Julen varer længe. Koster mange penge.


Julen varer længe. Koster mange penge.
Julen nærmer sig med en forventningens glæde hos mange – men også med bekymring hos de børnefamilier, der i forvejen kæmper med at få små indkomster til at slå til i et rigt samfund, hvor standarden for hvad man bør tilbyde sine børn sættes af tv-reklamer og forældre med gode indkomster.
Vi har besøgt 2 forskellige lokale organisationer der uddeler julehjælp økonomisk trængte børnefamilier.
Røde Kors i Odense, hvor man igen har fået flere ansøgninger end man kan honorere.
Og så Odense Vineyard, der uddeler indsamlet legetøj og andre gaver til en højtid, der kan være svær at komme uden om.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Julen varer længe. Koster mange penge.

Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?


Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?
Hvad stiller vi op når klimaforandringerne når sit ”tipping point” tidligere end forudsagt?
Vil vi synes det bliver fedt når vejret bliver både Varmere, Vådere og Vildere?
Vi har apropos endnu et internationalt klimatopmøde, COP25 i Madrid fundet nogle lokale kommentarer fra klimaforsker Sebastian Mernild og klimakunstner Jens Galschiøt, der bl.a. forklarer konsekvenserne, når det omtalte ”tipping point” kommer.
Og så har vi pakket de dystre forudsigelser ind i et håb fra et lokalt bidrag til de internationale klimastrejker, der er opstået verden over i 2019.

Udgivet GLOBALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Varmere, Vådere og Vildere. Fedt?

Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.


Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.
Møllegårdens Planteskole på Midtfyn synes de har fundet fidusen til at omgås de løn og arbejdsforhold, der ellers gælder på de fleste danske arbejdspladser.
Så nu har ejeren Lars Starup igen skiftet underentreprenør, sådan at han kan underbetale 30-40 polske arbejdere, der heller ikke får overtidsbetaling, feriepenge eller pension imens de betaler husleje for at sove i køjesenge i et af Lars Starups parcelhuse.
Vi var med, da fagligt aktive fra 3F Østfyn var mødt frem ved planteskolen tidlig onsdag morgen, for at gøre opmærksom på endnu et eksempel på den sociale dumping, der mange steder er sat i system af grådige arbejdsgivere. Og vi spurgte faglig sekretær, Hanne Pedersen, om ikke den danske arbejdsmarkedsmodel med aftaleret mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, snart har brug for en hjælpende hånd fra den lovgivende magt i Folketinget.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Grådig Gartner nægter stadig aftale med 3F Østfyn.

Vores Fyn 2019. Personlige historier til et godt formål.


Vores Fyn 2019. Personlige historier til et godt formål.
Forfatter og sangskriver Jørgen Nancke vil gerne bruge sin kunst til at ”give tilbage”.
Så nu har han igen i 2019 samlet en slags antologi, hvor kendte og ukendte fynboer beretter om deres Fyn i en bog hvor overskuddet doneres til Kirkens Korshærs arbejde i Odense.
I ”Vores Fyn – historier fra hjertet i midten” møder vi både tidligere udenrigsministre og hjemløse misbrugere med et hårdt liv på gaden.
Der også beretninger fra nogen af dem der er kommet hertil som flygtninge og politiske kunstnere, der gør rede for deres motiver.
Vi var med til udgivelsen hos galleri Galschiøt, hvor man kunne møde nogen af bidragsyderne og købe bogen, der nu bl.a. kan bestilles på www. mellemgaard.dk

Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Vores Fyn 2019. Personlige historier til et godt formål.

God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.


God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.
Relationer er den vigtigste ingrediens i vores arbejde. Sådan lød det i oplægget da Center for Mental Sundhed, havde inviteret et par hundrede fynske velfærdsarbejdere til en konference, hvor de blandt andet skulle snakke om deres egen værdi som faglige medarbejdere i vores velfærdssamfund.
Og da de fleste velfærdsarbejdere, pædagoger, SoSu’er, skolelærere, jobkonsulenter mm. arbejder med mennesker og ikke maskiner. Så er relationen og en gensidig anerkendelse vigtig, hvis jobbet skal udføres tilfredsstillende.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til God velfærd kræver nære relationer og anerkendelse.

Drømmefragmenter hos galleri Galschiøt.


Drømmefragmenter hos galleri Galschiøt.
Der er både en god historie og kunstnerisk sjæl i mexicanske Alberto Aragón Reys aktuelle udstilling hos Galschiøt i Næsby, Odense.
Den gode historie handler om stjålne malerier, der efter flere års mystiske forsvinden dukkede op med hjælp fra amerikanske FBI.
Men den bedste grund til at besøge udstillingen er Albertos helt egen personlige stil, der har givet anerkendelse flere steder i verden.
Vi har været forbi med kamera og mikrofon for at få et par ord om vejen til lærredet.
Drømmefragmenter kan ses frem til den 18.december.

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Drømmefragmenter hos galleri Galschiøt.

FLERE voksne i daginstitutionerne, MINIMUMSNORMERINGER nu!


FLERE voksne i daginstitutionerne, TID til trøst, omsorg og nærvær, MINIMUMSNORMERINGER nu!
Sådan lyder det efterhånden velkendte krav fra børn, forældre og pædagoger. Og deres råb er da også blevet hørt, men det betyder langt fra, at en model for indførsel af lovbestemte minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner er på plads.
Selvom regeringen og støttepartierne har lovet minimumsnormeringer frem mod 2025, mangler de stadig at blive enige om hvordan, det skal foregå i praksis. I forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger, forsøger partierne at finde en model, men de er langt fra hinanden, for SF og Enhedslisten vil have, at normeringen skal gøres op som et gennemsnit pr. institution, imens de Radikale vil opgøre normeringerne som et gennemsnit blandt alle institutionerne i en kommune.
Bliver modellen som de Radikale gerne vil have det, risikerer man, at ikke alle institutioner vil opleve, at der kommer flere voksne – og er det så overhovedet minimumsnormeringer?
Vi har spurgt forælder Thomas Graven og Odenses radikale Børn- og Unge rådmand Susanne Crawley Larsen

Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til FLERE voksne i daginstitutionerne, MINIMUMSNORMERINGER nu!

Rehappy – Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.


Rehappy. Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.
Hjerneskadeforening har et motto der siger “Liv der reddes, skal også leves”. Og da det at danse både giver livsglæde, motion og godt humør, så er foreningen lige nu på turne på Fyn med dansekonceptet ”Rehappy Ballroom Fitness”, som kombinerer glæden ved dans og musik med den fysiske træning.
Vi var med ca. 30 hjerneskaderamte dansere var mødt op i Seniorhuset, Odense, hvor vi også talte med danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard, der har arbejdet med noget lignende sammen med Parkinson-patienter. Og så direktør i Hjerneskadeforeningen Morten Lorenzen, der håber at de lokale afdelinger af Hjerneskade forening, vil tage ideen til sig og bruge den som en del af arbejdet med at genskabe et liv efter at man er blevet ramt af en hjerneskade.

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Rehappy – Glad Dans også godt for Hjerneskaderamte.

Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.


Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.
Socialt arbejdede i udsatte boligområder har ændret sig markant. Nu handler det om økonomisk flyttehjælp til dømte for kriminalitet og konvertering af udenlandske uddannelsesbeviser imens borgere med job ikke kan flytte ind hvis deres indkomst er for lav.
Vi har set på nogen af konsekvenserne af en omfattende såkaldt ”ghettolov”, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget for ca. 1 år siden. Konsekvenser der bl.a. er tvangsflytning af beboere og nedrivning af velfungerende boliger uden at man kender de sociale konsekvenser af en lov der er styret af statistik på den omstridte ghetto-liste.
Ghetto forsker Gunvor Christensen mener at loven er mere styret af en politisk dagsorden end egentlig viden. Og Dorte Laursen der som boligsocial projektleder var med til at få Rising området af den omstridte liste, mener at den nye lov flytter fokus fra menneskelige resurser til tal i excel-ark.
Venstres nye lokale frontfigur i Odense, Christoffer Lilleholt er begejstret, imens SF’s Brian Dybro og Enhedslistens Reza Javid er bekymrede for de politiske redskaber der tages i brug for at nå frem til ghettolovens intention om at skabe mere socialt blandede boligområder i bydele som Vollsmose, Rising og Korsløkke Parken.

Udgivet POLITISK, SOCIALT | Kommentarer lukket til Cirkus Ghettolov. Med nye tricks og hovedet under armen.

LITNET. Godt nyt Til alle Læseheste.


Godt nyt Til alle Læseheste.
Litteratur netværket LITNET har siden 2007 haft en ambition om at støtte litteraturen på Fyn. Både de der skriver og de der som læsere gerne vil møde de, der skriver.
Vi har været med til et Café LITNET forfatter-arrangement for at blive klogere på netværkets tilbud og den store interesse for det skrevne ord i en ellers meget visuel tidsalder.

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til LITNET. Godt nyt Til alle Læseheste.