Kategori arkiver: EU

Fattigdom eller social retfærdighed?

Fattigdom eller social retfærdighed?
Alarmerende tal siger at 90 millioner EU-borgere er truet af relativ fattigdom. Det svarer til ca. 20% af indbyggerne i den økonomisk mest velstående del af Verden. Hårde fakta der er baseret på EU’s officielle fattigdomsgrænse. Men også en virkelighed i et Europa hvor arbejdskraftens frie bevægelighed i et socialt og økonomisk meget forskelligt EU, har skabt gode muligheder for at grådige arbejdsgivere kan organisere social dumping, der har udfordret og svækket nationalt tilkæmpede løn og arbejdsforhold.
Og da EU samarbejdet der i mange andre sammenhænge ikke tøver med fælles regler, traditionelt ikke har blandet sig i national social – og arbejdsmarkedspolitik, så har antallet af fattige og working poor været støt stigende trods ambitiøse målsætninger om det modsatte.
Vi har talt med velfærdsforsker Jon Kvist og de danske EU-Parlamentsmedlemmer Christel Schaldemose, Nicolaj Willumsen og Asger Christensen om hvorvidt EU Kommissionens ”Sociale Søjle” eller en europæisk mindsteløn, kan være svaret på fællesskabets sociale udfordringer.
Programmet Fattigdom eller social retfærdighed er en del af en tv-serie om hvordan EU prioriterer og arbejder med FN’s 17 verdensmål.

Se også: http://osrtv.dk/2021/02/12/udenlandske-illegale-hjemloese-skjult-overset-problem-dk/

Udgivet EU | Kommentarer lukket til Fattigdom eller social retfærdighed?

Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.

Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.
Kan vi gøre op med en uhensigtsmæssig ”Smid væk Kultur” og blive bedre til genbrug og genanvendelse i en tid, hvor en voksende global middelklasse, tærer på klodens resurser imens elektronisk udstyr er den hurtigst voksende affaldstype?
”Ja og det er også nødvendigt” siger Henrik Wenzel, der som miljøforsker ved Syddansk Universitet bl.a. anbefaler en politisk regulering hvor man standardiserer tilbehør til alt elektronisk udstyr, lige fra opladere til mobiltelefoner og støvsugerrør.
En holdning der også finder genklang hos danske EU parlamentsmedlemmer som Socialdemokratiets Christel Schaldemose, Venstres Asger Christensen og Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der også mener, at der kan strammes op på de nuværende regler om en reparationsgaranti for alle produkter i EU.   
Vi har klippet en længere reportage, hvor vi prøver at blive klogere på de miljø og klimapolitiske muligheder, der er i en mere cirkulær økonomisk tankegang, hvor genbrug og genanvendelse er en del af produktion og forbrug på flere niveauer.
Programmet er en del af en tv-serie om hvordan EU prioriterer og arbejder med FN’s 17 verdensmål.

Se også: http://osrtv.dk/2018/12/27/baeredygtigt-elektronisk-genbrug-miljoeet-klimaet/

Udgivet EU, OSRTV | Kommentarer lukket til Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.

Mad og nok god mad til alle?

Mad og nok god mad til alle?
Kan der skabes en bæredygtigt produktion af mad, der både sikrer fødevaresikkerhed og passer på mennesket og naturen. Det er ambitionen hos EU kommissionen, der har sagt ja til at arbejde for FN’s 17 Verdensmål. Bl.a. det der handler om at afskaffe sult på vores fælles klode.
En ambition der i den virkelige verden også skal passe med de modstridende interesser, der i forvejen er i fællesskabets landbrugsstøtteordninger, klimapolitik, handelspolitik og udviklingsbistand.
Vi har mødt Tommy Dalgaard, der professor ved institut for Agro økologi ved Århus Universitet og talt med de danske EU-Parlamentsmedlemmer Christel Schaldemose, Nicolaj Willumsen og Asger Christensen om hvorvidt EU Kommissionens mål har en chance i den realpolitisk virkelighed.
Programmet er en del af en tv-serie om hvordan EU prioriterer og arbejder med FN’s 17 verdensmål.
Udgivet EU | Kommentarer lukket til Mad og nok god mad til alle?

Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.

Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.
Kan vi gøre op med en uhensigtsmæssig ”Smid væk Kultur” og blive bedre til genbrug og genanvendelse i en tid, hvor en voksende global middelklasse, tærer på klodens resurser imens elektronisk udstyr er den hurtigst voksende affaldstype?
”Ja og det er også nødvendigt” siger Henrik Wenzel, der som miljøforsker ved Syddansk Universitet bl.a. anbefaler en politisk regulering hvor man standardiserer tilbehør til alt elektronisk udstyr, lige fra opladere til mobiltelefoner og støvsugerrør.
En holdning der også finder genklang hos danske EU parlamentsmedlemmer som Socialdemokratiets Christel Schaldemose, Venstres Asger Christensen og Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der også mener, at der kan strammes op på de nuværende regler om en reparationsgaranti for alle produkter i EU.   
Vi har klippet en længere reportage, hvor vi prøver at blive klogere på de miljø og klimapolitiske muligheder, der er i en mere cirkulær økonomisk tankegang, hvor genbrug og genanvendelse er en del af produktion og forbrug på flere niveauer.
Programmet er en del af en tv-serie om hvordan EU prioriterer og arbejder med FN’s 17 verdensmål.
Udgivet EU | Kommentarer lukket til Cirkulær Økonomi mod miljø og klima svineri.

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.
Vi sender dem ikke hjem. Men vi hjælper dem heller ikke.
Arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU, har de senere år skabt en skjult og udsat gruppe af hjemløse udenlandske migranter i Danmark og andre europæiske lande.
En gruppe af EU borgere, der bliver fanget i et socialpolitisk tomrum, fordi fællesskabets hellige princip om den frie bevægelighed, som regel overtrumfes af medlemslandenes hellige ret til selv at styre den nationale socialpolitik.

Vi har talt med hhv. Kirkens Korshær, Odense. Projekt Udenfor, Århus og det nationale Rådet for Socialt Udsatte om et overset problem, som få kender omfanget af.

Udgivet EU, POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Udenlandske illegale Hjemløse. Et skjult og overset problem i DK.

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?
Fattigdom er en relativ størrelse, der ofte måles i forhold til den gennemsnitlige levestandard i det land eller den region, man bor og lever i.
Så når man kigger ud over de nu 27 medlemslande, der er med i det europæiske fællesskab, så viser statistiker og analyser at omkring 92-117 millioner ud af 446 millioner EU borgere er fattigdoms-truede. Alarmerende tal der er langt fra den politiske målsætning EU-kommissionen havde opstillet om at man inden 2020 skulle nedbringe antallet af europæiske borgere, der lever under den nationale fattigdoms-grænse med 25%, og at løfte 20 millioner ud af risiko for fattigdom.

Vi har klippet en debat-dokumentar, hvor vi spørger til årsager og evt. løsninger på den relative store fattigdom i en økonomisk og politisk union, hvor man også har svært ved at finde fælles standarder for hvordan man behandler de mange hjemløse, der også benytter sig af den frie bevægelighed inden for EU’s ydre grænser.

Medvirkende er bl.a. MEP’er Christel Schaldemose, Socialdemokratiet og Pernille Weiss, Konservative – MF Søren Søndergaard, Enhedslisten. Velfærdsforsker Jon Kvist, RUC. Fattigdomsforsker Finn Kenneth Hansen, CASA. Tony Fejerskov, 3F. Vibe Klarup, Rådet Socialt Udsatte. Lea Wulff Lütken, Projekt Udenfor, FEANTSA.

Udgivet EU, SOCIALT | Kommentarer lukket til Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?

Hvor der Handles. Der spildes. DK og EU i en globaliseret verden.

Hvor der Handles. Der spildes. DK og EU i en globaliseret verden.
Handelspolitik kan være et nyttigt politisk redskab. Og blandt mange europæiske politikere i mange partifarver trives der en drøm om, at en kombination af handelspolitik og udviklingsbistand, kan hæve både levestandarden og de demokratiske rettigheder i bl.a. Afrika i en sådan grad, at der ikke længere vil være ret mange fattige migranter, der søger ind over EU’s forjættede grænser.
Men da EU’s handelspolitik traditionelt siden fællesskabet start tilbage i 50’erne dybest set har handlet om at varetage egne interesser både indenfor og udenfor Europas grænser, så er der indtil videre langt igen før man kan se at de mange velmenende hensigtserklæringer, der bliver skrevet ind i handels-aftalerne har nogen reel betydning.

Vi har klippet en debat dokumentar hvor vi spørger om man reelt kan finde noget fair handels-samarbejde udover de i den store sammenhæng ganske få ”Fair Trade” produkter der findes på det globale marked.

Medvirkende er bl.a. Lektor i handelspolitik, Jens Ladefoged. Journalist og Afrikakender Knud Vilby og Nanna Langevad, NOAH. Derudover danske EU politikere Christel Schaldemose, Socialdemokratiet. Søren Søndergård, Enhedslisten og Venstres Asger Christensen.

Udgivet EU, GLOBALT | Kommentarer lukket til Hvor der Handles. Der spildes. DK og EU i en globaliseret verden.

Inden Klimaet går amok. DK og EU i en globaliseret verden.

Inden Klimaet går amok.
Imens store dele af Verdenssamfundet har det politiske og økonomiske fokus rettet mod Coronaens smittefare, så fortsætter den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer.
Klimaforandringer der ikke kun betyder mere ustadigt vejr med orkaner og skovbrande. Men også at store dele af kloden bliver ubeboelig, når verdenshavene stiger og ørkendannelser breder sig. En udvikling der ifølge FN vil forårsage at omkring 200 millioner mennesker, vil komme til at leve som klimaflygtninge frem mod 2050. En situation der vil skabe nye sikkerhedspolitiske udfordringer i en Verden, hvor de politiske ledere igen og igen prioriterer andre og mere akutte kriser.

Vi har klippet en debat dokumentar, hvor vi spørger om EU, vil være i stand til at genopfinde sin rolle som Verdens klimaførerhund inden klimaforandringerne kommer ud af kontrol.

Medvirkende er bl.a. tidligere klimakommissær Connie Hedegaard. Sebastian Mernild fra FN’s klimapanel. NGO’erne John Nordbo og Knud Vilby. Danske EU politikere, Christel Schaldemose, Socialdemokratiet. Søren Søndergård, Enhedslisten og Venstres Asger Christensen.

Udgivet EU, GLOBALT | Kommentarer lukket til Inden Klimaet går amok. DK og EU i en globaliseret verden.

Apropos endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro.

Moderne Slaveri. Noget vi helst overser.
Apropos en aktuel dom om endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro. Moderne slaveri, Menneskehandel, Tvangsarbejde eller Social Dumping. Arbejdskriminalitet der udnytter mennesker i en økonomisk ulige verden har mange navne. Og det finder sted alle steder. Også lige her rundt om hjørnet hvor du bor.

Menneskehandel, også kendt som Trafficking anses for at være den hurtigst voksende kriminalitetsform i verden. Og handel med mennesker trives godt, i en globaliseret verden, præget af fattigdom og ulighed.
Men HVAD gør Danmark, HVAD gør EU for at leve op til strategier, handleplaner og direktiver om bekæmpelse af handel med mennesker? Er de strategier vi har hensigtsmæssige, i en virkelighed, hvor desperate og sårbare mennesker er villige til at gå langt for at tjene penge?

Selv om Danmark siden 2007 har haft et officielt center mod menneskehandel, så er der trods utallige sager, endnu ikke faldet en eneste dom, hvor bagmænd er blevet dømt for ”menneskehandel til tvangsarbejde”

Vi har mødt nogen af de organisationer, der i deres arbejde møder ofrene for menneskehandel, både illegale sexarbejdere, men også kinesiske kokke, filippinske chauffører og østeuropæiske gartnere. Også så har vi talt med hhv. EU parlamentsmedlem Christel Schaldemose og MF’er Søren Søndergaard om hvorvidt de politiske strategier virker efter hensigten.

Udgivet EU, GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Apropos endnu en frikendelse for menneskehandel ved byretten i Holstebro.

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?

Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?
Fattigdom er en relativ størrelse, der ofte måles i forhold til den gennemsnitlige levestandard i det land eller den region, man bor og lever i.
Så når man kigger ud over de nu 27 medlemslande, der er med i det europæiske fællesskab, så viser statistiker og analyser at omkring 92-117 millioner ud af 446 millioner EU borgere er fattigdomstruede.
Alarmerende tal der er langt fra den politiske målsætning EU-kommissionen havde opstillet om at man inden 2020 skulle nedbringe antallet af europæiske borgere, der lever under den nationale fattigdomsgrænse med 25%, og at løfte 20 millioner ud af risiko for fattigdom.
Vi har klippet en debat-dokumentar, hvor vi spørger til årsager og evt. løsninger på den relative store fattigdom i økonomisk og politisk union, hvor man også har svært ved at finde fælles standarder for hvordan man behandler de mange hjemløse, der også benytter sig af den frie bevægelighed inden for EU’s ydre grænser.
Medvirkende er bl.a. MEP’er Christel Schaldemose, Socialdemokratiet og Pernille Weiss, Konservative – MF Søren Søndergaard, Enhedslisten. Velfærdsforsker Jon Kvist, RUC. Fattigdomsforsker Finn Kenneth Hansen, CASA. Tony Fejerskov, 3F. Vibe Klarup, Rådet Socialt Udsatte. Lea Wulff Lütken, Projekt Udenfor, FEANTSA.

Udgivet EU | Kommentarer lukket til Fattigdom i det rige EU. Et fælles ansvar?