Odense var også med da millioner klimastrejkede fredag.


Odense var også med da millioner klimastrejkede fredag.
Flere hundrede odenseanske skole og gymnasieelever og andre klimatosser var fredag mødt frem på Gråbrødre Plads for at bidrage til en global aktions dag med klimastrejker Verden over forud for FN’s årlige topmøde i New York.
Den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer er i løbet af 2019 ikke kun rykket længere op på den politiske dagsorden. Men også i bevidstheden hos især unge, der kobler klimaproblemerne med andre presserende miljøudfordringer.
Klimastrejken i Odense fredag var et lokalt bidrag til en omfattende global aktions dag #FridaysForFuture, hvor millioner deltog i store og knap så store manifestationer i 150 lande.

Udgivet GLOBALT, LOKALT | Kommentarer lukket til Odense var også med da millioner klimastrejkede fredag.

Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.


Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.
Misbrugscentret i Odense har i flere år haft gode erfaringer med at behandle ældre stofmisbrugere med lægeordineret heroin.
Noget der i dag først er tilladt når man har været i misbrugsbehandling med f.eks. metadon, i mindst 12 måneder.
Nu vil socialrådmand Brian Dybro søge om tilladelse til en ny praksis, hvor tilbuddet også kan gives til unge misbrugere fra dag 1.
”Jeg tror vi kan få en både menneskelig og samfundsfundøkonomisk gevinst, hvis vi kan hjælpe unge inden de spilder for mange år med misbrug og kriminalitet”
sagde Brian Dybro, da han gav flere gode argumenter for, hvorfor Odense Kommune lige om lidt sender en ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at gøre noget som nogen vil se som en moralsk glidebane. Men som i sidste ende måske bare er sund fornuft.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Skal unge misbrugere ha’ heroin? Ja, siger socialrådmand.

Wadden Tide – kunst, natur og kultur ved Blåvands Huk.


Wadden Tide – kunst, natur og kultur ved Blåvands Huk.
Odenseanske Fletværket har inviteret en række internationale kunstnere til at skabe en række skulpturelle værker til stranden og klitterne, der hvor Vesterhavet møder Vadehavet.
De kalder det selv en ”Steds specifik” udstilling der med overskriften Wadden Tide, bl.a. er inspireret af livet omkring verdenshavene og trækfuglenes Øst atlantiske rute – og derfor er der også inviteret kunstnere fra lande langs ruten – fra Sydafrika til Norge og Island i Nord.
Wadden Tide kan opleves i levende i live på stranden og i klitterne ved Blåvands Huk Fyr frem til den 29.september.

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Wadden Tide – kunst, natur og kultur ved Blåvands Huk.

Ny Børne og Ungdomsteaterscene kan skabe liv i Vollsmose.


Ny Børne og Ungdomsteaterscene kan skabe liv i Vollsmose.
Nørregaards Teater der som lille Storby Teater har base i Teaterhuset ved Munke Mose i centrum har nu fået en satellit-scene i Vollsmose Kulturhus.
Vi var med til åbningsforestillingen ”Tamme Tigre findes ikke” og talte med hhv. teaterleder Carsten Wittrock, bydelssøster Sharwa Sharif og leder af Vollsmose Bibliotek, Dynke Jeppesen, der alle tror og håber at det nye teaterinitiativ kan være med til at skabe nyt liv i et kulturhus, der har været sparet helt i bund.

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Ny Børne og Ungdomsteaterscene kan skabe liv i Vollsmose.

Viva la Frida. Smerte og passion hos Momentum.


Viva la Frida. Smerte og passion hos Momentum.
Skuespiller Amira Jensen har siden hun var 15 år, været fascineret af den mexicanske maler Frida Kahlo.
Nu har hun skrevet et stykke nyt dramatik, hvor hun giver et indblik i et passioneret og smertefuldt liv – set igennem søsteren Cristinas øjne.
Viva la Frida kan i denne omgang opleves hos teater Momentum i Odense til og med lørdag 21.september

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Viva la Frida. Smerte og passion hos Momentum.

Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.


Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.
Arkitekt Andreas Isager fra Byforeningen, Odense har valgt at se positivt på en ny politisk beslutning om de historiske siloer og pakhuse på den del af Odense Havn, der hedder Silo Øen.
Selv om der nu skal udarbejdes en lokalplan, der giver tilladelse til nedrivninger af alle bygninger – på nær 2 ydermure af det gamle MUUS Pakhus, så indeholder beslutningen i By & Kulturforvaltningen også nogle formuleringer om at hvis Grundejeren, Odense Havn lykkes med at finde en investor, der er interesseret i at bevare mere end MUUS Pakhus, så vil der blive taget hensyn til det i den nye lokalplan.
Vi har talt med Andreas Isager, der også mener at kommunen bør være mere proaktive hvis ikke fornyelse om omdannelse af Odense udelukkende skal styres af de frie markedskræfter, der sjældent har blik for byens liv og kulturarv.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Så er det NU. Sidste chance for Silo Øen.

Borgere taget med på velfærds råd i Odense.


Borgere taget med på velfærds råd i Odense.
Velfærdsydelser som børnepasning, folkeskole og ældrepleje er igen under pres i Odense Kommune.
Så nu har Odense Byråd i flere omgange bedt et borgerråd med 99 repræsentativt udvalgte Odenseanere mellem 18 og 80 år, være til at nuancere politikernes beslutningsgrundlag, når der skal lægges budgetter for en fremtid med flere børn og ældre.
Vi var med da det første borgerråd af sin slags i Danmark fremlagde sine anbefalinger for byrådets partier på en dag hvor en ny økonomisk aftale mellem regeringen og kommunerne også blandede sig i debatten.

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Borgere taget med på velfærds råd i Odense.

Godt nyt til Fattige Børnefamilier.


Godt nyt til Fattige Børnefamilier.
Mere end 62.000 børn lever i dag i familier med indtægter under den officielle fattigdomsgrænse.
Så nu har den nye socialdemokratiske regering sammen med de Radikale, SF og Enhedslisten besluttet at give en midlertidig økonomisk kompensation til familier, der er ramt af hhv. Kontanthjælpsloftet eller den særligt lave integrationsydelse – hvis de har børn i alderen 0-14 år.
Det ekstra børnetilskud der træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra august 2019, er tænkt som en midlertidig ordning – imens det nye folketing afventer svar fra en såkaldt Ydelses-kommission.
Selv om det er en midlertidig ordning, så har den mødt hård kritik fra både Venstre og Dansk Folkeparti. Men også glæde lokalt i Odense, hvor vi har talt med Børn Unge Rådkvinde Susanne Crawley og Iben Schmidt Ravn, der som aktiv i netværket Næstehjælperne, har oplevet konsekvenserne af kontanthjælps-loft og integrations-ydelsen på tæt hold.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Godt nyt til Fattige Børnefamilier.

En god dag for Miljøet og Klimaet, da der var Folkemøde på Stige Ø.


En god dag for Miljøet og Klimaet, da der var Folkemøde på Stige Ø.
TV-Metrologer, Klimaforskere, engagerede græsrødder og andet godtfolk under en smuk sensommerhimmel på Odense forhenværende losseplads, Stige Ø, var med til at gøre Miljøets Folkemøde vol.2 til en god men også eftertænksom dag på et tidspunkt hvor de igangværende klimaforandringer og en stigende plastik forurening er rykket frem i danskernes bevidsthed.

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til En god dag for Miljøet og Klimaet, da der var Folkemøde på Stige Ø.

Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.


Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.
Lokale NGO’er tog sidste år tilløb til at skabe en ny tradition for et Miljøets Folkemøde på Stige Ø, Odenses gamle losseplads.
I år har initiativtagerne, Allan Milé og Martin Winther, allieret sig med Fjordens Dag, for at sætte lokalt fokus på klima og miljøudfordringer når man kan møde alskens lokale initiativer i miljø by, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtighed.
Se programmet på
https://www.facebook.com/miljoetsfolkemode2019/

Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Sæt kryds ved Miljøet Søndag 8.september på Stige Ø.