Kategori arkiver: SEKTIONER

Gaza Agedrup og Gys.

Imens antallet af dræbte nærmer sig 30.000 og de fleste af Gazas beboere lever i en humanitære katastrofe, med mangel på mad, vand og medicin. Så fornemmer lokale palæstinensere en stigende og bredere forståelse for at det internationale samfund, lægger pres på den israelske regering for at stoppe det, der begynder at ligne et folkedrab.
F.eks. så valgte den socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel at holde tale, da Palæstina Event og Racismefri By igen havde indkaldt til støttedemonstration i Odense centrum.
Vi var med og har talt med en af arrangørerne Omar Bibi, som finder et lys i at alle palæstinensere er født med et DNA, der tror at de engang får deres egen stat.

Trusler, vold og mobning skaber frygt på Agedrup skole. 11 års tæsk. En elev med forbrændinger efter fyrværkeriepisode. Elever der er blevet truet med kniv og elever, der drikker sig fulde og indtager euforiserende stoffer i skoletiden 👇
Det er blot nogle af de 17 eksempler på grænseoverskridende adfærd på Agedrup skole, som blev nævnt i et såkaldt bekymringsbrev, der mandag den 19. februar, blev sendt til politikere, til skoleforvaltningen i Odense kommune og til en række medier.
Brevet er underskrevet af mere end 100 forældre til børn på Agedrup skole, som, på trods af gentagne henvendelser til skolens ledelsen ikke føler sig hørt.
Forældrenes opråb fik straks forvaltningen til at gennemføre en afdækning af de forhold, som der blev beskrevet i brevet. En afdækning, der kom frem til, at den grænseoverskridende adfærd har fundet sted, ligesom ledelsen på skolen, har kendt til det.
Og på den baggrund, holdt politikerne i Odenses Børn- og Unge udvalg et tre timer langt ekstraordinært udvalgsmøde torsdag den 22. februar, hvor de besluttede at gennemføre en række tiltag på Agedrup skole, der skal gøre op med den usunde kultur. Vi var med til pressemødet, der fandt sted sent torsdag aften og så har vi også mødt David Kieler, der er en af initiativtagerne til brevet og far til en elev i 8. klasse på Agedrup skole.

Sidst i programmet finder du en kulturannonce for Teater Momentums nyeste egenproduktion. Hekseundersøgelsen der er en slags lydteater, hvor publikum bliver overladt til sig selv i næsten mørke, hvor en lydcollage giver mulighed for at skabe sine egene billeder og følelser.
Hekseundersøgelsen der er inspireret af gyser klassikeren ”The Blair Witch Projekt” er iscenesat af Mikkel Rostrup og Ditte Marie Walther Tygesen, der lægger stor vægt på at det ikke er en selvstændig gyserhistorie, men en slags undersøgelse af fascinationen af en genre.
Hekseundersøgelsen kan opleves live hos teater Momentum til og 13.marts.

Gaza Agedrup og Gys. Kan også ses i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=UV-MVdgq3cE

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Gaza Agedrup og Gys.

Hård Ghettolov Nye Børnehuse i Vollsmose.

Hård Ghettolov Nye Børnehuse i Vollsmose.
Der er taget første spadestik til 3 nye Børnehuse på en tidligere folkeskole i Vollsmose. En handling der er en konsekvens af ghettoloven fra 2018. En lov der satte særlige regler for almennyttige boligområder med et flertal af beboere, der har en ”ikke-vestlig oprindelse”. I loven fra 2018 stod der bla. at der i 2030 ikke må være mere end 40% almene lejligheder i de boligområder, som blevet stemplet som ”hård ghetto” ud fra målinger på gennemsnitindkomst, uddannelsesniveau, beskæftigelse og domme for kriminalitet. Noget der f.eks. har ført til at der i Vollsmose skal rives 1000 boliger ned. Imens ca. 3000 beboere skal tvangsflyttes.
I dag er loven blevet skærpet på socialdemokratisk initiativ, sådan at de kan signalere en hård og stram udlændingepolitik. Så nu lyder målsætningen at der i 2030 kun må være en andel på max. 30% af beboere med en ”ikke-vestlig” oprindelse i 62 såkaldte forebyggelsesområder.
Vi har talt med boligsocial forsker Gunvor Christensen og en række lokale aktører om hvorvidt det er en hensigtsmæssig måde  at drive socialt arbejde i udsatte boligområder.
TV Udsyn viser også et afsnit i vores serie om EU’s håndtering af FN’s 17 verdensmål. I denne udgave handler det om hvorvidt ”EU kører grønt nok i tide”.
Hård Ghettolov Nye Børnehuse i Vollsmose. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=MzdV-BpFTME&t=1029s

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Hård Ghettolov Nye Børnehuse i Vollsmose.

Kan co2 fangst redde Odenses klimamål?

Kan co2 fangst redde Odenses klimamål?
Fangst og lagring af co2 fra Fynsværkets skorstene er udset til at være den helt store bidragsyder til en klimaneutral Odense Kommune i 2030.
Men hvordan går det egentlig med at få fanget og lagret eller genanvendt co2 hos Fjernvarme Fyn nu næsten 4 år efter at byrådet vedtog den ambitiøse målsætning.
Vi var med da Fjernvarme Fyns nye direktør Louise Høst, kunne fortælle byrådets økonomiudvalg, at det både vil tage lang tid og kræve investeringer i milliardklassen for at kunne præsentere den første co2 fangst i 2029. En co2 fangst der i første omgang skal komme fra den store mængde af restaffald, der bliver brændt af på Fynsværket.
Vi har også talt med klimarådmand Tim Vermund og tegnet et rids af de skiftende forventninger til co2 fangsten på Fynsværket.
Du kan også se aktuelle reportager om 3 nye børnehuse i Vollsmose og Røde Kors uddeling af Vinterhjælp til fattige børnefamilier.
Kan co2 fangst redde Odenses klimamål? Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=ZXULsCO1mn4

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Kan co2 fangst redde Odenses klimamål?

Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.

Vinterhjælp til udsatte børnefamilier.
Kriserne kradser og selv om inflationen er bremset op, så er priserne ikke faldet. Og da høje priser på basale udgifter rammer hårdest hos dem, der i forvejen har mindst. Så har Røde Kors, Danmark igen i år tilbudt akut vinterhjælp til de allerfattigste børnefamilier.
Initiativet kommer på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt de børnefamilier, der i forvejen bruger nogle af Røde Kors sociale aktiviteter. En undersøgelse der påviser markante afsavn. Bl.a. at 66% ikke har råd til det nødvendige tøj og fodtøj til børnene. At 24% springer nødvendige måltider over. Og at 16% fravælger at købe lægeordineret medicin.
Vi har talt med national chef, Marie-Louise Gotholdt, der fortæller at hjælpen, der består af et engangsbeløb på 1000 kroner er finansieret af midler fra Socialministeriet og 15.juni fonden. Og at hjælpen kan søges af børnefamilier med mindst 1 hjemmeboende barn på så længe at der stadig er nogle af de i alt 16.000 gavekort tilbage.
Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier. Bliver også vist i lokal-tv.
Se mere på https://osrtv.dk/2023/03/01/fattighjaelp-overlades-til-ngoer-odense-ser-roedt/ eller https://www.youtube.com/watch?v=MGFXXAqDod0&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Vinterhjælp til Udsatte Børnefamilier.

3 nye Børnehuse i Vollsmose.

3 nye Børnehuse i Vollsmose.
Imens beboere er blevet tvangsflyttet, boliger revet og skoler lukket, så er der planlagt 3 nye moderne børnehuse, der hvor HC Andersen skolen lå. Vi var med da borgmester Peter Rahbæk Juel, rådkvinde Susanne Crawley og rådmand Søren Windell, sammen med lokale børnehavebørn tog de første alternative spadestik til de nye daginstitutioner. Børnehus der hver især skal rumme 100 børnehave og vuggestuebørn, som skal have en hverdag i fysiske rammer, der er bygget efter temaerne, kultur, natur, science og bevægelse.
De nye børnehuse der forventes færdige i 2026, er blot et af flere led i den Vollsmose plan, som et enigt byråd vedtog i 2018.
3 nye Børnehuse i Vollsmose. Bliver også vist i lokal-tv
Se mere på https://osrtv.dk/2024/02/15/fattigroeve-taet-paa-kanten-odense-ser-roedt/ eller https://www.youtube.com/watch?v=U1ZwyoD07WQ

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til 3 nye Børnehuse i Vollsmose.

CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.

CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.
CivilXpressen.dk er et nyt net medie, der vil sætte fokus på den store mangfoldighed af frivilligt socialt arbejde, der bl.a. findes i Odense.
CivilXpressen er startet på initiativ af Odense ser Rødt, der jævnt hen over årene har dækket området. Men da de frivillige, de senere år har fået en større plads i et velstående samfund, hvor et flertal af de politiske beslutningstagere nedprioriterer velfærd til svageste. Så har vi tænkt at det kan være på sin plads med mere opmærksomhed til små og store frivillige hjælpeorganisationer.
Vi har talt med journalist Nanna Wulff-Andersen og redaktør Niller Madsen der i 2023 fik 300.000 i etableringstilskud fra Medienævnets Innovationspulje.
CivilXpressen startede op i juni 2023 med artikler om hhv. ”Stop Spild Lokalt”, der flere gange om ugen indsamler og uddeler gratis fødevarer fra deres Madspildsbutik i Bolbro.
Der var også en historie om ”Samaritanen” Andreas Stache, der færdes blandt odenseanske misbrugere for at uddele såkaldte ”antidote” sæt – en lille næsespray, der kan redde liv, hvis nogen har taget en overdosis af et narkotisk stof.  Og så var der også i opstarten en introduktion til et nyt Social Kompas, hvor Frivilligcenteret i samarbejde med kommunen, introducerede en ny digital portal med overblik på mere end 350 frivillige sociale tilbud. CivilXpressen har også haft historier om den årlige ”March mod Ensomhed” – åbning af Kirkens Korshærs nye Varmestue i Bolbro – Noget om de mange ”Spis sammen mod ensomhed” arrangementer og de private hjælpeorganisationers uddeling af julehjælp til fattige børnefamilier. Men også en del artikler om Civilsamfundets rolle i et Velstående samfund, hvor et flertal af de politiske beslutningstagere nedprioriterer velfærd til svageste. En debat der sjældent får plads i de store mainstream medier.
CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8mejiHHZd0Y

Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til CivilXpressen Mere synlighed til Frivillige.

Fattigrøve tæt på kanten.

Fattigrøve tæt på kanten.
90-100 millioner EU-borgere lever tæt på fattigdomsgrænsen i den mere velstående del af Verden, hvor der også findes millioner af working-poor, som har brug for mere end ét job, for at have råd til bolig og basale udgifter. En udfordring, som gør det svært for EU systemets ambition om at leve op til FN’s verdensmål om social retfærdighed.
TV Udsyn viser også en længere reportage fra et velbesøgt klimafolkemøde i Middelfart. Et folkemøde der viser en klar folkelig interesse for kampen imod den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer og deres konsekvenser.
Sidst i programmet har vi været til foredrag og film om den Palæstina, Israel konflikt, der også udspiller sig på Vestbredden.
Fattigrøve tæt på kanten. Kan også ses i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=CW-r7tlnfFg

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Fattigrøve tæt på kanten.

Sortliste mod Social Dumping.

Sortliste mod Social Dumping.
Flere sager med underbetaling på bl.a. store offentlige byggerier. Senest det nye Supersygehus i Odense. Har fået borgmester Peter Rahbæk Juel til at foreslå en sortliste eller et register over de virksomheder, der ikke lever op til danske løn og arbejdsforhold.
Odense ser Rødt har også set på et udspil fra børn-ungerådkvinde Susanne Crawley, der har bedt de odenseanske folkeskoler om input til en politik om brug af skærme og alternative undervisningsformer.
Sidst i programmet kan du møde Naturfredningsforenings Maria Gjerding argumenterer for, hvorfor naturen er en vigtig medspiller i kampen for bedre miljø og klima.
Sortliste mod Social Dumping. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8mejiHHZd0Y

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Sortliste mod Social Dumping.

250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.

250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.
Hvad gør man hvis der ikke er resurser til at fundraise i en økonomisk trængt psykiatrisk afdeling? I Odense kan man tage et kig ud i en mangfoldighed af frivillige sociale foreninger og ildsjæle, og måske få øje på David Lind Nordby. Det gjorde Børne og Ungdomspsykiatrien i Syddanmark, da de stod og manglede Lego til at skabe adspredelser og aflede tunge tanker hos deres unge patienter.
Vi var med da David mandag formiddag kunne aflevere 250 kilo brugt Lego, som han havde indsamlet efter et opslag på hans facebook profil.
TV Odense min By tegner også et portræt at et andet større, ældre og veletableret stykke frivilligt socialt arbejde. Børns Voksenvenner, der er et tilbud til enlige forældre og børn, som savner den far eller mor der har meldt fra.
Sidst i programmet introducerer vi en guide til det frivillige Odense. Frivilligcentret har taget initiativ til et digitalt Socialkompas, hvor man burde kunne finde det meste af hvad der findes at frivillige sociale tilbud i Odense.  
250 kilo Lego til Børnepsykiatrien. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=8mejiHHZd0Y&t=1597s
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til 250 kilo Lego til Børnepsykiatrien.

Social Drive Out til Udsatte odenseanere.

Social Drive Out til Udsatte odenseanere.
Odense ser Rødt har i denne udgave besøgt café Paraplyen og  KFUM’s Social drive Out til udsatte borgere i Odense. Det startede under Coronaen, hvor KFUM måtte lukke deres caféer pga. smittefaren. I stedet tog de ud til såkaldt udsatte almennyttige boligområder og stillede sig op på græsplænerne med mad og tid til en snak med beboere, der følte sig isolerede under nedlukningen. I dag 2024, praktiserer de 4 forskellige slags Social Drive Out, der udover en personlig rute til borgere, der af forskellige årsager sjældent kommer ud. Så har de også et ugentlig besøg med mad til de udsatte især grønlændere, der holder til i Kongens Have. Men også en samtalecafé med ikke oprindelig danske kvinder i Fyrreparken i Vollsmose, og en opstart af en ugentlig café dag i Munkebo.
Du kan også se en reportage fra en foredragsaften om den historiske baggrund for den voldsomme konflikt i Gaza. Vi var med og talte bl.a. med Nidal Abu Arif, dansk-palæstinensisk journalist der er født og opvokset i Gaza, hvor han som barn under den første Intifada i 1987 oplevede israelsk militærs brutale reaktion på børn der kastede med sten. Nidal startede sit oplæg med et uddrag af et digt om at mange palæstinensere er ”ramt af et uhelbredeligt håb”. Et håb han lærte at kende, da den israelske besættelsesmagt i forlængelse af Intifadaen håndhævede et udgangsforbud hen over 6 år.
Social Drive Out til Udsatte odenseanere. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_vnodABeoWs
Udgivet LOKALT, SOCIALT | Kommentarer lukket til Social Drive Out til Udsatte odenseanere.