Kategori arkiver: SOCIALT

Borgerrådgiver og Ulige Kvinde løn.

Borgerrådgiver og Ulige Kvinde løn.
Odense Kommune har fået en ny medarbejder med en særlig funktion med titlen Borgerrådgiver. En slags borgernes repræsentant, der i overskriften på kommunens hjemmeside er beskrevet som at hun skal: ”styrke dialogen mellem borgerne og Odense Kommune samt at bidrage til sikring af retssikkerhed”
Odense ser Rødt har talt med Helle Tolsted Jensen, der i årsberetningen fra sit første år, bl.a. anbefaler at ”se utilfredshed med sagsbehandling, som noget man kan lære noget af” og at former for Forråelse, bør være noget man i forvaltningerne taler åbent om”
Kvinde-løn er stadig uligeløn. Det kunne være en af konklusionerne på den aktuelle rapport fra regeringens Lønstruktur Komité om lønniveauer i den offentlige sektor. Vi har talt med hhv. Anja Skovgaard, Dansk Sygeplejeråd og Pernille Isaksen, BUPL Fyn om hvad de kan bruge rapporten til på et tidspunkt, hvor lav grundløn og pressede arbejdsforhold også har den konsekvens, at det både er svært at fastholde, rekruttere og finde nok unge, der vil tage en velfærdsuddannelse som sygeplejerske eller Pædagog.
Borgerrådgiver og Ulige Kvinde løn. Kan også ses i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=ToKmZnu__UY
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Borgerrådgiver og Ulige Kvinde løn.

Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.

Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.
Odense ser Rødt har set på en pinlig sag med omfattende social dumping på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn, hvor bestyrelsesformand Mads Søndergård Thomsen sammen med konstitueret direktør Kim Winther, mødtes med Odense Byråds økonomiudvalg for at redegøre for, hvorfor Fjernvarme Fyn i flere omgange har undladt at indføre kontrakter med arbejdsklausuler, der lig med kommunens egne, kunne have forhindret at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af en finsk Hovedentreprenør, Andritz ikke har overholdt danske overenskomster, i arbejdet med at bygge en stor bio-kedel, som skal erstatte kul med træflis.
Vi hat talt med Fjernvarme Fyn og hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro og Søren Windell om en redegørelse, der imellem linjerne lægger ansvaret på den nu afgåede direktør Jan Strømvig.
Du kan også se en reportage om den mangfoldighed af frivilligt socialt arbejde, der trives i Odense. Noget der hvert år hædres med en kommunal ildsjælepris, hvor du allerede nu kan indstille en kandidat, hvis du går ind på Odense Kommunes hjemmeside. https://www.odense.dk/brug-byen/foreningsliv-og-frivillighed/ildsjaelepriserne/indstil-til-ildsjaelepriserne
Sidst i programmet finder du en Grundlovstale af den syrisk fødte gymnasieelev Rahima, der har set flere af sine venner blive nødt til enten at rejse ud af Danmark eller tage ophold på et udsigtsløst Udrejsecenter på ubestemt tid.
Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pinlig social dumping og frivillige ildsjæle.

Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.

Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.
Efter en pinlig sag med omfattende social dumping på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn, skulle bestyrelsesformand Mads Søndergård Thomsen sammen med konstitueret direktør Kim Winther, mødes med Odense Byråds økonomiudvalg for at redegøre for, hvorfor Fjernvarme Fyn i flere omgange har undladt at indføre kontrakter med arbejdsklausuler, der lig med kommunens egne, kunne have forhindret at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af en finsk Hovedentreprenør, Andritz ikke har overholdt danske overenskomster, i arbejdet med at bygge en stor bio-kedel, som skal erstatte kul med træflis.
Vi halt med Fjernvarme Fyn og hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmændene Brian Dybro og Søren Windell om en redegørelse, der imellem linjerne lægger ansvaret på den nu afgåede direktør Jan Strømvig.
Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=N6f6WpSMpbY
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fjernvarme Fyn skoleret for Byråd.

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?
På baggrund af en bundplacering, når det kommer til at integrere odenseanske ikke-vestlige ledige på arbejdsmarkedet, nedsatte Odense byråd tidligere på året en ekspertgruppe, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan få flere ledige ikke-vestlige medborgere i job.
Og i onsdags kunne ekspertgruppen så præsentere 11 konkrete og fagligt funderede anbefalinger, som gør op med tanken om, at virksomhedspraktikker alene, er vejen frem til ordinær beskæftigelse. I stedet anbefaler eksperterne et langt større fokus på ordinær uddannelse, danskundervisning, undervisning i danske kultur- og samfundsforhold og et tættere samarbejde med virksomhederne og de brancher, hvor der er rekrutteringsproblemer.
Vi var med, da anbefalingerne blev præsenteret på Brandts i Odense, hvor vi talte med ekspertgruppens formand, Kasper Kyed, Seniorforsker ved VIVE og medlem af ekspertgruppen, Iben Bolvig, Beskæftigelses- og Socialrådmand, Christoffer Lilleholt, og forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, Syddanmark, Mie Vode Moll.
 
Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere? Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Opgør høj ledighed ikke-vestlige odenseanere?

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.

Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.
Så har der igen været fejl i behandling af sager der har ført til økonomiske sanktioner af kontanthjælpsmodtagere. Ankestyrelsen har i en stikprøvekontrol i april måned set på 64 sager i 14 kommuner og fundet fejl i 85% af sagerne, der har ført til at bl.a. borgere, der er vurderet som ikke-arbejdsmarkedsparate har mistet deres kontanthjælp i op til 3 måneder.
Odense er en af de medvirkende kommuner, hvor Ankestyrelsen har fundet fejl i 8 ud af 10 sager. Ved en lignende stikprøvekontrol sidste år, var Odense også i top med 10 ud af 11 fejlbehandlinger, der førte til økonomiske sanktioner af i forvejen fattige kontanthjælpsmodtagere.
Vi har talt med Enhedslistens Byrådsmedlem Reza Javid, der også er særlig kritisk overfor en lokal praksis, hvor det er et særligt ”sanktionsteam” der ikke har personlig kontakt til de berørte borgere, der sagsbehandler de skærpede rådighedssanktioner, der nu i forbindelse med stikprøvekontroller i både 2022 og 2023 har haft store fejlprocenter.
Så nu foreslår Enhedslisten at Odense Kommune nedlægger de særlige sanktionsteam – og at man straks tilbagebetaler penge til de fejlbehandlede borgere, der har indgået i Ankestyrelsens stikprøvekontrol – og at
man revurderer alle sanktionssager fra det sidste år med henblik på at betale tilbage til ramte borgere i tilfælde af fejl.
Enhedslisten forslag skal behandles i det politiske udvalg for beskæftigelses og socialforvaltningen den 6.juni
Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=5M7ZxkAxL8Q
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Odense Dumpet i Retssikkerhed Igen.

Svigter vi de små børn?

Svigter vi de små børn?
Der er en Svingende kvalitet i de danske dagtilbud, vuggestuer og dagplejer for de 0-2 årige. Sådan lyder konklusionen i en helt ny rapport, udført af Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)  for Børne- og Undervisningsministeriet. 
Forskerne bag rapporten har besøgt omkring 200 vuggestuer og dagplejer rundt omkring i landet, hvor de har undersøgt kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, herunder relationer, leg, aktiviteter og fysiske forhold. Og rapporten viser, at det står skidt til med kvaliteten i både vuggestuer og dagplejer, hvor kun hver 10. tilbud betegnes som værende af ’god kvalitet’.
Vi har talt med hhv. Pernille Isaksen BUPL Fyn, Thomas Graven Odense Forældreorganisation og Rådkvinde Susanne Crawley om et alarmerende men velkendt problem, der endnu en gang skriger på politiske prioriteringer.

Svigter vi de små børn? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=1yrEJfs3l1k&t=2061s

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Svigter vi de små børn?

Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?

Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?
Tvungen arbejdspligt til 37 timers Nyttejob til ydelser på 6-8.000 kroner om måneden før skat.
Sådan lyder den nye SVM regerings aktuelle bud på en integrationspolitik, der med statsministerens egne ord skal sende et ”signal til hele Danmark”.
Vi har talt med Mie Vode Moll fra Dansk Socialrådgiverforening og Venstres beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt om et forslag, der med slet skjult adresse til indvandrerkvinder med ikke-vestlig oprindelse anslås at omfatte ca. 27.000 borgere. 13.000 der pt. er på den særligt lave SHO selvforsørgelse, hjemrejse og overgangsydelse, der svarer til den tidligere integrationsydelse, og så yderligere 14.000, der er kommet til Danmark før 2008 og i dag modtager almindelig kontanthjælp, men som fremover også skal arbejde 37 timer om ugen for den lave SHO ydelse.
Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=Hon0mCNMp3U
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Jernnæve Håndsrækning eller Symbolpolitik?

Fodbold for Livet.

Fodbold for Livet.
Vi fik godt nok nogen bøllebank. Men vi hyggede os hele vejen hjem. Sådan lød det fra Henrik, der til daglig bruger Værestedet Café 24 i Holstebro, men som i søndags havde taget den lange vej til Odense for at deltage i den sidste runde af de danske mesterskaber i indendørs fodbold for socialt udsatte.
DM i fodbold for udsatte var arrangeret af Landsforeningen af Væresteder, der siden 2005 har taget initiativ til at afholde jævnlige idrætsarrangementer under overskriften ”Sport for livet” ud fra en simpel filosofi om at idræt ikke kun er sundt for legemet men også sjælen og derfor en god aktivitet for socialt udsatte væresteds-brugere, der kæmper med misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed.
Vi var med i Næsby Hallerne, hvor mere end 100 fodboldspillere fra hele landet bød på herlig fight og et par spektakulære mål.
Kan også ses i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/  Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=K-KSaMJJzKU
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fodbold for Livet.

Skal Bedstemor passe Oldemor.

Skal Bedstemor passe Oldemor.
Vi bliver flere og flere ældre imens færre unge har lyst til at få uddannelse som social og sundhedsarbejder. Prognoser siger at der alene i ældreomsorgen vil mangle 16.000 sosu’er i 2030.
Vi var med da Røde Kors, Odense inviterede til debat om de frivilliges rolle i fremtidens velfærdsudfordringer. 
En debat hvor ældrerådmand Brian Dybro holdt fast i skarpe grænser mellem hvilke opgaver der skal løses af fagligt uddannet personale og frivillige. Imens Marie-Louise Gotholdt, Røde Kors Danmark kunne berette om hvordan de grænser er blevet udvisket bl.a. i Vågetjenesten på hospitaler.
En debat der også er aktuel når statsministeren og den nye regeringen rasler med ”behov for reformer” sablen, der baseret på erfaringen giver gode chancer for socialpolitiske forandringer, der vender den tunge ende nedad – måske også i en forventning om at vi i Danmark også har et godt og velorganiseret net af store hjælpeorganisationer, der kan træde til, der hvor velfærden halter mest.
Skal Bedstemor passe Oldemor. Bliver også vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=iFhzYnrD_s0
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal Bedstemor passe Oldemor.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.

Pinlig Social Dumping på Fynsværket.
10-15 euro svarende til 74-111 kroner i timen. Det er hvad litauiske stilladsarbejdere får når de arbejder for en østeuropæiske underentreprenør på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn.
Fynsværket i Odense er blevet skueplads for en ny-klassiker på det danske arbejdsmarked, hvor en underskov af underentreprenører underbetaler udenlandske arbejdere, selv om der i aftalen med hoved entreprenøren, står at man skal overholde danske løn og arbejdsforhold.
Fyens Stiftstidende har sammen med TV2 Fyn afdækket at 7 ud af 11 underentreprenører, der er hyret ind af den finske Hovedentreprenør, der står for opførelse af en ny stor biokedel på Fynsværket, ikke har overholdt danske overenskomster.
Vi har talt med hhv. faglig sekretær i 3F Transport, Johs Rasmussen, der sidste år troede at han havde fået lavet en aftale med et polsk stilladsfirma. Hhv. borgmester Peter Rahbæk Juel der er skuffet og vred over, at Fjernvarme Fyn der har en central rolle i de lokale kommunale klimaambitioner om være co2 neutral i 2030, nu står med en møg sag om social dumping. 
Pinlig Social Dumping på Fynsværket. Bliver vist i TV Odense ser Rødt https://osrtv.dk/sendetider/ 
Se mere om social dumping på https://www.youtube.com/watch?v=eBBdNEAYPKM&t=5s
Udgivet LOKALT, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Pinlig Social Dumping på Fynsværket.