Kategori arkiver: EU

Højre nationalisme og pladderhumanisme

I denne udgave af Udsyn skal vi her op til EU-valget 9. juni se på et emne der kan fylde i debatten, nemlig højredrejningen med nationalistiske og EU skeptiske partier der har haft fremgang og vind i sejlene flere steder i Europa de senere år. Men hvad er det som skaber deres succes og hvor stor er deres politiske indflydelse reelt. Vi har mødt 3 folketingsmedlemmer fra hhv. DF, EL og S og talt med samfundsforskerne Mikkel Thorup, der er professor i politisk idéhistorie og Søren Dosenrode, professor i statskundskab.  
Senere i programmet kan du se et portræt af billedhugger Jens Galschiøt deri år runder de 70 år. Jens Galschiøt tager gerne titlen som Pladderhumanist på sig. Men er også stolt af at han nu igennem 3 årtier har skabt et kulturpolitisk uafhængigt kunstprojekt med base i et tidligere automobil værksted i en forstad til Odense.
Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til Højre nationalisme og pladderhumanisme

Pride, Pøules og fre’!

I denne udgave af TV Odense min By skal md en tur til Odense Pride 2024, en pride der ud over at være en fest for mangfoldigheden også stiller skarpt på menneskerettigheder verden over.
Vi skal en tur med SF’s EU Parlamentskandidat Villy Søvndal rundt i Odense, hvor han sammen med en flok isbjørne sætter valgplakater op.
Sidste år blev åens dag skudt i gang. Det var meningen at det skulle være en årlig begivenhed. Men manglende finansiering betød at foreningen bag måtte dreje nøglen om, og vi viser en videoreportage fra den eneste åens dag.
Vi vil ha’ fre’ på jord! er titlen på Jens Peter Madsens forestilling, hvor han sammen med musikeren Palle Krabbe synger og bl.a. fortæller personlige historier om krig og fred.
Udgivet EU, KULTUR, LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Pride, Pøules og fre’!

EU og isbjørne: Valgkamp for alvor skudt i gang

Lørdag den 18. maj blev valgkampen til det kommende EU-valg for alvor skudt i gang – og det gælder også kandidaternes kamp om vælgernes kryds. For udover valgplakater med mere eller mindre opfindsomme slogans, har flere kandidater også taget andre midler i brug, for at blive husket og vinde vælgernes gunst.
Vi mødte kandidat til Europa Parlamentet, SF’s Villy Søvndal, lørdag formiddag i Odense, hvor han, flankeret af 3 isbjørne, hang valgplakater op, som udover et billede også har påtrykt det efterhånden berømte Cop 15 citat ”The ice is melting at the pøules”.
Udgivet EU, POLITISK | Kommentarer lukket til EU og isbjørne: Valgkamp for alvor skudt i gang

Snubler EU derudaf.

Snubler EU derudaf.
TV Udsyn ser frem mod EU Parlamentsvalget 9.juni med 3 reportager om grønne energi udfordringer, social dumping, og flygtninge og migranter, der søger ind over de forjættede grænser.
I den første spørger vi eksperter, ngo’er og MEP’er om EU kører grønt nok på energi og transportområdet. I den anden er vi til debat om mulige løsninger på den omfattende social dumping, når arbejdskraften bevæger sig frit indenfor i det indre marked. I den 3de og sidste fortæller Amnestys Martin Lemberg om de mange flygtninge, der øger menneskesmuglernes forretning, hver gang EU prøver at styrke de ydre grænser.

Udgivet EU, LOKALT | Kommentarer lukket til Snubler EU derudaf.

Flygtningestrømme Mistrivsel og Hjerneskade.

Flygtningestrømme Mistrivsel og Hjerneskade.
TV Udsyn har i denne udgave fået migrationsforsker og politisk chef i Amnesty International, Martin Lemberg til at give en status på de mange migranter, som søger ind over EU’s forjættede grænser.
Anledninger er at Europa Parlamentet i denne uge har vedtaget en ny asylpolitik, der på den ene side vil sikre en mere solidarisk fordeling af de flygtninge, som i dag primært lander i de sydlige medlemslande. Men også en asylpolitik, som fastholder en voldsom grænse politik for Fort Europa. En politik som Martin Lemberg mener styrker menneskesmuglernes forretningsmodel.
Du kan også se 2 reportager om den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Men også om de mange tilbud om hjælp, der faktisk findes i Odense.
Sidst i programmet viser vi en lille film om at lære at leve med en hjerneskade.
Flygtningestrømme Mistrivsel og Hjerneskade. Bliver også vist i lokal-tv. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=RFxlx7pN-TE&t=485s

Udgivet EU, GLOBALT, LOKALT | Kommentarer lukket til Flygtningestrømme Mistrivsel og Hjerneskade.

Flygtninge Traumer Velfærd til Salg.

Flygtninge Traumer Velfærd til Salg.
Imens Danmark og danskerne endnu engang plages af et ubeslutsomt sommervejr, så er der stadig og hele tiden politisk forfulgte, krigsramte flygtninge og fattige migranter, der sætter livet på spil på usikre flugtruter for at nå ind over Europas forjættede grænser. OG da EU’s politiske ledere holder fast i en politik, der handler om at holde flygtninge og migranter ude, så har vi fundet et interview med Amnestys politisk chef Martin Lemberg, der tidligere på året fortalte om hvordan grænse hegn og aggressiv kystbevogtning i virkeligheden styrker menneskesmuglernes forretningsmodel.
TV Udsyn viser også en reportage om en opmærksomhed på behovet for traume-hjælp til de flygtninge, som så har fået bevilliget ophold og asyl i Danmark, hvor det anslås at omkring 1/3 af herboende flygtninge lider af PTSD og en indre krig til livets ende.
Sidst i programmet viser vi et afsnit i vores serie om DK i EU i 50 år. Velfærd til Salg handler om privatisering af ydelser, som vi tidligere i Danmark betragtede som offentlige ydelser.
Flygtninge Traumer Velfærd til Salg. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere på https://www.youtube.com/watch?v=z8O3MzsDshI
Udgivet EU, GLOBALT, LOKALT | Kommentarer lukket til Flygtninge Traumer Velfærd til Salg.

Menneskesmuglere har stadig god forretning.

Menneskesmuglere har stadig en god forretning.
Når der bygges mure og hegn ved EU’s forjættede grænser, så fremmer man i virkeligheden menneskesmuglernes forretningsmodel. Siger migrationsforsker og politisk chef hos Amnesty, Martin Lemberg.
Vi har klippet en status på flygtninge og asylpolitikken i DK og EU anno 2022, hvor der stadig var mange der druknede på vej over Middelhavet i små usikre fartøjer, imens mange tusind er fanget i et menneskeligt limbo i skovene på grænsen mellem Polen og Hviderusland, Belarus.
I stedet for at bruge en masse penge på at betale politisk tvivlsomme regimer i Libyen, Tyrkiet og Rwanda, så bør EU finde frem til en fælles humanistisk asylpolitik, der tager udgangspunkt i det faktum, at en del af verdens mange flygtninge og fattige migranter bliver ved at nå ind over grænserne til vores forholdsvis velstående fællesskab, siger Martin Lemberg.
Menneskesmuglere har stadig en god forretning. Kan også ses i TV Udsyn på lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om flygtningepolitik https://www.youtube.com/watch?v=JPfIuXt4OdE&t=1s
Udgivet EU, GLOBALT | Kommentarer lukket til Menneskesmuglere har stadig god forretning.

Fri bevægelig Social Dumping og Ræs mod Bunden.

Fri bevægelig Social Dumping og Ræs mod Bunden.
Ideen om den fri bevægelighed af bl.a. arbejdskraft i et frit indre marked er en smuk tanke. Men i et stort og socialt, økonomisk ulige EU, har det også betydet social dumping og social utilfredshed. Vi har set på fænomenet i en serie om DK i EU i 50 år.
Udgivet EU | Kommentarer lukket til Fri bevægelig Social Dumping og Ræs mod Bunden.

Et forhold med forbehold. DK i EU 50 år.

Et forhold med forbehold. DK i EU 50 år.
Et stort flertal af stemte tilbage i 1972 ja til at Danmark dengang skulle være medlem den forholdsvis lille, men eksklusive klub EF. En klub der på tidspunkt primært var et handels-fællesskab, der kunne gavne de danske bønder. En klub der siden er vokset til en stor politisk unionion med en lang række fælles regler, standarder og politiske direktiver, som har delt danskerne. Vi har i anledning af DK’s medlemskab af EU i 50 år taget en tour de force gennem et mildest talt ambivalent forhold med masser af forbehold.
Udgivet EU | Kommentarer lukket til Et forhold med forbehold. DK i EU 50 år.

Velfærd til salg. DK i EU 50 år.

Velfærd til salg. DK i EU 50 år.
Alt skal kunne sælges frit indenfor i EU’s indre marked. Også almennyttige velfærdsydelser, som traditionelt i Danmark har været varetaget af det offentlige. Vi har i anledning af DK’s medlemskab af EU i 50 år set på konsekvenserne af bl.a. Servicedirektivet og andre liberaliserende tiltag.
Udgivet EU | Kommentarer lukket til Velfærd til salg. DK i EU 50 år.