Kategori arkiver: SOCIALT

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.
Vi sender dem ikke hjem. Men vi hjælper dem heller ikke.
Arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU, har de senere år skabt en skjult og udsat gruppe af hjemløse udenlandske migranter i Danmark og andre europæiske lande.
En gruppe af EU borgere, der bliver fanget i et socialpolitisk tomrum, fordi fællesskabets hellige princip om den frie bevægelighed, som regel overtrumfes af medlemslandenes hellige ret til selv at styre den nationale socialpolitik.

Vi har talt med hhv. Kirkens Korshær, Odense. Projekt Udenfor, Århus og det nationale Rådet for Socialt Udsatte om et overset problem, som få kender omfanget af.

Udgivet EU, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Skal flere ledige have nyttige jobs?

Skal flere ledige have nyttige jobs?
Ja selvfølgelig. Hvem kan dog sige nej til et sådant spørgsmål?
Det kan flere partier i Odense Byråd, når de Konservative formulerer det som et krav om at kommunen, opretter flere Nyttejobs, der er tænkt som en hurtig straks aktivering af de ledige, der søger kontanthjælp første gang.

Vi har talt med forslagsstilleren, den konservative Søren Windell. SF’s rådmand Brian Dybro der kalder det populistisk og en billig omgang. Imens Enhedslistens Reza Javid aktuelt har formuleret et andet forslag, til hvordan Odense Kommune får flere ledige ud i alternative jobs. Et forslag hvor man ansætter ledige og flexjobbere i få timer til en overenskomstmæssig løn, hvor de arbejder med kommunale genbrugsopgaver, der også giver mening på et tidspunkt hvor Odense vil være klimaneutral i 2030.

Begge forslag er på byrådets dagsorden 3.februar.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal flere ledige have nyttige jobs?

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?
Fattigdom er en relativ størrelse, der ofte måles i forhold til den gennemsnitlige levestandard i det land eller den region, man bor og lever i.
Så når man kigger ud over de nu 27 medlemslande, der er med i det europæiske fællesskab, så viser statistiker og analyser at omkring 92-117 millioner ud af 446 millioner EU borgere er fattigdoms-truede. Alarmerende tal der er langt fra den politiske målsætning EU-kommissionen havde opstillet om at man inden 2020 skulle nedbringe antallet af europæiske borgere, der lever under den nationale fattigdoms-grænse med 25%, og at løfte 20 millioner ud af risiko for fattigdom.

Vi har klippet en debat-dokumentar, hvor vi spørger til årsager og evt. løsninger på den relative store fattigdom i en økonomisk og politisk union, hvor man også har svært ved at finde fælles standarder for hvordan man behandler de mange hjemløse, der også benytter sig af den frie bevægelighed inden for EU’s ydre grænser.

Medvirkende er bl.a. MEP’er Christel Schaldemose, Socialdemokratiet og Pernille Weiss, Konservative – MF Søren Søndergaard, Enhedslisten. Velfærdsforsker Jon Kvist, RUC. Fattigdomsforsker Finn Kenneth Hansen, CASA. Tony Fejerskov, 3F. Vibe Klarup, Rådet Socialt Udsatte. Lea Wulff Lütken, Projekt Udenfor, FEANTSA.

Udgivet EU, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?

Corona udstiller social ulighed i sundhedsvæsnet.

Corona udstiller social ulighed i sundhedsvæsnet.
Socialt Udsatte hjemløse, misbrugere der lever det meste af deres liv på gaden, har traditionelt et anstrengt forhold til et sundhedsvæsen, der heller ikke er gearet til skæve, utilpassede borgere.
Et forhold der nu igen er blevet tydeligt i forbindelse med både test og prioriteringer af de nye vacciner under Corona krisen, hvor den vedtagne politik om at prioritere de allermest udsatte og svageste medborgere, ikke har fundet vej til gruppen af hjemløse og misbrugere, der generelt set har et dårligt helbred, der betyder at de også er en særlig sårbar gruppe, med høj risiko for at dø, hvis de bliver smittet med Covid 19.

Vi har talt med varmestueleder Heinz Wolf fra Kirkens Korshær og SF’s socialrådmand i Odense Brian Dybro om en overset gruppe i Corona debatten.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Corona udstiller social ulighed i sundhedsvæsnet.

Nødvendig hjælp til Seksuelt Misbrugte.

Nødvendig hjælp til Seksuelt Misbrugte.
Den frivillige del af Center for Seksuelt Misbrugte i region Syddanmark, har nu i mange år været et vigtigt og nødvendigt supplement til det professionel behandlingstilbud, hvor der stadig er en ventetid på mere på mere end 2 år, førend man kan få hjælp til at leve med de ofte alvorlige senfølger, der opstår hvis man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.
Men da frivilligsektionen nu mister 325.000 kroner af det årlige driftstilskud, så har man valgt at starte en indsamling hos fonde og private, for at kunne opretholde et tilbud, hvor omkring 55 frivillige tilbyder hhv. individuel rådgivning, samtalegrupper og sociale tilbud til omkring 230 brugere.

Vi har talt med den daglige leder Susanne Sølvbjerg om hvorfor det giver mening at opretholde et tilbud til ofre for seksuelt misbrug, der i deres voksne liv kan blive plaget af bl.a. angst, depression eller andet, der kræver behandling i et sundhedsvæsen, der traditionelt underprioriterer psykiske lidelser.

Hvis du får lyst til at give et bidrag til et samfundsøkonomisk godt tilbud, så kan du enten bruge MobilePay 880699 eller Bank 4597 13118329

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Nødvendig hjælp til Seksuelt Misbrugte.

Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.

Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.
Mere end 3000 Vollsmose borgere har nu i snart 2 år haft en trussel om tvangsflytninger hængende i luften, imens de venter på besked om at deres bolig skal rives ned, for at tilfredsstille et folketingsflertals ambition om at udvise hård og stram udlændingepolitik, da de i 2018 hastebehandlede en omfattende lov, hvor man med særlige regler for en særlig gruppe borgere i udvalgte boligområder, mente at vi vil få et bedre Danmark, hvis der i 2030 kun er 40% almennyttige familieboliger i de områder, der med den nye lov er dømt som ”Hård Ghetto”.

Men nu er der samlet mere end 50.000 til et Borgerforslag, der betyder at et nyt Folketing, skal behandle de dele af loven, der har haft det slet skjulte formål at sprede borgere med ”ikke-vestlig” baggrund hvad enten de er født i Danmark og har dansk statsborgerskab eller ej, til andre boligområder, uden at man har kendskab til de socialpolitiske konsekvenser på længere sigt. Et formål der heller ikke nødvendigvis bliver opfyldt i Vollsmose, hvor de aktuelle nedrivningsplaner ikke har etniske adresser, men overvejende er lagt tilrette for at imødekomme potentielle nye private bygge investorer.

Vi har mødt 2 af de aktive beboere, Thomas Skov Jensen og Rina Krøyer, der er glade for at Borgerforslaget nu skal behandles i Folketinget, men også at der på juridiske front er flere initiativer, der kan spænde ben for de planlagte tvangsindgreb i deres boligområde.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerforslag og retssager giver håb til nedrivningstruet Vollsmose.

Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.

Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.
Man er vel et u-taknemmeligt skarn, hvis man ikke kan glæde sig over, at et tyndslidt velfærds-område, som ældreplejen, bliver tilgodeset med ekstra 1.9 milliard i den nye finanslovsaftale som regeringen har indgået med de Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Så det gør de hos FOA, Odense, hvor man anslår, at det kan betyde omkring 50 ekstra sæt varme hænder i Odense, når de 1.9 milliard bliver fordelt på landets 98 hen over de næste 4 år.

Vi har talt med faglig sekretær Christina Bank, der selvfølgelig havde drømt om flere penge, men også og nok så vigtigt, at man får talt social og sundheds-uddannelsen op, sådan at der bliver uddannet flere sosu’er til at tage sig af vores ældre medborgere.
Ifølge FOA, så kører der lige nu omkring 600 ufaglærte rundt i den odenseanske ældrepleje, imens man skønner at der i 2026 vil mangle omkring 3600 SoSu’er på Fyn.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrepleje på Finansloven. En smule er bedre end ingenting.

Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.

Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.
SF’s Karsten Hønge vil have boligminister Kaare Dybvad i samråd.
Baggrunden er at det lille almennyttige boligområde, Solbakken i Odense C er blevet dømt som Hård Ghetto, da den nye ghettoliste udkom 1.december.
En dom der med små marginaler, baseret på statistik fra 2018 og 2019, kan betyde at boliger skal rives ned, og ikke mindst at flere hundrede beboere skal tvangsflyttes.

Men da Ghettoloven er en del af det udlændinge-politiske mantra, der holder partier som Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fast i en kappestrid om hvem, der er hårdest og mest stram, så kan det være svært at finde åbninger til en slags sund fornuft.
Noget der blev åbenbaret da Folketingets boligudvalg besøgte Solbakken, for at mødes med beboerne og de lokale boligselskaber.
Se vores reportage og hør populister som Venstres Jane Heitmann og Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen udtale sig dumt og skråsikkert om et boligområde og boligsociale indsatser, de tydeligvis ikke har kendskab til.

 

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Populisme eller Sund Fornuft. Hvad skal afgøre Solbakkens fremtid.

Julen varer længe. Koster stadig mange penge.

Julen varer længe. Koster stadig mange penge.
Julen nærmer sig med en forventningens glæde hos mange. Men også med bekymring hos de børnefamilier, der i forvejen kæmper med at få små indkomster til at slå til i et rigt samfund, hvor standarden for hvad man bør tilbyde sine børn sættes af reklamer og forældre med gode indkomster.
Så derfor er der igen i år travlt hos de mange private hjælpeorganisationer, der uddeler julehjælp økonomisk trængte børnefamilier.

Vi har besøgt Røde Kors i Odense, hvor man efterhånden har indstillet sig på at samle op, der hvor velfærdssystemerne ikke rækker ud i et ellers velstående samfund.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Julen varer længe. Koster stadig mange penge.

Dommens Dag i ”ghettoerne”.

Dommens Dag i ”ghettoerne”.
Regeringens offentliggørelse af den årlige ghetto-liste, var i år imødeset med stor spænding i udsatte odenseanske boligkvarterer.
Vi har talt med socialrådmand Brian Dybro og besøgt beboere i hhv. Solbakken ved Risingskolen og Korsløkkeparken i Odense SØ, hvor vi mødte to meget forskellige reaktioner på en liste, der har en afgørende betydning for beboerne, hvis deres boligområde bliver dømt som Hård Ghetto.
Ghetto-listen der blev indført af den daværende VK regering i 2010, tager udgangspunkt i almennyttige bebyggelser med mere end 1000 lejere, hvor mere end 50% af beboerne har en ikke-vestlig oprindelse, hvad enten de er født i Danmark og er danske statsborgere eller ej.
En liste der derefter – baseret på statistik fra de 2 foregående år – måler beboere på hhv. gennemsnitsindkomst, uddannelses niveau, beskæftigelses procent – og hvor mange der har en dom for en eller anden form for kriminalitet.
En liste der efter vedtagelsen af den omfattende Ghetto lov i 2018 – kan få dramatisk og afgørende betydning for beboernes fremtid, hvis deres boligområde efter 5 år på listen, bliver dømt til tvangsflytninger og omdannelse, måske salg eller nedrivning af deres boliger, når de bliver stemplet som Hård Ghetto.

I Odense er Vollsmose allerede dømt. Og med den nye liste er Solbakken også natten over blevet til en Hård Ghetto, imens Korsløkkeparken blev frikendt i denne omgang.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Dommens Dag i ”ghettoerne”.