Kategori arkiver: SEKTIONER

Børnehavealder Feministisk Økonomi Nødhjælp til Børnefamilier.

Børnehavealder Feministisk Økonomi Nødhjælp til Børnefamilier.
Odense ser Rødt har i denne udgave godt nyt til små odenseanske børn. Når loven om minimumnormeringer i danske daginstitutioner træder i kraft 1.januar 2024. Så er et flertal i Odense Byråd til igen at hæve aldersgrænsen for hvornår et lille barn skifter fra vuggestue til børnehave, hvor der er færre voksne til flere børn.
Vi har også været til debat om feministisk økonomisk tænkning versus den ”nødvendighedens politik”, som bliver italesat når borgerlige og socialdemokratiske regeringer iværksætter ”reformer”, der har social slagside.
Sidst i programmet giver Røde Kors, Danmark en forklaring på hvorfor det er nødvendigt at yde nødhjælp, julehjælp og vinterhjælp til danske børnefamilier.
Børnehavealder Feministisk Økonomi Nødhjælp til Børnefamilier. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/ Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=NBPyq-JvrNc
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Børnehavealder Feministisk Økonomi Nødhjælp til Børnefamilier.

Feministisk Økonomi Nødvendighedens Politik.

Feministisk Økonomi Nødvendighedens Politik.
Er feministisk økonomisk tænkning et svar på de borgerlige og socialdemokraternes snak om ”nødvendighedens politik” når de i samme åndedrag iværksætter skattelettelser og kontanthjælps ”reformer”, som gør fattige børnefamilier fattigere”. Det var til debat da Enhedslistens Pelle Dragsted havde inviteret den kønspolitiske debattør, Emma Holten til bl.a. at tale om en feministisk økonomi, hvor man værdisætter det omsorgsarbejde, som også er nødvendigt for at holde et samfund kørende.
Feministisk Økonomi Nødvendighedens Politik. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=NBPyq-JvrNc
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Feministisk Økonomi Nødvendighedens Politik.

Godt nyt til Odenses mindste børn.

Godt nyt til Odenses mindste børn.
Der kan komme en bonus med en pædagogiske aldersgrænse, når kommunerne, langt om længe den 1.januar 2024, skal indfase loven om minimumnormeringer i de danske daginstitutioner. Flere kommuner har i mange år justeret aldersgrænsen fra vuggestue til børnehave ud fra nogle økonomiske hensyn, når det har synes nødvendigt for at få budgetterne til at passe. Men da pengene til minimumsnormeringer frem over skal følge barnet. Sådan at der skal være 1 voksen til 3 vuggestuebørn i alderen 0-3 år og 1 voksen til 6 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Så betyder det, at der ikke længere er nogen besparelse at hente ved at sende børnene tidligere i børnehave. 
Vi har talt med børn, unge rådkvinde Susanne Crawley og BUPL’s Rikke Hunsdahl om, hvorfor det er vigtig for små børn, at de kan vente med at skifte til børnehave, når de bliver 3 år – og ikke som nu er 2 år og 10 måneder eller før, da de var 2 år og 6 måneder.
Godt nyt til Odenses mindste børn. Bliver også vist lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=6g-sdEbTLik
Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Godt nyt til Odenses mindste børn.

Elevdemokrati Nordatlantisk Succes Kolonihistorie.

Elevdemokrati Nordatlantisk Succes Kolonihistorie.
TV Odense min By har i denne udgave været med til skoleelevdemokrati i Odense Byråd.
Vi har også en reportage med tilbageblik på 10 års succes for Nordatlantisk Hus på Odense Havn.
Sidst i programmet fortæller vi med udgangspunkt i en udstilling om Grønlands mest berygtede boligblok, Blok P et stykke nyere dansk kolonihistorie.
Elevdemokrati Nordatlantisk Succes Kolonihistorie. Kan også ses i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=NBPyq-JvrNc
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Elevdemokrati Nordatlantisk Succes Kolonihistorie.

Nordatlantisk succes på Odense Havn.

Nordatlantisk succes på Odense Havn.
Nordatlantisk Hus har nu igennem 10 år formidlet kultur, historie og anden viden fra et hjørne af rigsfællesskabet, som ellers ikke fylder meget i den almindelige danske bevidsthed. Nordatlantisk Hus bruger også en arkitektonisk smuk bygning til at give plads og muligheder for de lokale nordatlantiske foreninger for lokale borgere fra hhv. Grønland, Island og Færøerne. Der er også en velbesøgt restaurant, en butik og boliger til nordatlantiske studerende. Noget der sammen med en lang række kulturelle events har været til at skabe liv på en gammel udtjent industrihavn imens den har været under forandring til noget der snart ligner en ny bydel tæt på centrum. 
Vi var med til jubilæumsfest den 9.november og talte med den nuværende direktør Annette Lyberth, der har været med siden en god ide blev undfanget i det daværende Grønlandske Hus tilbage i O’erne. 
Nordatlantisk succes på Odense Havn. Bliver også vist i TV Odense min By https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_qUzoQ_5AEs
Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Nordatlantisk succes på Odense Havn.

Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️

Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️
Fredag formiddag, den 10. november, så byrådssalen på Odense Rådhus noget anderledes ud end ellers, da omkring 50 elevrådsrepræsentanter fra Odenses folkeskoler indtog stolene.
De skulle nemlig, traditionen tro, mødes med Rådkvinde for Børn- og Unge, Susanne Crawley, for at give deres perspektiv på, hvordan skolerne i Odense kan gøres endnu bedre. 💡
 Vi var med til mødet, hvor der blev talt om rigtig mange ting, men mest om elevernes ønsker om en mere varieret skoledag, mere indflydelse og inddragelse – og så blev der også talt en hel del om rusmidler, som fylder mere ude på skolerne, end hvad vi voksne måske ellers går og tror 👇
Elevrødder indtager byrøddernes stole! Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=_qUzoQ_5AEs
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Elevrødder indtager byrøddernes stole! 🙋‍♂️🙋‍♀️

Krystalnat Danskhed Hverdagsracisme.

Krystalnat Danskhed Hverdagsracisme.
TV Udsyn har i denne udgave en reportage fra en stille markering af Krystalnatten i Odense. Omkring 50 odenseanere gik i fakkeloptog. på et tidspunkt, hvor den brutale konflikt i Gaza, deler danskernes holdning til hvem det er, der genererer had og etnisk forfølgelse.
Og fordi konflikten i Gaza har givet vores socialdemokratiske statsminister og de højre nationale en ny anledning til at angribe ikke-vestlige og muslimske medborgere, så viser vi et forsøg på at definere den danskhed, som bl.a. Mette Frederiksen og Inger Støjberg gerne vil værne om.
Vi har også med udgangspunkt i forumteaterforestillingen ”Hjemme Bedst” set på Hvordan det føles, når manglen på accept af det ukendte, fremmedhadet eller måske ligefrem racisme, rammer én tilfældigt i hverdagen. Eller i form af en lovgivning der de senere år er begyndt at skelne mellem de med ”vestlig” og de med ”ikke-vestlig” oprindelse.  
Allersidst i programmet finder du en reportage om Solsikkesnoren, der signalerer, at der måske er behov for hensyn til en medborger, der f.eks. lider med en hjerneskade.
Krystalnat Danskhed Hverdagsracisme. Kan også ses i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=yaEqdXlCiAg
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Krystalnat Danskhed Hverdagsracisme.

Stille Krystalnat i konfliktfyldt tid.

Stille Krystalnat i konfliktfyldt tid.
Omkring 50 odenseanere var samlet for at mindes Krystalnatten på et tidspunkt, hvor den brutale konflikt i Gaza, deler danskernes holdning til hvem det er, der genererer had og etnisk forfølgelse. Noget der også var på den politiske dagsorden i Tyskland den 9.november 1938.  Krystalnatten, har fået sit navn efter de mange glasskår fra knuste butiksruder der glimtede i flammerne, da organiserede nazister havde ødelagt 7500 jødiske forretninger, brændt hundredvis af synagoger, og direkte pryglet 90 jøder ihjel imens tusinder blev mishandlet og mere 30.000  jødiske mænd blev arresteret af Gestapo og sendt til de KZ lejre, hvor de senere blev dræbt.
Odense ser Rødt har også en reportage fra en særligt Spis Sammen aften i Bronx, Bolbro. Og så har vi været til klima og miljødebat hos kafé Kloden, som havde inviteret SF’s Rsamus Nordquist og Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer til debat om ”Bæredygtigt Landbrug”
Stille Krystalnat i konfliktfyldt tid. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=yaEqdXlCiAg
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Stille Krystalnat i konfliktfyldt tid.

Frivillige Sociale Fællesskaber mod Ensomhed.

Frivillige Sociale Fællesskaber mod Ensomhed.
Ensomhedscharteret, Social Sundhed, Frivillig Centeret og et forskningsprojekt på OUH, benyttede ”Danmark Spiser Sammen ugen” til at række ud til borgere, der måske har svært ved at finde vej til de mange frivillige fællesskaber, der kan være med til at forebygge Ensomhed.  
Vi var med til arrangement i café Bronx i Bolbro, hvor vi også mødte forfatter Sarah Beck, der fortalte om hvordan hun selv har fået styr på den følelse af ensomhed, der havde plaget hende tidligere i hendes liv.
Frivillige Sociale Fællesskaber mod Ensomhed. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om Bronx på https://www.youtube.com/watch?v=UYfTPVcxW0M
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Frivillige Sociale Fællesskaber mod Ensomhed.

Iltsvind og Bondejammer.

Iltsvind og Bondejammer.
I dag råder landbruget over ca. 60% af Danmarks areal. Et areal der bliver dyrket intensivt med brug af sprøjtemidler og gødning til skade for både drikkevand, vandmiljø og biodiversitet. Samtidig er en omfattende animalsk produktion af svin og kvæg også med til at gøre landbruget til en af de største klimasyndere. 
Så kan dansk landbrug blive mere bæredygtigt når det handler om hensyn til klima og miljøudfordringer.
Sådan lød oplægget, da Mellemfolkeligt Samvirkes Kafé Kloden havde inviteret SF’s EU parlamentskandidat Rasmus Nordquist og Lone Andersen næst-forkvinde i Landbrug & Fødevarer, til debat på Borgernes Hus i Odense. 
Iltsvind og Bondejammer. Bliver også vist i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=UYfTPVcxW0M
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Iltsvind og Bondejammer.