorgen. Så viser vi her en reportage fra Langeskov kræmmermarked, hvor AOF og Kerteminde Kommune for andet år arrangerede festival for nogen af sine svageste borgere.
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Handicapfestival i Kerteminde kommune.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.

Forståelse og handling mod Mistrivsel.
”Et skifte til gavn for børn og unges mentale trivsel i Odense” sådan lyder overskriften på et politisk forståelses-papir, der skal sikre lokal og kommunal handling imod den stigende grad af mistrivsel, man finder blandt børn og unge. Så nu skal byrådet forhandle om flere initiativer. Lige fra en udvidelse af den eksisterende ordning med gratis psykologhjælp til unge – Øget støtte til de frivillige sociale tilbud, der henvender sig til sårbare unge – til noget med præstations frie læringsmiljøer.
Vi var med da forståelses-papiret blev præsenteret af borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmk’erne Tommy Hummelmose, Susanne Crawley og Christoffer Lilleholt.

Se mere om Forståelse og handling mod Mistrivsel på   https://osrtv.dk/2022/09/16/initiativ-mod-mistrivsel-blandt-boern-og-unge-odense-ser-roedt/ og https://www.youtube.com/watch?v=rshj5qx5yA4&t=1s
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Forståelse og handling mod Mistrivsel.