Kategori arkiver: SOCIALT

Ydelseskommission fodrer hunden med egen hale.

Ydelseskommission fodrer hunden med egen hale.

Skuffelse. På trods af afskaffelse af kontanthjælpsloftet og den forhadte 225 timers regel, så er det længe ventede udspil fra regeringens ydelseskommission, blevet mødt med skuffelse ude i den socialpolitiske virkelighed.
Optimister havde set frem til at udspillet skulle være et opgør med de særligt lave ydelser og regler, der gør at børn og borgere med andre sociale udfordringer end arbejdsløshed, i årevis hænger fast i relativ fattigdom, med indtægter under fattigdoms-grænsen.
Men da oplægget fra regeringen var at det skulle være udgiftsneutralt, og man skal holde fast i det borgerlige mantra om at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, og at der ikke måtte være nogen forbedringer for flygtninge på de særligt lave ydelser, så var håbet at der i det mindste ville være godt nyt til de børn der vokser op i familier med indtægter under fattigdoms-grænsen.

Vi har talt med forkvinden for Dans Socialrådgiverforening i Syddanmark, Mie Vode Moll og Iben Schmidt Ravn der nu i 5 år har været frivillig i netværket Næstehjælperne.

 

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ydelseskommission fodrer hunden med egen hale.

Langtidssyge der hænger fast i systemet.

Langtidssyge der hænger fast i systemet.

Odense ser Rødt har i denne udgave remixet nogle reportager om langtidssyge, der har hængt fast i kontanthjælpssystemet i årevis. En lang tur med skiftende sagsbehandlere og et utal af arbejdsprøvninger, der mest af alt har gjort de syge endnu mere syge.
Grunden til at vi vælger at vise det nu, er at mange håber, det også bliver en del af de socialpolitiske forhandlinger, når der lige om lidt skal tages stilling til udspillet fra den længe ventede Ydelseskommission.

Vi vil lige gøre opmærksom på at de 2 langtidssyge der medvirker, begge efter hhv. 6 og 7 års venten på kontanthjælp nu har fået tilkendt førtidspension.

Sidst i programmet er der et mere opløftende indslag om Mødrehjælpens nyeste genbrugsbutik i Odense.

Kan også ses i TV på kanal Fynboen til og med 4.juni.

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Langtidssyge der hænger fast i systemet.

Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

Selv om beboer-sammensætningen i det lille almennyttige boligområde, der på Christiansborg bliver kaldt Solbakken, i dag maj 2021 ikke berettiger til et stempel, som Ghetto, så har boligminister Kaare Dybvad afvist en ansøgning om en dispensation, fra en dom som ”Hård Ghetto”, der kan betyde både tvangs-flytninger og nedrivning af lejligheder i et boligområde, som hverken beboere, boligselskaber eller de politisk ansvarlige i Odense Kommune, kan genkende som en socialt belastet ghetto.

Dommen som ”Hård Ghetto” kom da den årlige ghettoliste blev offentliggjort 1.december 2020. En liste der måler og vejer boligområder, hvor mere end  50% af beboerne har en ikke-vestlig oprindelse, hvad enten de er født i Danmark eller har dansk statsborgerskab. En liste der vurderer beboerne på gennemsnits-indkomst, beskæftigelse, uddannelsesniveau og domme for en eller anden form for kriminalitet.

Og da der i Solbakken i 2018 og 2019,  var én beboer for meget, der havde en dom for kriminalitet og 7 for lidt der havde en dansk dokumenteret uddannelse udover grundskolen, så blev boligområdet den 1.december 2020 dømt som Hård Ghetto. En dom der ifølge den omfattende Ghettolovgivning betyder at boligmassen skal omdannes, sådan at de 2030, kun må være 40% almennyttige familielejligheder i boligområdet.

Vi har talt med hhv. socialrådmand Brian Dybro, beboerrepræsentant Birthe Ottosen og de involverede boligselskaber boligselskaber CIVICA og FAB, der nu vil overveje om de vil medvirke til tvangs-flytninger og evt. nedrivninger i et boligområde, der i dag maj 2021, på ingen måder ligner en ghetto.

Se også vores dokumentar Naboen 1.tv http://osrtv.dk/2014/01/14/naboen-1-tv/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Boligminister fastholder ”Hård Ghetto” dom i Solbakken.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Det er ikke nyt, at unge der gerne vil en erhvervsuddannelse, kommer i klemme når de skal have en læreplads ude i de private virksomheder. Lige nu siger tørre tal at der i Odense Kommune er 739 erhvervskole-elever, der mangler en læreplads. En situation der stresser eleverne. Men også en situation, der sender kedelige signaler på et tidspunkt, hvor både Odense og resten af Danmark mangler faglært arbejdskraft.

Så derfor har Odense Kommune taget et nyt initiativ til en samarbejdsaftale, hvor flere skal bidrage til at løse et fælles problem. Erhvervslivets brancheorganisationer har i aftalen forpligtet sig på at hjælpe med at åbne døre til de lokale virksomheder – Erhvervs-skolerne skal styrke deres læreplads-opsøgende arbejde – Og så skal elevorganisationen hjælpe med at erhvervskole-elever er klar til at indgå lærepladsaftaler allerede på grundforløbet.

Vi var med da aftalen blev præsenteret på Odense Rådhus, og talte med hhv. Dirk Voss og Dan Johansen, der repræsenterede byggebranchen. Elevrepræsentant, Kaja Nielsen og en håbefuld borgmester Peter Rahbæk Juel.

Se også: http://osrtv.dk/2017/10/11/verden-uden-faglaerte/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til 739 unge odenseanere mangler læreplads. Måske godt nyt på vej.

Skal det endelig blive de lediges tur?

Skal det endelig blive de lediges tur?

Er der brug for at få opdateret dagpengesystemet til virkeligheden anno 2021? Ja lyder det nu fra store dele af fagbevægelsen.
Anstændige dagpenge til lønmodtagere, der hyres og fyres på et fleksibelt arbejdsmarked, har igennem årtier igen og igen været fremhævet, som en væsentlig del af den højt besungne danske arbejdsmarkeds model.
Men da dagpengesatsen der oprindelig var beregnet til at dække 90% af den løn man havde som sit forsørgelsesgrundlag, nu igennem flere år er blevet udhulet langsomt men sikkert, så dækker den nuværende dagpengesats på max. 19.322 før skat, kun 47% af gennemsnitslønnen for danske lønmodtagere.
Så nu har Fagbevægelsen Hovedorganisation FH, meget konkret og pragmatisk, foreslået at ledige der opfylder særlige krav, kan få en højere dagpengesats på 2-4.000 kroner ekstra de første 3 måneder af deres ledighed.

Men da FH’s forslag kun vil tilgodese tre ud af fire medlemmer i det store fagforbund 3F, hvor mange har sæsonbetonet arbejde, så har lokale 3F afdelinger, med udgangspunkt i de hjælpepakker, der er bevilliget til arbejdsfordeling under Coronaen,  foreslået at hæve den månedlige sats med 20% – svarende til 23.000 før skat.

Vi har talt med Torben Knudsen fra 3F Byg, Odense, de fynske folketingsmedlemmer Karsten Hønge SF, Victoria Velásques, Enhedslisten og den tidligere socialdemokratiske dagpengehelt Jan Johansen.

Se også: http://osrtv.dk/2020/01/24/skal-dagpenge-systemet-tages-alvorligt/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal det endelig blive de lediges tur?

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov. 

Det er op ad bakke når Vollsmose borgere og andre modstandere af den omfattende Ghettolov, stadig prøver at undgå tvangsflytning af beboere og nedrivning af boliger i de 15 almennyttige boligområder, der er blevet dømt som Hård Ghetto.

Vi var med til en Corona venlig cykeldemonstration igennem Vollsmose, imens Folketinget den 6.april behandlede et Borgerforslag om at ”ophæve den del af den omfattende Ghettolov, der handler om nedrivning eller videresalg af almennyttige familieboliger i særligt udvalgte boligområder”.

Se evt. også http://osrtv.dk/2021/03/26/mere-stram-ghettolov-paa-nye-flasker/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og Cykler mod Ghettolov.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Mere stram ghettolov på nye flasker.

Et underligt menneskesyn og en urealistisk plan. Sådan karakteriserer bestyrelsesformand i Fyns almennyttige Boligselskab, Erling Nielsen det seneste udspil fra boligminister Kaare Dybvad.
Et udspil der vil udbrede diskriminerede udlejningsregler til 58 boligområder. Målet er at der om 10 år ikke findes boligområder med mere end 30% beboere med ikke-vestlig oprindelse.
Et udspil der ifølge BL – sammenslutningen af Danmarks Almennyttige boligselskaber vil berøre omkring 110.000 beboere i de 58 boligområder, som boligministeriet i sit nye udspil vil gøre til såkaldte forebyggelsesområder. Og at der i pågældende områder er omkring 20.000 beboere med ikke-vestlig baggrund, der så skal finde andre steder at bo.

Et forslag der kommer på et tidspunkt, hvor ingen endnu ved hvilke sociale konsekvenser, det vil få når man har gennemført nedrivninger og tvangsflytninger i 15 såkaldt Hårde Ghettoer, som bl.a. Solbakken og Vollsmose i Odense.

Vi har talt med Erling Nielsen fra FAB og byrådsmedlemmer Brian Dybro og Reza Javid, der er i det politiske udvalg for socialforvaltningen, hvor man har det kommunale ansvar på et boligsociale område.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Mere stram ghettolov på nye flasker.

Første Stik til Johnny.

Første Stik til Johnny.

Johnny Henriksen, tidligere stofmisbruger, blev tirsdag morgen 23.marts 2021, som den første socialt udsatte odenseaner, vaccineret mod Corona.

Vi var med da Kirkens Korshær Varmestue sammen med KFUK’s værested Reden og Odense Kommunes misbrugscenter, var ved at gøre klar til at der kan gives de første 100 Pheizer Vacciner til de borgere, der færdes i miljøet af socialt udsatte misbrugere, der lever deres liv på gaden i Odense.

De socialt udsatte hjemløse misbrugere er ikke forvænt med at blive prioriteret i det danske sundhedsvæsen. Men da overlægen på Misbrugscentret i Odense sammen med byens socialrådmand i januar, gjorde opmærksom på konsekvenserne hvis smitten først får fat blandt de udsatte, så blev der for en gang skyld lyttet. Og kl. 9.03 fik Johnny Henriksen så det første stik på en dag hvor 97 andre socialt udsatte odenseanere også blev vaccineret.

Se også http://osrtv.dk/2021/01/18/corona-udstiller-social-ulighed-sundhedsvaesnet/

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Første Stik til Johnny.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.
Det er nu et år siden at skiferieturister bragte de første tilfælde af Corona smitte til Danmark. Og i dag marts 2021 er de fleste blevet mere end trætte af de mange restriktioner, som smittefaren har udløst. Så da medier og politikere var gået i tomgang over flere ugers debat om hvornår der igen kan åbnes for skoleelever og frisører, så kom et højt antal registrerede smittede i den multietniske bydel Vollsmose, som en gave fra himlen. En opportun lejlighed til at bruge et velkendt mobbeoffer til at fremvise enten hård retorik og politisk mod til at ”slå hårdt ned” og tale om tvang-test og tvang-isolation.

Vi har talt med hhv. Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, Venstres rådmand Christoffer Lilleholt, en Vollsmoseborger og overlæge på indvandremedicinsk klinik OUH, Morten Sodemann om en turbulent uge, der måske kunne have været undgået, hvis der på et tidligere tidspunkt, var taget højde for hvordan en virus trives i tæt befolkede boligområder med særlige sociale udfordringer.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Virus kommer altid fra de fremmede. Nok en omgang til Vollsmose.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.

Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.
”Jeg havde Naivt håbet på lille sprække så vi ikke skal risikere at rive mange boliger ned i Solbakken” sådan lød den umiddelbare kommentar fra Brian Dybro, SF’s rådmand i Odense, da hans partifælle Karsten Hønge, havde været i samråd med boligminister Kaare Dybvad om den dom som ”Hård Ghetto”, der har ramt de ca. 1200 beboere i det lille almennyttige boligområde, der på Christiansborg bliver kaldt Solbakken.
En dom der er blevet afsagt fordi statistik fra 2018-19, viser at i alt 5 beboere fik boligområdet på den forkerte side af kridtstregen, da man offentliggjorde de årlige ghetto-lister den 1. december.
En dom der betyder at der i 2030 kun være 40% almennyttige familielejligheder i området. Noget der kan føre til tvangsflytninger og måske nedrivninger i de kommende år.

Vi har talt med Karsten Hønge og Brian Dybro og tegnet et rids af baggrunden, hvor den omfattende ghettolov, har klare udlændingepolitiske aspekter, der fastholder et folketingsflertal i en kappestrid om hvem, der er hårdest og mest stram. En kappestrid der ikke levner megen plads til almindelig sund fornuft.

Se evt. også om boligselskabernes og kommunens alternative forslag:   http://osrtv.dk/2020/11/03/haard-ghetto-dom-truer-endnu-odenseansk-boligomraade/

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Solbakkens 1200 beboeres fremtid i Samråd.