62.000 Børn truet af Fattigdom.

Aktuelle tal fra beskæftigelses-ministeriet siger at 62.073 børn er berørt af blå bloks såkaldte moderne kontanthjælps-loft og den dertil hørende 225 timers regel.
Vi har talt med Alice Rasmussen, formand for Udsatterådet i Odense, om hvad det har af konsekvenser at vokse op i familier med relativ fattigdom.

Udgivet 2017, POLITISK, SOCIALT | Læg en kommentar