Det var ikke min skyld!

Seksuelle overgreb – incest, voldtægt, når nogen tvinger én til en seksuel handling man ikke ønsker at deltage i – kan påføre den krænkede alvorlige psykiske mén, der giver sig udslag i bl.a. angst, depression, spiseforstyrrelser og skizofreni.

Odense ser rødt har besøgt Center for seksuelt misbrugte i Odense, der er en professionelt drevet forening, hvor en daglig leder og en socialrådgiver, sammen med et korps af frivillige tilbyder rådgivning og værested for seksuelt misbrugte.

Udgivet 2015, SOCIALT | Læg en kommentar