Kategori arkiver: SOCIALT

Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.

Vinterhjælp til udsatte børnefamilier.
Kriserne kradser og selv om inflationen er bremset op, så er priserne ikke faldet. Og da høje priser på basale udgifter rammer hårdest hos dem, der i forvejen har mindst. Så har Røde Kors, Danmark igen i år tilbudt akut vinterhjælp til de allerfattigste børnefamilier.
Initiativet kommer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt de børnefamilier, der i forvejen bruger nogle af Røde Kors sociale aktiviteter. En undersøgelse der påviser markante afsavn. Bl.a. at 66% ikke har råd til det nødvendige tøj og fodtøj til børnene. At 24% springer nødvendige måltider over. Og at 16% fravælger at købe lægeordineret medicin.
Vi har talt med national chef, Marie-Louise Gotholdt, der fortæller at hjælpen, der består af et engangsbeløb på 1000 kroner er finansieret af midler fra Socialministeriet og 15.juni fonden. Og at hjælpen kan søges af børnefamilier med mindst 1 hjemmeboende barn på så længe at der stadig er nogle af de i alt 16.000 gavekort tilbage.
Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier. Bliver også vist i lokal-tv.
Se mere på https://osrtv.dk/2023/03/01/fattighjaelp-overlades-til-ngoer-odense-ser-roedt/ eller https://www.youtube.com/watch?v=MGFXXAqDod0&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.

3 nye Børnehuse i Vollsmose.

3 nye Børnehuse i Vollsmose.
Imens beboere er blevet tvangsflyttet, boliger revet og skoler lukket, så er der planlagt 3 nye moderne børnehuse, der hvor HC Andersen skolen lå. Vi var med da borgmester Peter Rahbæk Juel, rådkvinde Susanne Crawley og rådmand Søren Windell, sammen med lokale børnehavebørn tog de første alternative spadestik til de nye daginstitutioner. Børnehus der hver især skal rumme 100 børnehave og vuggestuebørn, som skal have en hverdag i fysiske rammer, der er bygget efter temaerne, kultur, natur, science og bevægelse.
De nye børnehuse der forventes færdige i 2026, er blot et af flere led i den Vollsmose plan, som et enigt byråd vedtog i 2018.
3 nye Børnehuse i Vollsmose. Bliver også vist i lokal-tv
Se mere på https://osrtv.dk/2024/02/15/fattigroeve-taet-paa-kanten-odense-ser-roedt/ eller https://www.youtube.com/watch?v=U1ZwyoD07WQ

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til 3 nye Børnehuse i Vollsmose.

CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.

CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.
CivilXpressen.dk er et nyt net medie, der vil sætte fokus på den store mangfoldighed af frivilligt socialt arbejde, der bl.a. findes i Odense.
CivilXpressen er startet på initiativ af Odense ser Rødt, der jævnt hen over årene har dækket området. Men da de frivillige, de senere år har fået en større plads i et velstående samfund, hvor et flertal af de politiske beslutningstagere nedprioriterer velfærd til svageste. Så har vi tænkt at det kan være på sin plads med mere opmærksomhed til små og store frivillige hjælpeorganisationer.
Vi har talt med journalist Nanna Wulff-Andersen og redaktør Niller Madsen der i 2023 fik 300.000 i etableringstilskud fra Medienævnets Innovationspulje.
CivilXpressen startede op i juni 2023 med artikler om hhv. ”Stop Spild Lokalt”, der flere gange om ugen indsamler og uddeler gratis fødevarer fra deres Madspildsbutik i Bolbro.
Der var også en historie om ”Samaritanen” Andreas Stache, der færdes blandt odenseanske misbrugere for at uddele såkaldte ”antidote” sæt – en lille næsespray, der kan redde liv, hvis nogen har taget en overdosis af et narkotisk stof.  Og så var der også i opstarten en introduktion til et nyt Social Kompas, hvor Frivilligcenteret i samarbejde med kommunen, introducerede en ny digital portal med overblik på mere end 350 frivillige sociale tilbud. CivilXpressen har også haft historier om den årlige ”March mod Ensomhed” – åbning af Kirkens Korshærs nye Varmestue i Bolbro – Noget om de mange ”Spis sammen mod ensomhed” arrangementer og de private hjælpeorganisationers uddeling af julehjælp til fattige børnefamilier. Men også en del artikler om Civilsamfundets rolle i et Velstående samfund, hvor et flertal af de politiske beslutningstagere nedprioriterer velfærd til svageste. En debat der sjældent får plads i de store mainstream medier.
CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8mejiHHZd0Y

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.

250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.

250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.
Hvad gør man hvis der ikke er resurser til at fundraise i en økonomisk trængt psykiatrisk afdeling? I Odense kan man tage et kig ud i en mangfoldighed af frivillige sociale foreninger og ildsjæle, og måske få øje på David Lind Nordby. Det gjorde Børne og Ungdomspsykiatrien i Syddanmark, da de stod og manglede Lego til at skabe adspredelser og aflede tunge tanker hos deres unge patienter.
Vi var med da David mandag formiddag kunne aflevere 250 kilo brugt Lego, som han havde indsamlet efter et opslag på hans facebook profil.
TV Odense min By tegner også et portræt at et andet større, ældre og veletableret stykke frivilligt socialt arbejde. Børns Voksenvenner, der er et tilbud til enlige forældre og børn, som savner den far eller mor der har meldt fra.
Sidst i programmet introducerer vi en guide til det frivillige Odense. Frivilligcentret har taget initiativ til et digitalt Socialkompas, hvor man burde kunne finde det meste af hvad der findes at frivillige sociale tilbud i Odense.  
250 kilo Lego til Børnepsykiatrien. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8mejiHHZd0Y&t=1597s
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til 250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.

Social Drive Out til Udsatte odenseanere.

Social Drive Out til Udsatte odenseanere.
Odense ser Rødt har i denne udgave besøgt café Paraplyen og  KFUM’s Social drive Out til udsatte borgere i Odense. Det startede under Coronaen, hvor KFUM måtte lukke deres caféer pga. smittefaren. I stedet tog de ud til såkaldt udsatte almennyttige boligområder og stillede sig op på græsplænerne med mad og tid til en snak med beboere, der følte sig isolerede under nedlukningen. I dag 2024, praktiserer de 4 forskellige slags Social Drive Out, der udover en personlig rute til borgere, der af forskellige årsager sjældent kommer ud. Så har de også et ugentlig besøg med mad til de udsatte især grønlændere, der holder til i Kongens Have. Men også en samtalecafé med ikke oprindelig danske kvinder i Fyrreparken i Vollsmose, og en opstart af en ugentlig café dag i Munkebo.
Du kan også se en reportage fra en foredragsaften om den historiske baggrund for den voldsomme konflikt i Gaza. Vi var med og talte bl.a. med Nidal Abu Arif, dansk-palæstinensisk journalist der er født og opvokset i Gaza, hvor han som barn under den første Intifada i 1987 oplevede israelsk militærs brutale reaktion på børn der kastede med sten. Nidal startede sit oplæg med et uddrag af et digt om at mange palæstinensere er ”ramt af et uhelbredeligt håb”. Et håb han lærte at kende, da den israelske besættelsesmagt i forlængelse af Intifadaen håndhævede et udgangsforbud hen over 6 år.
Social Drive Out til Udsatte odenseanere. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_vnodABeoWs
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Social Drive Out til Udsatte odenseanere.

Hjemløse i Socialpolitisk Tomrum.

Hjemløse i Socialpolitisk Tomrum.
TV Udsyn har i denne udgave besøgt KFUM’s Social drive Out til udsatte borgere i Odense. Du kan også se en reportage om hvordan illegale hjemløse EU borgere ender i et socialpolitisk tomrum på gaden i Odense og Danmark.
I vores serie om EU og FN’s Verdensmål ser vi på betydningen af en nødvendig Cirkulær Økonomi i kampen mod den globale opvarmning og de truende klimaforandringer.
Sidst i programmet viser vi et videodigt om pletterne i vores liv.
Hjemløse i Socialpolitisk Tomrum. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_vnodABeoWs
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hjemløse i Socialpolitisk Tomrum.

Ældrereform uden Penge Fleksjobsucces på Plejehjem.

Ældrereform uden Penge Fleksjobsucces på Plejehjem.
TV Udsyn har i denne udgave nogle lokale kommentarer til regeringens kommende Ældrereform. Kommentarer der kort kan sammenfattes til. Send flere penge. Vær opmærksom på hvor meget tid, der i dag bruges på at løse sundhedsfaglige opgave til ældre der er demente eller kronisk syge på flere måder.
Eller at de mange store ord om mere frihed og selvbestemmelse kræver mere tid, der vil komme til at koste flere penge end den ene milliard, som i 2027 kan fordeles mellem landets 98 kommuner.
Vi har talt med SF’s ældrerådmand i Odense, Brian Dybro. Faglig sekretær i FOA, Christina Bank og Torben Østergård fra Ældrerådet i Odense.
Du kan også se en lokal solskinshistorie fra Herluf Trolle Plejecenter, hvor man med stor succes har ansat flere fleksjobbere til at varetage de opgaver, som det social og sundhedsfaglige personale ikke kan nå.  
Sidst i programmet ser vi frem mod Europaparlamentsvalget med et afsnit i vores serie om DK i EU gennem 50 år. Et medlemskab og et forhold der har præget af mange danske forbehold.
Allersidst kan du møde den odenseanske musiker og sangskriver Morten Christensen,
Ældrereform uden Penge Fleksjobsucces på Plejehjem. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=EUA8JBA62Qg&t=408s

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ældrereform uden Penge Fleksjobsucces på Plejehjem.

Ny Ældrelov Store Ord Små Penge.

Ny Ældrelov Store Ord Små Penge.
Regeringen har nu præsenteret et oplæg til en ny ældrelov. En lov der skal være præget af en Helhedspleje med frihed, selvbestemmelse, lokal forankring og mindre bureaukrati. En lov der skal finansieres ved at landets 98 kommuner tilsammen vil modtage 1 milliard ekstra om året, når vi når frem til 2027. Et beløb som stort set alle, der skal være med til at føre ideerne ud i livet, er enige om er for lidt.
Odense ser Rødt  har bedt nogle af de lokale aktører, Ældrerådmand Brian Dybro, Torben Østergård Ældrerådet og Christina Bank FOA  – komme med nogle umiddelbare kommentarer til udspillet til en ny ældrelov.
Og apropos politiske prioriteringer til velfærd versus skattelettelser, så viser Odense ser Rødt også en reportage fra et debatmøde om alternativ feministisk økonomi.
Ny Ældrelov Store Ord Små Penge. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på. https://www.youtube.com/watch?v=EUA8JBA62Qg&t=97s

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Ny Ældrelov Store Ord Små Penge.

Puff til de Gamle.

Puff til de Gamle.
Odenseanske skoleelever producerer video om farlige e-cigaretter. Puff Bars er et særligt kraftigt nikotin produkt, der med en farverig indpakning og forskellige søde smagsstoffer, som vandmelon, jordbæris, mango og cola, har en særlig appel til børn og unge.
Og selv om Puff Bars har været forbudt i Danmark siden 2022, så har de som andre forbudte produkter, fundet deres egen vej ud til bl.a. odenseanske skoleelever.
Men da det anslås at den udbredte brug af Puff Bars ikke er særlig kendt blandt elevernes forældre, så har Sundhedsforvaltningen i Odense Kommune iværksat en oplysningskampagne, med titlen ’puff til de gamle’.
En kampagne hvor man har involveret eleverne i at producere nogle oplysningsvideoer om de stærkt vanedannende og potentielt sundhedsskadelige Puff-bars.
Vi var med da elever fra hhv. Munkebjerg Skolen, Risingskolen og Marie Jørgensens Skole blev præmieret for deres videoer. Vi har også besøgt 7.b på Seden skole og talt med Røgfrit Odense og rådkvinderne m/k Susanne Crawley og Tommy Hummelmose.
Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=V5-NWTClS2U

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Puff til de Gamle.

Hjemløse hurtigere i egen bolig.

Hjemløse hurtigere i egen bolig.
For de fleste af os, er det helt naturligt at være herre i eget hus, men for et menneske, der har levet et langt liv på gaden, er en bolig ikke altid lig med et blivende hjem. Hverdagsting, som at holde styr på økonomien, rydde op og handle ind kan være en udfordring og skal for mange læres på ny – og for nogle for første gang. Men i Odense kommune har man i flere år skabt positive resultater med en hjemløseindsats, der bygger Housing First metoden, som er en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i et almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte, tilrettelagt ud fra et individuelt behov. Og det er netop den indsats, der skal forbedres fra i år, hvor Odense intensiverer, når det handler om at hjælpe hjemløse borgere endnu hurtigere ud fra forsorgshjem og ind i egen bolig. Når Odense nu vil være hurtigere til at finde bolig til hjemløse borgere, som opholder sig på forsorgshjem og herberger, skyldes det blandt andet den nyeste hjemløsereform, der trådte i kraft sidste år og som medfører ændringer i reglerne for statslig refusion. På sigt vil det nemlig kun være muligt for kommunerne at modtage refusion fra staten for en borgers herbergsophold i max 90 dage. Vi har talt med Beskæftigelses- og Socialrådmand, Christoffer Lilleholt og afdelingsleder på Forsorgshjemmet St. Dannesbo, Søren Jespersen, om ændringerne. Og så hører vi i indslaget også fra dem, det hele handler om, nemlig hjemløse og tidligere hjemløse borgere, der alle har et bud på, hvad der skal til for at få et godt liv 📢

Hjemløse hurtigere i egen bolig. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=lV3J76z3C_k

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Hjemløse hurtigere i egen bolig.