Forfatter arkiv: OSRTV

Kærlighedskorrespondancer.

Kærlighedskorrespondancer.
Længe har jeg villet skrive til dig, nu gør jeg det. Jeg siger det, som det er: Jeg elsker dig.
Sådan starter et brev, der er sendt ud til 200 tilfældige danskere. Et brev der på helt gammeldagsvis er kommet i en konvolut med et frimærke og leveret af et postbud. Men også et brev hvor modtagerne opfordres til at tage del i kærlighedskorrespondancer med afsenderne, Lise Kapper og Lea Kirstine Møller, der sammen med digteren Morten Søndergaard og tekstilkunstner Begitte Lynge Andersen, har formuleret et kunstprojekt, hvor svarene videreformidles i forskellige former i forbindelse med årets HC Andersen Festivals i Odense i uge 34.
Vi mødte Lise Kapper og Lea Kirstine Møller, da de sidst i maj måned havde modtaget første opløftende svar på deres tilfældigt udsendte breve.
Kærlighedskorrespondancer kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/

Se evt. også reportage fra sidste års HC Andersen Festivals https://www.youtube.com/watch?v=rWs0Ac8xPvQ&t=2s

Udgivet KULTUR | Kommentarer lukket til Kærlighedskorrespondancer.

Verdensmesteren fra Fruens Bøge.

Verdensmesteren fra Fruens Bøge. Hvem er Danmarks største cykelsport stjerne igennem historien?
Hvor nogen kunne forledes til at svare Bjarne Riis eller måske mere tøvende Rolf Sørensen, så er det rigtige svar helt klart Thorvald Ellegaard fra cykelbanen i Fruens Bøge, Odense.
Vi var med da stadsarkivar Johnny Wøllekær åbnede en Kulturarv Boks udstilling ved stationsbygningen i Fruens Bøge, hvor der i årene 1894-1910 lå en cykelbane, der på sine bedste dage kunne trække omkring 3000 tilskuere, når datidens cykelhelt Thorvald Ellegaard vandt en af sine 925 sejre i en lang karriere, hvor han også blev Verdensmester i Banecykling hele 6 gange.
Kulturarv Boksens udstilling, der er blevet til i et samarbejde mellem Dalum-Hjallese lokalarkiv og Historiens Hus kan ses ved Fruens Bøge station frem til den 3.juli.
Verdensmesteren fra Fruens Bøge. Kan også ses i TV Odense min By på kanal Fynboen. http://osrtv.dk/sendetider/
Se mere Kulturarv Boks på https://www.youtube.com/watch?v=hJKgwfqExkk&t=1s
Udgivet HISTORIE, KULTUR | Kommentarer lukket til Verdensmesteren fra Fruens Bøge.

Skamstøtte sat i Hong Kong 1997.

Skamstøtte sat i Hong Kong 1997.
Den 4.juni 1997 – på årsdagen for massakren på Himmelske Freds Plads – satte den danske billedhugger Jens Galschiøt en Skamstøtte i Hong Kong, der på det tidspunkt stadig var en britisk kronkoloni, der senere samme år igen skulle indlemmes i moderlandet Kina.
Da Skamstøtten nu er blevet fjernet, som et af mange led i en hård kurs overfor kritikkere af styret i Beijing, så har vi nu på årsdagen (der også er Galschiøts fødselsdag) valgt at vise en kort dokumentar om den dramatiske opsætning af den kontroversielle skulptur i nogle hektiske dag i Hong Kong juni 1997.
Skamstøtte sat i Hong Kong 1997 kan også ses i TV Udsyn på Kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/

Udgivet HISTORIE | Kommentarer lukket til Skamstøtte sat i Hong Kong 1997.

Odense ser Rødt 4.juni 2022

Reportager om social dumping på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn. Kritik af foreningen Søstre mod vold og kontrol i Odense Byråd nok engang. Noget om den måske sidste havnekulturfestival i Odense i mange år. Poetry Slam om en overvældende forbrugskultur og en solnedgang ved Dalby Bugt. Vært Niller Madsen
Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Odense ser Rødt 4.juni 2022

Kontroversielle søstre bevarer tilskud.

Kontroversielle søstre bevarer tilskud.
Der er bred politisk opbakning til indsatser mod negativ social kontrol. Så derfor var der også masser af medvind og store forventninger til den nye frivillige forening ”Søstre mod vold og kontrol” da den med ildsjælen Kefa Abu Ras som frontfigur, blev stiftet i 2020, hvor Odense Byråd skulle tage stilling til række anbefalinger fra en ekspertgruppe, der blandt andet foreslog at inddrage civilsamfundet i de kommunale indsatser mod negativ social kontrol.
Men da en lokal aftale på 1.5 million, sammen med nogle nationale puljer på i alt 5.8 millioner gav foreningen råd til at lønne 3 fastansatte ledere med direktørtitler, så kom der gang i en række kritiske påstande fremsat på sociale medier. Påstande som den konservative Tommy Hummelmose, fik sat på byrådets dagsorden i flere omgange.
Og selv om der i foråret 2022 blev brugt omkring 700.000 kroner på en uvildig advokat undersøgelse, der i april, frikendte søstre ud fra et juridisk synspunkt, så foreningens kommunale tilskud endnu engang været til debat i byrådet, hvor de Konservative og Venstre kom i mindretal, da Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten valgte at holde fast i den oprindelige bevilling på 1.5 million, der var til og med 2023.
Vi har prøvet at tegne et rids af et uskønt forløb, der måske kunne have været undgået, hvis der fra starten havde været en klar forventnings afstemning imellem de frivillige og de kommunale indsatser mod et problem alle er enige der bør gøres noget ved.

Kontroversielle søstre bevarer tilskud. Kan også ses i TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen.http://osrtv.dk/sendetider/

Se også om baggrund på https://www.youtube.com/watch?v=EDgLd71vMew&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Kontroversielle søstre bevarer tilskud.

Social Dumping på Fynsværket.

Social Dumping på Fynsværket.
På Fyn tjener en organiseret stilladsarbejder minimum 210 kroner i timen. På Fynsværket tilbyder en polsk underentreprenør sine stilladsarbejdere 75-95 kroner i timen. Selvfølgelig uden pension, overarbejde eller andre tillæg.
Vi var med da Stilladsklubben Fyn sammen med kollegaer fra resten af landet var mødt op for demonstrere imod en udnyttelse man finder på mange fynske og danske arbejdspladser, hvor en dansk virksomhed hyrer en entreprenør, der igen hyrer en underentreprenør – i dette tilfælde et polsk stilladsfirma – der ansætter udenlandske arbejdere på løn og arbejdsvilkår langt fra gældende overenskomster.
Vi talte også med den lokale afdeling af 3F Transport, der er parat til at varsle konflikt og faglig blokade af Fjernvarme Fyn, hvis ikke løn og arbejdsforhold, bliver bragt i orden på en kommunalt ejet virksomhed i en by hvor der er lokale aftaler om kædeansvar.
Social Dumping på Fynsværket bliver også vist i den næste udgave af TV Odense ser Rødt på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/
Se også debat om social dumping i DK og EU på https://www.youtube.com/watch?v=FrFSzsJ33yY&t=1s
Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Social Dumping på Fynsværket.

Overvældende Letbane start i Odense min By.

Overvældende Letbane start i Odense min By.
Efter otte år og nogle milliarder kunne man vel godt lige prøve et par ture. Sådan lød da 10 årige Anders, sammen med tusindvis af andre odenseanere var med til åbning og gratis ture i den længe ventede Letbane i Odense.
Vi var med da de 2 første officielle Letbanetog kørte synkront ind på Albani Torv, for at fejre åbningen af det mest omdiskuterede anlægsprojekt i Odense i nyere tid.
Et anlægsprojekt der selvfølgelig har haft de obligatoriske forsinkelser, masser af byggerod, klager over plager, og lokal politisk debat for og imod. Men selv om ingen endnu kan forudse hvor populær Letbanen vil blive, så er den kommet for blive en del af byen mange år ud i en fremtid, hvor Odense, som resten af Danmark og for øvrigt resten af Verden, bliver nødt til at tænke i klimavenlige grønne transportformer, inden den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer for alvor banker på døren.
Senere i denne udgave af TV Odense min By kan du også se et lokalhistorisk tilbageblik på den dag i juni 2014, hvor den omstridte motorgade Th.B. Thriges Gade blev lukket for gennemkørende trafik. En historie om gade, der delte byen i 2 på mere end 1 måde.
Overvældende Letbane start i TV Odense min By kan også ses på kanal Fynboen http://osrtv.dk/sendetider/ Se evt. også reportage om sund byplanlægning i Odense https://www.youtube.com/watch?v=h7XVOBbAUeE
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Overvældende Letbane start i Odense min By.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve. Skal kontanthjælpsmodtagere, der uretmæssigt er blevet straffet med reduktioner i den månedlige ydelse, have pengene refunderet?  Nej siger et byrådsflertal i Odense.  Selv om Ankestyrelsen i en undersøgelse fra april måned har påvist fejl i 10 ud af 11 økonomiske sanktioner med kontanthjælpsmodtagere over 30 år, så holder et byrådsflertal fast at kommunen, i de aktuelle sager ikke forpligtiget til at betale pengene tilbage. Noget der har oprørt Enhedslistens Reza Javid, der mener at selv de svageste borgere har brug for god gammeldags borgerlig anstændighed og at kommunen har en moralsk forpligtigelse til at rette fejlene, selv om de ramte ikke selv har klaget til Ankestyrelsen.
Odense Kommune pålagde 2021 i alt 1704 job – og aktivitets parate kontanthjælpsmodtagere økonomiske sanktioner. Straffe der i de fleste tilfælde er udført af et såkaldt sanktionsteam, der ikke har nogen personlig kontakt til de berørte borgere.
Vi har talt med Reza Javid der foreslår at man foretager en straks tilbagebetaling til de 10 personer, som Ankestyrelsen har fundet fejlbehandlet. Primært fordi de ikke er oplyst om begrundelsen for straffen og muligheden for at anke afgørelsen.  Og at man erstatter det særlige sanktionsteam med resurser til de sagsbehandlere, der har den personlige kontakt med borgerne.

Anstændighed gælder ikke fattigrøve. Kan også ses i TV Odense ser Rødt http://osrtv.dk/sendetider/ Se også Fattig med fattig på https://www.youtube.com/watch?v=biV_GBPu6Co&t=1s

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Anstændighed gælder ikke fattigrøve.

Sund byplanlægning giver anerkendelse.

Sund byplanlægning giver Odense international anerkendelse. Kan man planlægge en by, der fremmer folkesundheden. Ja og hvis man skal tro en nylig rapport i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift ”The Lancet Global Health ” så er Odense blandt de 25 mest sunde og bæredygtige byer i hele Verden.
Noget der er bl.a. er opnået fordi et stort net af fritliggende cykel og gangstier kun til bløde trafikanter, der sammen med masser af små og store grønne områder og mange års lokalt fokus på at fremme lysten til at bruge cyklen frem for bilen, har gjort at en ellers udstrakt parcelhus kommune, har kunne placere sig godt i en opgørelse hvor der også lægges vægt på tæt byggeri og korte afstande til daglige gøremål og nødvendige faciliteter.
Vi var med da den gode nyhed blev præsenteret af by og kulturrådmand Søren Windell og sundhedsforsker Jasper Schipperijn, SDU, der sammen med byplanlægger Anette Kold, måske kan se frem til at Danmarks største provinsby, Odense kommer endnu længere frem på listen, når Letbanen og de omfattende fysiske forandringer i Centrum, skaber en mere tilgængelig by, hvor der stadig er tænkt på de grønne oaser og de bløde trafikanter.
Sund byplanlægning kan også ses Odense ser Rødt http://osrtv.dk/2022/05/20/forbehold-sund-by-gratis-mad-odense-ser-roedt/ Se også http://osrtv.dk/2019/05/06/hvordan-vi-bor-lever-byen/ og balladen om Gerthaminde på https://www.youtube.com/watch?v=A8W4J40aJ-c&t=1s
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Sund byplanlægning giver anerkendelse.

Udsatte Festival i Munke Mose.

Udsatte Festival i Munke Mose, der var arrangeret afSAND de hjemløse egen organisation sammen med Landsforeningen af Væresteder og avisen HUS Forbi, blev styret af ordkunstneren Per Vers, imens Gasolin Kim Larsen kopi bandet leverede baggrundsmusikken til aktiviteter, med mulighed for lidt af hvert – lige fra at skrive en drøm – til at vinde medaljer på sportspladsen – og deltage i en særlig omgang Musik Banko på en dag hvor det vigtigste var at komme ud og møde andre – efter en periode hvor de mange Corona restriktioner har fået nogen udsatte til at føle sig ekstra udsatte.

Udsatte Festival i Munke Mose,

Udgivet SOCIALT | Kommentarer lukket til Udsatte Festival i Munke Mose.