Forfatter arkiv: OSRTV

Graffiti og vemodige farvel i Odense min By.

Graffiti og vemodige farvel i Odense min By.
TV Odense min By har i denne udgave mødt den tyske street-art kunstner Tasso, der i flere omgange har beriget de grå betonmure i Odense Zoo med store graffiti malerier. Tasso der oprindelig hedder Jens Müller startede sin karriere med at male illegalt på gaden i det tidligere DDR.
Vi siger et vemodigt farvel til Odense Havnekulturfestival, der efter Corona og endnu en hovsa sparerunde i byrådet, er blevet afholdt for indtil videre sidste gang.
Der bliver også sagt farvel til teaterleder Marianne Klint, der siden 2009 har stået i spidsen for en af de større succeser i det odenseanske kulturliv de senere år. Marianne Klint blev i efteråret tilbudt en stilling på et københavnsk teater tættere på hendes bopæl.
Graffiti og vemodige farvel i Odense min By. Kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense min By på https://www.youtube.com/watch?v=WcLv5WrEEB4
Udgivet KULTUR, LOKALT | Kommentarer lukket til Graffiti og vemodige farvel i Odense min By.

Menneskesmuglere har stadig god forretning.

Menneskesmuglere har stadig en god forretning.
Når der bygges mure og hegn ved EU’s forjættede grænser, så fremmer man i virkeligheden menneskesmuglernes forretningsmodel. Siger migrationsforsker og politisk chef hos Amnesty, Martin Lemberg.
Vi har klippet en status på flygtninge og asylpolitikken i DK og EU anno 2022, hvor der stadig var mange der druknede på vej over Middelhavet i små usikre fartøjer, imens mange tusind er fanget i et menneskeligt limbo i skovene på grænsen mellem Polen og Hviderusland, Belarus.
I stedet for at bruge en masse penge på at betale politisk tvivlsomme regimer i Libyen, Tyrkiet og Rwanda, så bør EU finde frem til en fælles humanistisk asylpolitik, der tager udgangspunkt i det faktum, at en del af verdens mange flygtninge og fattige migranter bliver ved at nå ind over grænserne til vores forholdsvis velstående fællesskab, siger Martin Lemberg.
Menneskesmuglere har stadig en god forretning. Kan også ses i TV Udsyn på lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere om flygtningepolitik https://www.youtube.com/watch?v=JPfIuXt4OdE&t=1s
Udgivet EU, GLOBALT | Kommentarer lukket til Menneskesmuglere har stadig god forretning.

Flere kendte ansigter i hjemmeplejen.

Flere kendte ansigter i hjemmeplejen.
Plejekrævende borgere skal ikke mere opleve at deres hjem er en Banegård med masser af tilfældige ind og udgående sosu’er og andre velfærdsarbejdere.
Så derfor har ældre og handicapforvaltningen i Odense Kommune nu iværksat et forsøg, hvor selvstyrende tværfaglige teams på 10-14 medarbejdere, bestående af sosu-hjælperne, sosu-assistenter, fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker, selv får ansvaret for at planlægge og vurdere behovet for hjælp til plejekrævende borgere i eget hjem. 
TV Odense ser Rødt har talt med rådmand Brian Dybro og ældre- og handicapchef Margrethe Kusk Pedersen om et pilotprojekt, der forhåbentlig både skaber mere tryghed hos plejekrævende, hjemmeboende borgere. Men også bedre trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne på et vigtigt velfærdsområde, der har store udfordringer med at rekruttere og fastholde uddannet faglært arbejdskraft.
Du kan også se en reportage om Røde Tømmermænd efter dannelsen af den ny centrum-højre SVM regering, og så har vi også mødt nogle lokale repræsentanter fra FOA og Dansk Sygeplejeråd, der udtrykker forventninger til hvad en ny regering og et nyt Folketing skal gøre for at rette op på vigtige velfærdsområder, der i dag lider af mangel på uddannet arbejdskraft.
Flere kendte ansigter i hjemmeplejen. Kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/channel/UCAj9Y2qaoKIG6k9s9bqL2gg
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Flere kendte ansigter i hjemmeplejen.

Røde Tømmermænd.

Røde Tømmermænd.
Hvor sjovt bliver det som nyvalgt socialdemokrat at agere Backing-Group for Jacob Ellemann og Lars Løkke. Og hvordan føles det at blive efterladt på perronen med en spand koldt vand i hovedet efter 3 år som loyalt og medarbejdende støtteparti.
Vi har talt med den nyvalgte socialdemokratiske MF’er Thomas Skriver Jensen, Enhedslistens Victoria Velásques  og SF’s Brian Dybro om hvordan de vil agere i en ny politisk virkelighed hvor den store overskrift er arbejdsudbudsreformer. Såkaldte reformer der i den nye Danmarkshistorie plejer at betyde socialpolitiske forringelser. I dette tilfælde indtil videre en udsættelse af pensions muligheder for de fleste i op til 3 år imens den nye SVM-regering også vil afskaffe det særlige børnebidrag til de mest fattige børnefamilier og et 6te SU år til de studerende. Noget der klassisk borgerligt skal være med til finansiere topskattelettelser.
Røde Tømmermænd bliver også vist i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere fra TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=i6Yy1jduV0w
Udgivet POLITISK | Kommentarer lukket til Røde Tømmermænd.

Letbane Havn og kongeligt teater i Vollsmose.

Letbane Havn og kongeligt teater i Vollsmose.
TV Odense min By ser i denne udgave tilbage på en overvældende åbning af en længe ventet og stærkt omdiskuteret odenseansk Letbane. Vi var også med da det Kongelige Teater besøgte Vollsmose med deres teaterlegeplads Postyrium.
Og så har vi klippet en debatreportage om hvem der skal være med til at styre udviklingen ad Odense havn til en ny bydel efter at kommunen har valgt at sælge store dele af den tidligere industrihavn til en enkelt entreprenør.  
Letbane Havn og kongeligt teater i Vollsmose. Kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense min By på https://www.youtube.com/watch?v=u5qn0kqf54w
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Letbane Havn og kongeligt teater i Vollsmose.

Godt Nyt År med plads til hjerterum.

Godt Nyt År med plads til hjerterum.
Odense ser Rødt ønsker alle et godt nyt år med kys, næstekærlighed og samfundssind. Et år hvor vi måske kan lade os inspirere af det store hjerte, der pludselig åbenbarede sig, da vi skulle tage imod flygtninge fra krigen i Ukraine. Vi ses derude i 2023.
Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Godt Nyt År med plads til hjerterum.

Udsyn om udsatte på flere fronter i 2022.

Udsyn om udsatte på flere fronter i 2022.
TV Udsyn har i denne udgave været med til protest imod det der nu med et neutraliserende ord bliver kaldt den ”skøre udlændingepolitik. Der er en reportage fra et lokalt ”Handicaptopmøde” for en gruppe medborgere, der stadig er nederst i det velfærdspolitiske hierarki.
Vi har set på hvordan især socialt udsatte har svært ved at håndtere den fagre nye digitale verden, og mødt et af ofrene for den forringelse af dimittendsatsen, som Magistrenes A-kasse kalder et ”generationstyveri”.
Sidst i programmet kan du høre den odenseanske sangskriver Betina Følleslev oplevelse af vinterens lange venten.
Udsyn om udsatte på flere fronter i 2022. Kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=GbNyECkFmnU
Udgivet LOKALT, POLITISK | Kommentarer lukket til Udsyn om udsatte på flere fronter i 2022.

2022 set med lokale røde øjne.

2022 set med lokale røde øjne.
TV Odense ser Rødt ser i denne udgave på en sjælden odenseansk budgetaftale uden spareknive og politiske lunser til alle byrådets medlemmer. Lige fra ”pakker” til et trygt natteliv og mistrivsel blandt unge til hensigtserklæringer om en ligestillingspolitik og bedre forhold for byens autister.

Der er også en længere reportage om de omfattende forandringer i Vollsmose, hvor der imens nedrivninger og tvangsflytninger er i fuld gang i Bøgeparken, blev præsenteret en ny aftale med et ”areals udviklingsselskab”, der skal stå for planlægning af de mange fysiske forandringer, der skal i den omstridte bydel frem mod 2030.

2022 set med lokale røde øjne. Kan også ses i lokal-tv Fynboen https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Odense ser Rødt på https://www.youtube.com/watch?v=bPA3rihkwwM

Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til 2022 set med lokale røde øjne.

Uligeløn mistrivsel klimakamp på flere fronter.

Uligeløn mistrivsel klimakamp på flere fronter.
Den globale opvarmning kræver klimapolitiske indsatser på flere fronter. Noget vi fik indblik i da der var et velbesøgt klimafolkemøde i Middelfart. Vi har også en vurdering af FN Topmødet COP26 fra John Nordbo CARE og forsker Sebastian Mernild.
Et andet politisk fokus i 2022 var den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Et problem der bliver taget alvorligt i Odense Byråd, der i 2022 bl.a. rådførte sig med et panel af unge, der har givet forslag til lokale handlingsplaner.
Sidst i denne udgave af TV Udsyn har set på hvorfor der stadig er ulige kvinde løn i Odense og Danmark anno 2022.
Uligeløn mistrivsel klimakamp på flere fronter. Kan også ses i lokal-tv https://osrtv.dk/sendetider/
Se mere TV Udsyn på https://www.youtube.com/watch?v=4Wj8eaP7dno
Udgivet OSRTV | Kommentarer lukket til Uligeløn mistrivsel klimakamp på flere fronter.

Både hjerterum og sort symbolpolitik i 2022.

Både hjerterum og sort symbolpolitik i 2022.
Modtagelsen af de mange ukrainske flygtninge åbenbarede et længe savnet hjerterum for modtagelse af flygtninge fra verdens brutale konflikter. Men da træerne ikke vokser ind i himlen, så krævede modtagelsen også en særlov der indtil videre varer i 2 år.
TV Odense ser Rødt viser i denne udgave 2 reportager hvor vi i den ene besøger en odenseansk familie, der tog imod en mor og hendes barn, der var flygtet fra de første bombardementer af Kiev. Imens vi i den anden reportage er til debat om særloven, med bl.a. flygtninge fra Syrien og Afghanistan, der gerne havde set en lignende modtagelse, da de kom hertil på flugt fra hhv. diktatoren Assad og Talebans rædselsregimer.

Både hjerterum og sort symbolpolitik i 2022. Kan også ses i lokal-tv Fynboen. https://osrtv.dk/sendetider/

Se hele debatten om særloven på https://www.youtube.com/watch?v=iEiO9-CNQWM&t=3s

Udgivet LOKALT | Kommentarer lukket til Både hjerterum og sort symbolpolitik i 2022.