Svage børn og unge tabere i nye Ungdomscentre???


10 store Ungdoms-centre skal erstatte de nuværende 35 klubber, der er Odense Kommunes fritidstilbud til de 11-18 årige.
Beslutningen er truffet, da man internt i B&U forvaltningen ville finde flere midler til indsatser for udsatte børn.
Men både forældre og klubpædagoger er bekymret for at det netop bliver udsatte børn med socialt svage forældre, der bliver taberne, når fjerner de lokale klubber og skaber større afstande til et fritidstilbud.

Udgivet 2017 | Læg en kommentar